Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By prettyboy_girl2003
#624166 Download Công trình thủy điện Nậm Pông (kèm bản vẽ) miễn phíMỤC LỤC 1
PHẦN I :GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH 4
CHƯƠNG 1: Tổng quan về công trình 4
1.1 Giới thiệu về công trình : 4
1.2 Nhiệm vụ công trình: 4
CHƯƠNG 2: Các tai liệu điều tra thu thập được 5
2.1 Tài liệu về địa hình,địa chất: 5
2.2 Tài liệu thủy văn : 6
2.3 Tài liệu về dân sinh kinh tế tại khu vực dự kiến xây dựng công trình : 10
2.4 Nhu cầu dung điện : 11
PHẦN II :TÍNH TOÁN THỦY VĂN 13
CHƯƠNG 1: Tính toán điều tiết lũ 13
1.1 Mục đích tính toán điều tiết lũ : 13
1.2 Chọn phương pháp phòng lũ và biện pháp tháo lũ : 13
CHƯƠNG 2: Phương pháp tính toán điều tiết lũ 14
2.1 Tính toán với lưu lượng thiết kế : 14
1.2 Tính toán với lưu lượng kiểm tra : 14
PHẦN III: TÍNH TOÁN THỦY NĂNG 15
CHƯƠNG 1:Bố trí sơ bộ công trình 15
1.1 Bố trí các công trình đầu mối : 15
1.2 Cách bố trí các công trình trên tuyến năng lượng : 16
CHƯƠNG 2:Tính toán thủy năng 18
2.1 Chọn hình thức điều tiết : 18
2.2 Tính toán thủy năng : 18
2.3 Lựa chọn các thông số thiết kế : 22
2.4 Phương pháp tính toán thủy năng : 24
2.5 Kết quả tính toán thủy năng : 26
PHẦN IV: CÔNG TRÌNH THUỶ CÔNG 28
CHƯƠNG 1: Xác định cấp công trình và các chỉ tiêu 28
1.1 Nhiệm vụ của các công trình thủy công nói chung : 28
1.2 Nhiệm vụ và cấp thiết kế của công trình : 28
CHƯƠNG 2: Chọn tuyến và bố trí tổng thể công trình 30
2.1 Chọn tuyến đập và giải pháp kết cấu chính : 30
2.2 Bố trí tổng thể công trình : 30
CHƯƠNG 3: Chọn hình dạng cấu tạo cụm công trình 32
3.1 Chọn hình dàng cấu tạo đập không tràn : 32
3.2 Chọn hình dạng mặt cắt cho đập tràn : 32
CHƯƠNG 4: Tính toán thủy lực đập tràn 33
4.1 Xác định khẩu diện tràn và cột nước tràn theo mực nước lũ thiết kế : 33
4.2 Xác định cột nước tràn ứng với mực nước lũ kiểm tra : 33
CHƯƠNG 5: Thiết kế đập không tràn 35
5.1 Mặt cắt cơ bản : 35
5.2 Tính toán mặt cắt thực dụng đập không tràn : 37
CHƯƠNG 6: Tính toán thiết kế đập tràn 43
6.1 Thiết kế mặt cắt thực dụng của đập tràn : 43
6.2 Tính toán tiêu năng : 45
CHƯƠNG 7 : Thiết kế tuyến năng lượng 49
7.1 Chọn cách cấp nước của đường dẫn nước áp lực : 49
7.2 Công trình lấy nước : 49
7.3 Tính toán tổn thất thuỷ lực qua CLN : 54
7.4 Thiết kế đường hầm dẫn nước : 56
7.5 Tính toán tháp điều áp : 57
7.6 Tính toán đường ống áp lực : 58
7.7 Tính toán nước va trong đường ống áp lực : 60
PHẦN V:LỰA CHỌN THIẾT BỊ CHO MÁY THUỶ ĐIỆN 70
CHƯƠNG 1: Chọn số tổ máy 70
1.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến số tổ máy của TTĐ : 70
1.2 Chọn số tổ máy cho TTĐ Nậm Pông : 71
CHƯƠNG 2: Xác định các thông số của turbin và máy phát 72
2.1 Xác định các thông số cơ bản của turbin : 72
2.2. Chọn máy phát thủy điện: 80

CHƯƠNG 3: Chọn thiết bị dẫn và thoát nước 88
3.1. Thiết bị dẫn nước cho nhà máy thuỷ điện: 88
3.2. Thiết bị thoát nước cho nhà máy: 92
CHƯƠNG 4: Chọn thiết bị điều chỉnh turbin 95
4.1 Nhiệm vụ của điều chỉnh Turbin: 95
4.2 Hệ thống điều chỉnh turbin : 96
CHƯƠNG 5: Chọn sơ đồ đấu điện chính, thiết bị nâng hạ 101
5.1 Sơ đồ đấu điện chính: 101
5.2 Chọn thiết bị phân phối điện cho TTĐ Nậm Pông : 104
5.3 Chọn thiết bị nâng chuyển cho TTĐ Nậm Pông : 108
PHẦN VI: NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN 110
CHƯƠNG 1: Các kích thước cơ bản của nhà máy 110
1.1 Vị trí và loại nhà máy : 110
1.2 Kết cấu và kích thước phần dưới nước của TTĐ : 110
1.3 Kết cấu và kích thước phần trên nước của TTĐ : 113
CHƯƠNG 2: 117
2.1 Các thiết bị bố trí trong nhà máy thuỷ điện : 117
2.2 Các phòng phụ của nhà máy : 120
PHẦN VII: CHUYÊN ĐỀ 124
PHẦN VIII: CÁC PHỤ LỤC TÍNH TOÁN
LỜI CẢM ƠN 132
TÀI LIỆU THAM KHẢO 133
PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH
1.1. Giới thiệu về công trình
1.1.1.Tên công trình: Công trình thủy điện Nậm Pông
1.1.2.Vị trí công trình
Công trình thuỷ điện Nậm Pông dự kiến đặt trên dòng sông Nậm Pông, công trình thuộc xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An.Trong đó sông Nậm Pông là nhánh cấp I nằm bên phải của sông Hiếu. Nậm Phông bắt nguồn ở vùng núi có độ cao 1400m đến 1500m. Từ nguồn về dòng chảy chính chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc nhập với sông Hiếu cách huyện Quỳ Châu khoảng 8-10 Km về phía thượng lưu.
1.2. Nhiệm vụ công trình:
- Thuỷ điện Nậm Pông dự kiến xây dựng trong 3 năm. Nhiệm vụ chủ yếu là phát điện với công suất lắp máy là: 30 MW, điện lượng bình quân năm 123,965 tr.KWh sẽ hoà vào lưới điện khu vực cấp điện áp 110 KV.
- Ngoài ra khi công trình thuỷ điện được xây dựng sẽ tạo công ăn việc làm cho một bộ phận không nhỏ dân trong vùng,và cũng góp phần phát triển hạ tầng, thúc đẩy nền kinh tế của địa phương phát triển hơn nữa.CHƯƠNG II: CÁC TÀI LIỆU ĐIỀU TRA ĐÃ THU THẬP ĐƯỢC
2.1. Tài liệu về địa hình, địa chất:
a). Đặc điểm địa hình khu vực công trình:
- Khu vực công trình có dạng địa hình vùng núi cao trung bình với mức độ chia cắt mạnh, các sườn núi hẹp và dốc 20- .
- Hoạt động đứt gãy kiến tạo khu vực công trình thủy điện Nậm Pông phát triển khá mạnh, trong vùng nghiên cứu với hệ thống đứt gãy chủ yếu: Tây Bắc-Đông Nam có góc dốc lớn cắm về phía Đông Bắc, ít hơn là hệ thống đứt gãy theo phương Đông Bắc -Tây Nam có góc dốc lớn cắm về phía Đông Nam. Các đứt gãy gồm 9 đứt gãy bậc IV và một số đứt gãy bậc V.
b). Các tài liệu qua công tác khoan trắc về địa hình:
- Đã có bản đồ địa hình toàn vùng dự định xây dựng công trình với tỉ lệ 1:20000
- Bản đồ tỉ lệ 1:200 tại khu vực tuyến đập và tại nhà máy.
c). Địa chất khu vực công trình:
- Phần lớn khu vực nghiên cứu phân bố đá granitôgownai…cấu tạo khối, đá cứng chắc, có các mạch thạch anh dày 0,5m đến 2,0m xuyên cắt.
- Các hiện tượng địa chất vật lý như đá lăn, trượt lở, đá đổ tại các sườn dốc khu vực tuyến đập rất nguy hiểm đe dọa ổn định công trình.
- Điều kiện địa chất các công trình chính:
+ Điều kiện địa chất công trình tuyến đập dự kiến là tương đối thuận lợi, lòng sông có lớp cát, cuội, sỏi và tảng lăn kích thước lớn dày 1,8 tới 4,3m. Dự kiến tuyến đập đặt tại vị trí mặt cắt 2-2 đã khảo sát và đập đặt trên đá đới IIA.
+ Điều kiện địa chất công trình tuyến đường hầm dự kiến xây dựng cũng tương đối tốt: tuyến dài khoảng 5Km, địa hình phân cắt trung bình, hầm sâu dưới mặt đất đến hàng trăm mét.
- Hồ chứa thủy điện Nậm Pông là hồ chứa miền núi, hồ hẹp, nông, vách dốc 20- . Địa hình phân cắt mạnh, hiện tượng trượt lở đất đá ven bờ phát triển

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By TVXDCC
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement