Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yeulamanh_nty
#624235

Download Đề tài Mô hình quản lý chất lượng TQM cho công ty sản xuất chế biến nước sốt cà chua miễn phí

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MÔ HÌNH QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TQM CHO CÔNG TY SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NƯỚC SỐT CÀ CHUA
I. Quyết định
Hiện nay đất nước ta đã tham gia nhiều tổ chức thương mại và đang chuẩn bị cho quá trình tham gia tổ chức thương mại thế giới nên áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Mặt khác, các yêu cầu về chất lượng của khách hàng ngày càng cao, đòi hỏi công ty cần chú trọng đảm bảo uy tín và duy trì vị thế của mình, đồng thời nâng cai năng lực cạnh tranh. Vì vậy công ty áp dụng mô hình quản lý chất lượng tổng thể (TQM) để quản lý chất lượng. TQM được lựa chọn vì:
 TQM dẫn đến sự gắn bó của khách hàng đối với sản phẩm nước sốt cà chua của công ty.
 TQM mang lại quá trình cải tiến liên tục cho chất lượng của sản phẩm trong đó có sự tham gia của các nhân viên.
 TQM giúp mọi thành viên trong công ty có điều kiện thuận lợi hợp tác, nâng cao nhận thức của nhân viên đối với công việc mà họ đang đảm nhiệm.
 TQm bao gồm việc kiểm sốt chất lượng cho sản phẩm của công ty, cho hệ thống quản lý chất lượng và cho hàm chất lượng.
II. Công tác chuẩn bị
1. Xác nhận sự tham gia và cam kết của lãnh đạo của công ty.
Đòi hỏi sự cam kết thực lòng của lãnh đạo công ty đối với việc khởi xướng và áp dụng TQM trong công ty.
Mọi lãnh đạo cấp cao và mọi cán bộ công nhân viên phải nhận thức ý nghĩa và công việc áp dụng mô hình TQM.
a. Trách nhiệm của lãnh đạo.
Nhận thức đúng đắn và cam kết về chất lượng.
Quản lý, xác định các chính sách chất lượng, đảm bảo hồn tất các mục tiêu đề ra.
Xác định trách nhiệm của tồ chức với cộng đồng.
b. Hoạt động
Tham gia tìm hiểu thông tin sơ cấp về khách hàng, các phòng ban, việc thu thập tổ chức thông tin của các bộ phận.
Cung cấp nguồn lực để đào tạo nhân lực.
Truyền đạt tầm quan trọng của chất lượng đối với công ty và các bên liên quan bên ngồi.
Trực tiếp làm việc với các nhóm chất lượng, ủy ban chất lượng.
2. Thành lập uỷ ban chất lượng.
Thành lập ủy ban chất lượng để phát triển phương hướng trong việc đưa chất lượng vào văn hố công ty.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

CÂU 1. XÁC ĐỊNH NHU CẦU CỦA SẢN PHẨM NƯỚC SỐT CÀ CHUA:
CÂU 2. HÀM CHẤT LƯỢNG CHO SẢN PHẨM NƯỚC SỐT CÀ CHUA

Nghiên cứu thị trường 


Đầu vào 
Quá trình 
Đầu ra 

Loại sàn phẩm người dùng yêu thích 
Đánh giá nhu cầu, tìm nhu cầu ẩn 
Bảng câu hỏi về___ khách hàng 

Chức năng sản phẩm 
Xác định đối thủ cạnh tranh 
Bảng phân tích thị phần 

Màu sắc sản phẩm 
Xác định tiềm năng thị trường 
Bảng liệt kê các nhu cầu chi tiết đã được phân tích (bao gồm nhu cầu tiềm ẩn) 

Mùi vụ 
Xác định đối tượng khách hàng 


Mẩu mã 
Xác định chiến lược tham gia thị trường 


Thời gian bảo quản 
Nghiên cứu khả thi 
  

Đặc tính sản phẩm 
Đánh giá chi tiết nhu cầu 
  

  
Phân tích hệ thống 
  

  
Thiết kế sơ bộ 
  

  
Hoạt động hỗ trợ 
  

  
Quản lý chung, điều phối nhân lực tiếp thị, đề ra chiến lược 
  

  
HC quản trị: hỗ trợ chi phí nghiên cứu 
  

  
Quản lý nhân sự: huấn luyện nhân viên 
  


Thiết kế và kế hoạch 


Đầu vào 
Quá trình 
Đầu ra 

Bảng liệt kê nhu cầu đã được phân tích 
Xác định các đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu khách hàng 
Bản vẽ kỹ thuật của chi tiết sản phẩm 

Bảng báo cáo thụ phần tiêu thụ 
Xem xét quy trình công nghệ, năng suất hiện tại 
Bản liệt kê vật tư vậr liệu 

  
Mô tả chi tiết sản phẩm, nguyên vậ tiêu vật liệu 
Bảng kế hoạch sản xuất 

  
Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất 
Sơ đồ quy trình công nghệ 

  
Lập kế hoạch (Phát tiển sản phẩm, sản xuất, đánh giá sản phẩm, mua vật liệu, tồn kho vận chuyển, phân phối sản phẩm 
Báo cáo kế hoạch phát triển sản phẩm 

  
Hoạt động hỗ trợ 
Các báo cáo kế hoạch sản xuất, KSCL, tồn kho, phân phối sản phẩm 

  
Quản lý chung: phân công, đềiu động cuyên viên kỹ thuật, lập ra nhóm nghiên cứu thiết kế 


  
Quản lý nhân sự: đào tạo phổ biến quy trình kỹ thuật cho CN khi làm sản phẩm mới 
  

  
Xây dựng duy trì: nâng cấp, điều chỉnh, dây chuyền công nghệ 
  

  
Hành chánh quản lý: hỗ trợ tiền bạc, văn kiện 
  


Mua sắm 


Đầu vào 
Quá trình 
Đầu ra 

Bảng kế hoạch mua VL 
Lập kế hoạch nhận mua hàng 
Đơn hàng 

Bảng kế hoạch sản xuất 
Phát đơn hàng 
NVL, thiết bị 

Bảng liệt kê vật tư , nguyên vật liệu, thiết bị cần cho sản xuất 
Tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp 
Lịch mua hàng, nhận hàng 

Bảng liệt kê NVL còn trong kho 
Hoạt động hỗ trợ 
Yêu cầu hỗ trợ nhân lực, tiền bạc 

  
Xây dựng-duy trì CSVC: mở rộng kho, bảo trì kho 
  

  
Quản lý nhân sự: đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng cho nhân viên 
  

  
Hành chánh quản lý: hỗ trợ tìm, cung cấp tài liệu,vạch kế hoạch giải quyết sai sót khi mua sắm 
  


Sản xuất-Xây dựng 


Đầu vào 
Quá trình 
Đầu ra 

KH sản xuất 
Lập kế hoạch điều độ sản xuất 
Số lượng sản phẩm hư 

Quy trình công nghệ 
Thực hiện sản xuất, KSCL 
Mức tồn kho 

Mô tả sản phẩm, bảng vẽ V.v… 
Thiết lập mức tồn kho 
Chi phí sản xuất 

NVL, thíêt bị sản xuất 
Hoạt động hỗ trợ 
Báo cáo sản xuất 

Kế hoạch kiểm sốt chất lượng bảo trì 
Xây dựng duy trì: thực hiện bảo trì nâng cấp thiết bị 
  

  
Quản lý nhân sự: đạo tạo công nghệ, nhân viên kỹ thuật 
  

  
Quản lý chung: đặt kế hoạch, chiến lược sản xuất, điều phối nguồn lực, chăm sóc sức khoẻ, đánh giá điểm danh nhân viên 
  

  
Hành chánh quản trị: khảo sát thời gian máy ngừng, giải quýêt sai sót trong vật liệu 
  


Tiếp thị - Bán hàng 


Đầu vào 
Quá trình 
Đầu ra 

Chính sách kinh doanh 
Quảng cáo 
Doanh thu, doanh số 

Chiến lược bán hàng 
Lập kế hoạch bán hàng, thực hiện bán hàng 
Ý kiến than phiền, hài lòng cảu khách hàng 

Thị trường tiêu thụ 
Kế hoạch xây dựng uy tín 
Số đơn hàng chậm, mất 

Thời gian vận chuyển 
Kế hoạch xâm nhập thị trường 
  

Thông tin về thị phần (từ NCTT) 
Khuyến mãi 
  

  
Hoạt động hỗ trợ 
  

  
Xây dựng duy trì: bảo trì nâng cấp các đại lý phân phối 
  

  
Quản lý nhân sự: đào tạo nhân viên bán hàng 
  

  
Quản lý chung: đặt ra mục tiêu doanh thu 
  

  
Hành chánh quản lý: hỗ trợ chi phí quảng cáo, hoạt động 
  


Dịch Vụ 


Đầu vào 
Quá trình 
Đầu ra 

Thông tin phản ánh của khách hàng 
Tư vấn cho khách hàng 
Chế độ ưu đãi khách hàng 

  
Thiết lập chương trình khuyến mãi 
Hoạch động hỗ trợ chăm sóc khách hàng 

  
Lập kế hoạch thu hồi sp hư hỏng 
Cung cấp thông tin sản phẩm cho khách hàng 

  
Hoạt động hỗ trợ 
Cung cấp thông tin cho bộ phận NCTT về phản hồi của khách hàng 

  
Quản lý nhân sự: nâng cao năng lực nhân viên 


  
Hành chánh quản trị: hỗ trợ tiền, tài liệu 
  

CÂU 3. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MÔ HÌNH QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TQM CHO CÔNG TY SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NƯỚC SỐT CÀ CHUA
I. Quyết định
Hiện nay đất nước ta đã tham gia nhiều tổ chức thương mại và đang chuẩn bị cho quá trình tham gia tổ chức thương mại thế giới nên áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Mặt khác, các yêu cầu về chất lượng của khách hàng ngày càng cao, đòi hỏi công ty cần chú trọng đảm bảo uy tín và duy trì vị thế của mình, đồng thời nâng cai năng lực cạnh tranh. Vì vậy công ty áp dụng mô hình quản lý chất lượng tổng thể (TQM) để quản lý chất lượng. TQM được lựa chọn vì:
TQM dẫn đến sự gắn bó của khách hàng đối với sản phẩm nước sốt cà chua của công ty.
TQM mang lại quá trình cải tiến liên tục cho chất lượng của sản phẩm trong đó có sự tham gia của các nhân viên.
TQM giúp mọi thành viên trong công ty có điều kiện thuận lợi hợp tác, nâng cao nhận thức của nhân viên đối với công việc mà họ đang đảm nhiệm.
TQm bao gồm việc kiểm sốt chất lượng cho sản phẩm của công ty, cho hệ thống quản lý chất lượng và cho hàm chất lượng.
II. Công tác chuẩn bị
Xác nhận sự tham gia và cam kết của lãnh đạo của công ty.
Đòi hỏi sự cam kết thực lòng của lãnh đạo công ty đối với việc khởi xướng và áp dụng TQM trong công ty.
Mọi lãnh đạo cấp cao và mọi cán bộ công nhân viên phải nhận thức ý nghĩa và công việc áp dụng mô hình TQM.
Trách nhiệm của lãnh đạo.
Nhận thức đúng đắn và cam kết về chất lượng.
Quản lý, xác định các chính sách chất lượng, đảm bảo hồn tất các mục tiêu đề ra.
Xác định trách nhiệm của tồ chức với cộng đồng.
Hoạt động
Tham gia tìm hiểu thông tin sơ cấp về khách hàng, các phòng ban, việc thu thập tổ chức thông tin của các bộ phận.
Cung cấp nguồn lực để đào tạo nhân lực.
Truyền đạt tầm quan trọng của chất lượng đối với công ty và các bên liên quan bên ngồi.
Trực tiếp làm việc với các nhóm chất lượng, ủy ban chất lượng.
Thành lập uỷ ban chất lượng.
Thành lập ủy ban chất lượng...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement