Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Cedrik
#621170

Download Đề tài Điều chỉnh tỉ lệ hoà khí cho hệ thống nhiên liệu động cơ xăng cổ điển và hiện đại miễn phí

I/ ĐẶT VẤN ĐỀ: 1/ Đối tượng, phạm vi và mục tiêu nghiên cứu.1.1 Đối tượng nghiên cứu: Động cơ đốt trong. 1.2 Phạm vi nghiên cứu: Ảnh hưởng của hệ số dư lượng không khí(l) đến hỗn hợp cháy của động cơ.1.3 Mục tiêu:• Tạo được hỗn hợp cháy đồng nhất để nâng cao chất lượng quá trình cháy.• Hiểu được cấu tạo ,nguyên lý hoạt động của hệ thống nhiên liệu trên động cơ xăng cổ điển và hiện đại• Nắm được các hư hỏng, cách khắc phục, sửa chữa trên hệ thống nhiên liệu động cơ xăng 2/ Giới thiệu vấn đề nghiên cứu.2.1 Khái niệm cơ bản2.1.1 Hệ thống nhiên liệu động cơ xănga/ Chức năng: Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng có chức năng cung cấp hỗn hợp nhiên liệu - không khí ( hỗn hợp cháy) cho động cơ hoạt động với hệ số dư lượng không khí  nhất định.b/ Phân loại: 

++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!Tóm tắt nội dung:CHUYÊN ĐỀ:
ĐIỀU CHỈNH TỈ LỆ HOÀ KHÍ CHO HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG CỔ ĐIỂN VÀ HIỆN ĐẠI.
GVHD:Th.S Phùng Minh Lộc
Nhóm thực hiện: 14
SVTH: Phạm Văn Toàn
Cao Văn Nghĩa
I/ ĐẶT VẤN ĐỀ:
1/ Đối tượng, phạm vi và mục tiêu nghiên cứu.
1.1 Đối tượng nghiên cứu:
Động cơ đốt trong.
1.2 Phạm vi nghiên cứu:
Ảnh hưởng của hệ số dư lượng không khí(() đến hỗn hợp cháy của động cơ.
1.3 Mục tiêu:
Tạo được hỗn hợp cháy đồng nhất để nâng cao chất lượng quá trình cháy.
Hiểu được cấu tạo ,nguyên lý hoạt động của hệ thống nhiên liệu trên động cơ xăng cổ điển và hiện đại
Nắm được các hư hỏng, cách khắc phục, sửa chữa trên hệ thống nhiên liệu động cơ xăng
2/ Giới thiệu vấn đề nghiên cứu.
2.1 Khái niệm cơ bản
2.1.1 Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng
a/ Chức năng: Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng có chức năng cung cấp hỗn hợp nhiên liệu - không khí ( hỗn hợp cháy) cho động cơ hoạt động với hệ số dư lượng không khí ( nhất định.
b/ Phân loại:
Tiêu chí phân loại 
Phân loại 

Phương pháp cấp nhiên liệu cho bộ chế hoà khí 
Loại cưỡng bức
Loại tự chảy 

Phương pháp cung cấp nhiên liệu vào động cơ 
Loại dùng bộ chế hoà khí
Loại dùng vòi phun 

Phân loại theo số vòi phun sử dụng 
Hệ thống phun xăng đơn điểm
Hệ thống phun xăng nhiều điểm 

Phân loại theo nguyên lý làm việc của bộ chế hoà khí 
Loại hút lên
Loại hút xuống 

Phân loại theo cách điều khiển phun xăng 
Hệ thống phun xăng cơ khí
Hệ thống phun xăng điện tử
Hệ thống phun xăng cơ điện tử 

2.1.2 Hệ số dư lượng không khí.
Khái niệm: Hệ số dư lượng không khí (() được định nghĩa là tỷ số giữa lượng không khí thực tế đi vào buồng cháy (L) và lượng không khí lý thuyết cần thiết để đốt cháy hoàn toàn một đơn vị số lượng nhiên liệu (Lo).

Đặc điểm: Về mặt lý thuyết, hệ số dư lượng không khí ( có thể biến động trong giới hạn bốc cháy của khí hỗn hợp, giới hạn bốc cháy dưới là ( = 1.3 ÷ 1.4 và giới hạn bốc cháy trên là ( = 0.4 ÷ 0.5.
- ( = 1: Lượng không khí nạp bằng lượng không khí lý thuyết, hỗn hợp này gọi là hỗn hợp lý thuyết hay hỗn hợp hoá định lượng.
- ( = 1.05 ÷ 1.1: Hỗn hợp cháy hơi nhạt, nhiên liệu bốc cháy gần hết, lượng không khí dư ít, lúc đó hiệu suất (i đạt giá trị cực đại và tiêu hao nhiên liệu ge có giá trị nhỏ nhất.
- ( > 1.1: Lượng không khí dư nhiều, tốc độ cháy giảm, quá trình cháy kéo dài sang đường dãn nở làm cho công suất, hiệu suất giảm.
- ( = 0.85 ÷ 0.9: Lượng không khí thiếu so với lượng không khí lý thuyết, tốc độ cháy lớn, công suất động cơ đạt cực đại.
- ( < 0.85: Lượng không khí thiếu so với lượng không khí lý thuyết khoảng 15 ÷ 25%, nhiên liệu cháy không hết, công suất giảm, suất tiêu hao nhiên liệu tăng, sinh nhiều muội than trong buồng cháy, khói đen…
2.1.3 Phun xăng điện tử
2.3 Những yêu cầu đối với hỗn hợp cháy.
- Nhiên liệu phải được hòa trộn đồng đều với toàn bộ lượng không khí để tạo thành hỗn hợp cháy đồng nhất trước khi đưa vào buồng đốt động cơ.
- Thành phần hỗn hợp cháy phải phù hợp với chế độ làm việc của động cơ.
- Hỗn hợp cháy phải được phân bố đồng đều cho các xy lanh của động cơ nhiều xy lanh.
II/ Giải quyết vấn đề
1 Ảnh hưởng của tỉ lệ hoà khí (() đến sự hoạt động của động cơ.
1.1 Ảnh hưởng của ( đến công suất và suất tiêu hao nhiên liệu (ge) của động cơ.

Hình 1.2: Ảnh hưởng của ( đến Ne và ge của động cơ xăng
Khi hỗn hợp cháy được làm đậm dần, công suất của động cơ sẽ tăng và đạt tới trị số cực đại ứng với (= (N, tại đó lượng nhiên liệu được tăng thêm do giảm ( cân bằng với lượng nhiên liệu cháy không hoàn toàn do thiếu oxy. Nếu tiếp tục làm đậm hỗn hợp cháy, công suất của động cơ sẽ giảm do chất lượng quá trình cháy bị ảnh hưởng, nhiên liệu cháy không hoàn toàn tăng.
Về phương diện hiệu quả biển đổi năng lượng, ge sẽ giảm mạnh theo chiều tăng của ( trong phạm vi ((g), suất tiêu thụ nhiên liệu sẽ tăng do tốc độ cháy giảm, quá trình cháy không ổn định.
1.2 Ảnh hưởng của ( đến quá trình cháy của động cơ.
Thành phần của hỗn hợp cháy ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ cháy, số lượng nhiệt toả ra và phản ánh rất rõ ở sự thay đổi áp suất và nhiệt độ trong xylanh.
Xét về phương diện hoá học, thành phần hỗn hợp cháy có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phản ứng oxy hoá nhiên liệu, tức là ảnh hưởng đến tốc độ cháy và tốc độ toả nhiệt. Đối với mỗi loại nhiên liệu cụ thể, tốc độ cháy đạt cực đại ứng với một giá trị (u max nhất định.
Ở động cơ xăng tốc độ cháy lớn nhất đạt cực đại khi (u max =0,85÷0,9.Tốc độ cháy sẽ giảm khi hỗn hợp cháy được làm đậm đặc hay được làm loãng hơn so với giá trị (umax. Lý do là hỗn hợp cháy loãng hay đậm hơn giá trị (umax, xác suất va chạm giữa các phần tử nhiên liệu với các phần tử oxy giảm và một phần các phần tử nhiên liệu (hay không khí) dư quá mức. Tốc độ cháy sẽ bằng không, hay nói cách khác là ngọn lửa sẽ tắt khi hỗn hợp cháy được làm đậm hơn giới hạn trên ((min) hay làm loãng hơn giới hạn dưới ((max). Đối với hầu hết các loại nhiên liệu gốc dầu mỏ hiện nay, ở điều kiện áp suất p0=1bar và nhiệt độ t0=200C thì (max=1,65÷1,80; (min=0,25÷0,35.
Giới hạn thực tế để đảm bảo cho động cơ xăng hoạt động ổn định:
0,6< ( <1,3.
Đối với mỗi thành phần của hỗn hợp cháy mà đặc trưng là hệ số dư lượng không khí ( sẽ có một góc đánh lửa sớm mà ở đó thấy xuất hiện những dấu hiệu kích nổ nhẹ. Thay đổi thành phần của hỗn hợp cháy sẽ làm thay đổi những trị số khác nhau về góc đánh lửa tốt nhất.
1.3 Ảnh hưởng của ( tới hiệu suất của động cơ.

Đường nét đứt biểu diễn đặc điểm biến thiên của hiệu suất lý thuyết (t theo (, (t sẽ giảm nhanh khi ( giảm trong khu vực ( ≤1 do phần nhiên liệu cháy không hoàn toàn tăng
Mặt khác, theo chiều tăng của ( trong vùng (≥1, nhiệt dung riêng của môi chất công tác sẽ giảm vì cả lượng nhiệt chu trình ứng với một đơn vị số lượng khí mới, nhiệt độ của môi chất công tác trong quá trình cháy và dãn nở, hàm lượng tương đối của các khí nhiều nguyên tử (CO2, H2O) đều giảm. Kết quả là hệ số đoạn nhiệt (K) sẽ tăng đôi chút và làm cho hiệu suất lý thuyết tăng nhẹ theo chiều tăng của (.
Ở động cơ thực tế, hiệu suất chỉ thị ((i) cũng sẽ tăng khi hỗn hợp cháy được làm loãng dần do hiệu suất lý thuyết tăng ((i =(t. (t-i). Tuy nhiên , khác với hiệu suất lý thuyết, hiệu suất chỉ thị ((i) chỉ tăng thêm một giá trị nhất định, tại đó quá trình cháy nhiên liệu vẫn diễn ra bình thường. Khi hỗn hợp cháy quá loãng, quá trình cháy nhiên liệu sẽ diễn ra chậm và không ổn định , có thể có hiện tượng “bỏ lửa”, tất cả những yếu tố đó đều góp phần làm giảm hiệu suất chỉ thị của động cơ. Thành phần hỗn hợp cháy ứng với giá trị cực đại của hiệu suất chỉ thị đư...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement