Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhattungsm
#624155

Download Đề tài Xây dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh miễn phí

TÓM TẮT DỰ ÁN. . 5
CHƯƠNG 1: SỰ CẦN THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG . . 6
1.1. Các văn bản tài liệu Cơ sở để xây dựng Báo cáo Đầu tư xây dựng . 6
1.1.1. Các văn bản pháp lý:. . 6
1.1.2. Các văn bản kỹ thuật: . . 6
1.2. Hiện trạng hoạt động của Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh . 7
1.2.1. Hiện trạng hệ thống thoát nước. . 7
1.2.2. Hiện trạng môi trường nước thải. . 7
1.3. Sự cần thiết đầu tư . . 8
1.4. Mục đích của dự án . 9
CHƯƠNG II . . 11
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG . . . 11
2.1. Điều kiện tự nhiên . . 11
2.1.1. Vị trí địa lý, diện tích . . 11
2.1.2. Khí hậu . . 11
2.1.3. Địa hình, địa chất . . . 11
2.2. Điều kiện hạ tầng . . 12
2.2.1 Cấp nước . . 12
2.2.2 Cấp điện . . 12
2.2.3 Thoát nước và sử lý nước thải . 12
2.2.4 Cây xanh . . 12
CHƯƠNG 3 . . 13
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ QUY MÔ CÔNG TRÌNH . . 13
3.1. Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý nước thải bệnh viện. . . 13
3.2. Công suất hệ thống . . 13
3.3. Thành phần nước thải bệnh viện . . 14
3.4. Mức độ xử lý nước thải cần thiết. 15
CHƯƠNG 4 . . 24
THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ
TĨNH . . 24
4.1. Các giải pháp thiết kế . . 24
4.1.1. Cơ sở kỹ thuật để thiết kế các công trình xử lý nước thải bệnh viện. 24
4.1.2. Các giải pháp thiết kế . . 24
4.2. Tính toán các công trình xử lý nước thải theo phương án lựa chọn ( phương án 4) . 25
4.2.1. Hố ga trước trạm xử lý nước thải . 25
4.2.2. Ngăn tập trung và điều hòa nước thải . . 26
4.2.3. Bể chứa bùn . . 26
4.2.4. Thiết bị xử lý sinh học chế tạo sẵn . . 26
4.3. Quy mô công trình. . 27
CHƯƠNG 5 . . 28
HIỆU QUẢ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG . 28
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH . 28
CHƯƠNG 6 . . 30
KINH PHÍ ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN . 30
6.1. Khái toán kinh phí. . 30
6.1.1. Cơ sở l ập tổng kinh phí . . 30
Báo cáo Kinh tế KChủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Nông Thôn (CEETRA)
4
6.1.2. Khái toán kinh phí . . 30
6.2. Xác định chi phí vận hành bảo dưỡng trạm xử lý nước thải. 32
6.2.1. Chi phí điện năng: . 32
6.2.2. Hóa chất tiêu thụ . . 32
6.2.3. Lương công nhân . . . 32
6.2.4. Sửa chữa nhỏ . . 32
6.2.5. Các chi khác (nước cấp, hút bùn cặn) . . 32
CHƯƠNG 7 . . 34
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN . . 34
7.1. Nguồn vốn đầu tư . 34
7.1.1. Nguồn vốn đầu tư . . . 34
7.1.2. Nguồn kinh phí vận hành và bảo dưỡng trạm xử lý nước thải . . 34
7.2. Kế hoạch đầu tư . . 34
7.2.1. Tiến độ thực hiện dự án . . 34
7.2.2. Hình thức quản lý dự án . . 34
7.2.3. Giai đoạn vận hành khai thác. 35
7.3. Hình thức Quản lý dự án. 35
7.3.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư . 35
7.3.2. Giai đoạn Xây dựng công trình . 35
7.3.3. Giai đoạn vận hành khai thác . 36
7.4. Quản lý vận hành công trình . 36++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
----------o0o----------
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
Địa chỉ: Thành phố Hà Tĩnh– Tỉnh Hà Tĩnh
HÀ NỘI, THÁNG 05-2010
Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật: Xây dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ www.tainguyennuoc.vn___
Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Nông Thôn (CEETRA)
2
SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
----------o0o----------
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
Địa chỉ: Thành phố Hà Tĩnh –Tỉnh Hà Tĩnh
Chủ đầu tư
Bệnh viện Đa khoa thành phố
Hà Tĩnh
Đơn vị tư vấn:
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Đô thị
và Nông thôn - Ceetra
GS. TSKH. Trần Hữu Uyển
HÀ NỘI, THÁNG 05-2010
Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật: Xây dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ www.tainguyennuoc.vn___
Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Nông Thôn (CEETRA)
3
MỤC LỤC
TÓM TẮT DỰ ÁN................................................................................................................................... 5
CHƯƠNG 1: SỰ CẦN THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ............................................. 6
1.1. Các văn bản tài liệu Cơ sở để xây dựng Báo cáo Đầu tư xây dựng ................................ 6
1.1.1. Các văn bản pháp lý:............................................................................................................. 6
1.1.2. Các văn bản kỹ thuật: ........................................................................................................... 6
1.2. Hiện trạng hoạt động của Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh ................................ 7
1.2.1. Hiện trạng hệ thống thoát nước. ........................................................................................ 7
1.2.2. Hiện trạng môi trường nước thải. ....................................................................................... 7
1.3. Sự cần thiết đầu tư ........................................................................................................................... 8
1.4. Mục đích của dự án ................................................................................................................ 9
CHƯƠNG II ........................................................................................................................................... 11
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ....................................................................................................................... 11
2.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................................................ 11
2.1.1. Vị trí địa lý, diện tích ........................................................................................................... 11
2.1.2. Khí hậu ................................................................................................................................. 11
2.1.3. Địa hình, địa chất ................................................................................................................ 11
2.2. Điều kiện hạ tầng .................................................................................................................. 12
2.2.1 Cấp nước ............................................................................................................................... 12
2.2.2 Cấp điện ................................................................................................................................. 12
2.2.3 Thoát nước và sử lý nước thải ............................................................................................ 12
2.2.4 Cây xanh ................................................................................................................................ 12
CHƯƠNG 3 ............................................................................................................................................ 13
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ QUY MÔ CÔNG TRÌNH ........................................... 13
3.1. Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý nước thải bệnh viện. .................................................... 13
3.2. Công suất hệ thống ............................................................................................................... 13
3.3. Thành phần nước thải bệnh viện ....................................................................................... 14
3.4. Mức độ xử lý nước thải cần thiết............................................................................................ 15
CHƯƠNG 4 ............................................................................................................................................ 24
THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ
TĨNH ........................................................................................................................................................ 24
4.1. Các giải pháp thiết kế .......................................................................................................... 24
4.1.1. Cơ sở kỹ thuật để thiết kế các công trình xử lý nước thải bệnh viện............................. 24
4.1.2. Các giải pháp thiết kế .......................................................................................................... 24
4.2. Tính toán các công trình xử lý nước thải theo phương án lựa chọn ( phương án 4) . 25
4.2.1. Hố ga trước trạm xử lý nước thải ...................................................................................... 25
4.2.2. Ngăn tập trung và điều hòa nước thải .............................................................................. 26
4.2.3. Bể chứa bùn ......................................................................................................................... 26
4.2.4. Thiết bị xử lý sinh học chế tạo sẵn .................................................................................... 26
4.3. Quy mô công trình................................................................................................................ 27
CHƯƠNG 5 ............................................................................................................................................ 28
HIỆU QUẢ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ............................. 28
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH .................... 28
CHƯƠNG 6 ............................................................................................................................................ 30
KINH PHÍ ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN ............................................................................................ 30
6.1. Khái toán kinh phí................................................................................................................ 30
6.1.1. Cơ sở lập tổng kinh phí ................................................................................................. 30
Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật: Xây dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ www.tainguyennuoc.vn___
Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Nông Thôn (CEETRA)
4
6.1.2. Khái toán ...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement