Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lyxuan
#624134

Download Đề tài Khảo sát và đánh giá hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Phước Hiệp miễn phí

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN i
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ii
LỜI CẢM ƠN iii
LỜI NÓI ĐẦU iv
MỤC LỤC vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU ix
DANH MỤC HÌNH ẢNH xi
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xii
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1
1.1 CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2
1.1.1 Các vấn đề môi trường trên thế giới 2
1.1.2 Các vấn đề môi trường Việt Nam 3
1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 6
1.2.1 Khái niệm nước thải 6
1.2.2 Phương pháp xứ lý nước ô nhiễm 10
1.3 CÁC YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ SỰ Ô NHIỄM NƯỚC 28
CHƯƠNG 2 THỰC NGHIỆM 32
2.1 NHIỆM VỤ CỦA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 33
2.1.1 Yêu cầu của luận văn 33
2.1.2 Nội dung tiến hành nghiên cứu 33
2.2 PHƯƠNG PHÁP THU VÀ BẢO QUẢN MẪU 33
2.2.1 Chọn bình chứa mẫu 33
2.2.2 Nơi lấy mẫu 33
2.2.3 Các thiết bị lấy mẫu 34
2.2.4 Thời gian lấy mẫu 35
2.2.5 Bảo quản, vận chuyển và lưu trữ mẫu 35
2.2.6 Các chỉ tiêu ô nhiễm cần phân tích 35
2.3 XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI 35
2.3.1 Xác định nhu cầu oxy hóa học COD 35
2.3.2 Phân tích hàm lượng cặn SS 39
2.3.3 Xác định nhu cầu oxy sinh hóa BOD 40
2.3.4 Xác định hàm lượng NO2- 40
2.3.5 Xác định hàm lượng Nitrate NO3- 42
2.3.6 Xác định hàm lượng Orthophosphate PO43- 44
2.3.7 Xác định hàm lượng NH3 44
2.4 XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN 44
2.4.1 Xây dựng đường chuẩn trong phân tích COD 44
2.4.2 Xây dựng đường chuẩn trong phân tích hàm lượng NO3- 46
2.4.3 Xây dựng đường chuẩn trong phân tích hàm lượng NO2- 48
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 50
3.1 TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC HIỆP 51
3.2 KHẢO SÁT TỔNG QUÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC HIỆP 51
3.2.1 Hệ thống thoát nước 51
3.2.2 Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải 51
3.2.3 Đánh giá chất lượng nước thải đầu vào hệ thống xử lý 54
3.2.4 Các thông số thiết kế 55
3.3 ĐÁNH GIÁ THÔNG SỐ THIẾT KẾ CỦA TỪNG BỂ 57
3.3.1 Bể trộn hóa chất thực hiện phản ứng keo tụ 57
3.3.2 Bể tuyển nổi 58
3.3.3 Bể Aerotank 58
3.3.4 Bể lắng đứng: 61
3.3.5 Bể chứa và nén bùn: 62
3.4 PHÂN TÍCH COD TRONG MẪU NƯỚC THẢI THEO TUẦN 62
3.5 ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI HÀM LƯỢNG HỢP CHẤT NITƠ TRONG MẪU NƯỚC THẢI THEO TUẦN 68
3.5.1 Kết quả phân tích hàm lượng hợp chất nitơ trong mẫu nước thải theo tuần từ đầu vào hệ thống đến đầu ra bể lắng đứng. 68
3.5.2 Kết quả phân tích hàm lượng hợp chất nitơ trong mẫu nước thải hồ sinh học theo tuần. 70
3.6 PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG BOD5 TRONG HỒ SINH HỌC 73
3.7 PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG PO43- TRONG HỒ SINH HỌC 74
3.8 PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG Fe3+ 75
3.9 ĐÁNH GIÁ ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG 75
3.9.1 Đánh giá những kết quả bất thường của hệ thống 75
3.9.2 Ưu điểm 76
3.9.3 Nhược điểm và cách khắc phục 76
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
((((((
Tp.HCM, ngày tháng năm
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
((((((
Tp.HCM, ngày tháng năm
LỜI CẢM ƠN
---(((---
Qua khoảng thời gian học tại trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, chúng tui muốn gửi lời Thank sâu sắc đến tất cả các thầy cô trong nhà trường đã truyền đạt cho chúng tui những kiến thức bổ ích về khoa học công nghệ, kỹ thuật và xã hội.
Chúng tui xin chân thành Thank các thầy cô trong khoa Kỹ Thuật Hóa Học đã truyền đạt cho chúng tui những kiến thức chuyên môn, các kinh nghiệm trong các buổi thực hành và các chuyến đi thực tập nhà máy trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là các thầy cô trong bộ môn Kỹ Thuật Hóa Vô Cơ đã truyền đạt những kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành và giúp đỡ chúng tui tận tình trong suốt thời gian theo học cũng như thời gian làm luận văn.
Chúng tui xin gửi lời Thank đến các thầy cô phòng Thí Nghiệm Vô Cơ đã cung cấp thiết bị và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tui hoàn thành luận văn.
Đặc biệt, chúng tui xin gửi lời Thank chân thành đến TS.Hoàng Đông Nam, là người đã tận tình trực tiếp hướng dẫn chúng tui từng bước một và luôn khuyến khích động viên chúng tui trong suốt thời gian làm luận văn.
Cuối cùng, lời Thank xin được gửi tới gia đình và bạn bè thân yêu, là nguồn động viên tích cực, đã luôn chia sẻ và hỗ trợ chúng tui hoàn thành luận văn này.
Một lần nữa chúng tui xin chân thành cảm ơn!
Tp.HCM, ngày tháng năm
Nguyễn Phi Phú
Nguyễn Ngọc Phương Thảo
LỜI NÓI ĐẦU
---(((---
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền công nghiệp nước ta, cuộc sống người dân đã dần được cải thiện rõ rệt, đồng thời tình hình ô nhiễm môi trường cũng gia tăng đến mức báo động.
Do đặc thù của nền công nghiệp mới phát triển, chưa có sự quy hoạch tổng thể và còn nhiều nguyên nhân khác nhau như: điều kiện kinh tế của nhiều xí nghiệp còn khó khăn, hay do chi phí xử lý ảnh hưởng đến lợi nhuận nên hầu như chất thải công nghiệp của nhiều nhà máy chưa được xử lý mà thải thẳng ra môi trường. Mặt khác nước ta là một nước đông dân, có mật độ dân cư cao, nhưng trình độ nhận thức của con người về môi trường còn chưa cao, nên lượng chất thải sinh hoạt cũng bị thải ra môi trường ngày càng nhiều. Điều đó dẫn tới sự ô nhiễm trầm trọng của môi trường sống, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của đất nước, sức khỏe, đời sống của nhân dân cũng như vẻ mỹ quan của khu vực.
Trong đó, ô nhiễm nguồn nước là một trong những thực trạng đáng ngại nhất của sự hủy hoại môi trường tự nhiên do nền văn minh đương thời. Đối với môi trường sống nói chung, vấn đề bảo vệ và cung cấp nước sạch là vô cùng quan trọng. Đồng thời với việc bảo vệ và cung cấp nước sạch, việc thải và xử lý nước thải trước khi đổ vào nguồn là một vấn đề bức xúc đối với toàn thể loài người.
Ngày nay vấn đề xử lý nước và cung cấp nước sạch đang là một mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia, nhiều tổ chức xã hội và chính bản thân mỗi cộng đồng dân cư. Và đây cũng là một vấn đề cấp bách cần giải quyết của nước ta trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nhằm mục đích tìm hiểu góp phần vào việc bảo vệ môi trường sống của con người, chúng tui chọn đề tài “KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC HIỆP“. Qua đó, chúng tui trình bày một cách cô đọng những hiểu biết về thực trạng ô nhiễm nguồn nước, một số phương pháp xử lý nước hiện nay và sau đó khảo sát, đánh giá hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Phước Hiệp.
Với sự cố gắng thực sự khi nghiên cứu một vấn đề nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót, chúng tui rất mong được sự hướng dẫn và đóng góp ý kiến quý báu của quý thầy cô và các bạn.
MỤC LỤC
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN i
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ii
LỜI CẢM ƠN iii
LỜI NÓI ĐẦU iv
MỤC LỤC vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU ix
DANH MỤC HÌNH ẢNH xi
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xii
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1
1.1 CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2
1.1.1 Các vấn đề môi trường trên thế giới 2
1.1.2 Các vấn đề môi trường Việt Nam 3
1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 6
1.2.1 Khái niệm nước thải 6
1.2.2 Phương pháp xứ lý nước ô nhiễm 10
1.3 CÁC YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ SỰ Ô NHIỄM NƯỚC 28
CHƯƠNG 2 THỰC NGHIỆM 32
2.1 NHIỆM VỤ CỦA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 33
2.1.1 Yêu cầu của luận văn 33
2.1.2 Nội dung tiến hành nghiên cứu 33
2.2 PHƯƠNG PHÁP THU VÀ BẢO QUẢN MẪU 33
2.2.1 Chọn bình chứa mẫu 33
2.2.2 Nơi lấy mẫu 33
2.2.3 Các thiết bị lấy mẫu 34
2.2.4 Thời gian lấy mẫu 35
2.2.5 Bảo quản, vận chuyển và lưu trữ mẫu 35
2.2.6 Các chỉ tiêu ô nhiễm cần phân tích 35
2.3 XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI 35
2.3.1 Xác định nhu cầu oxy hóa học COD 35
2.3.2 Phân tích hàm lượng cặn SS 39
2.3.3 Xác định nhu cầu oxy sinh hóa BOD 40
2.3.4 Xác định hàm lượng NO2- 40
2.3.5 Xác định hàm lượng Nitrate NO3- 42
2.3.6 Xác định hàm lượng Orthophosphate PO43- 44
2.3.7 Xác định hàm lượng NH3 44
2.4 XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN 44
2.4.1 Xây dựng đường chuẩn trong phân tích COD 44
2.4.2 Xây dựng đường chuẩn trong phân tích hàm lượng NO3- 46
2.4.3 Xây dựng đường chuẩn trong phân tích hàm lượng NO2- 48
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 50
3.1 TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC HIỆP 51
3.2 KHẢO SÁT TỔNG QUÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC HIỆP 51
3.2.1 Hệ thống thoát nước 51
3.2.2 Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải 51
3.2.3 Đánh giá chất lượng nước thải đầu vào hệ thống xử lý 54
3.2.4 Các thông số thiết kế 55
3.3 ĐÁNH GIÁ THÔNG SỐ THIẾT KẾ CỦA TỪNG BỂ 57
3.3.1 Bể trộn hóa chất thực hiện phản ứng keo tụ 57
3.3.2 Bể tuyển nổi 58
3.3.3 Bể Aerotank 58
3.3.4 Bể lắng đứng: 61
3.3.5 Bể chứa và nén bùn: 62
3.4 PHÂN TÍCH COD TRONG MẪU NƯỚC THẢI THEO TUẦN 62
3.5 ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI HÀM LƯỢNG HỢP CHẤT NITƠ TRONG MẪU NƯỚC THẢI THEO TUẦN 68
3.5.1 Kết quả phân tích hàm lượng hợp chất nitơ trong mẫu nước thải theo tuần từ đầu vào hệ thống đến đầu ra bể lắng đứng. 68
3.5.2 Kết quả phân tích hàm lượng hợp chất nitơ trong mẫu nước thải hồ sinh học theo tuần. 70
3.6 PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG BOD5 TRONG HỒ SINH HỌC 73
3.7 PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG PO43- TRONG HỒ SINH HỌC 74
3.8 PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG Fe3+ 75
3.9 ĐÁNH GIÁ ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG 75
3.9.1 Đánh giá những kết quả bất thường của hệ thống 75
3.9.2 Ưu điểm 76
3.9.3 Nhược điểm và cách khắc phục 76
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1: Chỉ tiêu COD trong một số loại nước nguồn và nước thải theo các tiêu chuẩn môi trường TCVN năm 1995. 36
Bảng 2.2: Bảng pha dãy dung dịch KHP chuẩn 38
Bảng 2.3: Các bước thiết lập mẫu chuẩn để phân tích nitrite bằng phương pháp Griess llosvay, Diazonium. 41
Bảng 2.4: Các bước thiết lập mẫu chuẩn để phân tích nitrate bằng phương pháp Salicilate. 43
Bảng 2.5: Bảng pha dãy dung dịch chuẩn KHP 44
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement