Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By korea_co_don_mot_minh_anh
#624831 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƯƠNG 1: THU THẬP TÀI LIỆU, ÔN TẬP KIẾN THỨC 4
CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC DƯƠNG ĐÔNG 5
2.1. Giới thiệu chung 5
2.1.1. Tên công trình 5
2.1.2. Địa điểm xây dựng 5
2.1.3. Nhiệm vụ công trình 5
2.1.4. Cấp công trình và các chỉ tiêu thiết kế 5
2.2. Điều kiện tự nhiên 5
2.2.1. Nhiệt độ không khí 5
2.2.2. Độ ẩm không khí 5
2.2.3. Gió gần mặt đất 6
2.2.4. Bốc hơi 6
2.2.5. Mưa 7
2.2.6. Lưu lượng và tổng dòng chảy năm thiết kế 7
2.2.7. Phân phối dòng chảy năm thiết kế 7
2.2.8. Quá trình lũ thiết kế 7
2.2.9. Tổn thất bốc hơi hồ chứa 8
2.3. Điều kiện dân sinh kinh tế 8
2.3.1. Điều kiện dân cư 8
2.3.2. Nông nghiệp 9
2.3.3. Ngư nghiệp 9
2.3.4. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 9
2.3.5. Giao thông vận tải 9
2.3.6. Điện tiêu dùng 9
2.4. Quy mô kết cấu các hạng mục công trình 9
2.4.1. Đập dâng nước 9
2.4.2. Tràn xả lũ 9
2.4.3. Cống lấy nước 9
2.4.4. Hệ thống kênh 9
CHƯƠNG 3: BÀI TOÁN ĐIỀU TIẾT HỒ 11
3.1. Xác định dung tích chết và mực nước chết 11
3.1.1. Khái niệm 11
3.1.2. Các điều kiện xác định dung tích chết(Vo )– MNC 11
3.1.2.1. Đảm bảo yêu cầu về tuổi thọ công trình 11
3.1.2.2. Đảm bảo yêu cầu tưới tự chảy 11
3.1.2.3. Các yêu cầu khác 11
3.1.3. Xác định dung tích chết theo yêu cầu tuổi thọ công trình 11
3.1.3.1. Xác định cao trình bùn cát lắng đọng 12
3.1.3.2. Xác định MNC 12
3.2. Xác định dung tích hiệu dụng và mực nước dâng bình thường. 12
3.2.1. Khái niệm 12
3.2.2. Tài liệu tính toán 12
3.2.3. Nguyên lý và trình tự tính toán 12
3.2.3.1. Nguyên lý tính toán 12
3.2.3.2. Trình tự tính toán 13
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ 15
4.1. Mục đích 15
4.2. Nhiệm vụ 15
4.3. Ý nghĩa 15
4.4. Nguyên lý tính toán 15
4.4.1. Dạng đường quá trình xả lũ 15
4.4.2. Tính toán điều tiết lũ 16
4.5. Tính toán điều tiết lũ cho hồ chứa nước Dương Đông 17
4.5.1. Tài liệu 17
4.5.2. Yêu cầu 17
4.5.3. Các bước tính toán 18
4.5.3.1. Xây dựng biểu đồ phụ trợ. 18
4.5.3.2. Sử dụng biểu đồ phụ trợ để tính điều tiết lũ. 18
4.5.3.3. Lập lại bước 2 cho các thời đoạn sau cho đến khi kết thúc. 18
4.5.3.4. Xác định được dung tích cắt lũ và mực nước lớn nhất trong kho. 18
CHƯƠNG 5: BÀI TOÁN TÍNH ỔN ĐỊNH MÁI ĐẬP ĐẤT 24
5.1. Trường hợp tính toán 24
5.1.1. Cho mái hạ lưu 24
5.1.2. Cho mái thượng lưu 24
5.2. Tính toán ổn định mái bằng phương pháp cung trượt 24
5.2.1. Tìm vùng có tâm trượt nguy hiểm 24
5.2.2. Xác định hệ số an toàn K cho một cung trượt bất kỳ 25
5.2.3. Đánh giá tính hợp lý của mái 26

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: THU THẬP TÀI LIỆU, ÔN TẬP KIẾN THỨC 4
CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC DƯƠNG ĐÔNG 5
2.1. Giới thiệu chung 5
2.1.1. Tên công trình 5
2.1.2. Địa điểm xây dựng 5
2.1.3. Nhiệm vụ công trình 5
2.1.4. Cấp công trình và các chỉ tiêu thiết kế 5
2.2. Điều kiện tự nhiên 5
2.2.1. Nhiệt độ không khí 5
2.2.2. Độ ẩm không khí 5
2.2.3. Gió gần mặt đất 6
2.2.4. Bốc hơi 6
2.2.5. Mưa 7
2.2.6. Lưu lượng và tổng dòng chảy năm thiết kế 7
2.2.7. Phân phối dòng chảy năm thiết kế 7
2.2.8. Quá trình lũ thiết kế 7
2.2.9. Tổn thất bốc hơi hồ chứa 8
2.3. Điều kiện dân sinh kinh tế 8
2.3.1. Điều kiện dân cư 8
2.3.2. Nông nghiệp 9
2.3.3. Ngư nghiệp 9
2.3.4. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 9
2.3.5. Giao thông vận tải 9
2.3.6. Điện tiêu dùng 9
2.4. Quy mô kết cấu các hạng mục công trình 9
2.4.1. Đập dâng nước 9
2.4.2. Tràn xả lũ 9
2.4.3. Cống lấy nước 9
2.4.4. Hệ thống kênh 9
CHƯƠNG 3: BÀI TOÁN ĐIỀU TIẾT HỒ 11
3.1. Xác định dung tích chết và mực nước chết 11
3.1.1. Khái niệm 11
3.1.2. Các điều kiện xác định dung tích chết(Vo )– MNC 11
3.1.2.1. Đảm bảo yêu cầu về tuổi thọ công trình 11
3.1.2.2. Đảm bảo yêu cầu tưới tự chảy 11
3.1.2.3. Các yêu cầu khác 11
3.1.3. Xác định dung tích chết theo yêu cầu tuổi thọ công trình 11
3.1.3.1. Xác định cao trình bùn cát lắng đọng 12
3.1.3.2. Xác định MNC 12
3.2. Xác định dung tích hiệu dụng và mực nước dâng bình thường. 12
3.2.1. Khái niệm 12
3.2.2. Tài liệu tính toán 12
3.2.3. Nguyên lý và trình tự tính toán 12
3.2.3.1. Nguyên lý tính toán 12
3.2.3.2. Trình tự tính toán 13
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ 15
4.1. Mục đích 15
4.2. Nhiệm vụ 15
4.3. Ý nghĩa 15
4.4. Nguyên lý tính toán 15
4.4.1. Dạng đường quá trình xả lũ 15
4.4.2. Tính toán điều tiết lũ 16
4.5. Tính toán điều tiết lũ cho hồ chứa nước Dương Đông 17
4.5.1. Tài liệu 17
4.5.2. Yêu cầu 17
4.5.3. Các bước tính toán 18
4.5.3.1. Xây dựng biểu đồ phụ trợ. 18
4.5.3.2. Sử dụng biểu đồ phụ trợ để tính điều tiết lũ. 18
4.5.3.3. Lập lại bước 2 cho các thời đoạn sau cho đến khi kết thúc. 18
4.5.3.4. Xác định được dung tích cắt lũ và mực nước lớn nhất trong kho. 18
CHƯƠNG 5: BÀI TOÁN TÍNH ỔN ĐỊNH MÁI ĐẬP ĐẤT 24
5.1. Trường hợp tính toán 24
5.1.1. Cho mái hạ lưu 24
5.1.2. Cho mái thượng lưu 24
5.2. Tính toán ổn định mái bằng phương pháp cung trượt 24
5.2.1. Tìm vùng có tâm trượt nguy hiểm 24
5.2.2. Xác định hệ số an toàn K cho một cung trượt bất kỳ 25
5.2.3. Đánh giá tính hợp lý của mái 26


CHƯƠNG 1: THU THẬP TÀI LIỆU, ÔN TẬP KIẾN THỨC
Sau một tuần thu thập được các tài liệu sau đây:
- Giáo trình thủy lực tập I, II, III.
- Giáo trình thủy công tập I, II. NXB Xây Dựng.
- Đồ án môn học thủy công. NXB Xây Dựng.
- Giáo trình thủy văn công trình. NXB Nông Nghiệp.
- Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép. NXB Nông Nghiệp.
- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN 285 – 2002).
- Quy phạm thiết kế đập đất đầm nén QPVN 11 – 77.
- Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén 14TCN 157 – 2005.
- Quy phạm tải trọng do sóng và tàu QPTL C – 1 – 78.
- Quy phạm tính toán thủy lực cống dưới sâu C – 1 – 75.
- Quy phạm tính toán thủy lực đập tràn C – 8 – 76.
- Nguyễn Xuân Trường - Thiết kế đập đất
- Trịnh Bốn – Lê Hòa Xướng - Thiết kế cống
- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu BT và BTCT thủy công TCVN 4116 – 85
- Sổ tay kỹ thuật Thủy lợi.
- Bảng tra thủy lực.
- Các đồ án môn học có liên quan và đồ án tốt nghiệp của khóa trước để tham khảo.

CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC DƯƠNG ĐÔNG
2.1. Giới thiệu chung
2.1.1. Tên công trình
Hồ chứa nước Dương Đông.
2.1.2. Địa điểm xây dựng
Công trình đầu mối đặt trên suối Đá Ngọc thuộc huyện đảo Phú Quốc – Kiên Giang.
2.1.3. Nhiệm vụ công trình
- Tưới cho 300ha cây hồ tiêu.
- Cung cấp nước công nghiệp và sinh hoạt cho thị trấn Dương Đông với lưu lượng 10.000m3/ngày.
- Cấp nước hoàn kiệt, đẩy mặn, cải tạo môi trường khu vực
- Giảm nhẹ mức lũ hạ lưu.
2.1.4. Cấp công trình và các chỉ tiêu thiết kế
- Cấp công trình: Đầu mối cấp III, kênh và công trình trên kênh cấp IV.
- Mức đảm bảo cấp nước tuần suất P = 90%.
- Mức đảm bảo tưới tuần suất P = 75%.
- Lưu lượng tần suất thiết kế P = 1%.
2.2. Điều kiện tự nhiên
2.2.1. Nhiệt độ không khí
- Nhiệt độ bình quân nhiều năm: T = 27.0oC
- Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối Tmax = 38.1oC
- Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối Tmin = 16.0oC
Phân phối của nhiệt độ trung bình, cao nhất và thấp nhất bình quân năm được thể hiện ở Bảng 2-1
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hoanganhtk2006
#1006401 Mình đang cần tài liệu này admin cho mình xin link download nha. Thank bạn nhiều nhé !
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1006405 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement