Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By marianc_2807
#621441

Download Thiết kế ổ lăn hộp giảm tốc miễn phí

2.4.1 Chọn ổ lăn cho trục vào (trục I) của hộp giảm tốc phân đôi hai cấp tốc độ: Chọn loại ổ lăn:Do trục I chỉ lắp với cặp bánh răng chữ V có kích thước hình học giống nhau chỉ khác chiều nghiêng của bánh răng. Thành phần lực tổng hợp tác dụng theo phương dọc trục Fa = 0  Fa/Fr = 0. Nhưng do điều kiện làm việc nên ta chọn loại ổ là ổ bi đỡ chặn cho gối 0,1. chọn sơ bộ kích thước ổ:Với kết cấu trục đã thiết kế ở phần thiết kế trục I, đường kính ngõng trụcd = 25mm, chọn ổ bi đỡ chặn cỡ trung hẹp 46305 (bảng P.2.7, Phụ lục), có đường kính trong d = 25mm, đường kính ngoài D = 62mm, khả năng chịu tải động C = 21.1kN, khả năng tải tĩnh Co = 14.9kN. 

++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!Tóm tắt nội dung:§2.4. Ồ LĂN
Chọn ổ lăn cho trục vào (trục I) của hộp giảm tốc phân đôi hai cấp tốc độ:
Chọn loại ổ lăn:
Do trục I chỉ lắp với cặp bánh răng chữ V có kích thước hình học giống nhau chỉ khác chiều nghiêng của bánh răng. Thành phần lực tổng hợp tác dụng theo phương dọc trục Fa = 0 ( Fa/Fr = 0. Nhưng do điều kiện làm việc nên ta chọn loại ổ là ổ bi đỡ chặn cho gối 0,1.
chọn sơ bộ kích thước ổ:
Với kết cấu trục đã thiết kế ở phần thiết kế trục I, đường kính ngõng trục
d = 25mm, chọn ổ bi đỡ chặn cỡ trung hẹp 46305 (bảng P.2.7, Phụ lục), có đường kính trong d = 25mm, đường kính ngoài D = 62mm, khả năng chịu tải động C = 21.1kN, khả năng tải tĩnh Co = 14.9kN.
Tính kiểm nghiệm khả năng tải của ổ:

Phản lực tổng trên 2 ổ:

( Fr = 1686N
Tải trọng động qui ước:
Q = (XVFr + YFa)ktkd = XVFrktkd (Fa = 0)
X = 1: hệ số tải trọng hướng tâm;
V = 1 (vòng trong quay)
kt = 1 (tốc độ t < 1000C)
kd = 1: hệ số kể đến đặc tính tải trọng (va đập nhẹ)
( 
Tải trọng thay đổi nên tải trọng động tương đương được tính như sau:

Trong đó, với ổ bi m = 3, sơ đồ tải trọng:

Khả năng tải động của ổ:

Trong đó, m = 3(ổ bi); L = 60nLh/106 = 60x1450x18000/106 = 1566( triệu vòng)
( Khả năng tải động của ổ được đảm bảo.
Kiểm tra khả năng tải tĩnh của ổ:
Qt = X0Fr + Y0Fa = X0Fr = 0.6x1686 = 1011.6N < Fr
Qt = Fr = 1686N = 1.686kN < C0 = 14.9kN
với X0 = 0.6: hệ số tải trọng hướng tâm
( Khả năng tải tĩnh của ổ được đảm bảo.
Chọn ổ lăn cho trục trung gian (trục II):
Chọn loại ổ lăn:
Do trục II lắp với cặp bánh răng chữ V có kích thước hình học giống nhau chỉ khác chiều nghiêng của bánh răng và một bánh răng thẳng. Thành phần lực tổng hợp tác dụng theo phương dọc trục Fa = 0 ( Fa/Fr = 0. Nhưng do điều kiện làm việc nên ta chọn loại ổ là ổ bi đỡ chặn cho gối 0,1.
chọn sơ bộ kích thước ổ:
Với kết cấu trục đã thiết kế ở phần thiết kế trục II, đường kính ngõng trục
d = 30mm, chọn sơ bộ ổ bi đỡ chặn cỡ trung hẹp 46306 (bảng P.2.7, Phụ lục), có đường kính trong d = 30mm, đường kính ngoài D = 72mm, khả năng chịu tải động C = 25.6kN, khả năng tải tĩnh Co = 18.17kN.
Tính kiểm nghiệm khả năng tải của ổ:

Phản lực tổng trên 2 ổ:

( Fr = 2998N
Tải trọng động qui ước:
Q = (XVFr + YFa)ktkd = XVFrktkd (Fa = 0)
X = 1: hệ số tải trọng hướng tâm;
V = 1 (vòng trong quay)
kt = 1 (tốc độ t < 1000C)
kd = 1: hệ số kể đến đặc tính tải trọng (va đập nhẹ)
( 
Tải trọng thay đổi nên tải trọng động tương đương được tính như sau:

Trong đó, với ổ bi m = 3, sơ đồ tải trọng:

Khả năng tải động của ổ

Trong đó, m = 3(ổ bi); L = 60nLh/106 = 60x460x18000/106 = 496.8( triệu vòng)
( Khả năng tải động của ổ được đảm bảo.
Kiểm tra khả năng tải tĩnh của ổ:
Qt = X0Fr + Y0Fa = X0Fr = 0.6x2998 = 1798.8N < Fr
Qt = Fr = 2998N = 2.998kN < C0 = 18.17kN
với X0 = 0.6: hệ số tải trọng hướng tâm
( Khả năng tải tĩnh của ổ được đảm bảo.
Chọn ổ lăn cho trục ra (trục III):
Chọn loại ổ lăn:
Do trục III chỉ lắp với bánh răng thẳng nên chỉ chịu lực hứơng tâm. Vậy ta chọn loại ổ là ổ bi đỡ một dãy cho gối 0,1. Bởi vì loại ổ này có khả năng chịu được lực hướng tâm, làm việc với số vòng quay cao thêm vào đó giá thành lại thấp nhất trong tất cả các loại ổ ( có kết cấu đơn giản nhất).
Chọn sơ bộ kích thước ổ:
Với kết cấu trục đã thiết kế ở phần thiết kế trục III, đường kính ngõng trục
d = 45mm, chọn sơ bộ ổ bi đỡ một dãy cỡ trung 309 (bảng P.2.7, Phụ lục), có đường kính trong d = 45mm, đường kính ngoài D = 100mm, khả năng chịu tải động C = 37.8kN, khả năng tải tĩnh Co = 26.7kN.
Tính kiểm nghiệm khả năng tải của ổ:
Vì trên đầu ra của trục có lắp đĩa xích nên càn chọn chiều của Fry ngược với chiều đã dùng khi tính trục tức là cùng chiều với lực Fy32. Khi đó phản lực trong mặt phẳng zOy là:


Phản lực tổng trên 2 ổ:


( Fr = 6217N
Tải trọng động qui ước:
Q = (XVFr + YFa)ktkd = XVFrktkd (Fa = 0)
X = 1: hệ số tải trọng hướng tâm;
V = 1 (vòng trong quay)
kt = 1 (tốc độ t < 1000C)
kd = 1: hệ số kể đến đặc tính tải trọng (va đập nhẹ)
( 
Tải trọng thay đổi nên tải trọng động tương đương được tính như sau:

Trong đó, với ổ bi m = 3, sơ đồ tải trọng:

Khả năng tải động của ổ:

Trong đó, m = 3(ổ bi); L = 60nLh/106 = 60x175x18000/106 = 189( triệu vòng)
( Khả năng tải động của ổ được đảm bảo.
Kiểm tra khả năng tải tĩnh của ổ:
Qt = X0Fr + Y0Fa = X0Fr = 0.6x6217 = 3730.2N < Fr
Qt = Fr = 6217N = 6.217kN < C0 = 26.7kN
với X0 = 0.6: hệ số tải trọng hướng tâm
( Khả năng tải tĩnh của ổ được đảm bảo.
Bảng kết quả tính chọn ổ cho các trục:
Trục 
Kí hiệu ổ 
d,mm 
D,mm 
B,mm 
r,mm 
Đường kính bi,mm 
C, kN 
C0, kN 

I 
46305 
25 
62 
17 
2 
11.84 
21.1 
14.9 

II 
46306 
30 
72 
19 
2 
13.44 
25.6 
18.17 

III 
309 
45 
100 
25 
2.5 
17.46 
37.8 
26.7 

§2.5. THIẾT KẾ VỎ HỘP GIẢM TỐC
Tính toán thiết kế vỏ hộp:
Công dụng: để gá chặt hầu hết các chi tiết của hộp giảm tốc, định vị tương đối của các chi tiết và bộ phận máy, trực tiếp tiếp nhận tải trọng do các chi truyền đến, chứa dầu bôi trơn các bộ truyền trong hộp giảm tốc, bảo vệ các chi tiết máy.
Chỉ tiêu cơ bản đặt ra khi chế tạo hộp giảm tốc là khối lượng nhỏ, dễ gia công đúc, kích thước gọn, độ cúng cao và giá thành hạ.
Vật liệu chế tạo hộp giảm tốc: gang xám GX15-32
Phương pháp chế tạo: chọn phương pháp đúc.
Thành phần hộp giảm tốc: thành hộp, gân chịu lực, mặt bích, gối đỡ, các loại vít và bulông lắp ghép.
Kích thước của các phần tử cấu tạo nên hộp giảm tốc:
Tên gọi 
Biểu thức tính toán 

Chiều dày: Thân hộp, 
Nắp hộp, 1 
 = 0.03a + 3 = 8mm
1 = 0.9 = 7mm 

Gân tăng cứng: Chiều dày, e
Chiều cao, h
Độ dốc 
e = (0.8  1) = 7
h = 35
Khoảng 20 

Đường kính:
Bulông nền, d1
Bulông cạnh ổ, d2
Bulông ghép bích nắp và thân, d3
Vít ghép nắp ổ, d4
Vít ghép nắp cửa thăm, d5 
d1 > 0.04a + 10 = 16
d2 = (0.7  0.8)d1 = 12
d3 = (0.8  0.9)d2 = 10
d4 = (0.6 0.7)d2 = 8
d5 = (0.5 0.6)d2 = 6 

Mặt bích ghép nắp và thân:
Chiều dày bích thân hộp, S3
Chiều dày bích nắp hộp, S4
Bề rộng bích nắp và thân, K3 
S3 = (1.4 1.8)d3 =18
S4 = (0.9 1)S3 = 18
K3 = K2 – (35) = 37 

Kích thước gối trục:
Bề rộng mặt ghép bulông cạnh ổ: K2
Tâm lỗ bulông cạnh ổ: E2 và C( k là khỏang cách từ tâm bulông đến mép lỗ)
Chiều cao h 
K2 = E2 + R2 +(3 5) = 40
E2 = 1.6d2 = 20
R2 = 1.3d2 = 16; k  1.2d2 = 14
h: phụ thuộc tâm lỗ bulông và kích thước mặt tựa 

Mặt đế hộp:
Chiều dày: khi không có phần lồi S1
Bề rộng mặt đế hộp, K1 và q 
S1 = (1.31.5)d1 = 24(không có phần lồi).
K1 = 3d1 = 48; q = K1 + 2 = 62 

Khe hở giữa các chi tiết:
Giữa bánh răng với thành trong của hộp
Giữa đỉnh bánh răng lớn với đáy hộp
Giữa mặt bên các bánh răng với nhau 
(1  1.2) = 20
1  (3  5) = 30
2   =20 

Số lượng bulông nền 
Z = (L + B)/(200300) = 4
L,B: Chiều dài và rộng của hộp 

2.5.2. B...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement