Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Gwynn
#625012 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Phần 1 : Chọn động cơ dẫn động.
I. Xác định công suất cần thiết, Số vòng quay sơ bộ của động cơ điện, Chọn quy cách động cơ.
1, X¸c ®Þnh c«ng suÊt ®éng c¬ :
- công suất cần thiết được xác định theo công thức
P =
Trong đó: Pct Là công suất cần thiết trên trục động cơ (kW).
P Là công suất tính toán trên máy trục công tác (kW).
 Là hiệu suất truyền động
- Hiệu suất truyền động:  = ol4¬¬. br . đ . tv . kn …
Trong đó:
ol = 0,995 : Là hiệu suất một cặp ổ lăn
br = 0,97 : Hiệu suất của một bộ truyền bánh răng
đ = 0,95 : Hiệu suất của bộ truyền đai
tv = 0,75 : Hiệu suất bộ truyền trục vít
kn = 1 : Hiệu suất của nối trục
Thay số:  = 0,9954 . 0,97. 0,95. 0,75 .1 = 0,677 (1)
- Tính pt : Pt = (kw) (2)
Trong đó: F = 8000 ( N ) : Lực kéo băng tải
V = 0.6 m/S : Vận tốc băng tải
Từ (1) và (2) ta có:
Pct = = 7,09 (kw)
2, X¸c ®Þnh sè vßng quay s¬ bé cña ®éng c¬ :
nlv = =57,3 (v/p)
Theo bảng 2 – 2 trang 32 sách TK CTM, Ta chọn sơ bộ:
- Tỷ số truyền bánh răng 1 cấp: ibr = 4
- Bộ truyền đai thang : iđ = 2
- Số vòng quay sơ bộ của động cơ:
n = n . ut =nlv .ibr.iđ =57,3.4.2 = 458,4 (v/p)
Trong đó: n Là số vòng quay đồng bộ
n Là số vòng quay của trục máy công tác ở đây là trục của băng tải quay
u Là tỷ số truyền của toàn bộ hệ thống
3, Chọn quy cách động cơ.
Động cơ được chọn phải thỏa mãn điều kiện:
Pđược>Pct ; nđược nsb
Theo bảng phụ lục 2P Trang 322 Sách TK CTM , ta chọn được động cơ có:
- Kiểu động cơ : A02 - 51 – 4
- Công suất động cơ : 7,5 (Kw)
- Vận tốc quay: 1460 (v/p)
II. Xác định tỷ số truyền động U của toàn hệ thống và phân phối tỷ số truyền cho từng bộ phận của hệ thống dẫn động,lập bảng công suất,momen xoắn,số vòng quay trên các trục.
- Xác định tỷ số truyền u của hệ thống dẫn động
ut =
Trong đó: n Là số vòng quay của động cơ
n Là số vòng quay của trục băng tải
Thay số ut = = 25,48 (v/p)
- Phân phối tỷ số truyền hệ dẫn động u cho các bộ truyền
u =ud.u
Chọn ud = 2 theo tiêu chuẩn => u = = =12,74
Đây là hộp giảm tốc báng răng trụ 2 cấp với uh = 12,74
Mà Uh=U1.U2 trong đó : u1 - tỉ số truyền bộ truyền cấp nhanh
u2 - tỉ số truyền bộ truyền cấp chậm
Theo bảng 3.1 trang 43 - “ Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí ” ta có :
u1 = 10
u2 = 1.27
Tính lại ud theo u1, u2 ta có

- Xác định công suất, mômen và số vòng quay trên các trục.
Dựa vào Pct và sơ đồ hệ thống dẫn động, có thể tính được công suất, mômen và số vòng quay trên các trục, phục vụ các bước tính toán thiết kế các bộ truyền, trục và ổ.
Ta có : Pct = 7,09 (kW)
nđược = 1460 (vòng/phút)
Tính toán đối với trục 1 ta được :
P1 = Pct.ol.đ = 7,09.0,995.0,95 = 6,70 (kW)
(vòng/phút)
(Nmm)
Tính toán đối với trục 2 ta được :
P2 = P1.ol. (vòng/phút)
bv = 6,70.0,995.0,75 = 5(kW)
(Nmm)
Tính toán đối với trục 3 ta được :
P3= P2.ol.br = 5.0,995.0,97 = 4,8(kW)
(vòng/phút)
(Nmm)
trong đó : Pct - công suất cần thiết trên trục động cơ
uđ - tỉ số truyền của bộ truyền đai
u1, u2 - tỉ số truyền cấp nhanh và cấp chậm trong hộp giảm tốc hai cấp

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Pham_Hiep
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement