Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoangyen_tyt91
#623065

Download Đề tài Nghiên cứu bù off-Line sai số tổng hợp trên trung tâm gia công 3 trục VMC– 85S miễn phí

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương I SAI SỐ GIA CÔNG VÀ CÁC NGUYÊN LÝ BÙ SAI SỐ 12
1.1 GIA CÔNG TRÊN CÁC MÁY CNC
Độ chính xác gia công
1.2 Các nguồn gây sai số 14
1.2.1 Sai số hình học 15
1.2.2 Sai số do vít me 17
1.2.3 Sai số do sống trượt 17
1.2.4 Sai số do ổ đỡ 18
1.2.5 Sai số do nhiệt 18
1.2.6 Sai số do rung động tự do 20
1.2.7 Sai số do tải tĩnh và động 20
1.2.8 Sai số do hệ thống điều khiển truyền động servo 20
1.2.9 Sai số do sự hình thành đường chạy dao trong CAM và máy 22
CNC
1.3 Nguyên lý bù sai số trên các máy CNC 23
1.3.1 Mô hình bù 23
1.3.1.1 Thêm modul phần mềm 24
1.3.1.2 Biến đổi các thông số điều khiển 24
1.3.1.3 Biến đổi Post processor (PP) 25
1.3.1.4 Biến đổi chương trình NC 25
1.3.2 Bù sai số với các bộ điều khiển 26
1.3.2.1 Thêm modul phần mềm mới 26
1.3.2.2 Cài đặt bộ điều khiển phần cứng độc lập 27
1.4 Giới thiệu một vài nghiên cứu bù sai số ở trong nước và trên 27
thế giới
1.4.1 Các công trình ở trong nước 27
1.4.2 Các công trình bù sai số tổng hợp của các tác giả nước ngoài 28
1.5 Kết luận chương I 29
Chương II
QUY TRÌNH BÙ SAI SỐ CHO MÁY VMC - 85S 30
2.1 Hệ thống thiết bị thí nghiệm 30
2.1.1 Trung tâm gia công VMC-85S 30
2.1.2 Máy đo tọa độ 3 chiều CMM – C544 32
2.1.2.1 Cấu hình cơ bản của máy 32
2.1.2.2 Tính năng kỹ thuật cơ bản 33
2.1.3 Phần mềm thiết kế CAD/CAM 46
2.1.3.1 Thiết kế với sự trợ giúp của máy tính CAD 46
2.1.3.2 Sản xuất với sự trợ giúp của máy tính CAM 46
2.2 Phần mềm Mastercam 47
2.2.1 Giao diện 48
2.2.2 Các dạng gia công cơ bản trên module phay 49
2.2.3 Quá trình phay 49
2.3 Kết luận chương II 51
Chương III XÁC ĐỊNH SAI SỐ VÀ BÙ SAI SỐ TỔNG HỢP 53
3.1 Xác định sai số tổng hợp 53
3.1.1 Thực nghiệm gia công trên máy VMC-85S 53
3.1.1.1 Biên dạng và kích thước gia công 53
3.1.1.2 Lập trình nguyên công 54
3.1.1.3 Chuyển chương trình sang máy CNC 60
3.1.1.4 Điều chỉnh máy 60
3.1.1.5 Gia công cắt gọt 60
3.1.2 Đo sai số gia công trên máy CMM C544 61
3.1.2.1 Gá đặt chi tiết 61
3.1.2.2 Khởi động và kiểm tra hệ thống 62
3.1.2.3 Chọn đầu đo 62
3.1.2.4 Hiệu chuẩn đầu đo 62
3.1.2.5 Xác lập hệ toạ độ của chương trình đo 63
3.1.2.6 Tiến hành đo và kết quả 63
3.1.2.7 Xác định kích thước thực của chi tiết và sai số tổng hợp 64
3.2 Bù sai số tổng hợp trên phần mềm CAD/CAM 69
3.2.1 Cơ sở lý thuyết 69
3.2.2 Bù sai số 69
3.3 Kết luận chương III 74
Chương IV BÙ SAI SỐ KHI PHAY BIÊN DẠNG 75
4.1 Chi tiết gia công 75
4.2 Tạo mô hình CAD và thiết lập các thông số công nghệ trên 75
Mastercam
4.3 Bù sai số 78
4.4 Gia công chi tiết theo biên dạng đã được bù 79
4.5 Kiểm tra sai số 80
4.6 Kết luận chương IV 81
Chương V KẾT LUẬN 82
TÀI LIỆU THAM KHẢO 84
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
NGÀNH:CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
NGHIÊN CỨU BÙ OFF-LINE SAI SỐ TỔNG HỢP TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG 3 TRỤC VMC-85S
Học viên: Lê Thị Thu Thủy
Người HD khoa học: PGS.TS Nguyễn Đăng Hòe
Thái Nguyên 2009
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐHKT CÔNG NGHIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
∗∗∗
oOo
LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
NGHIÊN CỨU BÙ OFF-LINE SAI SỐ TỔNG HỢP TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG 3 TRỤC VMC-85S
Học viên: Lê Thị Thu Thủy
Lớp: CH-K9
Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy
Người HD khoa học: PGS.TS Nguyễn Đăng Hòe
KHOA ĐT SAU ĐẠI HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN
MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 
Trang
10 

Chương I 
SAI SỐ GIA CÔNG VÀ CÁC NGUYÊN LÝ BÙ SAI SỐ 
12 

1.1 
GIA CÔNG TRÊN CÁC MÁY CNC
Độ chính xác gia công 
12 

1.2 
Các nguồn gây sai số 
14 

1.2.1 
Sai số hình học 
15 

1.2.2 
Sai số do vít me 
17 

1.2.3 
Sai số do sống trượt 
17 

1.2.4 
Sai số do ổ đỡ 
18 

1.2.5 
Sai số do nhiệt 
18 

1.2.6 
Sai số do rung động tự do 
20 

1.2.7 
Sai số do tải tĩnh và động 
20 

1.2.8 
Sai số do hệ thống điều khiển truyền động servo 
20 

1.2.9 
Sai số do sự hình thành đường chạy dao trong CAM và máy 
22 


CNC 


1.3 
Nguyên lý bù sai số trên các máy CNC 
23 

1.3.1 
Mô hình bù 
23 

1.3.1.1 
Thêm modul phần mềm 
24 

1.3.1.2 
Biến đổi các thông số điều khiển 
24 

1.3.1.3 
Biến đổi Post processor (PP) 
25 

1.3.1.4 
Biến đổi chương trình NC 
25 

1.3.2 
Bù sai số với các bộ điều khiển 
26 

1.3.2.1 
Thêm modul phần mềm mới 
26 

1.3.2.2 
Cài đặt bộ điều khiển phần cứng độc lập 
27 

1.4 
Giới thiệu một vài nghiên cứu bù sai số ở trong nước và trên 
27 


thế giới 


1.4.1 
Các công trình ở trong nước 
27 

1.4.2 
Các công trình bù sai số tổng hợp của các tác giả nước ngoài 
28 

1.5 
Kết luận chương I 
29 

Chương II 
QUY TRÌNH BÙ SAI SỐ CHO MÁY VMC - 85S 
30 

2.1 Hệ thống thiết bị thí nghiệm 30 

2.1.1 Trung tâm gia công VMC-85S 30 

2.1.2 Máy đo tọa độ 3 chiều CMM – C544 32 

2.1.2.1 Cấu hình cơ bản của máy 32 

2.1.2.2 chức năng kỹ thuật cơ bản 33 

2.1.3 Phần mềm thiết kế CAD/CAM 46 

2.1.3.1 Thiết kế với sự trợ giúp của máy tính CAD 46 

2.1.3.2 Sản xuất với sự trợ giúp của máy tính CAM 46 

2.2 Phần mềm Mastercam 47 

2.2.1 Giao diện 48 

2.2.2 Các dạng gia công cơ bản trên module phay 49 

2.2.3 Quá trình phay 49 

2.3 Kết luận chương II 51 

Chương III XÁC ĐỊNH SAI SỐ VÀ BÙ SAI SỐ TỔNG HỢP 53 

3.1 Xác định sai số tổng hợp 53 

3.1.1 Thực nghiệm gia công trên máy VMC-85S 53 

3.1.1.1 Biên dạng và kích thước gia công 53 

3.1.1.2 Lập trình nguyên công 54 

3.1.1.3 Chuyển chương trình sang máy CNC 60 

3.1.1.4 Điều chỉnh máy 60 

3.1.1.5 Gia công cắt gọt 60 

3.1.2 Đo sai số gia công trên máy CMM C544 61 

3.1.2.1 Gá đặt chi tiết 61 

3.1.2.2 Khởi động và kiểm tra hệ thống 62 

3.1.2.3 Chọn đầu đo 62 

3.1.2.4 Hiệu chuẩn đầu đo 62 

3.1.2.5 Xác lập hệ toạ độ của chương trình đo 63 

3.1.2.6 Tiến hành đo và kết quả 63 

3.1.2.7 Xác định kích thước thực của chi tiết và sai số tổng hợp 64 

3.2 Bù sai số tổng hợp trên phần mềm CAD/CAM 69 

3.2.1 Cơ sở lý thuyết 69
3.2.2 Bù sai số 69
3.3 Kết luận chương III 74
Chương IV BÙ SAI SỐ KHI PHAY BIÊN DẠNG 75
4.1 Chi tiết gia công 75
4.2 Tạo mô hình CAD và thiết lập các thông số công nghệ trên 75
Mastercam
4.3 Bù sai số 78
4.4 Gia công chi tiết theo biên dạng đã được bù 79
4.5 Kiểm tra sai số 80
4.6 Kết luận chương IV 81
Chương V KẾT LUẬN 82
TÀI LIỆU THAM KHẢO 84
CÁC TỪ VIẾT TẮT
của máy tính máy tính
tính
ữu hạn
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Trang 

Hình 1.1 
Phân loại độ chính xác gia công 
12 

Hình 1.2 
Các sai số thành phần trên máy công cụ 
15 

Hình 1.3 
Sai số độ không vuông góc giữa từng đôi trục 
16 

Hình 1.4 
Hệ thống phản hồi của máy công cụ 
21 

Hình 1.5 
Phần lồi/lõm – Các điểm CC và CL 
22 

Hình 1.6 
Hệ thống bù sai số của máy công cụ 
24 

Hình 1.7 
Các thành phần của Post Processor 
25 

Hình 1.8 
Các thành phần của bộ biến đổi chương trình NC 
26 

Hình 2.1 
Sơ đồ quá trình bù sai số 
30 

Hình 2.2 
Trung tâm gia công 3 trục VMC-85S 
32 

Hình 2.3 
Máy CMM C544 
33 

Hình 3.1 
Đường chạy dao gia công rãnh 
53 

Hình 3.2 
Biên dạng gia công rãnh 
54 

Hình 3.3 
Thiết kế biên dạng rãnh trên MasterCam 
54 

Hình 3.4 
Khai báo phôi, vật liệu phôi, hệ điều khiển 
55 

Hình 3.5 
Khai báo dao và chế độ cắt. 
56 

Hình 3.6 
Các thông số về biên dạng 
57 

Hình 3.7 
Cửa sổ hiển thị quá trình công nghệ 
57 

Hình 3.8 
Mô phỏng đường chạy dao. 
58 

Hình 3.9 
Mô phỏng quá trình gia công 
58 

Hình 3.10 
Post processing. 
59 

Hình 3.11 
Chương trình NC. 
59 

Hình 3.12 
Giao diện DNC 
60 

Hình 3.13 
Sản phẩm gia công trước khi bù sai số 
61 

Hình 3.14 
Đo mẫu gia công. 
61 

Hình 3.15 
Phần mềm GEOPAK 
62 

Hình 3.16 
Đo điểm 
63 

Hình 3.17 
Kết quả đo 
64 

được bù sai số
DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 3.1 Kết quả đo trước khi bù sai số theo phương X 66
Bảng 3.2 Kết quả đo trước khi bù sai số theo phương Y 68
Bảng 3.3 Kết quả đo sau khi bù sai số theo phương X 71
Bảng 3.4 Kết quả đo sau khi bù sai số theo phương Y 72
Bảng 4.1 Kết quả đo sai số gia công chi tiết ứng dụng 80
LỜI CAM ĐOAN
tui xin cam đoan những kết quả có được trong Luận văn là do bản thân tui thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy giáo PGS.TS Nguyễn Đăng Hoè. Ngoài phần tài liệu tham khảo đã được liệt kê, các số liệu và kết quả thực nghiệm là trung thực và chưa được công bố trong bất cứ công trình nào khác.
Thái Nguyên, ngày 2 tháng 5 năm 2009
Người thực hiện
Lê Thị Thu Thủy
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực thì các sản phẩm cơ khí ngày càng phải có yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm, mức độ tự động hoá quy trình sản xuất và đặc biệt là độ chính xác kích thước, hình dáng hình học của sản phẩm.
Để nâng cao được độ chính xác của các máy CNC nói chung, máy phay CNC nói riêng, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Đăng Hoè, tác giả đã thực hiện đề tài:“Nghiên c ứu bù off-line sai s ố tổng hợp trên trung tâm gia công 3 trục VMC– 85S” .
Trong thời gian thực hiện đề tài, tác giả đã nhận được sự quan tâm rất lớn của nhà trường, các Khoa, các Phòng, Ban chức năng, các thầy cô giáo và các đồng nghiệp.
Tác giả xin chân thành Thank Ban Giám hiệu, khoa Sau đại học, các giảng
viên đã tạo điều kiện cho người viết hoàn thành luận văn này.
Tác giả xin bày tỏ lời Thank chân thành nhất đến PGS.TS Nguyễn Đăng Hoè, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã tận tình hướng dẫn trong quá trình người viết thực hiện Luận văn này.
Tác giả cũng xin chân thành cảm...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement