Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hongphuong_96
#623061

Download Đồ án Thiết kế Bộ thí nghiệm bơm li tâm miễn phí

MỤC LỤC
 
LỜI NÓI ĐẦU. 1
1. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI: 4
1.1. Mục đích: 4
1.2. Yêu cầu: 4
2. SƠ LƯỢC LÍ THUYẾT VỀ BƠM LI TÂM: 5
3. KHÁI NIệM VÀ PHÂN LOạI: 5
3.1. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lí làm việc: 6
3.2. Các thông số đặc trưng của bơm li tâm: 8
3.3. Ảnh hưởng của góc đặt cánh β2: 12
3.4. Đường đặc tính của bơm: 12
3.5. Ghép bơm: 15
4. LỰA CHỌN SƠ ĐỒ BỐ TRÍ HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM: 17
4.1. Sơ đồ bố trí: 17
4.2. Với bài thí nghiệm một bơm đơn: 20
4.3. Với bài thí nghiệm ghép song song : 21
4.4. Với bài thí nghiệm ghép nối tiếp: 22
4.5. Với bài thí nghiệm xâm thực: 23
5. XÁC ĐỊNH CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH CỦA BỘ THÍ NGHIỆM: 24
5.1. Lựa chọn máy bơm, máy nén và bơm hút chân không: 24
5.2. Chọn kích thước cơ sở của Bộ thí nghiệm: 31
5.3. Tính thể tích các bể chứa: 32
5.4. Các đường ống dẫn và yêu cầu lắp ghép: 39
5.5. Phương pháp lắp ghép đường ống khi chuyển đổi bài thí nghiệm: 45
6. PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT BƠM VÀ HỆ THỐNG: 46
6.1. Khái quát yêu cầu: 46
6.2. Một số kết cấu lắp đặt bơm và đường ống: 47
7. LÍ THUYẾT VỀ CÁC DỤNG CỤ ĐO VÀ LỰA CHỌN, LẮP ĐẶT: 62
7.1. công cụ đo áp suất: 62
7.2. công cụ đo lưu lượng: 66
7.3. công cụ đo số vòng quay: 74
7.4. công cụ đo công suất động cơ: 77
7.5. công cụ đo nhiệt độ: 79
7.6. công cụ đo mức chất lỏng: 84
8. MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỦY LỰC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC BÀI THÍ NGHIỆM: 85
8.1. Đường ống và tổn thất thủy lực: 85
8.2. Các công thức dùng trong tính toán, xử lí số liệu: 91
9. XÂY DỰNG CÁC BÀI THÍ NGHIỆM TRÊN HỆ THỐNG: 94
9.1. Yêu cầu, mục đích của các bài thí nghiệm: 94
9.2. Quy trình thao tác và sử lí khi làm các bài thí nghiệm: 95
9.3. Đề nghị mẫu báo cáo thí nghiệm: 100
10. VẤN ĐỀ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG BỘ THÍ NGHIỆM BỘ THÍ NGHIỆM: 108
10.1. Điều kiện làm việc của thiết bị: 108
10.2. Các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục: 109
11. KẾT LUẬN: 110
11.1. Về mặt kỹ thuật: 110
11.2. Về mặt chức năng: 110
TÀI LIỆU THAM KHẢO 111
CÁC BẢN VẼ DÙNG TRONG VIỆC THIẾT KẾ 112
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

LỜI NÓI ĐẦU.
Trải qua quá trình học tập lâu dài, bây giờ là lúc sinh viên chúng em tự khẳng định mình. Thực tế đã chứng minh ứng dụng và vai trò của ngành Thủy lực ngày càng được con người nhận ra. Đặc biệt su hướng ngành động lực ngày nay sự hiện diện của thủy thủy lực cùng với sự có mặt của điện tử, tin học… là nguyên nhân tạo nên chất lượng, hiệu quả và tiện nghi của các phương tiện hiện đại.
Trong lần làm tốt nghiệp này em có nhiệm vụ thiết kế Bộ thí nghiệm bơm li tâm. Bơm li tâm là một khía cạnh quan trọng của ngành Thủy lực. Đề tài thiết kế là một đề tài tương đối khó nhưng nó lại thực tế đối với vai trò người kỹ sư. Với nổ lực, cố gắng của bản thân cùng với sự tận tình giúp đỡ của các thầy cô giáo trong Khoa và trong Bộ môn đã giúp em đã cơ bản hoàn thành đề tài. Vì đây là sản phẩm đầu tay của người sinh viên chuẩn bị ra trường, do trình độ và thời gian có hạn nên việc còn những sai sót và chưa hoàn thiện về nhiều mặt là điều tất yếu.
Cuối cùng, em chân thành Thank các thầy cô, đặc biệt thầy giáo Huỳnh Văn Hoàng là người trực tiếp hướng dẫn em trong quá trình hoàn thành đồ án. Em rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa để em mỗi lúc một thành công hơn trong khi còn ngồi trên ghế nhà trường nói riêng cũng như trong cuộc sống nói chung.
Đà Nẵng ngày 26 / 5 / 2007. Sinh viên thực hiện:
Trịnh Hải Đăng.
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU. 1
1. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI: 4
1.1. Mục đích: 4
1.2. Yêu cầu: 4
2. SƠ LƯỢC LÍ THUYẾT VỀ BƠM LI TÂM: 5
3. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI: 5
3.1. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lí làm việc: 6
3.2. Các thông số đặc trưng của bơm li tâm: 8
3.3. Ảnh hưởng của góc đặt cánh β2: 12
3.4. Đường đặc tính của bơm: 12
3.5. Ghép bơm: 15
4. LỰA CHỌN SƠ ĐỒ BỐ TRÍ HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM: 17
4.1. Sơ đồ bố trí: 17
4.2. Với bài thí nghiệm một bơm đơn: 20
4.3. Với bài thí nghiệm ghép song song : 21
4.4. Với bài thí nghiệm ghép nối tiếp: 22
4.5. Với bài thí nghiệm xâm thực: 23
5. XÁC ĐỊNH CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH CỦA BỘ THÍ NGHIỆM: 24
5.1. Lựa chọn máy bơm, máy nén và bơm hút chân không: 24
5.2. Chọn kích thước cơ sở của Bộ thí nghiệm: 31
5.3. Tính thể tích các bể chứa: 32
5.4. Các đường ống dẫn và yêu cầu lắp ghép: 39
5.5. Phương pháp lắp ghép đường ống khi chuyển đổi bài thí nghiệm: 45
6. PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT BƠM VÀ HỆ THỐNG: 46
6.1. Khái quát yêu cầu: 46
6.2. Một số kết cấu lắp đặt bơm và đường ống: 47
7. LÍ THUYẾT VỀ CÁC DỤNG CỤ ĐO VÀ LỰA CHỌN, LẮP ĐẶT: 62
7.1. công cụ đo áp suất: 62
7.2. công cụ đo lưu lượng: 66
7.3. công cụ đo số vòng quay: 74
7.4. công cụ đo công suất động cơ: 77
7.5. công cụ đo nhiệt độ: 79
7.6. công cụ đo mức chất lỏng: 84
8. MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỦY LỰC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC BÀI THÍ NGHIỆM: 85
8.1. Đường ống và tổn thất thủy lực: 85
8.2. Các công thức dùng trong tính toán, xử lí số liệu: 91
9. XÂY DỰNG CÁC BÀI THÍ NGHIỆM TRÊN HỆ THỐNG: 94
9.1. Yêu cầu, mục đích của các bài thí nghiệm: 94
9.2. Quy trình thao tác và sử lí khi làm các bài thí nghiệm: 95
9.3. Đề nghị mẫu báo cáo thí nghiệm: 100
10. VẤN ĐỀ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG BỘ THÍ NGHIỆM BỘ THÍ NGHIỆM: 108
10.1. Điều kiện làm việc của thiết bị: 108
10.2. Các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục: 109
11. KẾT LUẬN: 110
11.1. Về mặt kỹ thuật: 110
11.2. Về mặt chức năng: 110
TÀI LIỆU THAM KHẢO 111
CÁC BẢN VẼ DÙNG TRONG VIỆC THIẾT KẾ 112
MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI:
Mục đích:
Khoa học càng phát triển thì càng nhận ra nhiều ưu điểm của chất lỏng nói riêng, thủy lực nói chung. Vấn đề liên quan tới thủy lực rất đa dạng và phong phú. Vì thế để có được những công trình ứng dụng có giá trị trong thực tế cần trải qua quá trình lâu dài và phức tạp, từ lí thuyết đến thực hành, từ thí nghiệm đến thực nghiệm rồi đến thực tế. Việc làm đồ án tốt nghiệp về đề tài này trước khi ra trường lần này không nằm ngoài mục đích đó:
Để hiểu rõ hơn bản chất một khía cạnh của khoa học nói riêng, một vấn đề của cuộc sống nói riêng, đó là chất lỏng và ứng dụng của nó.
Nắm vững hơn về một số thiết bị, công cụ đo và sự tổng hợp, ứng dụng của chúng trong thủy lực, đặc biệt là bơm li tâm.
tui luyện khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và tổng hợp kiến thức để giải quyết một vấn đề của người lao động nói chung, của người kỹ sư nói riêng.
Cuối cùng là cố gắng thiết kế băng thí nghiệm bơm li tâm phù hợp với công tác giảng dạy và học tập trong nhà trường đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và kinh tế.
Yêu cầu:
Làm việc có mục đích là yêu cầu của con người nói chung, của người tri thức nói riêng. Để đạt thực hiện được điều này phải có yêu cầu cụ thể cho mỗi vấn đề, mỗi công việc xắp được thực hiện. Yêu cầu tổng quát nhất của mọi vấn đề khoa học và đời sống nói chung, của đề tài lần này nói riêng là đáp ứng tốt hiệu quả về kỹ thuật và kinh tế, cụ thể là:
Về kỹ thuật:
+ Cơ bản hoàn chỉnh việc thiết kế Băng thí nghiệm bơm li tâm dùng cho một số loại nhất định phù hợp với điều kiện thực tế.
+ Thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch đã định ra.
+ Sản phẩm thiết kế có tiềm năng ứng dụng trong thực tế đó là phù hợp thực tế, sử dụng đơn giản, gọn nhẹ, hiệu quả, sửa chữa bảo dưỡng dễ dàng.
+ Băng thí nghiệm phải đáp ứng yêu cầu cụ thể là cho phép xây dựng được bốn đường đặc tính của bơm li tâm (đặc tính cơ bản, công suất, hiệu suất và đặc tính xâm thực), xây dựng đường đặc tính cơ bản trong trong trường hợp ghép nối tiếp và song song.
Về kinh tế, sản phẩm thiết kế đáp ứng được yêu cầu về giá thành thấp. Chi phí sản xuất là thấp nhất, sử dụng vật liệu, dụng cụ, thiết bị vừa rễ tìm vừa rẻ và bền phù hợp với điều kiện thực tế.
SƠ LƯỢC LÍ THUYẾT VỀ BƠM LI TÂM:
Khái niệm và phân loại:
- Bơm li tâm thuộc loại bơm cánh dẫn và được dùng phổ biến nhất trong các loại bơm. Bơm làm việc theo nguyên tắc li tâm có sự dẫn hướng của cánh dẫn để đưa chất lỏng chuyển động qua bánh công tác từ tâm ra ngoài.
- Các loại bơm li tâm:
+ Bơm li tâm một cấp:
Bơm li tâm một cấp một cửa vào (Hình 2.1a).
Bơm li tâm một cấp hai cửa vào (Hình 2.1b).
+ Bơm li tâm nhiều cấp:
Bơm li tâm nhiều cấp bố trí bánh công tác đối xứng (Hình 2.2a).
Bơm li tâm nhiều cấp bố trí bánh công tác không đối xứng (Hình 2.2b).

a b
Hình 2.1: Bơm một cấp.

a

b
Hình 2.2: Bơm nhiều cấp.
Sơ đồ cấu tạo và nguyên lí làm việc:
* Sơ đồ cấu tạo (Hình 2.3) :
Chức năng của từng bộ phận:
+ Ống hút số 1: Nó dùng để dẫn chất lỏng từ bể hút vào bơm và được nối với bộ phận dẫn dòng vào khi lắp bơm vào hệ thống (nếu đường kính ống hút và bộ phận dẫn dòng vào có kính thước khác nhau thì phải thông qua ống nối có dạng côn để giảm tổn thất cục bộ).
+ Bộ phận dẫn dòng vào số 2: Nó có dạng côn thu dần, mục đích để tạo trường vận tốc ổn định khi chất lỏng đi ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement