Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tac.lam59
#623111

Download Thiết kế tổ chức thi công tuyến dẫn dòng – cụm công trình đầu mối hồ chứa nước cửa đạt (kèm bản vẽ) miễn phí

Hồ chứa nước Cửa Đạt đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt báo cáo tiền khả thi tại văn bản số 1359/CP-NN, ngày 14/11/1998 và Báo cáo NCKT tại quyết định số 130/QD-TTg ngày 29/01/2003.
Ngày 07/04/2004 chính phủ có quyết định số 384/QD-TTg “Quyết định của Thủ tướng chính phủ v/v Đầu tư Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt tỉnh Thanh Hóa” thay quyết định số 130/QĐ-TTg.
Công trình Hồ chứa nước Cửa Đạt được giao cho hai chủ đầu tư chính với hai hạng mục riêng biệt, cụ thể:
• Công trình đầu mối thủy lợi và đường Mục Sơn - Cửa Đạt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư với nguồn vốn huy động từ trái phiếu Chính phủ.
• Công trình thủy điện do Công ty Cổ phần xây dựng VINACONEX đứng đầu với nguồn vốn do Công ty Cổ phần tự đầu tư. (Ngoài ra Công ty còn phải đóng góp 200 tỷ đồng cho tỉnh Thanh Hóa làm công tác giải phóng mặt bằng).
Công ty Tư vấn xây dựng Thủy Lợi I (HEC I) là đơn vị được giao nhiệm vụ lập TKKT – TDT Công trình đầu mối Của Dạt.
Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư được giao cho UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1064/CP – NN ngày 12/09/2002.
Để phục vụ cho tiến độ chung của toàn dự án, thiết kế kỹ thuật công trình Hồ chứa nước Cửa Đạt được chia làm hai giai đoạn với tổng thời gian thực hiện 6 năm kể từ ngày khởi công:
• Giai đoạn 1: Thi công công trình đầu mối (thủy lợi và năng lượng),
• Giai đoạn 2: Thi công hệ thống kênh mương.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
Hồ chứa nước Cửa Đạt đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt báo cáo tiền khả thi tại văn bản số 1359/CP-NN, ngày 14/11/1998 và Báo cáo NCKT tại quyết định số 130/QD-TTg ngày 29/01/2003.
Ngày 07/04/2004 chính phủ có quyết định số 384/QD-TTg “Quyết định của Thủ tướng chính phủ v/v Đầu tư Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt tỉnh Thanh Hóa” thay quyết định số 130/QĐ-TTg.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
Công trình Hồ chứa nước Cửa Đạt được giao cho hai chủ đầu tư chính với hai hạng mục riêng biệt, cụ thể:
Công trình đầu mối thủy lợi và đường Mục Sơn - Cửa Đạt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư với nguồn vốn huy động từ trái phiếu Chính phủ.
Công trình thủy điện do Công ty Cổ phần xây dựng VINACONEX đứng đầu với nguồn vốn do Công ty Cổ phần tự đầu tư. (Ngoài ra Công ty còn phải đóng góp 200 tỷ đồng cho tỉnh Thanh Hóa làm công tác giải phóng mặt bằng).
Công ty Tư vấn xây dựng Thủy Lợi I (HEC I) là đơn vị được giao nhiệm vụ lập TKKT – TDT Công trình đầu mối Của Dạt.
Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư được giao cho UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1064/CP – NN ngày 12/09/2002.
Để phục vụ cho tiến độ chung của toàn dự án, thiết kế kỹ thuật công trình Hồ chứa nước Cửa Đạt được chia làm hai giai đoạn với tổng thời gian thực hiện 6 năm kể từ ngày khởi công:
Giai đoạn 1: Thi công công trình đầu mối (thủy lợi và năng lượng),
Giai đoạn 2: Thi công hệ thống kênh mương.
CÁC CHỈ TIÊU THIẾT KẾ ÁP DỤNG
Các cấp hạng mục công trình
Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 285:2002, các hạng mục công trình của dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt được phân cấp như sau:
Công trình cấp I: hồ chứa nước, đập chính, đập phụ, đập tràn, tuynel lấy nước Dốc Cáy. Đường thi công.
Công trình cấp III: tuynel xả lũ thi công TN2, tường chắn đất hạ lưu đập tràn, kênh xả lũ của đập tràn, công trình bao vệ bờ hạ lưu.
Công trình cấp IV: đường quản lí vận hành xác định theo tiêu chuẩn đường ôtô, đê quai nùa khô, kênh dẫn dòng thi công.
Các công trình dân dụng công nghiệp:
Nhà quản lí cấp II
Lán trại, công xưởng cấp IV
Tiêu chuẩn thiết kế
Mức đảm bảo cấp nước của hồ chứa: cấp nước tưới 75%, cấp nước công nghiệp và sinh hoạt 90%, cấp nước cải tạo môi trường Q = 30,42 m3/s, phát điện 90%.
Mức phòng lũ:
Lũ 0,6% điều tiết bảo vệ hạ du đảm bảo mực nước lớn nhất tại Xuân Khánh không lớn hơn lũ lịch sử là 13,71 m.
Lũ thiết kế công trình: 0,1%
Lũ kiểm tra công trình: 0,01%
Nhà quản lí: lũ 1%
Đường và công trình trên đường thi công: lũ 10%
Công trình dẫn dòng (đê quai mùa khô, kênh dẫn dòng…) lũ 5%.
Phần đập xây dựng được một phần trong thời gian thi công.
Trước khi lấp bịt công trình dẫn dòng: lũ 1%
Sau khi lấp bịt công trình dẫn dòng: Lũ thiết kế 5%; Lũ kiểm tra 0,2%; Năm thi công cuối cùng thì lũ thiết kế là 0,1%, lũ kiểm tra là 0,01%.
CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA CỤM CÔNG TRÌNH CỬA ĐẠT
Tổng quan về công trình Cửa Đạt.
Dự án hồ chứa nước Cửa Đạt là công trình Thủy lợi đa mục tiêu, nằm ở vị trí 105005’ ~ 105020’ độ kinh đông, 19044’ ~ 20000’ độ vĩ bắc thuộc huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa. Dự án bao gồm công trình đầu mối thủy lợi, công trình thủy điện và hệ thống kênh tưới với các nhiệm vụ chính sau:
Giảm lũ với tần suất P = 0,6%, bảo đảm mực nước sông Chu tại Xuân Khánh huyện Thọ Xuân không vượt quá 13,71 m (lũ lịch sử năm 1962).
Cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp với lưu lượng Q = 7,715 m3/s
Tạo nguồn nước tưới ổn định cho 86.862 ha đất canh tác
Kết hợp phat điện với công suất lắp máy N = 97 MW
Bổ sung nước mùa kiệt cho hạ lưu sông Mã để đẩy mặn, cải tạo môi trường sinh thái với lưu lượng Q = 30.42 m3/s.
Công trình đầu mối thủy lợi có 3 cụm công trình cùng các hạng mục chủ yếu là:
Khu đập chính gồm đập chính ngăn sông Chu, tràn xả lũ và tuynel TN2
Khu đập phụ Hón Can gồm đập phụ Hón Can, đường quản lí Hón Can - Cửa Đạt.
Khu đập phụ Dốc Cáy gồm đập phụ Dốc Cáy, Tuynel lấy nước, kênh dẫn vào và ra, đường quản lí Thường Xuân - Dốc Cáy.
Đập chính kiểu đá đắp đầm nén kết hợp với bêtông bản mặt chống thấm ở mái thượng lưu.
Đập tràn kiểu dốc nước mũi phun
Tuynel TN2 có chiều dài 821,9 m. Tuynel có đường kính 9m chỉ làm nhiệm vụ dẫn dòng xả lũ thi công. Tuynel TN2 được thiết kế và thi công theo phương pháp NATM (New Austian Tuynel Method – Phương pháp đào hầm mới của Áo) do Công ty Cầu lớn–Hầm thuộc TEDI thiết kế với sự cộng tác của HEC I.
Ngoài ra ở đầu mối còn có tuyến năng lượng bao gồm cửa lấy nước, tuynel và nhà máy thủy điện tại khu vực đập chính cùng vói tuynel và nhà máy thủy điện tại khu vực đập phụ Dốc Cáy cũng được xây dựng đồng thời với các hạng mục trên.
Các thông số chính của công trình.
Bảng 1: các thông số chính của công trình Cửa Đạt.
TT 
Thông số 
Đơn vị 
Số lượng 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

ĐẬP DÂNG CHÍNH 

1 
Loại đập 

Đá đổ 

2 
Cao trình đỉnh tường chắn sóng 
m 
125.70 

3 
Cao trình đỉnh đập 
m 
122.70 

4 
Chiều cao lớn nhất 
m 
103.00 

5 
Chiều dài theo đỉnh 
m 


6 
Độ dốc mái thượng lưu 
1V:H 
1:1.3 

7 
Độ dốc mái hạ lưu 
1V:H 
1:1.5 

THÔNG SỐ HỒ CHỨA 

1 
MNLTK (lũ 0,1%) 
m 
120.27 

2 
MNLKT (lũ 0,01%) 
m 
122.80 

3 
MNDBT 
m 
113.30 

4 
MNC 
m 
75.00 

5 
Dung tích hồ 
106m3 
1300 

TRÀN XẢ LŨ 

1 
Lưu lượng xả lớn nhất P = 0,01% 
m3/s 
10893 

2 
Cao độ ngưỡng tràn 
m 
103.30 

3 
Số khoang tràn 
khoang 
5 

4 
Kich thước cửa tràn 
(BxH) 
(15x16) 

TUYNEL DẪN DÒNG 

1 
Số lỗ 
Lỗ 
1 

2 
Đường kính tuynel 
m 
9 

3 
Chiều dài tuynel 
m 
821,9 

4 
Cao độ cửa vào 
m 
30 

TUYNEL DẪN NƯỚC VÀO NHÀ MÁY THỦY DIỆN 

1 
Số lỗ 
Lỗ 
1 

2 
Đường kính tuynel 
m 
7,5 

3 
Chiều dài tuynel 
m 
677,4 

4 
Cao độ cửa vào 
m 
55 

ĐẬP PHỤ DỐC CÁY 

1 
Loại đập 

Đập đất 

2 
Chiều cao đập lớn nhất 
m 
20 

3 
Chiều dài đập 
m 
379.68 

4 
Cao trình đỉnh đập 
m 
122.3 

ĐẬP PHỤ HÓN CAN 

1 
Loại đập 

Đập đất 

2 
Chiều cao đập lớn nhất 
m 


3 
Chiều dài đập 
m 
150 

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN 

1 
Số tổ máy 
Tại khu vưc đập chính 
2 Tại khu vực dốc cáy 
1 

2 
Công suất tổ máy tại khu vực đập chính 
KW 
48500 

3 
Công suất tổ máy tại khu vực Dốc Cáy 
KW 
15000 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Đặc điểm địa hình địa mạo:
Địa hình khu vực xây dựng công trình gồm hai dạng địa hình bào mòn núi cao và địa hình tích tụ chủ yếu là bãi bồi, thềm bậc 1. Ở vai trái ngoài khu vực phố Đạt tương đối bằng phẳng còn lại là đồi núi có cao độ trên +200, sườn núi có độ dốc từ 250 ÷ 450, việc bố trí m
Hình đại diện của thành viên
By BUIDACMINH
#628387 bạn gửi cho mình download tài liệu Thiết kế tổ chức thi công tuyến dẫn dòng này về với. Thaks bạn nhiều! :amen:

Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#628476 FIle DOc của bạn đây, download ở file đính kèm nhé
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement