Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tapu_kute123
#624208

Download Đề tài Khảo sát hệ thống treo thủy khí trên xe kb 120SE miễn phí

1.Tổng quan. 3
1.1.Mục đích ý nghĩa đề tài. 4
1.2. Lý thuyết hệ thống treo, đặc điểm cấu tạo hệ thống treo trên ô tô. 4
1.2.1 Công dụng yêu cầu của hệ thống treo. 4
1.2.2. Phân loại hệ thống treo: 6
1.2.3. Cấu tạo, nguyên lý cơ bản các bộ phận trong hệ thống treo: 7
1.2.3.1. Bộ phận đàn hồi: 7
1.2.3.2. Bộ phận dẫn hướng: 13
1.2.3.3. Bộ phận giảm chấn: 17
1.2.3.4. Thanh ổn định ngang: 19
1.2.3.5. Các bộ phận khác: 20
1.2.4. Các loại hệ thống treo thông dụng: 20
1.2.4.1. Hệ thống treo độc lập: 20
1.2.4.2. Hệ thống treo phụ thuộc: 22
1.2.4.3. Hệ thống treo khí nén: 24
1.2.4.3.1. Các phương pháp bố trí hệ thống treo khí nén. 25
1.2.4.3.2. Sự kết hợp giưa hệ thông treo khí nén với hệ thống treo khác. 27
1.2.4.4. Hệ thống treo tích cực: 28
2.Giới thiệu chung về xe KB 120 SE. 32
2.1. Các thông số kỹ thuật xe KB 120 SE. 35
2.2. Khái quát các hệ thống trên xe. 36
2.2.1. Động cơ. 36
2.2.2. Hệ thống bôi trơn. 37
2.2.2.1 Sơ đồ hệ thống bôi trơn. 37
2.2.2.1 Sơ đồ hệ thống bôi trơn. 39
2.2.3.Hệ thống làm mát. 40
2.2.3.1. Sơ đồ hệ thống làm mát. 40
2.2.3.3. Nước làm mát động cơ. 41
2.2.4.Hệ thống nhiên liệu. 41
2.2.5.Hệ thống thiết bị điện. 43
2.2.5.1. Nhiêm vụ của hệ thống . 43
2.3.Hệ thống truyền lực: 43
2.3.1.Ly hợp. 43
2.3.2.Hộp số. 44
2.3.3.Cắc đăng. 44
2.4.Hệ thống phanh. 44
2.4.1.Thắng điện từ. 44
2.4.2.Hệ thống phanh khí nén. 48
3. Khảo sát hệ thống treo. 49
3.1. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống treo xe KB 120SE. 49
3.1.1.Hệ thống treo trước . 50
3.1.2.Hệ thống treo sau xe KB120SE. 52
3.1.3. Ưu nhược điểm của hệ thống treo sử dụng khí nén: 54
3.1.3.1.Ưu điểm. 54
3.1.3.2. Nhược điểm. 54
3.1.4.Các cụm chi tiết trong hệ thống treo. 54
3.1.4.1. Van tải trọng: 54
3.1.4.2. Túi hơi: 56
4.Tính toán kiểm nghiệm hệ thống treo. 57
4.1. Tính toán kiểm tra bộ phận đàn hồi. 57
4.1.1. Đặc tính đàn hồi của hệ thống treo trước. 57
4.2 Tính toán giảm chấn. 62
4.2.1. Các kích thước và thông số cho trước của giảm chấn: 63
4.2.2 Tính toán nhiệt 65
5. Bảo dưỡng sữa chữa và biện pháp khắc phục hư hỏng của của hệ thống treo. 66
6.Kết luận. 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO.81
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

LỜI NÓI ĐẦU
Sau thời gian học tập tại Khoa Cơ Khí Giao Thông, Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, và thời gian được thực tập tốt nghiệp tại Nhà máy sản xuất và lắp ráp ôtô Chu Lai-Trường Hải, kết thúc khoá học em đã lựa chọn đề tài về chuyên ngành ô tô để nghiên cứu và làm Đồ án tốt nghiệp cho mình.
Tên Đề tài: KHẢO SÁT HỆ THỐNG TREO THỦY KHÍ TRÊN XE KB 120SE.
Với những kiến thức đã học, kiến thức và các tài liệu thu thập được trong thời gian thực tập tốt nghiệp, cùng với sự hướng dẫn, chỉ bảo giúp đỡ tận tình của thầy giáo ThS. Lê Văn Tụy, cùng các thầy giáo trong khoa, qua sự nổ lực cố gắng của bản thân em đã hoàn thành báo cáo về Đề tài của mình.
Tuy nhiên, sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định về mặt nội dung cũng như hình thức trình bày, rất mong được sự thông cảm, giúp đỡ, chỉ bảo của quý thầy giáo.
Một lần nữa em xin trân trọng gửi lời biết ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ của thầy hướng dẫn ThS. Lê Văn Tụy, cùng quý thầy giáo trong Khoa.
Đà Nẵng ngày 28 tháng 05 năm 2009
Sinh viên thực hiện
Ngô Lê Xuân Thắng.
MỤC LỤC
1.Tổng quan. 3
1.1.Mục đích ý nghĩa đề tài. 4
1.2. Lý thuyết hệ thống treo, đặc điểm cấu tạo hệ thống treo trên ô tô. 4
1.2.1 Công dụng yêu cầu của hệ thống treo. 4
1.2.2. Phân loại hệ thống treo: 6
1.2.3. Cấu tạo, nguyên lý cơ bản các bộ phận trong hệ thống treo: 7
1.2.3.1. Bộ phận đàn hồi: 7
1.2.3.2. Bộ phận dẫn hướng: 13
1.2.3.3. Bộ phận giảm chấn: 17
1.2.3.4. Thanh ổn định ngang: 19
1.2.3.5. Các bộ phận khác: 20
1.2.4. Các loại hệ thống treo thông dụng: 20
1.2.4.1. Hệ thống treo độc lập: 20
1.2.4.2. Hệ thống treo phụ thuộc: 22
1.2.4.3. Hệ thống treo khí nén: 24
1.2.4.3.1. Các phương pháp bố trí hệ thống treo khí nén. 25
1.2.4.3.2. Sự kết hợp giưa hệ thông treo khí nén với hệ thống treo khác. 27
1.2.4.4. Hệ thống treo tích cực: 28
2.Giới thiệu chung về xe KB 120 SE. 32
2.1. Các thông số kỹ thuật xe KB 120 SE. 35
2.2. Khái quát các hệ thống trên xe. 36
2.2.1. Động cơ. 36
2.2.2. Hệ thống bôi trơn. 37
2.2.2.1 Sơ đồ hệ thống bôi trơn. 37
2.2.2.1 Sơ đồ hệ thống bôi trơn. 39
2.2.3.Hệ thống làm mát. 40
2.2.3.1. Sơ đồ hệ thống làm mát. 40
2.2.3.3. Nước làm mát động cơ. 41
2.2.4.Hệ thống nhiên liệu. 41
2.2.5.Hệ thống thiết bị điện. 43
2.2.5.1. Nhiêm vụ của hệ thống . 43
2.3.Hệ thống truyền lực: 43
2.3.1.Ly hợp. 43
2.3.2.Hộp số. 44
2.3.3.Cắc đăng. 44
2.4.Hệ thống phanh. 44
2.4.1.Thắng điện từ. 44
2.4.2.Hệ thống phanh khí nén. 48
3. Khảo sát hệ thống treo. 49
3.1. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống treo xe KB 120SE. 49
3.1.1.Hệ thống treo trước . 50
3.1.2.Hệ thống treo sau xe KB120SE. 52
3.1.3. Ưu nhược điểm của hệ thống treo sử dụng khí nén: 54
3.1.3.1.Ưu điểm. 54
3.1.3.2. Nhược điểm. 54
3.1.4.Các cụm chi tiết trong hệ thống treo. 54
3.1.4.1. Van tải trọng: 54
3.1.4.2. Túi hơi: 56
4.Tính toán kiểm nghiệm hệ thống treo. 57
4.1. Tính toán kiểm tra bộ phận đàn hồi. 57
4.1.1. Đặc tính đàn hồi của hệ thống treo trước. 57
4.2 Tính toán giảm chấn. 62
4.2.1. Các kích thước và thông số cho trước của giảm chấn: 63
4.2.2 Tính toán nhiệt 65
5. Bảo dưỡng sữa chữa và biện pháp khắc phục hư hỏng của của hệ thống treo. 66
6.Kết luận. 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................81
1.Tổng quan.
1.1.Mục đích ý nghĩa đề tài.
Giao thông vận tải đường bộ đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của một quốc gia. Nền kinh tế ngày càng phát triển kèm theo đó nhu cầu của con người ngày càng đòi hỏi cao, nhu cầu đi lại là một nhu cầu không thể thiếu trong thời đại ngày nay. Ô tô không chỉ là phương tiện vận tải nửa mà như là ngôi nhà thứ hai của con người đăc biệt là ở các nước phát triển. Vì vậy ô tô ngoài tốc độ cao con phải tạo cảm giác êm dịu thoải mái và an toàn cho người sử dụng. Công nghiệp ô tô ngày càng có những tiến bộ vượt bậc để đuổi kịp nhu cầu của xã hội.Một trong những hệ thống tạo cảm giác thoải mái êm dịu cho tài xế và hành khách là hệ thống treo.Ngày nay hệ thống treo khí nén được đưa vào sử dụng ngày càng nhiều.Hệ thống treo khí nén có nhiều ưu đểm vượt trội so với các hệ thống treo khác, tạo cảm giác êm dịu thoải mái người sử dụng.
Mục đích của đề tài: Phân tích kết cấu hệ thống treo sử dụng khí nén trên xe bus KB 120SE để hiểu nguyên lý làm việc của hệ thống treo khí nén, và có ưu điểm nổi bật của nó.
Ý nghĩa của đề tài: Giúp sinh viên làm quen với các kết cấu mới của hệ thống treo khí nén, qua đó thấy được tại sao ô tô có trang bị hệ thống treo khí nén có kết cấu phức tạp hơn loại khác và giá thành lai cao. Nhưng tại sao người ta vẫn ưa chuộng loại này và nó có xu hướng được sử dụng rộng rải trong tất cả các loại xe ngày nay.
1.2. Lý thuyết hệ thống treo, đặc điểm cấu tạo hệ thống treo trên ô tô.
1.2.1 Công dụng yêu cầu của hệ thống treo.
Trên ôtô, hệ thống treo và cụm bánh xe được gọi là phần chuyển động của ôtô. Chức năng cơ bản của phần chuyển động là tạo điều kiện thực hiện “chuyển động bánh xe” của ôtô đảm bảo các bánh xe lăn và thân xe chuyển động tịnh tiến, thực hiện nhiệm vụ vận tải của ôtô. Chuyển động bánh xe đòi hỏi các tương hổ giữa bánh xe và thân xe phải có khả năng truyền lực và mômen theo các quan hệ nhất định. Trong chức năng của phần chuyển động nếu bị mất một phần hay thay đổi khả năng truyền lực và mômen có thể làm phá hỏng chức năng của phần chuyển động.
Sự chuyển động của ôtô trên đường phụ thuộc nhiều vào khả năng lăn êm bánh xe trên nền và hạn chế tối đa các rung động truyền từ bánh xe lên thân xe. Do vậy giữa bánh xe và khung vỏ cần thiết có sự liên kết mềm. Hệ thống treo là tập hợp tất cả những chi tiết tạo nên liên kết đàn hồi giữa bánh xe và thân vỏ hay khung xe nhằm thỏa mãn các chức năng chính sau đây:
- Đảm bảo yêu cầu về độ êm dịu trong chuyển động, tạo điều kiện nâng cao được tính an toàn cho hàng hóa trên xe, đó là tập hợp các điều kiện nhằm đảm bảo duy trì sức khoẻ và giảm thiểu những mệt mỏi vật lý và tâm sinh lý của con người (lái xe, hành khách). Các dao động cơ học của ôtô trong quá trình chuyển động bao gồm: biên độ, tần số, gia tốc,...các yếu tố này có thể ảnh hưởng tới sự an toàn của hàng hóa và trạng thái làm việc của con người trên ôtô.
- Đảm bảo yêu cầu về khả năng tiếp nhận các thành phần lực và mômen tác dụng giữa bánh xe và đường nhằm tăng tối đa sự an toàn trong chuyển động, giảm thiểu sự phá hỏng nền đường của ôtô, trong đó một chỉ tiêu quan trọng là độ bám đường của bánh xe.
Hệ thống treo nói chung, gồm có ba bộ phận chính là: bộ phận đàn hồi, bộ phận dẫn hướng và bộ phận giảm chấn. Mỗi bộ phận đảm nhận một chức năng và nhiệm vụ riêng biệt.
- Bộ phận đàn hồi: dùng để tiếp nhận và truyền các tải trọng thẳng đứng, làm giảm va đập, giảm tải trọng động tác dụng lên khung vỏ và hệ thống chuyển động, đảm bảo độ êm dịu cần thiết ...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement