Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tigonhoa57
#621634

Download Đề tài Phân tích cơ sở lý thuyết xác định hiệu suất, suất tiêu hao nhiên liệu động cơ điêzen miễn phí

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay trên thế giới khoa học và công nghệ phát triển rất mạnh
mẽ. Định hướng phát triển của nước ta đến năm 2020 cơ bản trở thành
nước công nghiệp. Với yêu cầu cấp bách hiện nay là phải phát triển
nhanh chóng các trang thiết bị máy móc hiện đại để phục vụ cho phát
triển kinh tế. Bên cạnh việc phát triển thiết bị máy móc đảm bảo được
chất lượng và năng suất để phát triển sản xuất, thì cần có trang thiết
bị máy móc để bảo vệ môi trường, để đảm bảo cho đất nước phát triển ổn
định.
Với mục đích nâng cao chất ưlợng và tính kinh tế của động cơ
điêzen. Bộ môn Động lực, khoa Cơ khí, trường đại học Nha Trang giao
cho tôi thực hiện đề tài tốt nghiệp: “Phân tích cơ sở lý thuyết xác định
hiệu suất, suất tiêu hao nhiên liệu động cơ điêzen”.
Nội dung của luận văn gồm bốn phần:
1. Giới thiệu các thông số tính năng động cơ điêzen.
2. Phân tích cơ sở lý thuyết xác định hiệu suất, suất tiêu hao nhiên
liệu động cơ điêzen.
3. Thực nghiệm xác định suất tiêu hao nhiên liệu động cơ điêzen
tại phòng thí nghiệm động cơ bộ môn động lực, khoa cơ khí.
4. Thảo luận.
Do trình độ bản thân còn nhiều hạn chế, thời gian và điều kiện làm
đề tài có hạn. Cho nên, đề tài không chánh khỏi những sai sót. Do đó, em
rất mong được sự góp ý của quý thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên
quan tâm đến đề tài này.
Nhân đây em xin chân thành Thank thầy ThS. Phùng Minh Lộc
và thầy TS. Lê Bá Khang đã tận tình giúp đỡ em thực hiện đề tài này.
Nha trang, ngày 26 tháng 11 năm 2007
Sinh viên thực hiện++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. GS. TS. NGUYỄN TẤT TIẾN.
Nguyên lý động cơ đốt trong.
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
2. PTS. QUÁCH ĐÌNH LIÊN.
Thiết kế nguyên lý động cơ diezel.
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 1993.
3. PGS. TS. NGUYỄN VĂN NHẬN.
Lý thuyết động cơ đốt trong.
Nha trang 2004.
4. PHẠM MINH TUẤN.
Động cơ đốt trong.
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay trên thế giới khoa học và công nghệ phát triển rất mạnh
mẽ. Định hướng phát triển của nước ta đến năm 2020 cơ bản trở thành
nước công nghiệp. Với yêu cầu cấp bách hiện nay là phải phát triển
nhanh chóng các trang thiết bị máy móc hiện đại để phục vụ cho phát
triển kinh tế. Bên cạnh việc phát triển thiết bị máy móc đảm bảo được
chất lượng và năng suất để phát triển sản xuất, thì cần có trang thiết
bị máy móc để bảo vệ môi trường, để đảm bảo cho đất nước phát triển ổn
định.
Với mục đích nâng cao chất lượng và tính kinh tế của động cơ
điêzen. Bộ môn Động lực, khoa Cơ khí, trường đại học Nha Trang giao
cho tui thực hiện đề tài tốt nghiệp: “Phân tích cơ sở lý thuyết xác định
hiệu suất, suất tiêu hao nhiên liệu động cơ điêzen”.
Nội dung của luận văn gồm bốn phần:
1. Giới thiệu các thông số chức năng động cơ điêzen.
2. Phân tích cơ sở lý thuyết xác định hiệu suất, suất tiêu hao nhiên
liệu động cơ điêzen.
3. Thực nghiệm xác định suất tiêu hao nhiên liệu động cơ điêzen
tại phòng thí nghiệm động cơ bộ môn động lực, khoa cơ khí.
4. Thảo luận.
Do trình độ bản thân còn nhiều hạn chế, thời gian và điều kiện làm
đề tài có hạn. Cho nên, đề tài không chánh khỏi những sai sót. Do đó, em
rất mong được sự góp ý của quý thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên
quan tâm đến đề tài này.
Nhân đây em xin chân thành Thank thầy ThS. Phùng Minh Lộc
và thầy TS. Lê Bá Khang đã tận tình giúp đỡ em thực hiện đề tài này.
Nha trang, ngày 26 tháng 11 năm 2007
Sinh viên thực hiện
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LVTN
Họ tên SV: Lê Ngọc Tân Lớp: 43DLTT
Nghành: Cơ khí Động Lực Mã nghành
Tên đề tài: “Phân tích cơ sở lý thuyết xác định hiệu suất, suất tiêu hao
nhiên liệu động cơ điêzen”.
Số trang: Số chương: 4 Số tài liệu tham khảo: 4
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Kết luận:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Nha trang, ngày tháng năm 2007
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(ký và ghi rõ họ tên)
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LVTN
Nghành: Cơ khí Động Lực Mã nghành
Họ tên SV: Lê Ngọc Tân Lớp: 43DLTT
Tên đề tài: “Phân tích cơ sở lý thuyết xác định hiệu suất, suất tiêu hao
nhiên liệu động cơ điêzen”.
Số trang: Số chương: 4 Số tài liệu tham khảo: 4
NHẬNN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Kết luận:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Nha trang, ngày tháng năm 2007
CÁN BỘ PHẢN BIỆN
(ký và ghi rõ họ tên)
Nha trang, ngày tháng năm 2007
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(ký và ghi rõ họ tên)
ĐIỂM CHUNG
Bằng số Bằng chữ
CHƯƠNG 1:
GIỚI THIỆU CÁC THÔNG SỐ TÍNH NĂNG
Các thông số chức năng của động cơ dùng để biểu đạt khả năng làm
việc và hiệu quả làm việc của động cơ điezen. Có thể dùng các thông số
sau đây gọi chung là các thông số chức năng của động cơ điezen, đó là:
tốc độ, tải, và hiệu suất.
1.1. Tốc độ động cơ:
1.1.1. Tốc độ quay (n):
Là số vòng quay của trục khuỷu trong một đơn vị thời gian. Đơn vị
thường dùng của tốc độ quay là vòng/ phút, viết tắt là (vg/ph) hay (rpm)
Tốc độ quay của động cơ thường thay đổi trong quá trình hoạt
động, tuỳ từng trường hợp vào điều kiện làm việc hay yêu cầu của người vận hành
động cơ. Cần phân biệt một số khái niệm liên quan đến tốc độ quay sau
đây:
a. Tốc độ quay danh nghĩa nn:
Tốc độ quay do nhà chế tạo định ra và là cơ sở để xác định công
suất danh nghĩa, để tính toán các kích thước cơ bản của động cơ để lựa
chọn chế độ làm việc hợp lý, v.v.
b. Tốc độ quay cực đại nmax:
Tốc độ quay lớn nhất mà nhà chế tạo cho phép sử dụng trong một
khoảng thời gian xác định mà động cơ không bị quá tải.
c. Tốc độ quay cực tiểu nmin:
Tốc độ quay nhỏ nhất, tại đó động cơ vẫn có thể hoạt động ổn định.
d. Tốc độ quay ứng với công suất cực đại nN:
e. Tốc độ quay ứng với mômen quay cực đại nM:
f. Tốc độ quay ứng với suất tiêu hao nhiên liệu nhỏ nhất ng:
g. Tốc độ quay khởi động nk:
Tốc độ quay nhỏ nhất tại đó có thể khởi động được động cơ.
h. Tốc độ quay sử dụng ns:
Tốc độ quay được người thiết kế tổ hợp động cơ máy công tác
khuyến cáo sử dụng để vừa phát huy hết chức năng của động cơ, vừa đảm
bảo độ tin cậy và tuổi bền cần thiết.
Bảng 1-1.Tốc độ quay của động cơ điêzen thường gặp:
Tốc độ quay (vg/ph) Động cơ điêzen
nn 2000 – 4000
nmin 350 – 700
nmax (1.05 – 1.07)nn
nM (0.5 – 0.7)nn
n (1.4 – 1.6)nn
g e
Ne
Me
eg
eN
eM
RmaxNngMmin
n n n n n n n n
Hình 1-1.Các đặc điểm đặc trưng đặc tính tốc độ của động cơ điezen.
1.1.2. Vận tốc trung bình của piston Cm:
Cm = 30
.nS ; (m/s) (1.1)
trong đó:
Cm - vận tốc trung bình của piston (m/s);
S - hành trình piston (m);
n - tốc độ quay động cơ (vg/ph).
Tốc độ quay của động cơ là thông số đặc trưng cho “tính cao tốc”
của
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement