Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By miumiususu1
#622991

Download Đồ án Thiết kế xe ba bánh chạy bằng Biogas phục vụ vận chuyển ở nông thôn miễn phí

LỜI NÓI ĐẦU 4
1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 6
1.1. Những vấn đề môi trường của Việt Nam và thế giới hiện nay 6
1.2. Sự cần thiết phải có nguồn nhiên liệu thay thế 8
1.3. Mục đích ý nghĩa của đề tài 9
1.3.1. Mục đích của đề tài 9
1.3.2. Ý nghĩa của đề tài 9
2. TỔNG QUAN VỀ BIOGAS 10
2.1. Vấn đề năng lượng hiện nay 10
2.2. Tình hình phát triển Biogas 10
2.2.1. Trên thế giới 10
2.2.2. Ở Việt Nam 11
2.2.3. Kết luận 13
3. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ, SẢN XUẤT VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA BIOGAS 13
3.1. Tính chất của Biogas 13
3.2. Yêu cầu của Biogas sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong 15
3.3. Phương pháp tách lọc H2S và CO2 16
3.3.1. Lý thuyết về hấp phụ và hấp thụ 16
3.3.2. Sự cần thiết phải tách lọc, tinh luyện Biogas 17
3.3.3. Sơ đồ hệ thống tách H2S và CO2 18
3.3.4. Công nghệ tách lọc H2S 19
3.3.5. Công nghệ tách lọc CO2 21
3.4. Sản xuất Biogas 23
3.5. Ứng dụng của Biogas 24
4. HỆ THỐNG NÉN KHÍ BIOGAS VÀO BÌNH LƯU TRỮ 25
4.1 Sơ đồ quá trình nén khí biogas: 25
4.2. Ống nối cao áp, đầu nối giữa máy nén, bình lưu trữ 29
4.2.1. Ống nối cao áp và bình lưu trữ biogas nén 29
4.3.2. Thiết kế các loại đầu nối sử dụng trong quá trình nén 30
5. TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH NÉN KHÍ BIOGAS VÀO BÌNH LƯU TRỮ 31
5.1. Thông số tính toán quá trình nén khí Biogas vào bình lưu trữ và thành phần khí Biogas trong các trường hợp nén khác nhau 31
5.2. Tính toán quá trình nén khí Biogas vào bình lưu trữ 32
6. ỨNG DỤNG BIOGAS TRÊN ĐỘNG CƠ XE GẮN MÁY 33
6.1. Giới thiệu đặc tính kỹ thuật động cơ xe Honda Wave α thí nghiệm 33
6.2. Tính toán chu trình nhiệt của động cơ 34
6.2.1. Tính toán chu trình nhiệt cho động cơ dùng Xăng 34
6.2.2. Tính toán chu trình nhiệt cho động cơ dùng Biogas 43
6.2.3. So sánh kết quả tính toán chu trình nhiệt của động cơ 62
6.3. Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu Biogas 65
6.3.1. Sơ đồ hệ thống lưỡng nhiên liệu Xăng-Biogas 65
6.3.2. Tính toán bộ hỗn hợp Biogas – Không khí 66
6.3.3.Xác định đường kính lỗ phun của van cung cấp Biogas 70
6.3.4. Cải tạo bộ chế hòa khí để dùng lưỡng nhiên liệu Xăng-Biogas 71
7. MỘT SỐ LOẠI XE BA BÁNH THAM KHẢO . 72
8. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, LẮP ĐẶT. 74
8.1. Xe máy cải tạo. 74
8.2. Thùng xe. 74
8.3. Lắp đặt thùng xe với nửa thân xe máy. 75
9. THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ 77
9.1. Chọn phương án truyền động. 77
9.2. Chọn loại xích và tính toán bộ truyền xích 79
9.3. Bộ vi sai 85
10. HỆ THỐNG PHANH. 89
10.1. Chọn loại dẫn động phanh và cơ cấu phanh. 89
10.2. Xác định tọa độ trọng tâm xe khi có tải 90
10.3. Xác định tọa độ trọng tâm xe khi không tải 92
10.4. Tính momen cần sinh ra ở các cơ cấu phanh 92
11.HỆ THỐNG TREO. 96
11.1. Công dụng, yêu cầu, phân loại hệ thống treo 96
11.2. Hệ thống treo thiết kế. 97
12. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 102
TÀI LIỆU THAM KHẢO 103
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 4
1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 6
1.1. Những vấn đề môi trường của Việt Nam và thế giới hiện nay 6
1.2. Sự cần thiết phải có nguồn nhiên liệu thay thế 8
1.3. Mục đích ý nghĩa của đề tài 9
1.3.1. Mục đích của đề tài 9
1.3.2. Ý nghĩa của đề tài 9
2. TỔNG QUAN VỀ BIOGAS 10
2.1. Vấn đề năng lượng hiện nay 10
2.2. Tình hình phát triển Biogas 10
2..2.1. Trên thế giới 10
2.2.2. Ở Việt Nam 11
2.2.3. Kết luận 13
3. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ, SẢN XUẤT VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA BIOGAS 13
3.1. Tính chất của Biogas 13
3.2. Yêu cầu của Biogas sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong 15
3.3. Phương pháp tách lọc H2S và CO2 16
3.3.1. Lý thuyết về hấp phụ và hấp thụ 16
3.3.2. Sự cần thiết phải tách lọc, tinh luyện Biogas 17
3.3.3. Sơ đồ hệ thống tách H2S và CO2 18
3.3.4. Công nghệ tách lọc H2S 19
3.3.5. Công nghệ tách lọc CO2 21
3.4. Sản xuất Biogas 23
3.5. Ứng dụng của Biogas 24
4. HỆ THỐNG NÉN KHÍ BIOGAS VÀO BÌNH LƯU TRỮ 25
4.1 Sơ đồ quá trình nén khí biogas: 25
4.2. Ống nối cao áp, đầu nối giữa máy nén, bình lưu trữ 29
4.2.1. Ống nối cao áp và bình lưu trữ biogas nén 29
4.3.2. Thiết kế các loại đầu nối sử dụng trong quá trình nén 30
5. TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH NÉN KHÍ BIOGAS VÀO BÌNH LƯU TRỮ 31
5.1. Thông số tính toán quá trình nén khí Biogas vào bình lưu trữ và thành phần khí Biogas trong các trường hợp nén khác nhau 31
5.2. Tính toán quá trình nén khí Biogas vào bình lưu trữ 32
6. ỨNG DỤNG BIOGAS TRÊN ĐỘNG CƠ XE GẮN MÁY 33
6.1. Giới thiệu đặc tính kỹ thuật động cơ xe Honda Wave α thí nghiệm 33
6.2. Tính toán chu trình nhiệt của động cơ 34
6.2.1. Tính toán chu trình nhiệt cho động cơ dùng Xăng 34
6.2.2. Tính toán chu trình nhiệt cho động cơ dùng Biogas 43
6.2.3. So sánh kết quả tính toán chu trình nhiệt của động cơ 62
6.3. Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu Biogas 65
6.3.1. Sơ đồ hệ thống lưỡng nhiên liệu Xăng-Biogas 65
6.3.2. Tính toán bộ hỗn hợp Biogas – Không khí 66
6.3.3.Xác định đường kính lỗ phun của van cung cấp Biogas 70
6.3.4. Cải tạo bộ chế hòa khí để dùng lưỡng nhiên liệu Xăng-Biogas 71
7. MỘT SỐ LOẠI XE BA BÁNH THAM KHẢO . 72
8. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, LẮP ĐẶT. 74
8.1. Xe máy cải tạo. 74
8.2. Thùng xe. 74
8.3. Lắp đặt thùng xe với nửa thân xe máy. 75
9. THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ 77
9.1. Chọn phương án truyền động. 77
9.2. Chọn loại xích và tính toán bộ truyền xích 79
9.3. Bộ vi sai 85
10. HỆ THỐNG PHANH. 89
10.1. Chọn loại dẫn động phanh và cơ cấu phanh. 89
10.2. Xác định tọa độ trọng tâm xe khi có tải 90
10.3. Xác định tọa độ trọng tâm xe khi không tải 92
10.4. Tính momen cần sinh ra ở các cơ cấu phanh 92
11.HỆ THỐNG TREO. 96
11.1. Công dụng, yêu cầu, phân loại hệ thống treo 96
11.2. Hệ thống treo thiết kế. 97
12. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 102
TÀI LIỆU THAM KHẢO 103
LỜI NÓI ĐẦU
Những năm gần đây, con người trên trái đất của chúng ta đã phải chịu nhiều tai hoạ do thiên nhiên gây ra: lũ lụt, bão gió, hạn hán, cháy rừng, các bệnh dịch ...Vấn đề môi trường là một vấn đề được quan tâm hàng đầu ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Hằng năm con người đã thải vào môi trường hàng triệu chất thải các loại, làm ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm nguồn đất đai, và đặc biệt là các chất thải khí làm ô nhiễm nguồn không khí, làm thủng tầng ôzôn, gây hiệu ứng nhà kính.
Trong các chất độc hại thì NOx, HC, CO, ... do các loại động cơ thải ra, là nguyên nhân chính gây ô nhiễm bầu không khí, ảnh hưởng tới sức khoẻ con người, nhiều năm trở lại đây có nhiều căn bệnh hiểm cùng kiệt xuất hiện rất nhiều, tỷ lệ mắc bệnh một ngày một cao.
Cho tới ngày nay mặc dù nền khoa học thế giới đã có những bước tiến vượt bậc. Đặc biệt trong công nghệ thông tin, cho phép các nhà khoa học có thể đi sâu vào nghiên cứu quá trình cháy của động cơ, nhằm hoàn thiện quá trình cháy, tăng công suất động cơ, tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu nồng độ các chất độc hại trong khí xả. Nhưng cho đến nay, câu trả lời cho vấn đề nêu trên vẫn chưa làm thoả mãn các nhà bảo vệ môi trường. Nồng độ các chất độc hại có trong khí xả động cơ vẫn còn cao so với mong đợi của các nhà khoa học.
Một xu hướng hiện nay, là nghiên cứu thay thế sử dụng nhiên liệu truyền thống: xăng , dầu diesel,... bằng các loại nhiên liệu “sạch” cho các loại động cơ như: năng lượng mặt trời, khí thiên nhiên, khí dầu mỏ hoá lỏng, năng lượng điện, khí sinh vật biogas ...Việc nghiên cứu đa dạng hoá nguồn năng lượng, làm ổn định nguồn năng lượng cho sản xuất và đời sống sẽ giải quyết những vấn đề trên để có một chiến lược phát triển bền vững lâu dài. Để tận dụng nguồn năng lượng sẵn có trong chăn nuôi, giảm chi phí cho chăn nuôi sản xuất, vận chuyển hàng hóa ở nông thôn chúng em tiến hành nghiên cứu sử dụng khí biogas chạy trên xe máy WAVE α. Trong đề tài chúng em đã tiến hành cải thiện hệ thống nhiên liệu động cơ nguyên thuỷ sang sử dụng lưỡng nhiên liệu biogas-xăng, để tìm ra một hướng đi mới và đem lại hiệu quả hữu ích cho xã hội và nhất là bà con nông thôn, chúng em đã thiết kế xe ba bánh chạy bằng xăng-biogas phục vụ ở nông thôn.
Sau một thời gian làm đề tài, với sự nỗ lực của bản thân cùng sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo GS.TSKH Bùi Văn Ga, các thầy cô giáo trong bộ môn, bạn bè, đề tài chúng em đã hoàn thành. Tuy nhiên, do thời gian, trình độ cũng như kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, chắc hẳn đề tài còn nhiều thiếu sót và chưa đáp ứng đầy đủ tính khoa học của đề tài. Kính mong quý thầy cô giáo giúp đỡ và góp ý để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn.
Sau cùng, em xin chân thành Thank thầy cô giáo, các thầy ở xưởng động cơ và ô tô, đặc biệt là thầy giáo GS.TSKH Bùi Văn Ga đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình làm đồ án.
Đà nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2010. Sinh viên thực hiện
Chu Văn Nhiều-lớp 05C4B.
Nguyễn Trung Thành-lớp 08C4LT.
1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. Những vấn đề môi trường của Việt Nam và thế giới hiện nay
Tài nguyên và môi trường có vị trí đặc biệt quan trọng đối với con người và phát triển. Tạo hóa đã sinh ra chúng ta và hành tinh bé nhỏ để nuôi dưỡng chúng ta từ bao đời nay. Hàng ngày chúng ta sử dụng không khí, nước, thực phẩm để tồn tại và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của mình. Mỗi sự biến đổi của tự nhiên, của môi trường đều liên hệ mật thiết đến chúng ta, sự đe dọa nào đối với thiên nhiên, môi trường cũng chính là đe dọa đối với chúng ta.
Thế nhưng, việc mở rộng quy mô hoạt động của con người trong những thập niên gần đây, đặc biệt là cùng với những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, con người đã gây nên những vấn đề hết sức nghiêm trọng. Đó chính là vấn đề ô nhiễm môi trường và sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên của hành tinh chúng ta. Điều đó làm cho con người phải thừa nhận rằng sự phát triển kinh tế nhằm làm cho cuộc sống trở nên thịnh vượng hơn, nếu không được qu

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement