Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By virgo_star_9x
#625060 Download Đồ án Thiết kế trạm đăng kiểm ôtô miễn phíMục lục
Lời nói đầu
Chương 1 : Tổng quan về đề tài
1.1 Khái niệm về kiểm định
1.2 Thực trạng công tác KĐKT PTVT ô tô ở nước ta
1.3 Quy định đăng kiểm đối với trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
A.Quy định chung
B.cơ sở vật chất kĩ thuật
C.thiết bị thông tin ,lưu trữ và truyền số liệu
D.Nhân lực của trung tâm
1.4 Các thiết bị chuyên dùng trong dây chuyền kiểm định
1.5 Quy trình kiểm đinh
1.6 Mức thu phí kiểm định do nhà nước kiểm định
1.7 Tầm quan trọng của việc xậy dựng một quy trình kiểm định hợp lí
1.8 Xây dựng quy trình kiểm đinh ATKT và BMVT với xe cơ giới
1.8.1 Các hạng mục kiểm tra
1.kiểm tra nhận dạng
2.động cơ và hệ thống liên quan
3.Bánh xe
4.Hệ thống phanh
5.Hệ thống lái
6.hệ thống truyền lực
7.Hệ thống treo
8.Hệ thống chiếu sáng,tín hiệu
9.Khung võ
10.Kiểm tra về bảo vệ môi trường
1.8.2 Quy trình kiểm định ATKT và BMVT với xe cơ giới
1.8.2.1 thực hiện thủ tục kiểm định
1.8.2.2 Nội dung quy trình kiểm định ATKT và BMVT
Chương 2 : Thiết kế mặt bằng trạm
2.1 Lựa chọn mặt bằng
2.1.1 Yêu cầu chung khi chọn mặt bằng thiết kế trạm đăng kiểm
2.1.2 các phương án bố trí mặt bằng trạm đăng kiểm
2.2 Các thiết bị lắp đặt cho dây chuyền
2.3 Phương án bố trí thiết bị trong dây chuyền kiểm tra
2.3.1 Dây chuyền kiểm tra xe lớn
2.3.1.1 chức năng của dây chuyền
2.3.1.2 Kích thước chính của dây chuyền
2.3.1.3 Công suất của dây chuyền
2.3.2 Dây chuyền kiểm tra xe con
2.3.1.1 chức năng của dây chuyền
2.3.1.2 kích thước chính của dây chuyền
2.3.1.3 công suất thiết kế của dây chuyền
Chương 3 Tư liệu máy kiểm định

Chương I Tổng quan về đề tài

1.1 KHÁI NIỆM VỀ KIỂM ĐỊNH.
Kiểm định hay kiểm tra về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là tiến hành kiểm tra đánh giá trạng thái kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe theo tiêu chuẩn và qui định hiện hành để chứng nhận phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đủ điều kiện tham gia giao thông đường bộ .
Mục đích của KĐKT PTCGĐB là nhằm giám sát, chỉ định cho các phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông phải thường xuyên đảm bảo thực hiện duy trì các chỉ tiêu kỹ thuật nằm trong pham vi an toàn cho phép.
Bản chất của công tác KĐKT PTCGĐB khác với công tác bảo dưỡng kỹ thuật là KĐKT PTCGĐB thực chất là một công việc chẩn đoán nhanh không tháo nhằm đánh giá trạng thái kỹ thuật của các bộ phận liên quan đến an toàn chuyển động và bảo vệ môi trường.

1.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KĐKT PTVT Ô TÔ Ở NƯỚC TA.
Vài năm gần đây công tác KĐKT PTVT ô tô ở Việt Nam đã thu được những thành tựu đáng kể. Cụ thể là chóng ta đã triển khai xây dựng được một mạng lưới tram kiểm định rộng khắp trên cả nước, ổn định về tổ chức, nhân sự ... Đảm bảo việc thực hiện kiểm tra đánh giá trạng thái kỹ thuật, cho phép phương tiện được tham gia giao thông.
Tuy nhiên hệ thống văn bản pháp quy về đăng kiểm mới chỉ chủ yếu là áp dụng của các nước trên thế giới mà chưa có sự xây dựng thống nhất từ thực tế khách quan, cụ thể ở Việt Nam
Nội dung và chu kó kiểm định hiện nay mà chóng ta đang áp dụng còng mới chỉ dựa trên cơ sở tài liệu tham khảo của nước ngoài chứ thực chất ở nước ta chưa có một công trình nghiên cứu triệt để về vấn đề này để xác đình nội dung và lập ra một quy trình kiểm định hoàn chỉnh hợp lý cho từng hệ thống, tổng thành trên PTCGĐB, trong điều kiện khai thác cụ thể ở Việt Nam.

1.3 Quy định điều kiện đối với trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

A . QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân lực của Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, hoạt động của các Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

B . CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT
Điều 3. Địa điểm Trung tâm Địa điểm xây dựng Trung tâm phải phù hợp với quy hoạch, có đường giao thông thuận tiện cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi tắt là xe cơ giới) ra, vào kiểm định.
Điều 4. Diện tích xây dựng Trung tâm
1. Diện tích tối thiểu của xưởng kiểm tra theo quy định sau đây:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By QUANGNGAIFC
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977376 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#981963 có đủ 3 chương còn gì bạn? 1 phần đâu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement