Chia sẻ luận văn , tiểu luận nghiên quan đến văn học miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#972121 Link tải bài báo

TÓM TẮT
Hồng lâu mộng là cuộc kiếm tìm câu trả lời về ý nghĩa cuộc đời của Tào Tuyết Cần.
Triết học trở thành điểm tựa để tác giả lý giải nhiều vấn đề. Tuy nhiên, sự tiếp nhận triết
học của Tào Tuyết Cần luôn được “phản tỉnh” từ những quan sát và trải nghiệm bản thân.
Từ khóa: quan niệm nhân sinh, triết học, Hồng lâu mộng.
ABSTRACT
Outlook on life In Dream of the Red Chamber
Dream of the Red Chamber is the search for the meaning of life of Cao Xueqin.
Philosophy is a means the author used to explain many issues. However, her philosophy
reception was always reflected by her observation and experience.
Keywods: outlook on life, Philosophy, Dream of the Red Chamber.

“Hồng lâu mộng là tiểu thuyết cổ
điển vĩ đại nhất của Trung Hoa. Nó đã
được học giả cả ở Trung Quốc lẫn nước
ngoài nghiên cứu và tái nghiên cứu suốt
hai thế kỉ” [2, tr.84]. Tiếp cận từ phương
diện nào, tác phẩm cũng mở ra những
chân trời ý nghĩa mới lạ. Nếu như quan
niệm nhân sinh của nhà triết học thường
được phát biểu dưới hình thức luận đề thì
ở các nhà văn lại được biểu hiện thông
qua thế giới nghệ thuật vô cùng phong
phú. Tiếng nói chung, riêng; cá nhân,
cộng đồng; một thời hay muôn đời đều ít
nhiều gặp gỡ trên những trang viết của
Tào Tuyết Cần. Có được điều đó phần
nhiều nhờ vào những khái quát, chiêm
nghiệm cuộc sống mang tầm triết học của
tác giả.
Hệ tư tưởng Trung Hoa rất đa dạng,
giàu bản sắc. Ở đây chúng tui chỉ đề cập
tới hai phương diện khá phổ biến trong
quan niệm nhân sinh xuất phát từ hai
truyền thống tư tưởng bản địa của Trung


*
TS, Trường Đại học Sư phạm TPHCM
Quốc: Đạo giáo và Nho giáo, bao gồm
quan niệm Nhân sinh như mộng và Thiên
mệnh.
Nhân sinh như mộng
Quan niệm nhân sinh như mộng
vốn có ảnh hưởng lâu dài trong tầng lớp
trí thức phong kiến. Với Tào Tuyết Cần,
ảnh hưởng đó không thể nói là mờ nhạt.
Trong các bài thơ, từ, những đoạn trữ
tình ngoại đề… rải rác suốt tác phẩm,
Tào Tuyết Cần trở đi trở lại cảm xúc
nhân sinh đại nhược mộng.
Muôn vật từ không mà ra rồi lại trở
về không, đó là lẽ sinh thành mà tác giả
tỏ ra rất thấm thía. Mượn lời hai vị sư,
đạo, ông phát biểu: “Trong cõi hồng trần
đành rằng có nhiều thú vị nhưng không
phải là nơi nương náu lâu dài. Huống chi
“Ngọc lành có vết, cuộc đời đa đoan”,
tám chữ thường đi liền với nhau. Rồi
trong chớp mắt, vui hết đến buồn, người
thay cảnh đổi rút cục chỉ là giấc mộng,
muôn cõi đều trở thành không”. Quan
niệm nhân sinh như mộng đặc biệt sáng
rõ khi nói về viên ngọc của Bảo Ngọc:
“Vốn từ chỗ không ra, nên về chỗ không
đó”. Ở Thái hư ảo cảnh cũng có đôi câu
đối:
Giả bảo là chân, chân cũng giả
Không làm ra có, có rồi không.
Hiện thực trong Hồng lâu mộng
cũng vận động theo chiều hướng từ thịnh
đến suy từ có trở về không. Tào Tuyết
Cần là người chứng kiến cảnh gia đình từ
phồn hoa phú quý đến suy tàn. Những
cuộc biến cải nhãn tiền khiến ông hoài
nghi sự vững bền, bất biến là không có
thực. Hồng lâu mộng (Giấc mộng lầu
son), tên tác phẩm đã bao hàm cái ảo của
đời thực. Ở hồi một trăm mười lăm, về
cái chết của Phượng Thư, tác giả viết:
“Vương Hi Phượng trải qua cõi ảo trở lại
Kim Lăng”. “Cõi ảo” chính là quãng đời
thực ngắn ngủi của Phượng Thư nơi trần
thế.
Hồng lâu mộng có hơn bốn trăm
nhân vật, ở một số nhân vật tiêu biểu tác
giả đã gán cho nó một xuất xứ khác
thường. Bảo Ngọc và Kim lăng thập nhị
kim thoa đều xuất thân từ cõi hư không:
Xích hà cung và Thái hư ảo cảnh. Hai cõi
trời chỉ tồn tại trong mơ (Giấc mơ của
Chân Sĩ Ẩn hồi 1 và hồi 120, giấc mơ của
Bảo Ngọc ở hồi 5 và 116). Với hai nhân
vật trung tâm Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại
Ngọc, tác giả còn chỉ ra cụ thể hơn nguồn
gốc hư ảo. Bảo Ngọc vốn là hòn đá, Đại
Ngọc vốn là cây cỏ tiên. Nhưng dù là cây
hay đá thì tiền kiếp của Bảo Ngọc và Đại
Ngọc đều nằm ở thế giới hư không. Thái
hư ảo cảnh hay Xích hà cung là những
không gian cụ thể nhưng đầy tính huyễn
tưởng. Nơi đó là cõi trời Li hận (Cõi đời
đáng oán giận vì phải chia lìa nhau), đói
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement