Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngocban60
#623551

Download Đồ án Công nghệ chế tạo máy Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết trục quạt trần miễn phí

Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
1. Phân tích yêu cầu kỹ thuật của chi tiết.
2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết.
3. Xác định dạng sản xuất.
4. Chọn phương pháp chế tạo phôi.
5. Lập thứ tự các nguyên công (vẽ sơ đồ gá đặt, ký hiệu định vị, kẹp chặt, chọn máy, chọn dao, ký hiệu chiều chuyển động của dao, của chi tiết).
6. Tính lương dư cho một bề mặt(do giáo viên hướng dẫn chỉ định) và tra lượng dư các bề mặt còn lại .
7. Tính chế độ cắt cho nguyên công thiết kế đồ gá và tra chế độ cắt cho các nguyên công còn lại.
8. Tính thời gian cơ bản cho tất cả các nguyên công.
9. Tính và thiết kế đồ gá(lập sơ đồ gá đặt,tính lực kẹp,thiết kế các cơ cấu của đồ gá,tính sai số chuẩn,sai số kẹp chặt,sai số mòn,sai số điều chỉnh,sai số chế tạo cho phép của đồ gá,lập bảng kê khai các chi tiết của đồ gá)
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKTHY ĐỒ ÁN CHẾ TẠO MÁY
KHOA: CƠ KHÍ: LỚP: CTK4
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

/
THUYẾT MINH
ĐỒ ÁN CễNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Giáo viên hướng dấn: Luyện Duy Tuấn
Sinh viên thực hiện :Nguyễn Văn Thọ
Lớp : CTK4
NHIỆM VỤ
THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Họ và tên sinh viên:.................................................................................
Lớp:.................Khoa:.................Chuyên ngành:......................................
I. Đầu đề thiết kế: Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết..........................
............................................................................................................................
II. Các số liệu ban đầu:
Sản lượng hàng năm:...............................................................................
Điều kiện sản xuất: Tự chọn.
III. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
Phân tích yêu cầu kỹ thuật của chi tiết.
Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết.
Xác định dạng sản xuất.
Chọn phương pháp chế tạo phôi.
Lập thứ tự các nguyên công (vẽ sơ đồ gá đặt, ký hiệu định vị, kẹp chặt, chọn máy, chọn dao, ký hiệu chiều chuyển động của dao, của chi tiết).
Tính lương dư cho một bề mặt(do giáo viên hướng dẫn chỉ định) và tra lượng dư các bề mặt còn lại .
Tính chế độ cắt cho nguyên công thiết kế đồ gá và tra chế độ cắt cho các nguyên công còn lại.
Tính thời gian cơ bản cho tất cả các nguyên công.
Tính và thiết kế đồ gá(lập sơ đồ gá đặt,tính lực kẹp,thiết kế các cơ cấu của đồ gá,tính sai số chuẩn,sai số kẹp chặt,sai số mòn,sai số điều chỉnh,sai số chế tạo cho phép của đồ gá,lập bảng kê khai các chi tiết của đồ gá)
IV.Yêu cầu bản vẽ:
1. Chi tiết lồng phôi: 01 bản (khổ giấy A4, hay A3).
2. Chi tiết: 01 bản(khổ giấy A4).
3.Nộp file CAD các bản vẽ:
4.Sơ đồ nguyên công:bản (A0)
5.Đồ gá :01 bản(A0)
Người nhận Hưng Yên ngày 18 tháng 8 nam 2009
(Họ tên và chữ ký) Giáo Viên Hướng Dẫn
Luyện Duy Tuấn
PHÂN TÍCH YÊU CẦU CỦA CHI TIẾT.
Chi tiết gia công – trục quạt trần QP – là dạng trục bậc.
Theo sách Công nghệ chế tạo máy trục cần đảm bảo 1 số điều kiện kỹ thuật sau:
Kích thước đường kính các cổ lắp ghép yêu cầu cấp chính xác 7 ( 10.
Độ chính xác về hình dáng hình học của các trục nằm trong giới hạn 0,25 ( 0,5 dung sai đường kính cổ trục.
Đảm bảo dung sai chiều dài mỗi bậc trục trong khoảng 0,05 ( 0,2 mm.
Độ đảo các cổ trục lắp ghép không vượt quá 0,01 ( 0,03 mm.
Độ nhám của các cổ trục lắp ghép đạt Ra = 1,25 ( 1,16; của Rz = 40 ( 20 và bề mặt không lắp ghép Rz = 80 ( 40.
Hai bề mặt lắp ghép ổ bi là bề mặt làm việc chính của trục vì vậy:
Giữa hai bề mặt lắp ghép ổ bi cần đảm bảo độ đồng tâm.
Ngoài ra, lỗ lắp chốt treo cần đảm bảo độ vuông góc với đường tâm và độ giao nhau với đường tâm để đảm bảo khi quạt làm việc được ổn định.
Vật liệu làm trục là thép cacbon như: C35, C40, C45.
Với trục bậc có đường kính chênh nhau không lớn lắm nên chọn phôi là phôi cán.
Bảng thành phần hoá học của thép 45:
C 
Mn 
Si 
S 
P 
Ni 
Cr 

0,4(0,5 
0,5(0,8 
0,17(0,37 
≤0,045 
≤0,045 
0,25 
0,25 

Thép 45 phôi cán có độ cứng 241 HB.
Vậy vật liệu chế tạo trục là hợp lý.
PHÂN TÍCH TÍNH CÔNG NGHỆ TRONG KẾT CẤU CHI TIẾT.
Trục bậc có kết cấu đơn giản nên có khả năng gia công được bằng các dao thông thường.
Kích thước đường kính những bề mặt lắp ghép đảm bảo giảm dần về hai phía nên thuận tiện cho việc lắp ghép các chi tiết trên trục.
Trục được treo cố định không chịu mômen uốn, xoắn, làm việc ở nhiệt độ không cao và chỉ chịu lực dọc trục nên trục không cần nhiệt luyện, đảm bảo độ cứng vững.
Khi gia công cần tạo hai lỗ tâm phụ để đảm bảo độ đồng tâm giữa các bậc trục ở các nguyên công khác nhau và thuận tiện cho việc gia công.
DẠNG SẢN XUẤT.
Theo đề bài có số sản phẩm được sản xuất trong một năm của chi tiết gia công là 1950 sản phẩm/1 năm.
Sản lượng hàng năm được xác định theo công thức sau:

Trong đó:
N: số chi tiết được sản xuất trong một năm.
N1: số sản phẩm được sản xuất trong 1 năm.
m: số chi tiết trong một sản phẩm.
(: số chi tiết được chế tạo thêm để dự trữ.
Theo đề bài có:
N1 = 1950 sản phẩm/1 năm.
m = 1.
( = 6 %.
( N = 10000.1.(1 + 0,06) = 2067 sản phẩm/1 năm.
Trọng lượng chi tiết được tính như sau:
Q1 = V.( (kG).
Trong đó:
Q1: trọng lượng chi tiết (kG).
V : thể tích của chi tiết (dm3).

( : trọng lượng riêng của vật liệu.
(thép = 7,852 .
( Q1 = 0,445.7,852 = 3,49 kG.
Tra bảng 2 sách thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy (TKĐACNCTM) với:
Q1 = 3,49 kG.
N = 2067 sản phẩm/1 năm.
( Dạng sản xuất là hàng loạt vừa.
PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI.
Chi tiết dạng trục, sản xuất hàng loạt vừa, phôi ban đầu có dạng trục trơn nên em chọn phôi thép cán tròn để chế tạo chi tiết.
Có thể chế tạo phôi bằng phương pháp rèn tự do nhưng loại này chỉ thích hợp cho sản xuất đơn chiếc, loạt nhỏ không thích hợp với sản xuất hàng loạt vừa.
Cũng có thể chế tạo phôi bằng phương pháp đúc nhưng chỉ thích hợp cho những chi tiết có khối lượng tương đối lớn không thích hợp cho trường hợp này.
LẬP THỨ TỰ CÁC NGUYÊN CÔNG.
Thứ tự các nguyên công.
Nguyên công 1: Khoả mặt đầu và khoan lỗ tâm.
Nguyên công 2: Tiện thô và tinh một bên vai trục.
Nguyên công 3:
Tiện thô, tiện tinh bên vai trục còn lại và tiện tinh đồng thời hai bề mặt lắp ổ bi.
Nguyên công 4: Lăn nhám mặt trụ (19.
Nguyên công 5: Khoan lỗ chốt (6.
Nguyên công 6: Khoan lỗ không thông (8 vuông góc với lỗ chốt (6.
Nguyên công 7: Mài tinh đồng thời hai bề mặt lắp ổ bi.
Nguyên công 8: Khoan lỗ dọc trục.
Nguyên công 9: Kiểm tra độ đồng tâm giữa hai mặt trụ lắp ổ bi.
Thiết kế các nguyên công.
Nguyên công 1: Khoả mặt đầu và khoan lỗ tâm.
Định vị:
Chi tiết được định vị trên hai khối V ngắn, hạn chế 4 bậc tự do là: ox. oz, .
Ngoài chi tiết còn được định vị bằng một phiến tỳ rời để xác định vị trí của chi tiết lúc ban đầu.
Kẹp chặt:
Dùng cơ cấu kẹp chặt để kẹp chặt chi tiết. Điểm đặt, phương, chiều của lực kẹp như trên hình vẽ.
Chọn máy:
Chọn máy chuyên dùng bán tự động có ký hiệu MP76M (của Liên xô cũ)
+ Đặc điểm của máy:
Bàn máy kiểu tang trống có ba vị trí:
( Vị trí I để gá và tháo phôi.
( Vị trí II thực hiện phay mặt đầu.
( Vị trí III thực hiện khoan tâm với mũi khoan chuyên dùng.
Mỗi vị trí được xác định bằng cách quay bàn máy đi 1200.
Chi tiết gia công sau khi được định vị kẹp chặt bàn máy mang chi tiết dịch một đoạn A1. Dao quay tròn, bàn máy mang chi tiết dịch chuyển vào và đồng thời phay song cả hai mặt đầu bằng hai con dao phay ở hai đầu. Bàn máy mang chi tiết tiếp tục dịch đi một đoạn A2 rồi dừng lại ở vị trí khoan tâm, lúc này trục chính mang mũi khoan tâm thực hiện chuyển động quay và dịch vào một đoạn B1 để cùng khoan tâm ở cả hai đầu. Sau khi khoan xong trục chính dịch ra một đoạn B2, bàn máy chuyển động một đoạn A3 đến vị trí tháo c...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement