Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By pig_luvly
#624957

Download Đồ án miễn phí


Mục Lục
Lời nói đầu. 4.
Phần I. Giới thiệu chung về các loại cơ cấu cộng chuyển động. 5.
I. Các loại cơ cấu vi sai trong nghành chế tạo ôtô. .5
I. 1. Bộ vi sai trượt giới hạn kiểu ly hợp clutch-type LSD. 5.
I. 2. Khớp nối dính (Viscous Coupling). 6.
I. 3. Vi sai khoá locking và vi sai cảm biến mô men Torsen. 7.
II. Cơ cấu vi sai trong nghành chế tạo máy. 8.
II.1. Vi sai bánh răng côn.8.
II.2. Bộ vi sai bánh răng trụ đối xứng. 8.
Phần II. Lý do chọn đề tài. . 7.
Phần III. Tổng quan về gia công bánh răng. 9.
III.1 Các loại bánh răng. 9.
III.1.1. Bánh răng thân khai. . . 10.
III.1.2. Bánh răng xyclôit. . 11.
III.1.3. Bánh trụ răng xoắn truyền chuyển động giữa hai trục song song . 12.
III.1.3.1 Bánh răng nghiêng biên dạng thân khai
III.1.3.2 Bánh răng nghiêng biên dạng cung tròn (bánh răng Nôvicốp)
III.1.4. Bánh răng trụ răng xoắn truyền chuyển động quay giữa hai trục chéo nhau. . . . . 14.
III.1.5. Cơ cấu trục vít bánh vít. . . . 15.
III.1.6. Bánh răng nón. . . 16.
III.1.6.1 Bánh răng nón răng thẳng
III.1.6.2 Bánh nón răng không thẳng (răng cong)
III.2. Phương pháp gia công bánh răng. .17.
III.2.1. Phương pháp chép hình. 18.
III.2.2. Phương pháp bao hình. . 18.
III.3. Các loại máy gia công bánh răng trụ. . 19.
III.3.1. Máy chép hình gia công bánh răng trụ. . 19.
III.3.2. Máy gia công bánh răng trụ theo phương pháp bao hình. . 20.
a/ Gia công bánh răng thẳng.
b/ Gia công bánh răng xoắn.
III.4. Các loại công cụ cắt gia công bánh răng và dao phay lăn trục vít. 19.
III.4. 1. Các loại công cụ cắt gia công bánh răng. 20.
III.4. 2. Dao phay lăn trục vít. 20.
Phần IV. Nguyên lý cấu tạo và khả năng công nghệ của máy phay lăn răng . . . . 23.
IV.1. Nguyên lý cấu tạo của máy phay lăn răng. . 25.
IV.2. Cấu tạo và khả năng công nghệ của máy phay lăn răng 5M324A. . 26.
IV.2.1. Đặc điểm máy phay lăn răng. 27.
IV.2.2. Các thông số chủ yếu và cấu tạo chung máy lăn răng. 30.
IV.2.3. Các phương pháp tạo hình bề nặt chi tiết gia công. 31.
Phần V. Nghiên cứu, tính toán các chuyển động cần thiết khi phay bánh răng nghiêng trên máy 5M324A.
V.1 xích tốc độ máy máy 5M324A. 38.
V.2. Phương trình xích bao hình. . 38.
V.3. Xích chuyển động chạy dao. . 40.
V.3.1. Xích chuyển động chạy dao đứng. 40
V.3.2. Xích chạy dao hướng kính. . 40
V.3.3. Chạy dao chiều trục. 40
V.4. Xích chạy dao nhanh. 41
V.4. 1. Xích chạy dao nhanh đứng. 41
V.4. 2. chạy dao nhanh hướng kính. 42
V.5. Xích chuyển động vi sai. . 42
Phần VI. Mô tả sơ đồ nguyên lý bộ cộng chuyển động. 43
Phần VII. Ứng dụng phần mềm PRO ENGINEER mô phỏng lắp ráp cơ cấu hợp thành. 44
VII.1. Giới thiệu chung về phần mềm Pro engineer. 44
VII.2. Lắp ráp và mô phỏng cơ cấu hợp thành. 50
VII.2.1. Cụm bánh vít và bánh răng côn. 50
VII.2.2. Cụm bánh răng quay hành tinh.51
VII.2.3. Cụm bánh răng còn lại. 52
VII.2.4. Cụm nắp hộp.53
Phần VIII. Thiết quy trình công nghệ gia công chi tiết vỏ hộp. . 54
VIII.1 Phân tích chi tiết gia công. 55
VIII.1. Phân tích chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết. 55
VIII.2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết. 56
VIII.3. Xác định phương pháp chế tạo phôi. 57
VIII.3.1. Đúc trong khuôn cát, làm khuôn bằng tay, mẫu gỗ :
VIII.3.2. Đúc trong khuôn cát, mẫu kim loại, làm khuôn bằng máy :
VIII.3.3. Đúc áp lực:
VIII.3.4. Đúc trong khuôn kim loại :
VIII.3.5. Đúc trong khuôn vỏ mỏng:
VIII.3.6. Đúc trong khuôn mẫu chẩy:
VIII.4. Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết. 58
VIII.4.1. Chọn chuẩn để gia công chi tiết . 60
VIII.4.2 Lập quy trình công nghệ :. . . 62
VIII.5. Tính toán thiết kế đồ gá. 80
VIII.5.1. Tính lực kẹp chặt W. . 80
VIII.5.2. Tính sai số chế tạo đồ gá. 81
VIII.6. Tính toán lượng dư gia công cho nguyên công III:. 82
Tài liệu tham khảo: . 85

++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Mục Lục
Trang
Lời nói đầu........................................................................................................... 4.
Phần I. Giới thiệu chung về các loại cơ cấu cộng chuyển động....................... 5.
I. Các loại cơ cấu vi sai trong nghành chế tạo ôtô.............................................. ...5
I. 1. Bộ vi sai trượt giới hạn kiểu ly hợp clutch-type LSD...................... 5.
I. 2. Khớp nối dính (Viscous Coupling)..................................................... 6.
I. 3. Vi sai khoá locking và vi sai cảm biến mô men Torsen.................... 7.
II. Cơ cấu vi sai trong nghành chế tạo máy..................................................... 8.
II.1. Vi sai bánh răng côn...............................................................................8.
II.2. Bộ vi sai bánh răng trụ đối xứng.......................................................... 8.
Phần II. Lý do chọn đề tài........................................................................ ........ 7.
Phần III. Tổng quan về gia công bánh răng.................................................... 9.
III.1 Các loại bánh răng................................................................................ 9.
III.1.1. Bánh răng thân khai......................................... ............................... . 10.
III.1.2. Bánh răng xyclôit....................... .................................................... 11.
III.1.3. Bánh trụ răng xoắn truyền chuyển động giữa hai trục song song .... 12.
III.1.3.1 Bánh răng nghiêng biên dạng thân khai
III.1.3.2 Bánh răng nghiêng biên dạng cung tròn (bánh răng Nôvicốp)
III.1.4. Bánh răng trụ răng xoắn truyền chuyển động quay giữa hai trục chéo nhau......................... ........................................... ................... ... ...... 14.
III.1.5. Cơ cấu trục vít bánh vít..................... ............................ .. .... 15.
III.1.6. Bánh răng nón................................................ ... ........ 16.
III.1.6.1 Bánh răng nón răng thẳng
III.1.6.2 Bánh nón răng không thẳng (răng cong)
III.2. Phương pháp gia công bánh răng....................................................... ..17.
III.2.1. Phương pháp chép hình.................................................................. 18.
III.2.2. Phương pháp bao hình........................................................... ..... 18.
III.3. Các loại máy gia công bánh răng trụ..................................................... ..... 19.
III.3.1. Máy chép hình gia công bánh răng trụ................................... ..... 19.
III.3.2. Máy gia công bánh răng trụ theo phương pháp bao hình......... .. 20.
a/ Gia công bánh răng thẳng.
b/ Gia công bánh răng xoắn.
III.4. Các loại công cụ cắt gia công bánh răng và dao phay lăn trục vít........... 19.
III.4. 1. Các loại công cụ cắt gia công bánh răng...................................... 20.
III.4. 2. Dao phay lăn trục vít...................................................................... 20.
Phần IV. Nguyên lý cấu tạo và khả năng công nghệ của máy phay lăn răng . .......................................................................................... ....................... . 23.
IV.1. Nguyên lý cấu tạo của máy phay lăn răng............................................. . 25.
IV.2. Cấu tạo và khả năng công nghệ của máy phay lăn răng 5M324A....... .... 26.
IV.2.1. Đặc điểm máy phay lăn răng................................................. 27.
IV.2.2. Các thông số chủ yếu và cấu tạo chung máy lăn răng........... 30.
IV.2.3. Các phương pháp tạo hình bề nặt chi tiết gia công............... 31.
Phần V. Nghiên cứu, tính toán các chuyển động cần thiết khi phay bánh răng nghiêng trên máy 5M324A.
V.1 xích tốc độ máy máy 5M324A....................................................... 38.
V.2. Phương trình xích bao hình............................................................... ....... 38.
V.3. Xích chuyển động chạy dao............................................... ........ 40.
V.3.1. Xích chuyển động chạy dao đứng........................................... 40
V.3.2. Xích chạy dao hướng kính............................................... ......... 40
V.3.3. Chạy dao chiều trục.................................................................... 40
V.4. Xích chạy dao nhanh................................................................................. 41
V.4. 1. Xích chạy dao nhanh đứng................................................... 41
V.4. 2. chạy dao nhanh hướng kính..................................................... 42
V.5. Xích chuyển động vi sai. ..................................................................... 42
Phần VI. Mô tả sơ đồ nguyên lý bộ cộng chuyển động............................... 43
Phần VII. Ứng dụng phần mềm PRO ENGINEER mô phỏng lắp ráp cơ cấu hợp thành................................................................................................................. 44
VII.1. Giới thiệu chung về phần mềm Pro engineer.................................... 44
VII.2. Lắp ráp và mô phỏng cơ cấu hợp thành.............................................. 50
VII.2.1. Cụm bánh vít và bánh răng côn................................................... 50
VII.2.2. Cụm bánh răng quay hành tinh.....................................................51
VII.2.3. Cụm bánh răng còn lại................................................................ 52
VII.2.4. Cụm nắp hộp.................................................................................53
Phần VIII. Thiết quy trình công nghệ gia công chi tiết vỏ hộp.......... ........... 54
VIII.1 Phân tích chi tiết gia công..................................................................... 55
VIII.1. Phân tích chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết........................ 55
VIII.2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết.............................. 56
VIII.3. Xác định phương pháp chế tạo phôi..................................................... 57
VIII.3.1. Đúc trong khuôn cát, làm khuôn bằng tay, mẫu gỗ :
VIII.3.2. Đúc trong khuôn cát, mẫu kim loại, làm khuôn bằng máy :
VIII.3.3. Đúc áp lực:
VIII.3.4. Đúc trong khuôn kim loại :
VIII.3.5. Đúc trong khuôn vỏ mỏng:
VIII.3.6. Đúc trong khuôn mẫu chẩy:
VIII.4. Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết........................................ 58
VIII.4.1. Chọn chuẩn để gia công chi tiết ............................................................ 60
VIII.4.2 Lập quy trình công nghệ :........................................................ .. ....... 62
VIII.5. Tính toán thiết kế đồ gá............................................................................ 80
VIII.5.1. Tính lực kẹp chặt W. ................................................................. 80
VIII.5.2. Tính sai số chế tạo đồ gá............................................................. 81
VIII.6. Tính toán lượng dư gia công cho nguyên công III:................................. 82
Tài liệu tham khảo:…… ……………………………………….. 85
LỜI NÓI ĐẦU
Với mỗi quốc gia thì cơ khí là một trong những ngành công nghiệp không thể thiếu. Nó là tiền đề, là cơ sở của nhiều ngành công nghiệp quan trọng khác. Vì nó đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất trang thiết bị, công cụ cho mọi ngành kinh tế quốc dân. Đặc biệt với một nền kinh tế còn non trẻ như nước ta, với xu hướng “Công Nghiệp Hóa – Hiện Đại Hóa” đất nước, thì ngành cơ khí nói chung và cơ khí chế tạo máy nói riêng lại càng thể hiện rõ tầm quan trọng của nó.Trong đó máy cắt kim loại chiếm một vị trí đặc biệt trong ngành chế tạo máy để sản xuất ra các chi tiết của các máy khác nhau, nghĩa là chế tạo ra tư liệu sản xuất. Hiện nay do đời sống nhân dân ngày càng được n...
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#835015
namhoang34 đã viết:cho mình xin vớiBạn download tại đây: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement