Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By girl_fan_f4
#624167 Download Đồ án Tốt nghiệp- Khảo sát hệ thống làm mát động cơ TOYOTA 1TR-FE miễn phíMục lục 1
Lời nói đầu 5
1. Mục đích và ý nghĩa của đề tài 6
2. Giới thiệu về khái quát động cơ 1TR-FE 6
2.1. Giới thiệu chung 6
2.1.1. Trọng lượng và kích thước xe 7
2.1.2. Động cơ 7
2.1.3. Khung xe 8
2.2. Các cơ cấu của động cơ 1TR-FE 9
2.2.1. Piston 12
2.2.2. Thanh truyền 13
2.2.3. Trục khuỷu 13
2.2.4. Cơ cấu phối khí 14
2.3. Các hệ thống của động cơ 1TR-FE 15
2.3.1. Hệ thống nhiên liệu động cơ 1TR-FE 15
2.3.2. Hệ thống kiểm soát khí xả 16
2.3.3. Hệ thống xả 19
2.3.4. Hệ thống bôi trơn 20
2.3.5. Hệ thống đánh lửa 20
2.3.6. Hệ thống khởi động 22
2.3.7. Hệ thống nạp 23
3. Giới thiệu chung về hệ thống làm mát động cơ 23
3.1. Mục đích và yêu cầu của hệ thống làm mát 23
3.1.1. Mục đích của hệ thống làm mát 23
3.1.2. Yêu cầu của hệ thống làm mát 24
3.2. Nhiệm vụ của hệ thống làm mát 24
3.2.1. Làm mát động cơ và máy nén 24
3.2.2. Làm mát dầu bôi trơn. 25
3.3. Hệ thống làm mát bằng nước 25
3.3.1. Hệ thống làm mát kiểu bốc hơi 25
3.3.2. Hệ thống làm mát bằng nước kiểu đối lưu tự nhiên 27
3.3.3. Hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức 28
3.3.3.1. Hệ thống làm mát cưỡng bức tuần hoàn kín một vòng 28
3.3.3.2. Hệ thống làm mát cưỡng bức tuần hoàn hai vòng 29
3.3.3.3. Hệ thống làm mát một vòng hở 30
3.3.4. Hệ thống làm mát bằng nước ở nhiệt độ cao 31
3.3.4.1. Hệ thống làm mát cưỡng bức nhiệt độ cao kiểu bốc hơi bên ngoài 31
3.3.4.2. Hệ thống làm mát cưỡng bức nhiệt độ cao có lợi dụng nhiệt của hơi nước và nhiệt của khí thải 32
3.4. Hệ thống làm mát động cơ bằng không khí (gió) 33
3.4.1. Hệ thống làm mát bằng không khí kiểu tự nhiên 33
3.4.2. Hệ thống làm mát không khí kiểu cưỡng bức 34
4. Kết cấu các cụm chi tiết chính của hệ thống làm mát bằng nước 35
4.1. Kết cấu két làm mát 35
4.2. Kết cấu của bơm nước 39
4.2.1. Bơm ly tâm 39
4.2.2. Bơm piston 41
4.2.3. Bơm bánh răng 41
4.2.4. Bơm cánh hút 42
4.2.5.Bơm guồng 44
4.3. Kết cấu quạt gió 45
4.3.1. Quạt gió dẫn động bằng đai 45
4.3.2. Quạt gió chạy bằng điện 46
4.3.2.1. Khái quát 46
4.3.2.2. Nguyên lý hoạt động 46
4.4. Van hằng nhiệt 47
5. So sánh ưu khuyết điểm của kiểu làm mát bắng nươc và kiểu làm mát bằng không khí 49
6. Khảo sát hệ thống làm mát động cơ 1TR-FE 50
6.1. Sơ đơ hệ thống làm mát 50
6.2. Các cụm chi tiết của hệ thống làm mát bằng nước động cơ 1TR-FE 52
6.2.1. Két làm mát 52
6.2.1.1. Công dụng và yêu cầu 52
6.2.1.2. Kết cấu và nguyên lý làm việc 52
6.2.1.3. Các dạng hư hỏng và cách khắc phục sửa chữa 53
6.2.2. Nắp két 54
6.2.2.1. Công dụng và yêu cầu 54
6.2.2.2. Kết cấu và nguyên lý làm việc. 55
6.2.2.3. Các dạng hư hỏng và cách khắc phục sửa chữa 56
6.2.3. Bơm nước 56
6.2.3.1. Công dụng và yêu cầu 56
6.2.3.2. Kết cấu và nguyên lý làm việc 56
6.2.3.3. Các dạng hư hỏng và cách khắc phục sửa chữa 57
6.2.4. Quạt gió dẫn động bằng đai 58
6.2.4.1. Công dụng và yêu cầu 58
6.2.4.2. Kết cấu và nguyên lý làm việc 59
6.2.4.3. Các dạng hư hỏng và cách khắc phục sửa chữa 59
6.2.4. Van hằng nhiệt 60
6.2.4.1. Công dụng và yêu cầu 60
6.2.4.2. Kết cấu và nguyên lý hoạt động 60
6.2.4.3. Các dạng hư hỏng và cách khắc phục sửa chữa 61
6.2.5. Khớp chất lỏng 61
6.2.5.1. Công dung và yêu cầu 61
6.2.5.2. Kết cấu và nguyên lý hoạt động 62
6.2.5.2. Nguyên lý hoạt động 63
6.2.5.3. Các dạng hư hỏng và cách khắc phục sửa chữa 64
7. Tính toán nhiệt động cơ 1TR-FE 64
7.1. Các số liệu ban đầu 64
7.2. Các thông số chọn 65
7.3. Tính toán các quá trình công tác 66
7.3.1 Tính toán quá trình nạp. 66
7.3.2 Tính toán quá trình nén. 67
7.3.3 Tính toán quá trình cháy 68
7.3.4. Quá trình giãn nở 70
7.3.5. Tính toán các thông số của chu trình công tác 71
7.4. Xây dựng đồ thị công 73
7.4.1. Xây dựng đường cong áp suất trên đường nén. 73
7.4.2. Xây dựng đường cong áp suất trên đường giãn nở. 73
7.4.3. Lập bảng tính 74
7.4.4. Xác định các điểm đặc biệt và hiệu chỉnh đồ thị công. 74
7.4.5 Vẽ đồ thị công 75
8. Tính toán hệ thống làm mát động cơ 1TR-FE 76
8.1. Tổng quan về truyền nhiệt qua vách có cánh 76
8.2. Các thông số của két nước, bơm nước và quạt gió 80
8.3. Xác định lượng nhiệt của động cơ truyền cho nước làm mát. 81
8.4. Tính kiểm nghiệm bơm nước 83
8.5. Tính kiểm nghiệm quạt gió 86
8.6. Tính két giải nhiệt làm mát động cơ 91
8.6.1. Tính các thông số của két nước 91
8.6.2. Xác định lượng nhiệt của két làm mát truyền ra môi trường bên ngoài 93
9. Kết luận 98
Tài liệu tham khảo 99


LỜI NÓI ĐẦU
Sau quá trình học tập và trang bị những kiến thức về chuyên ngành động lực, sinh viên được giao nhiệm vụ thiết kế đồ án tốt nghiệp, nhằm giúp cho sinh viên tổng hợp và khái quát lại những kiến thức đã học, từ kiến thức cơ sở đến kiến thức chuyên ngành. Qua quá trình thực hiện đồ án sinh viên tự rút ra nhận xét và kinh nghiệm cho bản thân trước khi bước vào công việc thực tế.
Em được nhận đề tài tốt nghiệp: “KHẢO SÁT HỆ THỐNG LÀM MÁT ĐỘNG CƠ 1TR-FE ”
Trong phạm vi đồ án này, em chỉ giới hạn tìm hiểu một cách tổng quát về các phương pháp làm mát trong động cơ, các cơ cấu và hệ thống của động cơ 1TR-FE, trong đó đi sâu vào tính toán kiểm tra nhiệt động cơ và két làm mát.
Do kiến thức còn hạn chế, tài liệu tham khảo còn ít và điều kiện thời gian không cho phép nên đồ án tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong các thầy cô trong bộ môn chỉ bảo để đồ án em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng, em xin chân thành Thank thầy giáo TS.Dương Việt Dũng, các thầy cô giáo bộ môn,các thầy ở xưởng thí nghiệm VAL cùng các bạn đã giúp em hoàn thành đồ án này.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2007.
Sinh viên thực hiện.
Lê Ngọc Nhật.

1. Mục đích và ý nghĩa của đề tài
Một động cơ hoạt động đạt hiệu quả cao,chính là nhờ sự hỗ trợ và làm việc tốt của các hệ thống như: hệ thống nhiên liệu, hệ thống bôi trơn, hệ thống khởi động, hệ thống làm mát…. Vì vậy công suất, sức bền, tuổi thọ, hiệu suất làm việc của động cơ phụ thuộc rất lớn vào sự làm việc của các hệ thống này. Hệ thống làm mát là một trong những hệ thống quan trọng đó của động cơ.
Mục đích của đề tài là:
- Nắm vững các kiến thức về hệ thống làm mát cho động cơ động cơ đốt trong.
- Khảo sát hệ thống làm mát động cơ 1TR-FE. Phương pháp kiểm tra sửa chữa hệ thống làm mát.
- Tính toán nhiệt của động cơ 1TR-FE.
- Vận dụng lý thuyết truyền nhiệt, tính toán kiểm tra nhiệt két làm mát theo các thông số thực tế và rút ra nhận xét.
Với mục đích trên đề tài này có ý nghĩa rất lớn đối với sinh viên ngành động lực chúng ta.
Thông qua việc làm đề tài này đã góp phần cho sinh viên chúng em củng cố lại các kiến thức đã được học và thực tập, giúp cho sinh viên chúng em cách nghiên cứu, làm việc một cách độc lập. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc sau này của người kỹ sư tương lai.
2. Giới thiệu về khái quát động cơ 1TR-FE
2.1. Giới thiệu chung
Xe Toyota Innova là loại xe du lịch 8 chỗ ngồi. Xe được trang bị động cơ mới 1TR-FE, khung gầm xe cứng cáp cho hiệu quả lái xe ổn định. Khả năng giảm xóc và chống rung tốt tạo cảm giác thoải mái và êm ả cho mọi hành khách trong xe trên mọi nẻo đường.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#974872 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement