Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By angel_pink_sweety
#623099 Download Đồ án Tốt nghiệp- Khảo sát và kiểm nghiệm hệ thống lái ô tô LAND CRUISER 200 miễn phíMỤC LỤC
1. Mục đích ý nghĩa đề tài 4
2. Giới thiệu ô tô LAND CRUISER 4
2.1. Các thông số kỹ thuật chính của ôtô LAND CRUISER 200 6
2.2. Khái quát hệ thống lái trên ô tô LAND CRUISER 200 8
3. Lý thuyết chung về hệ thống lái 8
3.1. Công dụng, phân loại, yêu cầu 8
3.1.1. Công dụng 8
3.1.2. Phân loại 8
3.1.3. Yêu cầu 9
3.2. Các sơ đò hệ thống lái 10
3.2.1. Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo phụ thuộc 10
3.2.2. Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo độc lập 10
3.3. Các chi tiết và bộ phận chính của hệ thống lái 11
3.3.1. Vô lăng 11
3.3.2. Trục lái 11
3.3.3. Cơ cấu lái 11
3.3.3.1. Các thông số đánh giá cơ bản 11
3.3.4. Các loại cơ cấu lái thông dụng 14
3.3.4.1. Loại trục vít - Cung răng 14
3.3.4.2. Loại trục vít - con lăn 16
3.3.4.3. Trục vít - chốt quay 17
3.3.4.3. Bánh răng - thanh răng 18
3.3.4.5. Loại liên hợp trục vít - êcu bi - thanh răng - cung răng 19
3.3.5. Dẫn động lái 21
3.3.6. Hình thang lái 21
3.3.7. Hình học lái 22
3.3.7.1. Góc doãng 22
3.3.7.2. Góc nghiêng dọc của trụ xoay đứng 24
3.3.7.3. Góc nghiêng ngang của trụ xoay đứng 25
3.3.7.4. Độ chụm đầu 25
3.4. Cường hoá lái 26
3.4.1. Công dụng, phân loại, yêu cầu 26
3.4.1.1. Công dụng 26
3.4.1.2. Phân loại 26
3.4.1.2. Yêu cầu 27
3.4.2. Các thông số đánh giá 27
3.4.3. Các sơ đồ bố trí 28
3.5. Liên hệ giữa hệ thống lái và hệ thống treo 30
4. Hệ thống lái ôtô LAND CRUISER 200 32
4.1. Giới thiệu tổng quát về hệ thống lái ô tô LAND CRUISER 200 32
4.2. Các thông số kỹ thuật chính của các chi tiết của hệ thống lái ô tô LAND CRUISER 200 33
4.3. Kết cấu và nguyên lý làm việc của hệ thống lái ô tô LAND CRUISER 200 34
4.3.1. Vành tay lái 34
4.3.2. Trục lái và trục các đăng của hệ thống lái LAND CRUISER 200 35
4.3.3. Cơ cấu lái 36
4.3.4. dẫn động lái 41
4.3.5. Bơm trợ lực lái 41
5. Tính toán kiểm tra hệ thống lái ô tô LAND CRUISER 200 42
5.1. Các thông số chính của hệ thống lái ô tô LAND CRUISER 200 42
5.2. Xác định mômen cản quay vòng của các bánh xe dẫn hướng 43
5.3. Xác định lực cần thiết tác dụng lên vô lăng 46
5.4. Tính toán kiểm nghiệm bền dẫn động lái 46
5.4.1. Tính toán kiểm nghiệm bền dẫn động lái khi ô tô quay vòng tại chỗ 46
5.4.1.1. Tính bền đòn quay đứng 47
5.4.1.2. Tính bền thanh kéo bên 48
5.4.2. Tính toán kiểm nghiệm dẫn động lái khi phanh với cường độ cao 49
5.5. Tính toán kiểm tra hình thang lái 50
5.5.1. Cơ sở lý thuyết 50
5.5.2. Tính toán kiểm tra động học quay vòng 51
6. Chẩn đoán những hư hỏng của hệ thống lái ôtô LAND CRUISER 200 và biện pháp khắc phục 56
6.1. Độ rơ vành tay lái tăng 57
6.2. Lực trên vành tay lái gia tăng hay không đều 57
6.3. Áp suất của cường hóa lái thủy lực hệ thống lái không ổn định 57
7. Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lái ô tô LAND CRUISER 200 59
7.1. Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống lái 59
7.1. Sữa chữa các chi tiết trong hệ thống lái 59
8. Kết luận 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO 62


MỤC LỤC
Trang
1. Mục đích ý nghĩa đề tài 4
2. Giới thiệu ô tô LAND CRUISER 4
2.1. Các thông số kỹ thuật chính của ôtô LAND CRUISER 200 6
2.2. Khái quát hệ thống lái trên ô tô LAND CRUISER 200 8
3. Lý thuyết chung về hệ thống lái 8
3.1. Công dụng, phân loại, yêu cầu 8
3.1.1. Công dụng 8
3.1.2. Phân loại 8
3.1.3. Yêu cầu 9
3.2. Các sơ đò hệ thống lái 10
3.2.1. Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo phụ thuộc 10
3.2.2. Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo độc lập 10
3.3. Các chi tiết và bộ phận chính của hệ thống lái 11
3.3.1. Vô lăng 11
3.3.2. Trục lái 11
3.3.3. Cơ cấu lái 11
3.3.3.1. Các thông số đánh giá cơ bản 11
3.3.4. Các loại cơ cấu lái thông dụng 14
3.3.4.1. Loại trục vít - Cung răng 14
3.3.4.2. Loại trục vít - con lăn 16
3.3.4.3. Trục vít - chốt quay 17
3.3.4.3. Bánh răng - thanh răng 18
3.3.4.5. Loại liên hợp trục vít - êcu bi - thanh răng - cung răng 19
3.3.5. Dẫn động lái 21
3.3.6. Hình thang lái 21
3.3.7. Hình học lái 22
3.3.7.1. Góc doãng 22
3.3.7.2. Góc nghiêng dọc của trụ xoay đứng 24
3.3.7.3. Góc nghiêng ngang của trụ xoay đứng 25
3.3.7.4. Độ chụm đầu 25
3.4. Cường hoá lái 26
3.4.1. Công dụng, phân loại, yêu cầu 26
3.4.1.1. Công dụng 26
3.4.1.2. Phân loại 26
3.4.1.2. Yêu cầu 27
3.4.2. Các thông số đánh giá 27
3.4.3. Các sơ đồ bố trí 28
3.5. Liên hệ giữa hệ thống lái và hệ thống treo 30
4. Hệ thống lái ôtô LAND CRUISER 200 32
4.1. Giới thiệu tổng quát về hệ thống lái ô tô LAND CRUISER 200 32
4.2. Các thông số kỹ thuật chính của các chi tiết của hệ thống lái ô tô LAND CRUISER 200 33
4.3. Kết cấu và nguyên lý làm việc của hệ thống lái ô tô LAND CRUISER 200 34
4.3.1. Vành tay lái 34
4.3.2. Trục lái và trục các đăng của hệ thống lái LAND CRUISER 200 35
4.3.3. Cơ cấu lái 36
4.3.4. dẫn động lái 41
4.3.5. Bơm trợ lực lái 41
5. Tính toán kiểm tra hệ thống lái ô tô LAND CRUISER 200 42
5.1. Các thông số chính của hệ thống lái ô tô LAND CRUISER 200 42
5.2. Xác định mômen cản quay vòng của các bánh xe dẫn hướng 43
5.3. Xác định lực cần thiết tác dụng lên vô lăng 46
5.4. Tính toán kiểm nghiệm bền dẫn động lái 46
5.4.1. Tính toán kiểm nghiệm bền dẫn động lái khi ô tô quay vòng tại chỗ 46
5.4.1.1. Tính bền đòn quay đứng 47
5.4.1.2. Tính bền thanh kéo bên 48
5.4.2. Tính toán kiểm nghiệm dẫn động lái khi phanh với cường độ cao 49
5.5. Tính toán kiểm tra hình thang lái 50
5.5.1. Cơ sở lý thuyết 50
5.5.2. Tính toán kiểm tra động học quay vòng 51
6. Chẩn đoán những hư hỏng của hệ thống lái ôtô LAND CRUISER 200 và biện pháp khắc phục 56
6.1. Độ rơ vành tay lái tăng 57
6.2. Lực trên vành tay lái gia tăng hay không đều 57
6.3. Áp suất của cường hóa lái thủy lực hệ thống lái không ổn định 57
7. Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lái ô tô LAND CRUISER 200 59
7.1. Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống lái 59
7.1. Sữa chữa các chi tiết trong hệ thống lái 59
8. Kết luận 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO 62
1. Mục đích ý nghĩa đề tài
Để đảm bảo an toàn khi ôtô chuyển động trên đường, người vận hành phải có kinh nghiệm xử lí và thành thạo các thao tác điều khiển. Mặt khác, để thuận tiện cho người vận hành thực hiện các thao tác đó, đòi hỏi ôtô phải đảm bảo chức năng an toàn cao. Mà hệ thống lái là một bộ phận quan trọng đảm bảo chức năng đó. Việc quay vòng hay chuyển hướng của ôtô khi gặp các chướng ngại vật trên đường đòi hỏi hệ thống lái làm việc thật chuẩn xác.
Chất lượng của hệ thống lái phụ thuộc rất nhiều vào công tác bảo dưỡng sửa chữa. Muốn làm tốt việc đó thì người cán bộ kỹ thuật cần nắm vững kết cấu và nguyên lí làm việc của các bộ phận của hệ thống lái.
Đề tài: Khảo sát và kiểm nghiệm hệ thống lái ôtô LAND CRUISER mong muốn đáp ứng một phần nào mục đích đó. Nội dung của đề tài đề cập đến các vấn đề sau:
- Khảo sát hệ thống lái.
- Tính toán kiểm tra.
- Bảo dưỡng sửa chữa.
Các nội dung trên được trình bày theo các mục, nhằm mục đích nghiên cứu kết cấu và nguyên lí làm việc cũng như công dụng, phân loại, yêu cầu chung của các chi tiết cũng như từng cụm chi tiết. Sự ảnh hưởng của các chi tiết hay từng cụm chi tiết đến quá trình làm việc cũng như các thông số kỹ thuật, để đảm bảo cho ôtô vận hành an toàn trên đường. Ngoài ra đề tài này còn đề cập đến vấn đề bảo dưỡng sửa chữa một số hiện tượng hư hỏng thường xuyên xảy ra của hệ thống lái.
Đề tài này còn có thể giúp các cơ sở hình thành các tài liệu giảng dạy, đào tạo nghề và giúp cho bạn đọc hiểu biết thêm về hệ thống lái của ôtô. Đặc biệt là ô tô LAND CRUISER.
2. Giới thiệu ô tô LAND CRUISER
Ô tô Land Cruiser là loại xe được sản xuất tại Nhật Bản vào năm 1951 và xuất hiện tại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2000. Suốt hơn 50 năm thống lĩnh trên khắp mọi địa hình, Land Cruiser danh tiếng đã trở thành một phương tiện thiết yếu cho khát khao chinh phục những vùng đất hiểm trở nhất.
Danh tiếng toàn cầu với sức mạnh và độ tin cậy tuyệt đối, Land Cruiser khẳng định những giá trị truyền thống dựa trên nền tảng mới của thiết kế và công nghệ một cách thiết phục. Cấu trúc thân xe cực kỳ chắc chắn cùng động cơ mạnh mẽ vượt trội mang đến khả năng vận hành ưu việt. Dù trên đường cao tốc hay địa hình hiểm trở, với các chức năng an toàn hàng đầu, Land Cruiser đem lại cho chủ nhân sự an tâm và hài lòng tuyệt đối. Ấn tượng và thuyết phục, Land Cruiser luôn là sự lựa chọn tối ưu cho những ai thực sự am hiểu dòng xe hai cầu đích thực.
Hình dáng tổng thể của ô tô Land Cruiser 200 được thể hiện trên hình 2.1.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#974139 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Hình đại diện của thành viên
By QuanTrV98
#1044519 CẢM ƠN BẠN NHIỀU!
NHÂN TIỆN HỎI BẠN CHÚT: THÔNG SỐ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NÀY LÀ CỦA NĂM BAO NHIÊU THẾ BẠN?
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement