Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thocon55
#624146 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
MỤC LỤC

THIẾT KẾ QUY TRÌNH NẮP ĐÔNG CƠ D50 TRÊN MÁY CNC 4
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MÁY CNC 4
I. KHỏI NIệM Về LậP TRỡNH TRờN MỏY CNC: 4
II. Các phương pháp lập trình trên máy CNC: 8
III. Đặc điểm của chi tiết, công cụ cắt và đồ gá trên máy CNC: 13
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG VÀ XÁC ĐỊNH TIẾN TRÈNH CễNG NGHỆ GIA CễNG NẮP ĐỘNG CƠ D50 TRấN MÁY CNC 21
I. Phân tích chức năng làm việc và kết cấu của chi tiết: 21
II. Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi: 22
III. Tiến trình công nghệ gia công chi tiết: 23
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ CÁC NGUYÊN CÔNG 25
I. Nguyên công 1: Chuẩn bị phôi. 25
II. Nguyên công 2: Phay mặt phẳng A. 25
III. Nguyên công 3: Phay mặt phẳng, gia công các lỗ và lỗ xupáp, phay rãnh, mài đế xupáp trên mặt phẳng B bằng máy CNC. 51
V. Nguyên công 4: Phay mặt phẳng F1 và gia công các lỗ trên mặt phẳng F1. 71
]VI. Nguyên công 5: Phay mặt phẳng F2 và gia công các lỗ trên mặt phẳng F2. 83
VII. Nguyên công6: Phay mặt phẳng E và gia công các lỗ trên mặt phẳng E. 96
VIII. Nguyên công 7: Phay mặt phẳng và gia công các lỗ trên mặt phẳng C 102
IX. Nguyên công8: Phay mặt phẳng nghiêng và gia công các lỗ trên mặt phẳng nghiêng. 108
X. Nguyên công 9: Mài mặt phẳng A. 121
XI. Nguyên công 10: Mài mặt B. 123
XII. Nguyên công 11: Nguyên công kiểm tra. 125
CHƯƠNG V: THIẾT KẾ TÍNH TOÁN ĐỒ GÁ 126
I. Thiết kế đồ gá phay mặt phẳng A: 126
II. Đồ gá gia công mặt phẳng nghiêng: 130
CHƯƠNG VI: TÍNH TOÁN THỜI GIAN GIA CÔNG 135
PHẦN III: KẾT LUẬN 163


LỜI NÓI ĐẦU
  
Trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, cơ khí là một ngành then chốt. Trong đó chế tạo máy là một phần quan trọng trong nền sản xuất cơ khí. Chế tạo máy là nghành sản xuất ra các loại thiết bị máy móc phục vụ cho mọi ngành sản xuất nói chung và trình độ công nghệ nói riêng của một nến sản xuất. Đặc biệt đối với nước ta, một nước nông nghiệp lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá, thì vấn đề phát triển cơ khí và công nghệ chế tạo máy lại càng cấp thiết trong sự nghiệp Cơ Khí hoá nền sản xuất. Trong những năm gần đây, cơ khí đã có bước phát triển mạnh mẽ nhưng nói chung còn chưa đáp ứng được sự đòi hỏi của thực tế sản xuất. Công nghệ chế tạo máy của nước ta còn lạc hậu, kém phát triển so với các nước trong khu vực . Nên việc ứng dụng các công nghệ gia công mới còn ít, và chưa đồng bộ do nhiều lý do khác nhau. Do vậy đổi mới công nghệ, ứng dụng các thành tựu mới trong công nghệ chế tạo máy vào quá trình sản xuất là một vấn đề cấp bách mang tính sống còn trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và nền kinh tế thế giới. Công nghệ CAD/CAM và máy CNC đã được ứng dụng rộng rãi ở các nước có nền sản xuất tiên tiến từ những năm 50 của thế kỷ XX, và nó đã thực sự thúc đẩy công nghệ chế tạo máy lên một tầm cao mới. Tuy nhiên ở nước ta, công nghệ này còn khá mới mẻ. Điều đó đặt ra cho những người làm cơ khí nhất là những người làm cơ khí trẻ phải luôn luôn trau dồi kiến thức, cập nhật kịp thời những tiến bộ của ngành sản xuất cơ khí thế giới để đưa nền cơ khí Việt Nam tiến kịp với khu vực và thế giới. Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó mà chúng em chọn đề tài tốt nghiệp là: “ Nghiên cứu công nghệ gia công nắp động cơ D50 trên máy CNC ”. Qua đề tài này, em có thể hiểu hơn về công nghệ gia công trên máy CNC, là phương pháp công nghệ còn khá mới và tổng quan về hệ thống CAD/CAM/CNC trong thực tế.
Quá trình thực hiện, đọc kỹ bản vẽ chi tiết và lập qui trình công nghệ gia công đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với điều kiện công nghệ, mày móc với chi phí sản xuất là thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Trong đồ án này, qui trình công nghệ gia công cơ bản được thiết kế cho máy CNC, một xu hướng phát triển chung của quá trình gia công cơ hiện nay.
Đồ án của chúng em lấy đề tài “Nghiên cứu công nghệ gia công chi tiết nắp động cơ D50 trên máy CNC”.THIẾT KẾ QUY TRÌNH NẮP ĐỘNG CƠ D50 TRÊN MÁY CNC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MÁY CNC

I. Khỏi niệm về lập trỡnh trờn mỏy CNC:
1.1. Chương trình CNC:
Trong máy cắt kim loại cổ điển, kế hoạch gia công chi tiết được thực hiện bởi người sản xuất và theo đó chi tiết được gia công đảm bảo các yêu cấu về kích thước và dung sai. Tương tự như vậy, đối với máy công cụ NC, chương trình NC thực chất là một bản dịch của của kế hoạch gia công chi tiết từ tiếng Anh sang những code NC mà hệ thống điều khiển của máy có thể hiểu được. Chương trình đó được đọc và thực hiện bởi hệ thống điều khiển của máy. Như vậy máy công cụ NC được thực hiện bởi chương trình viết bằng code NC, gọi là chương trình NC. Nó bao gồm một tập hợp các câu lệnh (statement) hay khối (block) cho biết các hoạt động máy và các chuyển động cắt được thực hiện để gia công một chi tiết cụ thể nào đó.
Mặc dù đã có những code NC tiêu chuẩn, như tiêu chuẩn quốc tế ISO 6983/1 nhưng các hệ thống điều khiển được chế tạo bởi các nhà sản xuất khác nhau vẫn sử dụng các code NC khác nhau. Bởi thế, một chương trình NC có thể không tương thích với các hệ thống điều khiển khác nhau. Nói cách khác, chương trình NC viết cho các máy được sản xuất bởi các hãng sản xuất khác nhau sẽ khác nhau. Trong phạm vi đồ án này xin được trình bày về loại máy CNC do hãng Mori Seiki của Nhật Bản, viết cho hệ điều khiển FANUC.

1.2. Ưu điểm của phương pháp gia công trên máy CNC:
Hiện nay, linh hoạt hoá, tự động hoá quá trình gia công cơ khí được coi là một giải pháp hữu hiệu về mặt kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trong qui mô hàng loạt vừa và nhỏ. Phương pháp gia công trên máy CNC có những nét ưu việt hơn hẳn so với các máy thường ở những điểm sau:
- Gia công được các chi tiết phức tạp hơn.
- Qui hoạch thời gian sản xuất tốt hơn do có thể tính toán chính xác thời gian máy.
- Thời gian lưu thông lớn hơn do tập chung nguyên công cao và giảm thời gian phụ. Trên máy CNC có khả năng gia công bằng nhiều dao nên có thể gia công nhiều bề mặt trong cùng một thời gian, thay đổi công cụ được thực hiện tự động.
- Tính linh hoạt cao hơn do việc thay đổi chương trình nhanh chóng và đơn giản.
- Độ lớn loạt tối ưu nhỏ hơn.
- Độ chính xác gia công cao, ổn định đều.
- Chi phí kiểm tra giảm.
- Chi phí cho phế phẩm giảm.
- Hoạt động liên tục nhiều ca sản xuất.
- Một công nhân có thể vận hành nhiếu máy đồng thời.
- Hiệu suất cao hơn.
- Tăng năng lực sản xuất.
Những nét ưu việt trên của máy CNC là không phụ thuộc vào kiểu máy.

1.3. Các hệ toạ độ của máy CNC:
Đặc trưng của máy công cụ chính là các chuyển động của mà nó có thể thực hiện. Chẳng hạn như chuyển động thay đổi quan hệ về vị trí giữa công cụ và phôi bao gồm chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay theo các trục khác nhau. Tuy nhiên, nó không bao gồm các chuyển động quay của công cụ hay của phôi để duy trì hoạt động cắ. Ví dụ, đối với máy tiện chỉ có hai chuyển động song song và vuông góc với trục chính, còn đối với máy phay lại có ba trục chuyển động đặc trưng.
Quy tắc bàn tay phải đã được tiêu chuẩn hoá để xác định chiều chuyển động của công cụ hay phôi. Theo nguyên tắc này ngón tay cái chỉ chiều dương trục X, ngón tay giữa chỉ chiều dương trục Z, còn ngón tay trỏ chỉ chiều dương trục Y. Các trục quay tương ứng với trục X, Y, Z được kí hiệu bởi các chữ A, B, C. Chiều quay dương là chiều quay theo chiều kim đồng hồ nếu nhìn theo chiều dương của các trục X, Y, Z.
Ba trục chuyển động chính của máy CNC là trục X, Y, Z. Trục Z vuông góc với trục X, Y và có chiều dương xác định sao cho khoảng cách giữa công cụ cắt hay phôi và công cụ kẹp tăng dần khi gia công. Cụ thể như sau:
• Trục Z:
Trên các máy công cụ phôi quay như tiện, trục Z song song với trục chính và chiều dương theo chiều di chuyển của công cụ cắt ra xa phôi.
Trên máy công cụ công cụ quay, như phay, doa …. trục Z song song trục dụng cụ, chiều dương xác định theo chiều di chuyển của công cụ ra xa phôi.
Trên các may khác như máy dập, máy bào …..trục Z vuông góc với bàn dao, chiều dương xác định theo chiều tăng dần khoảng cách giữa công cụ và phôi.
• Trục X:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement