Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ooh_happyday
#621645

Download Đồ án Khảo sát hệ thống thuỷ lực trên máy đa năng loại KGT-V miễn phí

MỤC LỤC
1. TỔNG QUAN . 1
1.1. Mục đích, ý nghĩa của đề tài 4
1.2. Giới thiệu kết cấu của xe đa năng loại KGT-V . 4
1.2.1 Kích thước xe 6
1.2.2. Đặc điểm chung của máy 6
2. KHẢO SÁT XE ĐA NĂNG LOẠI KGT-V 7
2.1. Di chuyển trên đường bộ. 7
2.2. Di chuyển trên đường sắt . 8
2.3. Sơ đồ làm việc và khả năng tải trên bánh lốp khi có thiết bị giới hạn tải. 9
2.3.1. Sơ đồ làm việc trên bánh lốp . 9
2.3.2. Khả năng tải trên bánh lốp khi có thiết bị giới hạn tải. 12
2.4. Khả năng làm việc trên bánh sắt có thiết bị giới hạn tải . 13
2.4.1.Khả năng tải trên bánh sắt có thiết bị giới hạn tải trên đường sắt thẳng 13
2.4.2. Khả năng tải trên bánh sắt có thiết bị giới hạn lật khi đường sắt nghiêng khoảng 5° .14
2.4.3. Các bộ phận công tác của máy đa năng . 15
2.5. GIỚI THIỆU VỀ BƠM VÀ ĐỘNG CƠ TRÊN XE ĐA NĂNG LOẠI KGT-V 17
2.5.1. Giới thiệu động cơ điezen trên xe đa năng loại KGT-V 17
3. GIỚI THIÊỤ CHUNG CÁC CHI TIẾT THỦY LỰC TRÊN XE ĐA NĂNG 18
LOẠI KGT-V 18
3.1. Giới thiệu về các loại van 18
3.1.1. Van an toàn 18
3.1.2 Van một chiều. 19
3.1.3. Van giảm áp. 19
3.1.4. Van phân phối 4/2 ( van đảo chiều 4/2 ) 20
3.1.5. Cơ cấu tiết lưu 218
3.1.6. Các bộ phận phụ 21
3.2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BƠM THUỶ LỰC 23
3.2.1. Nguyên lý chuyển đổi năng lượng 24
3.2.2. Bơm bánh răng 25
3.2.3. Bơm trục vít: 26
3.2.4. Bơm cánh gạt: 27
3.2.5. Bơm piston: 28
3.3. Xy lanh thuỷ lực nâng hạ bộ công tác . 30
3.4. Bơm và động cơ thuỷ lực trên xe đa năng loại KGT-V 31
4. TRÌNH BÀY CÁC MẠCH THỦY LỰC TRÊN XE ĐA NĂNG 35
4.1 Mạch tổng quát trên xe đa năng loại KGT-V 35
4.2.Khảo sát hệ thống điều khiển thủy lực công tác xe đa năng loại KGT-V 36
4.3. Mạch thủy lực điều khiển nâng hạ cần thứ nhất và đoạn kéo dài 38
4.4.Mạch thủy lực điều khiển cần thứ hai và quay toa .
4.5 . Mạch thủy lực điều khiển xilanh công tác .
4.6.Mạch thủy lực điều khiển cần thứ hai và quay toa . 40
4.7.Mạch thủy lực điều khiển trợ lực lái và nâng hạ khích . 40
5. TÍNH TOÁN LỰA CHỌN BƠM CHÍNH VÀ TÍNH CHỌN XI LANH . 47
5.1. Tính toán lựa chọn bơm chính . 47
5.1.1. Giới thiệu các công thức dùng trong tính toán bơm 47
5.1.2 So sánh các bơm
5.2. Tính chọn xy lanh thủy lực 55
5.2.1Tính chọn xy lanh thủy lực 55
5.2.2 Tính bền cho cần piston: 57
6.1. Giới thiệu chung về phần mền automation sudio5.0. 58
6.1.1. Giới thiệu chung về công nghệ mô phỏng và thiết kế. 58
6.1.2. Tổng quan về phần mềm Automation Studio 5.0. 59
6.1.3. Quá trình điều khiển ứng dụng trong phần mềm Automation Studio 5.0.
6.2. Mô hình hóa quá trình điều khiển hệ thống thủy lực của xe đa năng loại KGT-V trên phần mền auto mation studio 5.0. 73
6.2.1. Xây dựng mô hình sơ đồ thuỷ lực hệ thống nâng hạ cần thứ nhất và đoạn kéo dài. 73
6.2.2. Xây dựng mô hình sơ đồ thuỷ lực hệ thống điều khiển cần thứ hai và động cơ quay toa . 75
6.2.3. Xây dựng mô hình sơ đồ thuỷ lực hệ thống điều khiển xi lanh công tác 75
6.2.4. Xây dựng mô hình sơ đồ thuỷ lực hệ thống nâng hạ khích và trợ lực lái 76
6.2.5. Mô phỏng quá trình làm việc nâng hạ cần thứ nhất và đoạn kéo dài. 77
6.2.6. Mô phỏng quá trình làm việc cần thứ hai và động cơ quay toa . 78
6.2.7. Mô phỏng quá trình làm việc xi lanh công tác . 78
6.3. Phân tích kết quả . 79
6.3.1. Xilanh nâng cần. 79
6.3.2. Mô tơ quay toa. 81
6.3.3. Van an toàn. 82
6.3.4. Bơm 83
6.3.5. Kiểm tra các thông số của bơm trên Automation Studio 5.0. 83
6.3.6 Kiểm tra các thông số của xilanh trên Automation Studio 5.0. 84
7. CÁC THIẾT BỊ AN TOÀN 85
7.1. Thiết bị giới hạn tầm cao với và quay đế 85
7.2. Bơm thủy lực khẩn cấp bằng tay 86
7.3. Hệ thống giới hạn tải 87
8. BẢO DƯỠNG MÁY 89
8.1. Chạy rà máy 89
8.2 Bảo dưỡng đặc biệt 91
8.2.1. Bảo dưỡng ống làm sạch khí động cơ diesel 91
8.2.2 Xả khí trong mạch nhiên liệu 92
8.2.3 Đặt giá trị áp suất các van trong hệ thống thủy lực 92
8.2.4 Kiểm tra áp suất trong mạch thủy lực làm việc 92
8.3 Xử lý sự cố các lỗi thủy lực 92
9.KẾT LUẬN
Tài liệu tham khảo
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

MỤC LỤC
1. TỔNG QUAN . 1
1.1. Mục đích, ý nghĩa của đề tài 4
1.2. Giới thiệu kết cấu của xe đa năng loại KGT-V . 4
1.2.1 Kích thước xe 6
1.2.2. Đặc điểm chung của máy 6
2. KHẢO SÁT XE ĐA NĂNG LOẠI KGT-V 7
2.1. Di chuyển trên đường bộ. 7
2.2. Di chuyển trên đường sắt . 8
2.3. Sơ đồ làm việc và khả năng tải trên bánh lốp khi có thiết bị giới hạn tải. 9
2.3.1. Sơ đồ làm việc trên bánh lốp . 9
2.3.2. Khả năng tải trên bánh lốp khi có thiết bị giới hạn tải. 12
2.4. Khả năng làm việc trên bánh sắt có thiết bị giới hạn tải . 13
2.4.1.Khả năng tải trên bánh sắt có thiết bị giới hạn tải trên đường sắt thẳng 13
2.4.2. Khả năng tải trên bánh sắt có thiết bị giới hạn lật khi đường sắt nghiêng khoảng 5°……………………………………………………………………………………….14
2.4.3. Các bộ phận công tác của máy đa năng . 15
2.5. GIỚI THIỆU VỀ BƠM VÀ ĐỘNG CƠ TRÊN XE ĐA NĂNG LOẠI KGT-V 17
2.5.1. Giới thiệu động cơ điezen trên xe đa năng loại KGT-V 17
3. GIỚI THIÊỤ CHUNG CÁC CHI TIẾT THỦY LỰC TRÊN XE ĐA NĂNG 18
LOẠI KGT-V 18
3.1. Giới thiệu về các loại van 18
3.1.1. Van an toàn 18
3.1.2 Van một chiều. 19
3.1.3. Van giảm áp. 19
3.1.4. Van phân phối 4/2 ( van đảo chiều 4/2 ) 20
3.1.5. Cơ cấu tiết lưu 218
3.1.6. Các bộ phận phụ 21
3.2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BƠM THUỶ LỰC 23
3.2.1. Nguyên lý chuyển đổi năng lượng 24
3.2.2. Bơm bánh răng 25
3.2.3. Bơm trục vít: 26
3.2.4. Bơm cánh gạt: 27
3.2.5. Bơm piston: 28
3.3. Xy lanh thuỷ lực nâng hạ bộ công tác . 30
3.4. Bơm và động cơ thuỷ lực trên xe đa năng loại KGT-V 31
4. TRÌNH BÀY CÁC MẠCH THỦY LỰC TRÊN XE ĐA NĂNG 35
4.1 Mạch tổng quát trên xe đa năng loại KGT-V 35
4.2.Khảo sát hệ thống điều khiển thủy lực công tác xe đa năng loại KGT-V 36
4.3. Mạch thủy lực điều khiển nâng hạ cần thứ nhất và đoạn kéo dài 38
4.4.Mạch thủy lực điều khiển cần thứ hai và quay toa .
4.5 . Mạch thủy lực điều khiển xilanh công tác .
4.6.Mạch thủy lực điều khiển cần thứ hai và quay toa . 40
4.7.Mạch thủy lực điều khiển trợ lực lái và nâng hạ khích . 40
5. TÍNH TOÁN LỰA CHỌN BƠM CHÍNH VÀ TÍNH CHỌN XI LANH . 47
5.1. Tính toán lựa chọn bơm chính . 47
5.1.1. Giới thiệu các công thức dùng trong tính toán bơm 47
5.1.2 So sánh các bơm
5.2. Tính chọn xy lanh thủy lực 55
5.2.1Tính chọn xy lanh thủy lực 55
5.2.2 Tính bền cho cần piston: 57
6.1. Giới thiệu chung về phần mền automation sudio5.0. 58
6.1.1. Giới thiệu chung về công nghệ mô phỏng và thiết kế. 58
6.1.2. Tổng quan về phần mềm Automation Studio 5.0. 59
6.1.3. Quá trình điều khiển ứng dụng trong phần mềm Automation Studio 5.0.....
6.2. Mô hình hóa quá trình điều khiển hệ thống thủy lực của xe đa năng loại KGT-V trên phần mền auto mation studio 5.0. 73
6.2.1. Xây dựng mô hình sơ đồ thuỷ lực hệ thống nâng hạ cần thứ nhất và đoạn kéo dài. 73
6.2.2. Xây dựng mô hình sơ đồ thuỷ lực hệ thống điều khiển cần thứ hai và động cơ quay toa . 75
6.2.3. Xây dựng mô hình sơ đồ thuỷ lực hệ thống điều khiển xi lanh công tác 75
6.2.4. Xây dựng mô hình sơ đồ thuỷ lực hệ thống nâng hạ khích và trợ lực lái 76
6.2.5. Mô phỏng quá trình làm việc nâng hạ cần thứ nhất và đoạn kéo dài. 77
6.2.6. Mô phỏng quá trình làm việc cần thứ hai và động cơ quay toa . 78
6.2.7. Mô phỏng quá trình làm việc xi lanh công tác . 78
6.3. Phân tích kết quả . 79
6.3.1. Xilanh nâng cần. 79
6.3.2. Mô tơ quay toa. 81
6.3.3. Van an toàn. 82
6.3.4. Bơm 83
6.3.5. Kiểm tra các thông số của bơm trên Automation Studio 5.0. 83
6.3.6 Kiểm tra các thông số của xilanh trên Automation Studio 5.0. 84
7. CÁC THIẾT BỊ AN TOÀN 85
7.1. Thiết bị giới hạn tầm cao với và quay đế 85
7.2. Bơm thủy lực khẩn cấp bằng tay 86
7.3. Hệ thống giới hạn tải 87
8. BẢO DƯỠNG MÁY 89
8.1. Chạy rà máy 89
8.2 Bảo dưỡng đặc biệt 91
8.2.1. Bảo dưỡng ống làm sạch khí động cơ diesel 91
8.2.2 Xả khí trong mạch nhiên liệu 92
8.2.3 Đặt giá trị áp suất các van trong hệ thống thủy lực 92
8.2.4 Kiểm tra áp suất trong mạch thủy lực làm việc 92
8.3 Xử lý sự cố các lỗi thủy lực 92
9.KẾT LUẬN
Tài liệu tham khảo
1. TỔNG QUAN
1.1. Mục đích, ý nghĩa của đề tài
Cùng với sự phát triển của đất nước, để thuận tiện cho công trình giao thông đường sắt giải quyết vấn đề thi công được nhanh chóng. Trước những nhu cầu đó, đòi hỏi chúng ta phải có những phương tiện thi công cơ giới cần thiết nhằm giảm bớt sức lao động của con người. Trong đó, thiết bị xe đa năng loại KGT-V rất quan trọng và gần như không thể thiếu .
Những công trình đường sắt, công trình thi công có quy mô lớn cần có những thiết bị có công suất lớn, có tính tự động hoá và hiện đại hoá cao, một trong những thiết bị đó là bị xe đa năng tự hành loại KGT-V . Xe đa năng tự hành loại KGT-V này có công suất tương đối lớn, tính tự động hoá và hiện đại hoá rất cao. Việc sử dụng nó trong các công trình sẽ làm tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả kinh tế và giảm sức lao động cho con người.
Vì những lý do trên, nên em chọn đề tài tốt nghiệp là: “ KHẢO SÁT HỆ THỐNG THUỶ LỰC TRÊN XE ĐA NĂNG LOẠI KGT-V ” để tìm hiểu kỹ hơn, nắm được nguyên lý làm việc của hệ thống thuỷ lực lắp trên máy và cũng như biết được những chức năng riêng biệt và hiện đại của máy.
1.2. Giới thiệu kết cấu của xe đa năng loại KGT-V

Hình 1-1. Xe đa năng loại KGT-V
\
Hình 1-2 . Hình vẽ lắp ráp của xe đa năng loại KGT-V
1) Khung 13) Bơm thuỷ lực khẩn cấp
Bơm tiếp nhiên liệu bằng tay
2) Hộp số 14) Thùng dầu nhiên liệu
3) Trục truyền động 15) Thùng dầu thuỷ lực
4) Bộ giảm tốc 16) Xe trước
5) Lốp 17) Xe sau
6) Đế quay 18) Bánh sắt
7) Vành tựa 19) Trục bánh sắt
8) Cần thứ nhất 20) Móc ngoạm (Hitch)
9) Cần thứ hai 21) Buồng lái
10) Đoạn kéo dài 22) Bánh răng vi sai
11) Động cơ diezen 23) Xylanh cần thứ nhất
12) Đối trọng 24) Xylanh cần thứ hai
25) Xylanh gầu đào
1.2.1 Kích thước xe
Chiều dài bao ngoài (khi chạy) 7350 mm
Chiều rộng lớn nhất 2540 mm
Chiều cao lớn nhất (khi chạy) 3700 mm
Chiều dài cơ sở (bánh lốp) 2500 mm
Cỡ đường ray 1067 mm
Chiều dài cơ sở (bánh đường sắt) 3360 mm
Đường kính lốp 1188 mm
Bán kính quay khối đối trọng 1700 mm
Trục dẫn động 2
Thùng nhiên liệu 200 l
Thùng dầu thuỷ lực 250 l

Hình 1-3: Hình vẽ kích thước khi chạy xe đa năng loại KGT-V
1.2.2. Đặc điểm chung của máy
- Động cơ điezen 117.6 CV
- Hệ thống điện 24 V
- Tốc độ quay của đế quay 6-7 rpm
- Tốc độ lớn nhất trên đường bộ theo hai chiều 26 Km/h
- Tốc độ lớn nhất trên đường sắt theo hai chiều 25 Km/h
- Tốc độ lớn nhất khi kéo dắt trên đường sắt 40 Km/h
- Độ dốc có thể vượt trên bánh lốp 37 %
- Độ dốc lý thuyết có thể vượt trên đường sắt 45 ‰
- Lốp: MICHELIN G20 pilote 395/85 R20XZL
- Đường kính bánh đường sắt tiêu chuẩn 450 mm
- Bán kính lái 7 m
- Lực kéo lớn nhất trên bánh lốp 7600 Kg
- Lực kéo lớn nhất trên bánh sắt 3650 Kg
- Trọng lượng chạy (không có các thiết bị làm việc) 19600 Kg
Xe làm việc trên đường bộ và đường sắt. Nên được lắp đặt cho:
- Trạng thái làm việc trên đường bộ bằng hai trục...
Hình đại diện của thành viên
By cThngNguyn
#681557 Chào bạn, bạn có thể gửi link cho mình được không, mình đang cần tài liệu về vấn đề này. :read:

Thank bạn nhiều nhé, bạn có thể gửi vào mail cũng được: :beg: [email protected] :write:

Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#681587 Bạn download ở link này, pass giải nén là ketnooi.com
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement