Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quyennguyentoquyen
#621638 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
yết minh bài tập lớn gồm 4 p
Phần I : Phân tích cơ cấu chính.
Phần II : Tổng hợp cơ cấu chính – Hoạ đồ vị trí.
Phần III : Hoạ đồ vận tốc.
Phần IV : Hoạ đồ gia tốc.
Tμi liệu tham khảo:
1. H−ớng dẫn thiết kế đồ án Nguyên Lý Máy
2. Nguyên lý Máy - Nhà xuất bản Khoa Học
Phần I
phân tích động học cơ cấu chính
1. Phân tích chuyển động:
L−ợc đồ động cơ cấu máy ép 2 tay quay ở vị trí nh− hình vẽ
Từ l−ợc đồ cơ cấu chính của máy ép ta thấy cơ cấu đ−ợc tổ hợp từ cơ cấu culits: Gồm 5 khâu
động đ−ợc nối với nhau bằng các khớp tr−ợt vμ khớp quay nh−ng lμ khớp thấp. Công dụng của
máy ép lμ biến chuyển động quay của bộ phận dẫn động (th−ờng lμ động cơ) thμnh chuyển động
tịnh tiến thẳng của bộ phận công tác (pitong) dùng để nén khí hay chất lỏng (hơi) để có thể lμm
quay hay chuyển động của các bộ phận khác .
Đặc đIểm chuyển động của các khâu: Khâu dẫn 1 ta giả thiết lμ quay đều với vận tốc góc ω1
truyền chuyển động cho con tr−ợt 2 . Khâu 2 chuyển động song phẳng. Con tr−ợt 2 truyền động
cho culits 3 có chuyển động quay không toμn vòng lắc qua lại truyền động cho thanh truyền 4 lμ
chuyển động song phẳng vμ truyền chuyển động cho đầu pitong 5 lμ chuyển động tịnh tiến
thẳng theo ph−ơng ngang.
2. Tính bậc tự do:
Cơ cấu máy ép gồm 5 khâu động vậy n = 5 (số khâu động) nối với nhau bằng 7 khớp thấp: p5
= 7 (số khớp thấp) không có khớp cao: p4 = 0 (số khớp cao) không có rμng buộc thừa vμ bậc tự
do thừa. Do đó để tính bậc tự do của cơ cấu ta áp dụng công thức sau:
W = 3n – ( 2P5 + P4 ) – S + Rt = 3.5 – ( 2.7 + 0 ) – 0 + 0 = 1
Vậy số bậc tự do của cơ cấu lμ 1:
3. Xếp loại cơ cấu:
Ta chọn khâu 1 lμm khâu dẫn ta tách đ−ợc 2 nhóm axua loại 2 ( nhóm có 2 khâu 3 khớp lμ 2-3
vμ 4-5). Do cơ cấu có 2 nhóm đều lμ nhóm loại hai vậy cơ cấu lμ cơ cấu loại 2.(hình vẽ)


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1016283 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement