Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014897 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC

MỞ BÀI 2
NỘI DUNG 2
I, Khái quát về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự 2
1.1 Khái niệm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự 2
1.2 Đặc điểm của đình chỉ giải quyết vụ án dân sự 2
1.3 Ý nghĩa của đình chỉ giải quyết vụ án dân sự 2
II, Khái quát về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự ở tòa án cấp sơ thẩm, phúc
thẩm 3
2.1 Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự ở tòa án cấp sơ thẩm 3
2.2 Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự ở tòa án cấp phúc thẩm 6
2.2.1 Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự ở tòa án cấp phúc thẩm 7
2.2.2 Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự 8
III, Thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự ở tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và kiến nghị hoàn thiện pháp luật... 8
3.1 Thực tiễn áp dụng 8
3.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật vè đình chỉ giải quyết vụ án dân sự ở
tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm 9
KẾT LUẬN 11
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 11
MỞ BÀI
Qua thực tế cho thấy quy định về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là những quy định có vị trí quan trọng trong việc giải quyết vụ án dân sự. Bởi lẽ đình chỉ giải quyết vụ án dân sự được xem như một cách xử lí đặc biệt của Toà án trong quá trình giải quyết vụ án dân sự. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, em xin mạnh dạn chọn đề tài: “ vấn đề đinh chỉ giải quyết vụ án dân sự ở tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và kiến nghị hoàn hiện pháp luật”
NỘI DUNG
I, Khái quát về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
1.1 Khái niệm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là việc tòa án quyết định ngừng việc giải quyết vụ án dân sự khi có những căn cứ do pháp luật quy định [l,tr263].
Như vậy, ĐCGQVADS là việc toà án cho ngừng hẳn mọi hoạt động tố tụng. Đây không phải là một bước bắt buộc của thủ tục mà chỉ là một quyết định mà Tòa án có thể áp dụng sau khi đã thụ lý vụ án khi có những lý do khiến quá trình giải quyết vụ án phải dừng lại hẳn.
1.2 Đặc điểm của đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
Thứ nhất, ĐCGQVADS là ngừng hẳn các hoạt động tố tụng để giải quyết một VADS cụ thể. Lúc này sẽ kết thúc cả về mặt thủ tục tố tụng lẫn giải quyết nội dung VADS, không được khôi phục lại, trừ trường họp pháp luật có quy định khác.
Thứ hai, căn cứ để ĐCGQVADS là những căn cứ do pháp luật quy định. Căn cứ ĐCGQVADS bao gồm cả nguyên nhân chủ quan, khách quan và ở mỗi giai đoạn xét xử, ở từng loại đình chỉ, các căn cứ này là không giống nhau.
Thứ ba, việc ĐCGQVADS phải do Tòa án áp dụng.
Như vậy, có thể hiểu ĐCGQVADS là quyết định ngừng vĩnh viễn việc giải quyết vụ án dân sự của Tòa án khi có những căn cứ do pháp luật quy định.
1.3 Ý nghĩa của đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
Quyết định ĐCGQVADS nhằm giảm bớt chi phí tố tụng cho đương sự khi việc tiếp tục tố tụng không thật sự cần thiết nữa bởi vụ án đã được giải quyết...Vì thế đương sự không phải tốn kém tiền bạc, thời gian tham gia tố tụng.Việc ĐCGQVADS cũng giúp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí cho cả nhà nước.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement