Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Chetan
#624209

Download Đồ án Hệ thống cung cấp khí Biogas cho động cơ cỡ nhỏ miễn phí

MỤC LỤC Trang
1. Mục đích và ý nghĩa khoa học của đề tài 3
1.1 Mục đích của đề tài 3
1.2 Ý nghĩa khoa học của đề tài 3
2. Tổng quan về năng lượng và môi trường của thế kỷ 21 3
2.1 Tổng quan về năng lượng 3
2.2 Tổng quan về năng lượng tái sinh Biogas 4
2.3. Sự cần thiết phải có nguồn nhiên liệu thay thế. 5
2.4 Mức độ tiêu thụ năng lượng 7
2.4.1 Hệ thống cung cấp năng lượng cho trại chăn nuôi sử dụng Biogas. 7
2.4.2 Nhu cầu năng lượng của một trại chăn nuôi 7
2.4.3 Tính toán chi phí năng lượng của một trại chăn nuôi 8
2.5 Những vấn đề môi trường cỉa Việt Nam và toàn cầu trong thế kỷ 21 9
2.5.1 Vấn đề ô nhiễm môi trường trong xã hội 9
2.5.2 Sự ô nhiễm môi trường do các chất thải của động cơ 12
3. Các loại năng lượng, ưu thế của nhiên liệu Biogas. 20
3.1 Các loại năng lượng 20
3.1.1 Năng lượng mặt trời 20
3.1.2 Năng lượng gió 22
3.1.3 Năng lượng địa năng 24
3.1.4 Thuỷ điện và thuỷ điện nhỏ 25
3.1.5 Năng lượng hạt nhân 25
3.1.6 Nguồn năng lượng khác 26
3.2 Ưu thế của nhiên liệu Biogas 28
4. Nguyên lý sản xuất Biogas 30
4.1 Sơ đồ sản xuất Biogas 30
4.2 Tính năng của Biogas 31
4.2.1 Thành phần chủ yếu của Biogas 31
4.2.3 Các tính chất của Biogas 32
4.3 Tình hình sử dụng Biogas hiện nay 32
4.4 Khả năng ứng dụng Biogas để chạy động cơ đốt trong 33
4.4.1 Mức độ ứng dụng 34
4.4.3 Chi phí vận hành, bảo dưỡng 34
5. Các tạp chất có hại trong khí Biogas 34
5.1 Carbon dioxide (COx) 34
5.2 Hydrogen sulfide (H2S) 35
5.3 Sunfua dioxit SO2 35
6. Tính toán hệ thống lọc và lưu trữ Biogas 36
6.1 Lý thuyết tính toán quá trình hấp phụ 36
6.2. Tính toán thiết kế thiết bị hấp phụ H2S 40
6.2.1 Thành phần nguyên liệu 40
6.2.2 Các số liệu liên quan đến chế độ hoạt động của thiết bị 40
6.3 Tính toán thiết bị hấp thụ khí CO2 44
6.3.1 Các thông số đầu vào và ra của khí Biogas 44
6.3.2 Tính chất của khí Biogas 46
6.3.3 Lập phương trình đường cân bằng 49
6.3.5 Tính số đĩa lý thuyết 52
6.3.6 Tính vận tốc của khí đi trong tháp 53
6.3.7 Tính chiều cao tương đương của một bậc thay đổi nồng độ htđ 54
6.3.8 Chiều cao của tháp 54
6.3.9 Tính đường kính tháp 54
6.3.10 Tính trở lực của tháp 57
6.4 Hệ thống lưu trữ Biogas 58
7. Hệ thống cung cấp khí biogas cho động cơ tĩnh tại 60
7.1 Sơ đồ hệ thống 60
7.2 Tình hình phat triển Biogas 60
7.2.1 Tình hình phát triển Biogas trên thế giới 60
7.2.2 Tình hình phát triển Biogas ở Việt Nam 61
7.2.3 Khả năng ứng dụng Biogas cho động cơ tĩnh tại 62
7.3 Cơ sở khoa học của Biogas 65
7.3.1 Bản chất của phương pháp kỵ khí 65
7.3.2 Các vi sinh vật trong bể Biogas 66
7.3.3 Cơ chế của sự tạo thành khí metan 67
7.4 Hệ thống cung cấp Biogas cho động cơ cỡ nhỏ 67
7.4.1 Hệ thống thiết bị xử lý Biogas 67
7.4.2 Hệ thống cung cấp Biogas 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO 74
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

MỤC LỤC Trang
1. Mục đích và ý nghĩa khoa học của đề tài 3
1.1 Mục đích của đề tài 3
1.2 Ý nghĩa khoa học của đề tài 3
2. Tổng quan về năng lượng và môi trường của thế kỷ 21 3
2.1 Tổng quan về năng lượng 3
2.2 Tổng quan về năng lượng tái sinh Biogas 4
2.3. Sự cần thiết phải có nguồn nhiên liệu thay thế. 5
2.4 Mức độ tiêu thụ năng lượng 7
2.4.1 Hệ thống cung cấp năng lượng cho trại chăn nuôi sử dụng Biogas. 7
2.4.2 Nhu cầu năng lượng của một trại chăn nuôi 7
2.4.3 Tính toán chi phí năng lượng của một trại chăn nuôi 8
2.5 Những vấn đề môi trường cỉa Việt Nam và toàn cầu trong thế kỷ 21 9
2.5.1 Vấn đề ô nhiễm môi trường trong xã hội 9
2.5.2 Sự ô nhiễm môi trường do các chất thải của động cơ 12
3. Các loại năng lượng, ưu thế của nhiên liệu Biogas. 20
3.1 Các loại năng lượng 20
3.1.1 Năng lượng mặt trời 20
3.1.2 Năng lượng gió 22
3.1.3 Năng lượng địa năng 24
3.1.4 Thuỷ điện và thuỷ điện nhỏ 25
3.1.5 Năng lượng hạt nhân 25
3.1.6 Nguồn năng lượng khác 26
3.2 Ưu thế của nhiên liệu Biogas 28
4. Nguyên lý sản xuất Biogas 30
4.1 Sơ đồ sản xuất Biogas 30
4.2 chức năng của Biogas 31
4.2.1 Thành phần chủ yếu của Biogas 31
4.2.3 Các tính chất của Biogas 32
4.3 Tình hình sử dụng Biogas hiện nay 32
4.4 Khả năng ứng dụng Biogas để chạy động cơ đốt trong 33
4.4.1 Mức độ ứng dụng 34
4.4.3 Chi phí vận hành, bảo dưỡng 34
5. Các tạp chất có hại trong khí Biogas 34
5.1 Carbon dioxide (COx) 34
5.2 Hydrogen sulfide (H2S) 35
5.3 Sunfua dioxit SO2 35
6. Tính toán hệ thống lọc và lưu trữ Biogas 36
6.1 Lý thuyết tính toán quá trình hấp phụ 36
6.2. Tính toán thiết kế thiết bị hấp phụ H2S 40
6.2.1 Thành phần nguyên liệu 40
6.2.2 Các số liệu liên quan đến chế độ hoạt động của thiết bị 40
6.3 Tính toán thiết bị hấp thụ khí CO2 44
6.3.1 Các thông số đầu vào và ra của khí Biogas 44
6.3.2 Tính chất của khí Biogas 46
6.3.3 Lập phương trình đường cân bằng 49
6.3.5 Tính số đĩa lý thuyết 52
6.3.6 Tính vận tốc của khí đi trong tháp 53
6.3.7 Tính chiều cao tương đương của một bậc thay đổi nồng độ htđ 54
6.3.8 Chiều cao của tháp 54
6.3.9 Tính đường kính tháp 54
6.3.10 Tính trở lực của tháp 57
6.4 Hệ thống lưu trữ Biogas 58
7. Hệ thống cung cấp khí biogas cho động cơ tĩnh tại 60
7.1 Sơ đồ hệ thống 60
7.2 Tình hình phat triển Biogas 60
7.2.1 Tình hình phát triển Biogas trên thế giới 60
7.2.2 Tình hình phát triển Biogas ở Việt Nam 61
7.2.3 Khả năng ứng dụng Biogas cho động cơ tĩnh tại 62
7.3 Cơ sở khoa học của Biogas 65
7.3.1 Bản chất của phương pháp kỵ khí 65
7.3.2 Các vi sinh vật trong bể Biogas 66
7.3.3 Cơ chế của sự tạo thành khí metan 67
7.4 Hệ thống cung cấp Biogas cho động cơ cỡ nhỏ 67
7.4.1 Hệ thống thiết bị xử lý Biogas 67
7.4.2 Hệ thống cung cấp Biogas 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO 74
1. Mục đích và ý nghĩa khoa học của đề tài
1.1 Mục đích của đề tài
Nghiên cứu thiết kế cải tạo hệ thống cung cấp khí biogas cho động cơ cỡ nhỏ để chạy máy phát điện, cho nhu cầu đun nấu, nhu cầu thắp sáng,chạy máy bơm nước sử dụng khí Biogas ở trại chăn nuôi, qua đó tận dụng được nguồn năng lượng tại chỗ. Việc tận dụng các nguồn năng lượng sạch tại chỗ cho sản xuất sẽ giúp cho người dân tiết kiệm được kinh phí, làm giảm giá thành sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.
1.2 Ý nghĩa khoa học của đề tài
Khí Biogas là khí thiên nhiên được sản xuất khá rộng rải ở nước ta hiện nay, đặc biệt ở vùng nông thôn vì vậy việc sử dụng nhiên liệu khí Biogas để làm nhiên liệu chạy động cơ đốt trong sẽ làm giảm mức độ phát thải khí CO2, NOx, HC, CO góp phần thực hiện các công ước quốc tế về môi trường mà Việt Nam đã cam kết tham gia. Tìm ra một giải pháp cho vấn đề sử dụng nguồn nhiên liệu Biogas mà hiện nay chúng ta đang lãng phí, tránh gây khó khăn cho việc cất giữ loại nhiên liệu này.
2. Tổng quan về năng lượng và môi trường của thế kỷ 21
2.1 Tổng quan về năng lượng
Năng lượng là điều kiện tất yếu cho sự tồn tại và tiến hóa của mọi sinh vật. Trong quá trình phát triển xã hội loài người nguồn năng lượng thường xuyên chuyển dịch từ dạng này sang dạng khác. Dạng năng lượng thiên nhiên đầu tiên được con
người sử dụng là năng lượng mặt trời, được sử dụng một cách tự nhiên để soi sáng, sưởi ấm, phơi khô lương thực, thực phẩm và các đồ dùng. Tiếp đó là năng lượng gỗ củi, rồi tới năng lượng nước, gió, năng lượng kéo của gia súc, năng lượng khai thác từ than đá ngự trị trong thế kỷ 18-19. Năng lượng dầu mỏ thay thế vị trí của than đá trong thế kỷ 20 và từng bước chia sẻ vai trò của mình với năng lượng hạt nhân. Các dạng năng lượng mới ít ô nhiễm như năng lượng mặt trời , năng lượng nước, năng lượng gió , thủy triều, năng lượng vi sinh vật với những phương pháp và phương tiện công nghệ tiên tiến cũng đang mở rộng phạm vi hoạt động của mình.
Nhu cầu năng lượng của con người tăng lên nhanh chóng trong quá trình phát triển. 1000 năm trước công nguyên, mỗi ngày người tiêu thụ khoảng 4000 đến 5000 Kcal. 500 năm trước công nguyên tăng lên 1200Kcal. Đầu thế kỷ 15 lên tới
26000Kcal, giữa thế kỷ 19 là 70000Kcal và hiện nay là trên 200000Kcal.
2.2 Tổng quan về năng lượng tái sinh Biogas
Nghiên cứu sử dụng các nguồn năng lượng tái sinh từ lâu đã được các nhà khoa học quan tâm, đặc biệt là từ sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng năng lượng dầu mỏ năm 1973. Cuộc khủng hoảng sau đó được khắc phục, tuy nhiên nguy cơ của nó vẫn luôn rập rình. Những năm gần đây, giá dầu thô liên tục gia tăng, có lúc đã vượt ngưỡng 100USD/thùng trong năm 2007. Mặc dù các nước xuất khẩu dầu mỏ đã sử dụng hết công suất hiện có để sản xuất nhưng cũng rất khó khăn mới có thể làm hạ nhiệt cơn sốt giá dầu thô. Với mức khai thác như hiện nay, trữ lượng dầu thô trong lòng đất sẽ cạn kiệt trong tương lai không xa. Việc chuyển dần sang sử dụng các loại nhiên liệu không truyền thống đã trở thành chiến lược trong chính sách năng lượng của nhiều quốc gia phát triển.
Sự gia tăng các nồng độ các chất ô nhiễm trong bầu khí quyển kể từ khi nhân loại bước vào thời kỳ công nghiệp đã đặt ra những vấn đề hết bức xúc về môi trường. Thủ phạm chính gây ra các chất ô nhiễm trong bầu không khí là sản phẩm cháy của nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ, khí đốt...). Trong khí thải có những chất trực tiếp gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người như CO, HC, NOx, SO2, bồ hóng... và những chất gây tác động xấu đến môi trường, đặc biệt là CO2, chất khí gây hiệu ứng nhà kính làm tăng nhiệt độ trái đất. Nhiều hội nghị cấp cao quốc tế và khu vực đã bàn giải pháp giảm thiểu CO2 trong sản xuất và đời sống và người ta đã đạt được những thỏa thuận quan trọng trong các công ước quốc tế Kyoto, LaHaye và Việt Nam cũng đã cam kết thực hiện. Theo các Công ước này các quốc gia cần áp dụng các giải pháp rút giảm mức độ phát thải CO2 bằng cách nâng cao hiệu quả s
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement