Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By heocon_lovelove
#624836

Download Đồ án Kết cấu hàn - Tính toán, thiết kế hệ thống dầm chịu lực cho cầu chịu được tải trọng an toàn miễn phí

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, cùng với những sự tiến bộ của khoa hoc kĩ thuật trong đó không
thể không nhắc tới chuyên nghành công nghệ Hàn. Môn học kết cấu Hàn thực sự
là hành trang không thể thiếu cho người kĩ sư, công nhân có thể dựa vào đó làm cơ
sở tính toán cũng như thiết kế. Ngành Hàn của chúng ta càng ngày càng phát triển
cùng với sự chuyên sâu chuyên ngành của giảng viên giảng dạy. Đối với mỗi sinh
viên chuyên ngành Hàn thì việc đưa đồ án kết cấu Hàn vào giúp sinh viên làm
quen với thực tế công việc thiết kế. Đồ án kết cấu Hàn giúp chúng ta sử dụng tài
liệu và so sánh giữa thực tế và lý thuyết. Cùng với những kiến thức chuyên ngành
thì việc vận dụng thêm các tài liệu chuyên nghành khác như xây dựng, giao thông
vận tải phục vụ cho việc tính toán.
Đồ án môn học kết cấu là cơ hội để em có thể kiểm tra và tổng hợp lại kiến
thức đã học.Trong kỳ học này em được giao đề tài “Tính toán, thiết kế hệ thống
dầm chịu lực cho cầu chịu được tải trọng an toàn”. Sau thời gian nghiên cứu đồ
án của em đã hoàn thành và được trình bày gồm 4 phần như sau:
Phần I: Tổng quan
Phần II: Phân tích kết cấu.
Phần III: Tính toán kết cấu.
Phần IV: Kết luận và rút ra kinh nghiệm.
Để hoàn thành việc tính toán thiết kế dầm cầu,em xin chân thành cảm ơn
sự giúp đỡ hướng dẫn của thầy Nguyễn Trọng Thông cùng với các thầy trong
bộ môn Hàn và Gia công tấm Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng
Yên đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành đồ án. Trong quá trình thực hiện thì em
cũng có nhiều thiếu sót. Kính mong thầy thông cảm và bỏ qua cho em.
Hưng Yên,ngày 30, tháng 06, năm 2010
Sinh viên thực hiện
Lê Mạnh Hà
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN HÀN

ĐỒ ÁN KẾT CẤU HÀN
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, cùng với những sự tiến bộ của khoa hoc kĩ thuật trong đó không
thể không nhắc tới chuyên nghành công nghệ Hàn. Môn học kết cấu Hàn thực sự
là hành trang không thể thiếu cho người kĩ sư, công nhân có thể dựa vào đó làm cơ
sở tính toán cũng như thiết kế. Ngành Hàn của chúng ta càng ngày càng phát triển
cùng với sự chuyên sâu chuyên ngành của giảng viên giảng dạy. Đối với mỗi sinh
viên chuyên ngành Hàn thì việc đưa đồ án kết cấu Hàn vào giúp sinh viên làm
quen với thực tế công việc thiết kế. Đồ án kết cấu Hàn giúp chúng ta sử dụng tài
liệu và so sánh giữa thực tế và lý thuyết. Cùng với những kiến thức chuyên ngành
thì việc vận dụng thêm các tài liệu chuyên nghành khác như xây dựng, giao thông
vận tải phục vụ cho việc tính toán.
Đồ án môn học kết cấu là cơ hội để em có thể kiểm tra và tổng hợp lại kiến
thức đã học.Trong kỳ học này em được giao đề tài “Tính toán, thiết kế hệ thống
dầm chịu lực cho cầu chịu được tải trọng an toàn”. Sau thời gian nghiên cứu đồ
án của em đã hoàn thành và được trình bày gồm 4 phần như sau:
-
-
-
-

Phần I: Tổng quan
Phần II: Phân tích kết cấu.
Phần III: Tính toán kết cấu.
Phần IV: Kết luận và rút ra kinh nghiệm.
Để hoàn thành việc tính toán thiết kế dầm cầu,em xin chân thành cảm ơn
sự giúp đỡ hướng dẫn của thầy Nguyễn Trọng Thông cùng với các thầy trong
bộ môn Hàn và Gia công tấm Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng
Yên đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành đồ án. Trong quá trình thực hiện thì em
cũng có nhiều thiếu sót. Kính mong thầy thông cảm và bỏ qua cho em.
Hưng Yên,ngày 30, tháng 06, năm 2010
Sinh viên thực hiện
Lê Mạnh Hà
Gv hướng dẫn: Nguyễn Trọng Thông
Sv thực hiện: Lê Mạnh Hà

1
KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN HÀN

ĐỒ ÁN KẾT CẤU HÀN
PHẦN I: PHÂN TÍCH KẾT CẤU
1.1.

Xác định,lựa chọn mặt cắt kết cấu.
Từ thực tế sản xuất ,thiết kế thì khi ta chọn mặt cắt ngang của dầm ta chọn
dầm chữ I. Tức là ta phải tính toán kích thước dầm như bản bụng, bản cánh của
dầm. Hình dạng của chữ I thi có thể tiêu chuẩn hóa bằng các catalog của cá hãng
sản xuất chế tạo thép hay các sổ tay tra cứu. Yêu cầu kỹ thuật được các kỹ sư thiết
kế sao cho trọng lượng thiết kế là nhỏ nhất.
Bản bụng chịu lực cắt là chủ yếu. Chiều cao bản bụng thường lấy bằng 1/18
đến 1/20 chiều dài nhịp dầm đối với cầu đường bộ, nhỏ hơn đối với cầu đường sắt.
Bản cánh sẽ cung cấp khả năng chịu uốn. Chiều rộng và bề dày bản cánh
thường được xác định bởi sự lựa chọn diện tích của bản cánh trong phạm vi giới
hạn của tỷ số giữa bề rộng và chiều dày.
Các kết cấu phải được thiết kế để được thỏa mãn các yêu cầu vể trạng thái
giới hạn cường độ, mỏi và phá hoại, sử dụng và cực hạn.
Hình 1.1: Ba vùng biến đổi cấu kiện thép chịu uốn
Gv hướng dẫn: Nguyễn Trọng Thông
Sv thực hiện: Lê Mạnh Hà

2
KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN HÀN
1.2. Thông số kết cấu:
- Chiều dài nhịp:
- Số lượng xe đang nằm trên cầu là:
- Trọng lượng mỗi xe là:

ĐỒ ÁN KẾT CẤU HÀN
M = 12 m
nmax = 8 xe
Q = 50 tấn
- Coi các xe nằm dàn đều trên nhịp cầu
- Cầu có đường sắt chạy qua với tải trọng là N =100 tấn
PHẦN II: TÍNH TOÁN KẾT CẤU XÁC ĐỊNH HÌNH DẠNG, TIẾT
DIỆN NGANG CẦU VÀ CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN.
2.1.Tính toán tổng lực tác dụng.
a) Khối lượng dầm:
md = Dd.Vd
Trong đó:
- Dd : Khối lượng riêng 7,85.10-3 kG/cm3
- Vd: Thể tích dầm:
Vd = 4Vmh + 2Vc + Vb
Vc = 3.30.1200 = 108000 ( cm3)
Vb = 2.94.1200 = 225600 ( cm3)
Vmh = 1/2.a.K.L = 1/2.0,8.1,6.1200 = 768 (cm3)
→ Vd = 4.768 + 2.108000 + 225600 = 444672 (cm3)
→ md = 444672.7,85.10-3 = 3490 (kG/cm3)
Gv hướng dẫn: Nguyễn Trọng Thông
Sv thực hiện: Lê Mạnh Hà

3
KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN HÀN

ĐỒ ÁN KẾT CẤU HÀN
b) Khối lượng và kích thước của bêtông:
- Đổ lớp bê tông có chiều dày: bbtct = 15 cm
- Khối lượng riêng: Dbtct = 2500 (kG/ m3) = 25.10-4 (cm3)
Ta có: Vbtct = 15.1400.1200 = 252.105 (cm3)
→ mbtct = 252.105.25.10-4 = 63000 (kG)
c) Khối lượng của lan can:
+ Chiều cao đế bệ đỡ:
+ Chiều cao trên:
+ Chiều cao vát:
+ Chiều rộng đế bệ đỡ:
+ Chiều rộng phần trên:
+ Chiều rộng phần vát:

hđ = 10 cm
ht = 30 cm
hV = 30 cm
bđ = 50 cm
bt = 25 cm
bV = 25 cm

bt

bd

bv
Cấu tạo lan can tay vịn.
mlc = 2(Vlc.Dbtct )
- Vlc = Slc.L
- Vlc = {bt.(hđ + ht + hV) + hđ.bV +
.bt.hV}.L
Suy ra:

= {30.( 10 + 30 + 30 ) + 10 .25 +
= 285. 104 ( cm3)
mlc = 2(285.104.25.10-4) = 14250 (kG)
1
2

25.30}. 1200
d) Khối lượng của xe:
mx = nx.Q + Qtàu = 8.50000 + 100000 = 50.104 (kG)
Gv hướng dẫn: Nguyễn Trọng Thông
Sv thực hiện: Lê Mạnh Hà

4
KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN HÀN

ĐỒ ÁN KẾT CẤU HÀN
e) Khối lượng của phụ kiện: Phụ kiện của cầu như: cột đèn, đường ống,…
Ta lấy khoảng 1000 ( kG) ⇒ mpk = 1000 (kG)
Vậy tải trọng thường xuyên mà một dầm phải chịu là:
- Qtx =
- Qtx =

(md + mbtct + mlc + mpk )
(3490 + 63000 + 14250 + 1000) = 14670 (kG)
 Tải trọng của xe tác dụng lên dầm là:
Qx =
.mx = .50.104 = 71428,57 (kG)
 Xe nằm yên trên cầu nên tải trọng mà một dầm phải chịu là:
Q = Qtx + Qx = 14670 + 71428,57 = 86098,57 (kG) = 860,9857 kN
⇒ tải trọng phân bố:

q=

=

= 71,75 kN/m
 Ta có biểu đồ phân bố lực cắt cũng như mômen trên:
Gv hướng dẫn: Nguyễn Trọng Thông
Sv thực hiện: Lê Mạnh Hà

5
KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN HÀN

ĐỒ ÁN KẾT CẤU HÀN
Hình 2.1: Biểu đồ lực cắt và mômen do lực Q gây ra
 Môme lớn nhất tại tiết diện giữa dầm:
Mmax =

=

= 1810,8 kN.m =181.105 da.cm
 Lực cắt lớn nhất tại tiết diện đầu dầm:
Vmax=

=

= 603,36 kN = 6,0336.104 daN
Với γp: hệ số tin cậy về tải trọng
2.2. Xác định kích thước dầm chữ I
Gv hướng dẫn: Nguyễn Trọng Thông
Sv thực hiện: Lê Mạnh Hà

6
KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN HÀN

ĐỒ ÁN KẾT CẤU HÀN
2.2.1. Chọn vật liệu dầm:
Chọn vật liệu dầm là thép CCT38 có thông số kỹ thuật như sau:
σb = 38000 T/m2

và E = 2,1.106 T/m2
2.2.2. Xác định chiều dày bản sàn thép:
+ Ý nghĩa của tải trọng làn thể hiện tác dụng của các xe khác trong đoàn xe có thể
xuất hiện cùng một lúc trên cầu.
+ Từ những yếu tố kỹ thuật trên, ta chọn cầu có 2 làn đường với chiều rộng cầu là
13000mm, mỗi nửa cầu là 1làn đường. Bên cạnh là vai đường với chiều rộng bằng
bề rộng của làn đường dành cho người đi bộ.
+ Bản hẫng có chiều cao bằng 0,35 lần bề rộng của làn.
+ Ta chọn thiết kế cầu có 7 dầm dọc chiều dài cầu.
Bề dày lớp phủ bêtông là 15cm, khối lượng riêng của bêtông là 2500 Kg/m3
Tải trọng tác động lên sàn:

qL =
- Tổng lực tác dụng lên cầu: ΣQ = 860,9857.7 = 6026,8 kN
- Diện tích mặt cầu: A = 14.12 = 168 m2
Suy ra tải trọng tác động lên sàn:
Gv hướng dẫn: Nguyễn Trọng Thông
Sv thực hiện: Lê Mạnh Hà

7
KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN HÀN

ĐỒ ÁN KẾT CẤU HÀN
qL =

=

= 35,87kN/m2
Theo bảng 3.1[1] với tải trọng tác dụng lên sàn là qL = 35,87 kN/m2 > 30 kN/m2 nên
ta chọn chiều dày bản thép là 12mm
Hình...
Hình đại diện của thành viên
By vitchantooo
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#674937 Bạn tải ở file đính kèm nhé
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement