Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tahaigiang
#625022 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đối với các vấn đề về tưới tiêu, cung cấp nước .,
công trình hồ chứa nước núi Cốc dựkiến xây dựng trên sông Công nằm trên địa bàn tỉnh
Thái Nguyên, phía Đông Bắc tổquốc.
Với nhiệm vụ thiết kế hồ chứa, chúng ta đã tiến hành đo đạc và quan trắc trên lưu
vực sông Công và thu được các tài liệu như sau:
• Diện tích lưu vực đến tuyến công trình là F = 535 (km
2
).
• Chiều dài sông chính là Ls= 56.0 (km).
• Lượng mưa ngày thiết kếlà Hnp= 475.1 (mm).
• Tốc độdòng chảy lũlớn nhất đo được tại mặt cắt cửa ra của lưu vực
Vmax= 2.85 (m/s).
• Tiến hành quan trắc trong 16 năm (từ1961 ÷1976) được lưu lượng bình quân tháng
cho như ởbảng 1.
• Quá trình lũ đo đạc được trên sông Công tại tuyến dự định xây dựng công trình cho
như ởbảng 2.
• Tài liệu quá trình nước dùng cho như ởbảng 3.
• Tài liệu tổn thất: Phân phối chênh lệch bốc hơi cho như ởbảng 4.
• Quan hệ đặc trưng địa hình lòng hồ cho như ởbảng 5.

I. MỞ ĐẦU
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đối với các vấn đề về tưới tiêu, cung cấp nước ...,
công trình hồ chứa nước núi Cốc dự kiến xây dựng trên sông Công nằm trên địa bàn tỉnh
Thái Nguyên, phía Đông Bắc tổ quốc.
Với nhiệm vụ thiết kế hồ chứa, chúng ta đã tiến hành đo đạc và quan trắc trên lưu
vực sông Công và thu được các tài liệu như sau:
• Diện tích lưu vực đến tuyến công trình là F = 535 (km2).
• Chiều dài sông chính là Ls = 56.0 (km).
• Lượng mưa ngày thiết kế là Hnp = 475.1 (mm).
• Tốc độ dòng chảy lũ lớn nhất đo được tại mặt cắt cửa ra của lưu vực
Vmax = 2.85 (m/s).
• Tiến hành quan trắc trong 16 năm (từ 1961 ÷ 1976) được lưu lượng bình quân tháng
cho như ở bảng 1.
• Quá trình lũ đo đạc được trên sông Công tại tuyến dự định xây dựng công trình cho
như ở bảng 2.
• Tài liệu quá trình nước dùng cho như ở bảng 3.
• Tài liệu tổn thất: Phân phối chênh lệch bốc hơi cho như ở bảng 4.
• Quan hệ đặc trưng địa hình lòng hồ cho như ở bảng 5.
Công việc thiết kế đòi hỏi các yêu cầu sau:
¾ Tính toán các đặc trưng thuỷ văn thiết kế hồ chứa.
¾ Tính toán các thành phần dung tích hồ chứa.
Các chỉ số kỹ thuật lấy theo yêu cầu thiết kế:
• Tiêu chuẩn thấm k = 1%.
• Đập tràn xả lũ gồm 3 khoang, chiều rộng mỗi khoang b = 8.0 (m), ngưỡng tràn ở cao
trình Ztr = 41.2 (m). Mực nước trước khi lũ về ở mực nước dâng bình thường
( Ztl = Hbt).
• Hồ chứa thiết kế với cao trình mực nước chết Hc = 34.0 (m), tương ứng với
Vc = 7.5 × 106 ( m3).

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Hình đại diện của thành viên
By hoanganhtk2006
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1006403 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement