Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By leonox_1506
#624176

Download Đồ án Khảo sát và thiết kế máy nén khí trục vít miễn phí

3. Nội dung các phần thuyết minh tính toán:
1. Ý nghĩa kinh tế, kỹ thuật của máy nén khí trục vít.
2. Giới thiệu về các loại máy nén khí kiểu rotor.
2.1 Máy thổi khí kiểu roots.
2.2 Máy nén rotor cánh gạt.
2.3 Máy nén khí trục vít.
3. Khảo sát máy nén khí trục vít.
3.1 Sơ đồ kết cấu máy nén khí trục vít.
3.2 Phân loại máy nén khí trục vít.
3.3 Kết cấu và phân loại biên dạng răng vít.
3.4 Kết cấu vỏ máy nén khí trục vít.
3.5 Dạng cửa hút và cửa đẩy máy nén khí trục vít.
3.6 Kết cấu ổ trục máy nén khí trục vít.
3.7 Kết cấu vòng làm kín máy nén khí trục vít.
3.8 Các đường đặc tính của máy nén khí trục vít.
3.9 So sánh tính kinh tế kỹ thuật của máy nén khí trục vít với các loại máy nén khí khác.
3.10 Phạm vi sử dụng máy nén khí trục vít.
4. Cơ sở lý thuyết để tính toán và thiết kế máy nén khí trục vít.
4.1 Tính chất của không khí.
4.2 Các thông số hình học của trục vít.
4.3 Sự hình thành biên dạng của Rotor máy nén trục vít.
4.4 Tối ưu hóa quá trình thiết kế.
4.5 Lực tác dụng lên trục vít.
4.6 Đặc tính của máy nén khí trục vít.
4.7 Phân tích nhiệt của máy nén khí trục vít.
4.8 Phun dầu và sự trao đổi nhiệt.
4.9 Lưu lượng và sự rò rỉ.
5. Tính toán thiết kế máy nén khí trục vít.
5.1 Tính kích thước cơ bản của máy nén khí trục vít.
5.2 Tính toán và chọn biên dạng răng trục vít.
5.3 Xác định số vòng quay cần thiết.
5.4 Xác định công suất cần thiết.
5.5 Xác định nhiệt độ cửa thải.
5.6 Xác định nhiệt lượng tỏa ra và lưu lượng dầu cần thiết phun vào để trao đổi nhiệt.
5.7 Chọn các khe hở giữa và tính lưu lượng rò rỉ qua các khe hở của máy nén khí trục vít.
5.8 Tính chọn động cơ điện.
6. Tính bền các chi tiết của máy nén khí trục vít.
6.1 Xác định kích thước trục để lắp ổ lăn trên trục vít chủ động.
6.2 Tính bền trục vít.
7. Hướng dẫn sử dụng.
7.1 Vận hành máy nén khí trục vít.
7.2 Bảo trì máy nén khí trục vít.
4. Các bản vẽ.
1. Bản vẽ lắp máy nén khí trục vít.
2. Bản vẽ biên dạng răng trục vít.
3. Đồ thị và đường đặc tính của máy nén khí trục vít.
4. Đồ thị quá trình nén thực tế của máy nén khí trục vít.
5. Lực tác dụng lên trục vít và biểu đồ nội lực.
6. Bản vẽ chế tạo trục vít chủ động.
7. Bản vẽ khai triển biên dạng trục vít chủ động.
8. Bản vẽ chế tạo trục vít bị động.
9. Bản vẽ khai triển biên dạng trục vít bị động.
10. Bản vẽ động cơ điện Yb2-132S2-2.
11. Sơ đồ tách dầu ra khỏi không khí.
12. Bản vẽ bố trí chung động cơ và máy nén.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG
------------------------
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề Tài:
KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Đà Nẵng 2009
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG
------------------------
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề Tài:
KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Sinh viên thực hiên: Phan Hoàng Vũ
Lớp: 04C4B
Giáo viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Văn Hoàng
Giáo viên duyệt:
Đà Nẵng 2009
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG
BỘ MÔN THỦY KHÍ VÀ MÁY THỦY KHÍ
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên: Phan Hoàng Vũ
Lớp: 04C4B Ngành: Cơ khí động lực
Khóa: 2004÷2009
Giáo viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Văn Hoàng
Tên đề tài.
KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Các số liệu ban đầu
Tên gọi 
Chế độ 1 
Chế độ 2 
Chế độ 3 

Áp suất làm việc 
7,5 [bar] 
10 [bar] 
13 [bar] 

Lưu lượng 
0,9 [m3/ph] 
0,75 [m3/ph] 
0,55 [m3/ph] 

Áp suất tối đa 
8 [bar] 
11 [bar] 
15 [bar] 

Áp suất cửa nạp 
1,013 [bar] 
1,013 [bar] 
1,013 [bar] 

Nhiệt độ cửa nạp 
20 [oC] 
20 [oC] 
20 [oC] 

Nhiệt độ cửa đẩy (chọn sơ bộ) 
200 [oC] 
200 [oC] 
200 [oC] 

Nội dung các phần thuyết minh tính toán:
Ý nghĩa kinh tế, kỹ thuật của máy nén khí trục vít.
Giới thiệu về các loại máy nén khí kiểu rotor.
Máy thổi khí kiểu roots.
Máy nén rotor cánh gạt.
Máy nén khí trục vít.
Khảo sát máy nén khí trục vít.
Sơ đồ kết cấu máy nén khí trục vít.
Phân loại máy nén khí trục vít.
Kết cấu và phân loại biên dạng răng vít.
Kết cấu vỏ máy nén khí trục vít.
Dạng cửa hút và cửa đẩy máy nén khí trục vít.
Kết cấu ổ trục máy nén khí trục vít.
Kết cấu vòng làm kín máy nén khí trục vít.
Các đường đặc tính của máy nén khí trục vít.
So sánh tính kinh tế kỹ thuật của máy nén khí trục vít với các loại máy nén khí khác.
Phạm vi sử dụng máy nén khí trục vít.
Cơ sở lý thuyết để tính toán và thiết kế máy nén khí trục vít.
Tính chất của không khí.
Các thông số hình học của trục vít.
Sự hình thành biên dạng của Rotor máy nén trục vít.
Tối ưu hóa quá trình thiết kế.
Lực tác dụng lên trục vít.
Đặc tính của máy nén khí trục vít.
Phân tích nhiệt của máy nén khí trục vít.
Phun dầu và sự trao đổi nhiệt.
Lưu lượng và sự rò rỉ.
Tính toán thiết kế máy nén khí trục vít.
Tính kích thước cơ bản của máy nén khí trục vít.
Tính toán và chọn biên dạng răng trục vít.
Xác định số vòng quay cần thiết.
Xác định công suất cần thiết.
Xác định nhiệt độ cửa thải.
Xác định nhiệt lượng tỏa ra và lưu lượng dầu cần thiết phun vào để trao đổi nhiệt.
Chọn các khe hở giữa và tính lưu lượng rò rỉ qua các khe hở của máy nén khí trục vít.
Tính chọn động cơ điện.
Tính bền các chi tiết của máy nén khí trục vít.
Xác định kích thước trục để lắp ổ lăn trên trục vít chủ động.
Tính bền trục vít.
Hướng dẫn sử dụng.
Vận hành máy nén khí trục vít.
Bảo trì máy nén khí trục vít.
Các bản vẽ.
Bản vẽ lắp máy nén khí trục vít.
Bản vẽ biên dạng răng trục vít.
Đồ thị và đường đặc tính của máy nén khí trục vít.
Đồ thị quá trình nén thực tế của máy nén khí trục vít.
Lực tác dụng lên trục vít và biểu đồ nội lực.
Bản vẽ chế tạo trục vít chủ động.
Bản vẽ khai triển biên dạng trục vít chủ động.
Bản vẽ chế tạo trục vít bị động.
Bản vẽ khai triển biên dạng trục vít bị động.
Bản vẽ động cơ điện Yb2-132S2-2.
Sơ đồ tách dầu ra khỏi không khí.
Bản vẽ bố trí chung động cơ và máy nén.
Cán bộ hướng dẫn:
TS. Huỳnh Văn Hoàng.
Ngày giao nhiệm vụ : 23/2/2009.
Ngày hoàn thành nhiệm vụ :25/5/2009.
Thông qua bộ môn
Ngày___tháng___năm 2009 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN (Ký, ghi rỏ họ tên)
(Ký, ghi rỏ họ tên)
Kết quả đánh giá: Sinh viên đã hoàn thành và nộp toàn
………………… bộ bản báo cáo cho bộ môn.
Ngày….tháng….năm 2009. Ngày….tháng….năm 2009.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rỏ họ tên)
MỤC LỤC
Lời mở đầu
Các ký hiệu viết tắt
1. Ý nghĩa kinh tế, kỹ thuật của máy nén khí trục vít Trang 14
2. Giới thiệu về các loại máy nén khí kiểu rotor Trang 15
2.1 Máy thổi khí kiểu Roots Trang 15
2.2 Máy nén rotor cánh gạt Trang 16
2.3 Máy nén khí trục vít Trang 17
3. Khảo sát máy nén khí trục vít Trang 18
3.1 Sơ đồ kết cấu máy nén khí trục vít Trang 18
3.2 Phân loại máy nén khí trục vít Trang 22
3.3 Kết cấu và phân loại biên dạng răng vít Trang 24
3.4 Kết cấu vỏ máy nén khí trục vít Trang 31
3.5 Dạng cửa hút và cửa đẩy máy nén khí trục vít Trang 32
3.6 Kết cấu ổ trục máy nén khí trục vít Trang 35
3.7 Kết cấu vòng làm kín máy nén khí trục vít Trang 38
3.8 Các đường đặc tính của máy nén khí trục vít Trang 40
3.9 So sánh tính kinh tế kỹ thuật của máy nén khí trục vít với các loại máy nén khí khác Trang 43
3.10 Phạm vi sử dụng máy nén khí trục vít Trang 44
4. Cơ sở lý thuyết để tính toán và thiết kế máy nén khí trục vít Trang 46
4.1 Tính chất của không khí Trang 46
4.2 Các thông số hình học của trục vít Trang 47
4.3 Sự hình thành biên dạng của Rotor máy nén trục vít Trang 48
4.4 Tối ưu hóa quá trình thiết kế Trang 53
4.5 Lực tác dụng lên trục vít Trang 56
4.6 Đặc tính của máy nén khí trục vít Trang 62
4.7 Phân tích nhiệt của máy nén khí trục vít Trang 62
4.8 Phun dầu và sự trao đổi nhiệt Trang 64
4.9 Lưu lượng và sự rò rỉ Trang 68
5. Tính toán thiết kế máy nén khí trục vít và tính chọn động cơ Trang 71
5.1 Tính toán kích thước cơ bản của trục vít Trang 71
5.2 Tính toán và chọn biên dạng răng trục vít Trang 81
5.3 Xác định số vòng quay cần thiết Trang 83
5.4 Xác định công suất cần thiết Trang 84
5.5 Xác định nhiệt độ cửa thải Trang 86
5.6 Xác định nhiệt lượng tỏa ra và lưu lượng dầu cần thiết phun vào để trao đổi nhiệt Trang 87
5.7 Chọn các khe hở giữa và tính lưu lượng rò rỉ qua các khe hở của máy nén khí trục vít Trang 91
5.8 Tính chọn động cơ điện Trang 97
6. Tính bền các chi tiết của máy nén khí trục vít Trang 102
6.1 Xác định kích thước trục để lắp ổ lăn trên trục vít chủ động Trang 102
6.2 Tính bền trục vít Trang 111
7. Hướng dẫn sử dụng Trang 118
7.1. Vận hành máy nén khí trục vít Trang 118
7.2 Bảo trì máy nén khí trục vít Trang 120
8. Kết luận Trang 120
Tài liệu tham khảo Trang 121
LỜI MỞ ĐẦU
Với sự phát triển của xã hội hiện nay, thì nhu cầu về các máy móc thiết bị phục vụ trong lĩnh vực công nghiệp rất cao, bên cạnh đó các nhà sử dụng các thiết bị công nghiệp ngày càng đòi hỏi khá khắc khe về yêu cầu của thiết bị, như: Giá thành thấp hiệu suất làm việc cao, một trong những điểm mạnh để cạnh tranh giữa các nhà sản xuất thiết bị là giá thành, chất lượng, và dịch vụ,….
Đối với nước ta hiện nay, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 là tiến lên một nước công nghiệp, để phục cho mục tiêu đó, các nhà sử dụng các thiết bị công nghiệp có nhu cầu rất cao, bên c
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement