Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By trangiabao_trangiabao15
#624128 Download miễn phí Ứng dụng phần mềm GeoSlove để tính ổn định cho đập đất bằng các phương pháp khác nhau để so sánh tìm ra phương pháp tối ưu nhất


GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI. 2
NỘI DUNG ĐỀTÀI . 3
CHƯƠNG I : ĐẶT VẤN ĐỀ. 3
1.1. Sựcần thiết của đề tài . 3
1.2. Mục tiêu của đề tài . 5
1.3.Phương pháp nghiên cứu của đềtài . 5
1.4. Phạm vi nghiên cứu của đềtài . 5
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM GEO - SLOVE. 6
2.1 Giới thiệu tổng quan vềSTEEP . 6
2.1.1 Giới thiệu về mô hình và môi trường làm việc . 6
2.1.2 Khả năng của STEEP. 6
2.2 Giới thiệu tổng quan vềSLOVE. 9
2.2.1 Giới thiệu vềmô hình và môi trường làm việc . 9
2.2.2 Khảnăng của SLOVE. 9
2.2.3. Phương pháp tính toán ổn định trong mô hình . 9
2.3. Cấu trúc mô hình. 10
2.3.1. Khung giao diện. 10
2.3.2.Cấu trúc của lệnh DEFINE . 11
CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐỂ TÍNH ỔN ĐỊNH CHO ĐẬP ĐẤT CỦA HỒ
EADIE. 13
3.1. Giới thiệu về khu vực nghiên cứu. 13
3.1.1. Vịtrí địa lí của khu vực . 13
3.1.2 Địa hình, địa mạo . 15
3.1.3 Địa chất công trình khu vực khảo sát. 15
3.1.4 Địa chất thủy văn khu vực khảo sát . 18
3.1.5 Thủy văn khu vực khảo sát . 18
3.1.6. Đặc điểm khí tượng. 19
3.2.Nhập sốliệu . 21
3.2.1. Lập phạm vi làm việc. 22
3.2.2. Lập tỷlệ. 22
3.2.3.Lập trục . 22
3.2.4. Nhập các điểm. 23
3.3 Chậy mô hình. 24
3.1.1. Trường hợp chống thấm bằng tường nghiêng + sân phủ. 24
3.1.2. Trường hợp chống thấm bằng tường nghiêng + chân răng. 30
3.1.3. Trường hợp chống thấm bằng tường lõi + chân răng . 34
3.4 Phân tích kết quảtính thấm. 37
3.5.Tính ổn định. 38
3.5.1.Phương pháp tường nghiêng + sân phủ. 38
3.5.2.Phương pháp tường nghiêng + chân răng . 41
3.5.3.Phương pháp tường lõi + chân răng. 42
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 44
Kết luận. 44
Kiến Nghị. 44
Tóm tắt nội dung:

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI................................................................................................... 2
NỘI DUNG ĐỀ TÀI........................................................................................................... 3
CHƯƠNG I : ĐẶT VẤN ĐỀ.............................................................................................. 3
1.1. Sự cần thiết của đề tài .............................................................................................. 3
1.2. Mục tiêu của đề tài ................................................................................................... 5
1.3.Phương pháp nghiên cứu của đề tài .......................................................................... 5
1.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài ................................................................................. 5
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM GEO - SLOVE.......................................... 6
2.1 Giới thiệu tổng quan về STEEP................................................................................ 6
2.1.1 Giới thiệu về mô hình và môi trường làm việc.................................................. 6
2.1.2 Khả năng của STEEP......................................................................................... 6
2.2 Giới thiệu tổng quan về SLOVE............................................................................... 9
2.2.1 Giới thiệu về mô hình và môi trường làm việc.................................................. 9
2.2.2 Khả năng của SLOVE........................................................................................ 9
2.2.3. Phương pháp tính toán ổn định trong mô hình ................................................. 9
2.3. Cấu trúc mô hình.................................................................................................... 10
2.3.1. Khung giao diện.............................................................................................. 10
2.3.2.Cấu trúc của lệnh DEFINE .............................................................................. 11
CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐỂ TÍNH ỔN ĐỊNH CHO ĐẬP ĐẤT CỦA HỒ
EADIE............................................................................................................................... 13
3.1. Giới thiệu về khu vực nghiên cứu.......................................................................... 13
3.1.1. Vị trí địa lí của khu vực .................................................................................. 13
3.1.2 Địa hình, địa mạo............................................................................................. 15
3.1.3 Địa chất công trình khu vực khảo sát............................................................... 15
3.1.4 Địa chất thủy văn khu vực khảo sát ................................................................. 18
3.1.5 Thủy văn khu vực khảo sát ............................................................................. 18
3.1.6. Đặc điểm khí tượng......................................................................................... 19
3.2.Nhập số liệu ............................................................................................................ 21
3.2.1. Lập phạm vi làm việc...................................................................................... 22
3.2.2. Lập tỷ lệ .......................................................................................................... 22
3.2.3.Lập trục ............................................................................................................ 22
3.2.4. Nhập các điểm................................................................................................. 23
3.3 Chậy mô hình......................................................................................................... 24
3.1.1. Trường hợp chống thấm bằng tường nghiêng + sân phủ ................................ 24
3.1.2. Trường hợp chống thấm bằng tường nghiêng + chân răng............................. 30
3.1.3. Trường hợp chống thấm bằng tường lõi + chân răng ..................................... 34
3.4 Phân tích kết quả tính thấm..................................................................................... 37
3.5.Tính ổn định............................................................................................................ 38
3.5.1.Phương pháp tường nghiêng + sân phủ ........................................................... 38
3.5.2.Phương pháp tường nghiêng + chân răng ........................................................ 41
3.5.3.Phương pháp tường lõi + chân răng................................................................. 42
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................................... 44
Kết luận......................................................................................................................... 44
Kiến Nghị...................................................................................................................... 44
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI
1.Tên đề tài: “Ưng dụng phần mềm GeoSlove để tính ổn định cho đập đất bằng
các phương pháp khác nhau để so sánh tìm ra phương pháp tối ưu nhất”
2.Mục tiêu yêu cầu Nghiên cứu khoa học
¾ Mục tiêu:
- Nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, tăng khả năng ứng dụng các phần mềm
hiện đại phục vụ quá trình học tập trong trường cũng như sau khi tốt nghiệp ra
trường.
- Tạo cho sinh viên có kĩ năng cơ bản về làm đề tài khoa học
- Phát huy được tính sang tạo của sinh viên
¾ Yêu cầu:
Yêu cầu sinh viên tập trung nghiên cứu lý thuyết, hình thành phương pháp
nghiên cứu tổng hợp vận dụng công nghệ phần mềm trong phạm vi nghiên cứu để
giải quyết vấn đề đặt ra.Sinh viên thể hiện thành quả bằng một bản thuyết minh
báo cáo và 45’ đến 60’ báo cáo thuyết trình bảo vệ trước hội đồng.
1. Giáo viên hướng dẫn:
- Th.S Nguyễn Thanh Tuyền
-K.S. Triệu Ánh Ngọc
2. Sinh viên thực hiện:
- Nguyễn Thị Hồng
Lớp S6_45N - Trường Đại Học Thuỷ Lợi – Cơ Sở II
3. Thời gian thực hiện: 1.5 tháng từ 25/03/2008 đến 10/05/20083
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
NỘI DUNG ĐỀ TÀI
CHƯƠNG I : ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Sự cần thiết của đề tài
Ở nước ta hầu hết các đập ngăn nước đều làm bằng vật liệu là đất đồng
chất. Khi mực nước hồ dâng lên, hạ xuống xuống thất thường , sẽ làm mất ổn
định mái đập gây ra trượt, lún, xói mòn cục bộ… Chính vì vậy mà việc tính toán
chế độ ổn định cho đập đất là rất quan trọng và cần thiết.
Một số ảnh chụp sự cố trượt

Trong thực tế thường gặp các loại đập đất trên nền thấm nước, đất nền và
đất đắp đập cũng gồm nhiều lớp khác nhau. Những bài toán thuộc loại này khá
phức tạp, vì phải đề cập đến môi trường nhiều lớp và các điều kiện biên phức tạp.
Các cách giải bài toán thấm vừa học chỉ gần đúng và đơn giản.
Ngay nay với sự phát triển mạnh mẽ của các phương pháp số và công cụ
máy tính nói chung có thể giải được bài toán thấm với biên bất kì cho bài toán
phẳng và bài toán không gian, thấm ổn định và không ổn định… Chính vì thế tui
vừa ứng dụng phần mềm STEEP/W, SLOVE/W để đưa vào tính thấm và tính ổn
định cho đập đất EaDie.
1.2. Mục tiêu của đề tài
Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên tạo điều
kiện cho sinh viên có thời cơ tiếp cận các vấn đề khoa học, biết vận dụng, bổ sung,
nâng cao các kiến thức vừa được học trong nhà trường.
Nhằm ứng dụng phần mềm vào việc tính thấm, tính ổn định cho đập đất
một cách nhanh chóng và chính xác.
1.3.Phươn...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement