Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sunshine_wind
#624221 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Chương 1: Mở đầu 3
Chương 2: Khái quát lý thuyết dòng xe [1] 5
I. Khái niệm dòng xe. 5
II. Khái quát các lý thuyết dòng xe trên thế giới 5
1. Lý thuyết xe bám (Car following) 5
2. Mô hình tương tự dòng dịch thể 5
3. Nghiên cứu thực nghiệm của Greenhields 5
4. Sử dụng lý thuyết xếp hàng để nghiên cứu dòng xe 5
III. Các yếu tố cơ bản của dòng xe 5
1. Tốc độ xe chạy 5
2. Mật độ, cường độ xe chạy 6
3. Lưu lượng. 7
4. Giãn cách giữa các phương tiện 7
5. Thành phần dòng xe 7
Chương 3: Nghiên cứu xác định các tham số cơ bản của dòng giao thông hỗn hợp ở thủ đô Hà Nội [2] 8
I. Khái quát về tình trạng giao thông ở thủ đô Hà Nội 8
1. Mạng lưới đường bộ 8
2. Đặc điểm giao thông Hà Nội 10
3. Tổng hợp 12
II. Khảo sát dòng giao thông hỗn hợp ở thủ đô Hà Nội 12
III. Phân tích, đánh giá, xác định các tham số cơ bản của dòng giao thông hỗn hợp ở thủ đô Hà Nội 18
IV. Nhận xét dòng giao thông hỗn hợp ở thủ đô Hà Nội 21
Chương 4: Nghiên cứu những đặc trưng khác biệt của dòng giao thông hỗn hợp ở Hà Nội. 21
I. Loại hình phương tiện 21
II. Đối tượng tham gia giao thông 22
III. Các dạng vi phạm luật lệ giao thông 22
Chương 5: Kết luận 22
[4]: Giao thông Hà Nội 22

Chương 1: Mở đầu
Khái niệm dòng xe là một khái niệm cơ bản trong các lý thuyết thiết kế công trình giao thông, nó là yếu tố cơ bản, đầu tiên phải xét đến trong lý thuyết dòng xe. Trên thế giới vấn đề này được chú trọng nghiên cứu từ rất sớm và lý thuyết dòng xe từ khi ra đời cho đến nay đã có những bước phát triển mạnh mẽ cùng với sự phát triển của toán học, tin học và các ngành khoa học khác.
Vấn đề “Nghiên cứu các đặc trưng của dòng giao thông hỗn hợp ở thủ đô Hà Nội” là vấn đề không hoàn toàn mới, cái mới ở đây là trên cơ sở những gì đã được nghiên cứu trước đó chúng ta xét trong bối cảnh dòng giao thông hỗn hợp ở thủ đô Hà Nội với một số đặc trưng khác biệt so với các dòng giao thông đã được khảo sát, từ đó tìm ra những thông số phản ánh đầy đủ, chính xác dòng giao thông này nhằm sử dụng trong quá trình quy hoạch, thiết kế, khai thác công trình giao thông một cách hợp lý và hiệu quả.
Dòng giao thông ở thủ đô Hà Nội có nhiều nét đặc thù, ở đó có sự tham gia của rất nhiều loại phương tiện giao thông khác nhau mà không có sự tách bạch. Trên một làn xe luôn luôn có các phương tiện như ôtô, xe máy, xe ba gác, xe đạp trộn lẫn vào nhau thành một dòng hỗn hợp, khác hẳn với dòng xe của hầu hết các nước tiên tiến trên thế giới và khác hẳn với dòng xe được khảo sát trong các lý thuyết dòng xe.
Lý thuyết dòng xe trên thế giới hiện nay chủ yếu xét dòng xe thuần nhất là xe con do đó trong quá trình thiết kế, để áp dụng các lý thuyết sẵn có, người ta quy đổi các loại phương tiện khác sang xe con và xem xét các yếu tố trong mối quan hệ qua lại với dòng xe đã được quy đổi. Thực tiễn cho thấy, đối với những dòng giao thông mà phương tiện tham gia giao thông tương đối thuần nhất thì việc quy đổi như thế là hợp lý. Còn với dòng xe ở Hà Nội, có sự tham gia hỗn hợp của rất nhiều phương tiện ôtô, xe máy, xe đạp, xe thô sơ… thì việc quy đổi như trên không phản ánh được chính xác dòng giao thông này.
Việc quy đổi xe máy, xe đạp, xe ba gác… ra xe con chỉ hợp lý khi sự tham gia của các phương tiện này trong dòng giao thông là có trật tự. Trong khi dòng giao thông ở Hà Nội là hỗn hợp, các phương tiện xe máy, xe đạp… luôn trộn lẫn với ôtô, kết quả là mọi không gian trên đường đều được sử dụng, năng lực thông hành của con đường theo đó cao hơn so với lý thuyết thiết kế nhưng chất lượng phục vụ lại thấp hơn nhiều. Tính chất dòng xe vì thế mà có sự thay đổi:
- Mật độ tăng.
- Lưu lượng lớn hơn thiết kế.
- Giãn cách giữa các phương tiện giảm.
- Mức phục vụ thấp.
- Xe máy chiếm một tỷ lệ lớn trong thành phần dòng xe.
- Đường giao thông có nhiều khuyết tật và nhiều giao cắt.
- Thường xuyên có sự vi phạm giao thông.
- Người tham gia giao thông rất đa dạng (mọi lứa tuổi, mọi trình độ điều khiển phương tiện … cùng nhau tham gia giao thông)
- Tâm lý, ý thức tham gia giao thông rất kém…
Như vậy, cần có một nghiên cứu có tính chất hệ thống dòng giao thông hỗn hợp ở thủ đô Hà Nội để giải quyết nhiều nội dung mà chúng ta vừa nêu. Trong phạm vi của một luận án thạc sỹ kỹ thuật, tui tiến hành nghiên cứu vấn đề này trên cơ sở nghiên cứu tài liệu kết hợp với đo đạc quan sát thực tế.
Mục đích: Xác định các tham số cơ bản của dòng giao thông hỗn hợp ở thủ đô Hà Nội qua khảo sát một số tuyến giao thông trên địa bàn thành phố từ đó góp phần hoàn chỉnh lý thuyết thiết kế và đề xuất những giải pháp quản lý khai thác giao thông đô thị hiệu quả hơn.
Nội dung: Khái quát những vấn đề cơ bản của lý thuyết dòng xe, Nghiên cứu xác định các tham số cơ bản của dòng giao thông hỗn hợp ở thủ đô Hà Nội từ đó chỉ ra sự khác biệt của dòng giao thông này và đề xuất các phương hướng hoàn chỉnh lý thuyết thiết kế, quản lý khai thác hệ thống giao thông đô thị.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#665020 Bạn download với pass giải nén là ketnooi.com nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nhớ bấm ủng hộ người ta!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement