Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngochankha
#625015

Download Thiết kế hồ chứa Sông Dinh 3 miễn phí

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH. 2
1.1. VỊ TRÍ VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TRÌNH. 2
1.2. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN. 2
1.3. ĐIỀU KIỆN DÂN SINH KINH TẾ VÀ NHU CẦU DÙNG NƯỚC. 14
1.4. CẤP CÔNG TRÌNH VÀ CÁC CHỈ TIÊU THIẾT KẾ. 17
CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN THUỶ LỢI. 19
2.1.LỰA CHỌN VÙNG TUYẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. 19
2.2. TÍNH TOÁN MỰC NƯỚC CHẾT CỦA HỒ (MNC). 19
2.3. XÁC ĐỊNH MNDBT VÀ DUNG TÍCH HỒ. 20
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CHỌN PHƯƠNG ÁN. 26
3.1. BỐ TRÍ TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI. 26
3.2. TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ. 27
3.3. THIẾT KẾ SƠ BỘ ĐẬP DÂNG. 31
3.4. TRÀN XẢ LŨ 35
3.5. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG, CHỌN PHƯƠNG ÁN. 49
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ ĐƯỜNG TRÀN. 53
4.1. BỐ TRÍ CHUNG ĐƯỜNG TRÀN. 53
4.2 TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ: 54
4.3. TÍNH TOÁN THỦY LỰC ĐƯỜNG TRÀN. 55
4. 4 CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN. 71
4.5. TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH NGƯỠNG TRÀN. 73
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ ĐẬP CHÍNH 80
5.1. KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA ĐẬP 80
5.2. TÍNH THẤM QUA ĐẬP VÀ NỀN 83
5.3. TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH MÁI ĐẬP. 90
5.4. CHỌN CẤU TẠO ĐẬP 94
CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ CỐNG LẤY NƯỚC 97
6.1. BỐ TRÍ CỐNG 97
6.2. THIẾT KẾ KÊNH HẠ LƯU CỐNG 97
6.3. TÍNH TOÁN KHẨU DIỆN CỐNG 99
6.4. KIỂM TRA TRẠNG THÁI CHẢY VÀ TÍNH TOÁN TIÊU NĂNG. 103
6.5. CHỌN CẤU TẠO CỐNG. 108
CHƯƠNG 7 .CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT 111
TÍNH TOÁN KẾT CẤU CỐNG NGẦM 111
7.1 MỤC ĐÍCH VÀ TRƯỜNG HỢP TÍNH TOÁN. 111
7.2 TÀI LIỆU CƠ BẢN VÀ YÊU CẦU THIẾT KẾ. 111
7.3 XÁC ĐỊNH CÁC LỰC TÁC DỤNG LÊN CỐNG. 113
7.4 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC CỐNG NGẦM. 119
7.5 TÍNH TOÁN CỐT THÉP. 126
7.6 TÍNH TOÁN KIỂM TRA NỨT. 133
KẾT LUẬN 136
PHỤ LỤC .138
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

LỜI CẢM ƠN.
Sau 14 tuần làm đồ án tốt nghiệp, với sự nỗ lực phấn đấu của bản thân và được sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo trong bộ môn thủy công cũng như toàn thể các thầy cô giáo trong trường đã dạy dỗ và chỉ bảo em trong suốt những năm học vừa qua, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo GS.TS Nguyễn Chiến, em đã hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp của mình.
Với đề tài: ’’ Thiết kế hồ chứa Sông Dinh 3 – Phương án 1’’.
Thời gian làm đồ án tốt nghiệp là một khoảng thời gian có ích để em có điều kiện hệ thống lại kiến thức đã được học và giúp em biết cách áp dụng lí thuyết vào thực tế, làm quen với công việc của một kỹ sư thiết kế công trình thủy lợi.
Đây là đồ án tốt nghiệp sử dụng tài liệu thực tế công trình thủy lợi và vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học. Dù bản thân đã hết sức cố gắng nhưng vì điều kiện thời gian còn hạn chế nên trong đồ án em chưa giải quyết hết các trường hợp có thể xảy ra. Mặt khác kinh nghiệm bản thân trình độ còn hạn chế nên trong đồ này không tránh khỏi những thiếu sót.
Em kính mong được sự chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ của các thầy cô giáo giúp cho đồ án của em được hoàn chỉnh hơn, từ đó kiến thức chuyên môn cũng được hoàn thiện và nâng cao.
Em xin chân thành Thank các thầy cô đặc biệt là thầy giáo GS.TS Nguyễn Chiến đã chỉ bảo, hướng dẫn tận tình, tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đồ án này.
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH. 2
1.1. VỊ TRÍ VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TRÌNH. 2
1.2. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN. 2
1.3. ĐIỀU KIỆN DÂN SINH KINH TẾ VÀ NHU CẦU DÙNG NƯỚC. 14
1.4. CẤP CÔNG TRÌNH VÀ CÁC CHỈ TIÊU THIẾT KẾ. 17
CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN THUỶ LỢI. 19
2.1.LỰA CHỌN VÙNG TUYẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. 19
2.2. TÍNH TOÁN MỰC NƯỚC CHẾT CỦA HỒ (MNC). 19
2.3. XÁC ĐỊNH MNDBT VÀ DUNG TÍCH HỒ. 20
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CHỌN PHƯƠNG ÁN. 26
3.1. BỐ TRÍ TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI. 26
3.2. TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ. 27
3.3. THIẾT KẾ SƠ BỘ ĐẬP DÂNG. 31
3.4. TRÀN XẢ LŨ 35
3.5. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG, CHỌN PHƯƠNG ÁN. 49
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ ĐƯỜNG TRÀN. 53
4.1. BỐ TRÍ CHUNG ĐƯỜNG TRÀN. 53
4.2 TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ: 54
4.3. TÍNH TOÁN THỦY LỰC ĐƯỜNG TRÀN. 55
4. 4 CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN. 71
4.5. TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH NGƯỠNG TRÀN. 73
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ ĐẬP CHÍNH 80
5.1. KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA ĐẬP 80
5.2. TÍNH THẤM QUA ĐẬP VÀ NỀN 83
5.3. TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH MÁI ĐẬP. 90
5.4. CHỌN CẤU TẠO ĐẬP 94
CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ CỐNG LẤY NƯỚC 97
6.1. BỐ TRÍ CỐNG 97
6.2. THIẾT KẾ KÊNH HẠ LƯU CỐNG 97
6.3. TÍNH TOÁN KHẨU DIỆN CỐNG 99
6.4. KIỂM TRA TRẠNG THÁI CHẢY VÀ TÍNH TOÁN TIÊU NĂNG. 103
6.5. CHỌN CẤU TẠO CỐNG. 108
CHƯƠNG 7 .CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT 111
TÍNH TOÁN KẾT CẤU CỐNG NGẦM 111
7.1 MỤC ĐÍCH VÀ TRƯỜNG HỢP TÍNH TOÁN. 111
7.2 TÀI LIỆU CƠ BẢN VÀ YÊU CẦU THIẾT KẾ. 111
7.3 XÁC ĐỊNH CÁC LỰC TÁC DỤNG LÊN CỐNG. 113
7.4 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC CỐNG NGẦM. 119
7.5 TÍNH TOÁN CỐT THÉP. 126
7.6 TÍNH TOÁN KIỂM TRA NỨT. 133
KẾT LUẬN 136
PHỤ LỤC…………………………………………………………………….......138
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH.
1.1. VỊ TRÍ VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TRÌNH.
1.1.1. Vị trí địa lý.
Công trình hồ chứa nước sông Dinh 3 dự kiến xây dựng trên sông Dinh thuộc các xã Tân Hà, Tân Nghĩa, Tân Minh, Tân Xuân, Tân An và một phần trại cải tạo Z30D, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Công trình đầu mối dự kiến nằm tại khu vực hợp lưu của sông Dinh và suối Cát có vị trí địa lí như sau:
Từ 10046’20” đến 10047’45” vĩ độ Bắc
Từ 107039’00” đến 107040’40” kinh độ Đông
1.1.2. Nhiệm vụ công trình.
Dựa vào nhu cầu dùng nước của hồ sông Dinh 3 và các hồ trên thượng nguồn theo qui hoạch; dòng chảy sinh ra trên lưu vực; điều kiện khống chế mực nước không ngập quốc lộ 1A; các kết quả tính toán cân bằng cho các phương án đề nghị nhiệm vụ như sau:
Cấp nước với lưu lượng Q=7,3m3/s.
Cấp nước cho 2230 ha đất canh tác của các xã Tân Hà, Tân Xuân, Tân Thiện.
Cắt lũ và chậm lũ cho hạ du.
1.2. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN.
1.2.1. Địa hình.
1.2.1.1. Địa hình khu vực.
Địa hình vùng có dạng lượn sóng nhẹ nhàng đặc trưng cho vùng đất xám trên nền phù sa cổ. Chia vùng dự án ra làm 2 khu vực như sau:
Khu bờ hữu sông Dinh là vùng chuyển tiếp từ Mây Tào có độ dốc theo hướng Tây Đông ( từ Mây Tào xuống sông Dinh). Độ cao biến động từ 45m xuống 16m. Địa hình từ vùng đất xám xuống vùng đất phù xa ven sông biến đổi mạnh. Khu vực này có thể bố trí các tuyến kênh mương.
Khu vực bờ tả có hướng dốc chính theo hướng Đông Bắc – Tây Nam. Độ cao biến động từ 40m xuống 16m, nhưng thỉnh thoảng xuất hiện mỏm đồi lượn sóng cao đến 45,0m. Địa hình khu vực này còn đặc điểm đáng chú ý là có quốc lộ 55 chạy qua và khu dân cư chia thành 2 tiểu khu, một tiểu khu dốc từ quốc lộ 55 xuống và tiểu khu kia ngược lại. Do vậy khu vực này bố trí kênh rất phức tạp.
Toàn vùng có độ cao tuyệt đối từ 16,0 45,0m.
Độ dốc cấp I ( từ 0 30) : 3.449ha , chiếm 77,33 %
Độ dốc cấp II ( từ 3 80) : 610ha , chiếm 13,67 %
Độ dốc cấp III ( từ 8 150) : 90ha , chiếm 2,00 %
Sông suối: 311ha , chiếm 7,00 %
Với địa hình như trên hầu hết diện tích không ảnh hưởng ngập úng.
Công trình nằm trên đoạn trung lưu sông, địa hình dạng gò đồi cao độ từ 5 20m. Khu vực lòng hồ có bờ dốc thoải nên mặt hồ thoáng rộng (khoảng trên 1000 ha)
1.2.1.2. Quan hệ W~Z, F~Z.
Bảng 1.1. Bảng quan hệ Z~F~W.
Z(m) 
F(ha) 
W(x106m3) 

25.7 
0 
0 

<=33 
49.94 
2.15 

34 
69.98 
2.75 

35 
114.51 
3.66 

36 
151.67 
4.99 

37 
190.53 
6.69 

38 
244.62 
8.86 

39 
314.08 
11.65 

40 
416.68 
15.29 

41 
512.26 
19.93 

42 
615.28 
25.56 

43 
712.33 
32.19 

44 
826.2 
39.88 

45 
939.35 
48.7 

46 
1063.48 
58.71 

47 
1190.83 
69.97 

48 
1380.35 
82.82 

49 
1544.62 
97.43 

50 
1734.01 
113.82 


Hình 1.1. Quan hệ F~Z.

Hình 1.2. Quan hệ W~Z.
1.2.2. Địa chất.
1.2.2.1. Mô tả địa chất khu vực lòng hồ.
Cấu tạo địa chất khu lòng hồ là một điểm nhỏ ở phía Nam của đới cấu trúc hoạt hóa Mezozoi-Keizozoi Đà Lạt
Khu hồ chứa nằm gần đứt gãy Hàm Tân - Lộc Ninh. Khu vực công trình có cấp động đất cấp 7.
Trong vùng nghiên cứu chỉ có Macma xâm nhập : Granit, Granodirit phức hệ quán tính (). Phủ lên nó là trầm tích eluvi- eduvi. Ngoài ra còn có trầm tích eluvi của sông Dinh (aQ) cũng như trầm tích aluvi của biển (maQ).
1.2.2.2. Mô tả địa chất tuyến đập và tuyến tràn theo phưong án 1.
Địa tầng các mặt địa chất dọc và ngang tim đập, tuyến tràn được mô tả và đánh giá:
+ Lớp 2a:
Á cát – á cát nhẹ màu xám nâu vàng nhạt , hồng nhạt, xám tro, x ám nâu, vàng. Trong tầng có chứa mọt số ít sạn sổi nhỏ thạch anh. Hạt cát nhỏ - chặt vừa , kém chặt. Bề dày lớp thay đổI 0,40,3m.
+ Lớp 2b:
Á sét trung - nặng màu nâu xám và vàng nhạt . Trạng thái nửa cứng , kết cấu chặt vừa. Bề dày 2,6m.
+ Lớp 2:
Á sét trung màu xám nâu, xám và...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement