Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#981703 Link tải miễn phí tài liệu
• SỐ 01: GIÁP GIÁP - ĐẠI KHIẾT
Xăm chữ hán
Nguy nguy độc bộ bạch vân gian
Ngọc điện thiên quan đệ nhất ban
Phú quí vinh hoa thiên phó nhữ
Phước như Đông hải thọ như san
Việt Dịch
Bước cao vòi vọi giữa mây tuôn
Điện ngọc ngàn quan thãy kính tôn
Phú quý vinh hoa trời đã định
Phước tầy biễn cã thọ tầy non
Thánh ý : Công danh toại , phúc lộc toàn , kiện đắc lý , bệnh mâu mạnh , hôn nhân
đặng hạp, thai sanh nam, hạnh nhân chậm về,
Ciêm Nghiêm: Có người học trò đi thi đặng quẻ xâm này, sau thi đậu được, hai
khoa làm quan ngồi hoài một chổ, chớ không đi xa.
CÔ NHÂN: HƠN CAO TÔ NHẬP QUAN TRUNG TRANH VỚI HẠNG VÕ.
Xâm này tích ông hơn bái Công tên Lưu bang đến đất quant rung tranh thiên hạ với
ông hạng võ khi thắng đặng hạng võ thì lên ngôi hớn vương đến đời sau được tuy
tặng hớn Cao Tổ.
LỜI GIẢI
VIỆC CÔNG DANH : thi đậu cao làm quan tột phẩm, giầu sang hơn người
VIỆC THÀNH LỢI : Buôn bán đại lợi, tiền vô nhiều, nợ nần thiên hạ điều trang trãi.
VIỆC KIỆN THƯA : Kiện được đắc lý, mình xin việc gì cũng được.
VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh gặp thầy gặp thuốc mau mạnh.
VIỆC RUỘNG VƯƠN: Ruộng vường được tươi, được trúng mùa, hoa lợi thâu nhiều.
VIỆC HÔN NHÂN : Phải duyên phải nợ cưới hỏi xong xuô, chồng vợ ở đời với nhau.
VIỆC THAI SANH : sanh sản bình an, mẹ tròn con vuông
VIỆC ĐI ĐƯƠNG : kẻ đi đường bình an, đi đến nơi về đến chố, nhưng hơi chậm về
VIỆC MƯU VỌNG : Mỗi việc phải cư xử cho công bình, cứ việc phải mà làm, thì tránh
được đều tội lỗi
LỜI BÀN CỦA DỊCH GIÃ
Người có phước đức. được làm quan hay anh học trò xin được xâm này, thì tốt.
Người thường nhơn chiếm được xâm này, nếu cầu danh thì được, còn cầu tài thì không có
tài.
• Số 02
GIÁP ẤT – THƯỢNG – KIẾT
HÁN DỊCH
Dinh hư tiêu tức tổng thiên thời
Tự thử quân đương tự sự nghi
Nhược vấn tiền trình qui túc địa
Cánh tu phương thốn khả tu vi
VIỆCDịch
Nên hư còn mất bởi trời xanh
Trăm việc từ đây đặng xứng tình
Nếu muốn hỏi thăm nơi họa phước
Dặn lòng mỗi việc mỗi làm lành
Thánh ý : Kiện nên hòa , bịnh phải cầu đảo, công danh có, cầu tài ít hôn nhân tốt,
thai sanh gái
CHIÊM NGHIÊM: Một người thiếu niên bịnh hoạn, chiếm được xâm này, rồi đau
tới chết.
CỔ NHÂN: TRƯƠNG TỬ PHÒNG ĐI CHƠI NƠI XÍCH TÒNG.
Xâm này tích ông Trương Tử Phòng là ông Trương Lương đã dày công giúp vua Hán dựng
nên cơ nghiệp, ông biết vua Hán hay nghị kỵ quần thần e lien lụy tới ngài, nên ngài giã
chước đi theo ông xích Tòng Tử để học phép tiên.
LỜI GIẢI:
VIỆC KIỆN THƯA : Phải giải hòa, chẳn nên kêu nài, chẳn nên sanh sự
VIỆC BINH HOẠN : Bịnh mắt lời vái, phải lo trả lễ và phải cần cầu đão
VIỆC CÔNG DANH : Công danh ắt có
VIỆC MƯU VONG : muốn định làm việc gì, nên chậm rãi, chẳng nên nóng nảy
VIỆC TÀI LỢI : Cuộc làm ăn bình thường
VIỆC HÔN NHÂN : Vợ chồng gặp nha, cưới hỏi xong
VIỆC GIA ĐẠO : Gia đạo bình an, vợ chồng con cháu mạnh giỏi
VIỆC XẨY ĐẾN : Mỗi việc mỗi làm lành, chẳn nên sanh sự, phải giữ mình cho lắm,
chẳng gánh vác việc của ai, phải tùy thời mà ở hết bỉ tới thời.
LỜI BÀN CỦA DỊCH GIẢ
Tuy xâm thượng khiết chớ không tốt, người chiếm được quẻ xâm này phải tích đức
tu nhân, còn muốn làm việc gì phải chậm rãi, chớ lật đật, sự giầu sang tại trời, phải làm
lành mới được, như việc mình làm có đức thì trời mới cho mình được việc, còn việc làm
tổn đức thì nên từ bỏ đi.
• SỐ 03 :
GIÁP BÍNH – TRUNG KIẾT
HÁN DỊCH
Y thực tự nhiên sanh xứ hữu
Khuyến quân bất dụng khổ lao tâm
Đản năng hiếu đệ tồn trung tín
Phúc lộc lai thời họa bất xâm
VIỆT Dịch
cơm áo đâu đau có tự nhiên
Khuyên người chớ chọc lòng phiền
Một niền thảo thuận và ngay thẳng
Phước lộc theo mình họa khỏi lo
Thánh ý : Hỏi danh lợi , ít cười phải hòa thì tốt, bịnh chậm mạnh tài bình bình, hôn nhân
phải cẩn thận thì sau khỏi lo
CHIÊM NGHIÊM: Một người chiếm quẻ xâm này đi thi nghề nghiệp, đem cái tài nghệ
của mình ra tranh đấu thì được việc, đem lộc tài xứ mình ra tranh đấu thi được việc và y
lộc tại xứ mình, chẳn cần e sợ nhiều.
CỔ NHÂN: ÔNG GIÃ NGHI GẶP VUA HÁN- VĂN ĐẾ
Xâm này, tích ông Giã Nghi gặp vua Hán Văn Đế, phong cho người làm chức đại phu, đến
sau ông Giã nghi can gián vua nhiều việc, vụa giận hạ chức ông,rồi sai ông ra làm thái thú
tại đất Trường Sa.
LỜI GIẢI
VIỆC CÔNG DANH: Việc công danh cũng có, nhưng phải chấm nhận phải chờ thời cơ.
VIỆC TÀI LỢI : Việc làm ăn nên chậm rãi, phải chờ đợi thời vận , phải giữ việc
công bình, chẳng nên xảo trá.
VIỆC KIỆN THƯA : Phải tính giải hòa cho êm, chẳng nên kêu nài, chẳng nên sanh sư,
nên cầu hòa đặng thì tốt
VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh dây dưa lâu mạnh
VIỆC HÔN NHÂN : Phải giữ gìn bổn phận, chẳn nên biết tới việc của ai chẳng nên
mưu sự thì bị gặp họa
VIỆC GIA ĐẠO : Mỗi việc cứ giữ điều phải mà làm, trên thì phải hiếu thảo với cha
mẹ, dưới thì hòa thuận với vợ con và xóm giềng, đặng như vậy thì trời đất thánh thần phò
hộ, có thời không bỉ
LỜI GIẢI CỦA DỊCH GIÃ
Xâm này Trung kiết chớ không tố, ý xâm biểu phải an phận; tùy duyên mình có cầu lo hết
sức, rồi xũng vô ích, giàu sang trời định, trước có cầu cũng không được, bằng cầu quá chỉ
them rầu phiền, cứ làm theo lẻ trời, thì mới giúp cho mình tự nhiên họa phải đi.
• Số 4
Hán Dịch
Khứ niên bá sự pha tương nghi
Nhược giảo kim niên thời vận suy
Hảo bả biện hương cáo thần phật
Mạc giáo phước tạ hối vô truy
Việt Dịch
Năm trước trăm điều đặng tiện nghi
Năm nay thời vận lại suy vi
Nén hương khấn vái nơi thần phật
Ý thế chắc mình phải hiểm nguy
Thánh ý : Công danh không dạng ,Tài lộc ít , hôn nhân khó thành, kiện thất bịnh khó
mạnh, đi đàng ít may. Muốn cầu kiết thì ngải khấn nguyện với trời phật
Chiêm Nghiêm: Một người bệnh nhẹ hứa đi nguyện hương mà chưa đi sau đau nặng
chiếm được quẻ xâm này, rồi chưa kịp cúng hương kế chết.
CỔ NHÂN: TIỂU TẦN VƯƠNG BA LẦN QUA SÔNG.
Xâm này thích sài quế, lành chức tiểu Tần vương, có chổ kêu la là tiểu lương vương, ra
giữa trường võ, dành chức trạng nguyên với ông nhạc phi, lúc thi nhảy qua ba cái sài quế
lại xin thi các môn khác với ông nhạc phi , Bị ông Nhạc Phi đâm chết giữa trường thi
LỜI GIẢI
VIỆC CÔNG DANH : Công danh không có thi rớt
VIỆC TÀI LỢI : Làm ăn lôi thôi không ra chi tiết
VIỆC KIỆN THƯA : Kiện thưa bị thất, bị thiệt hại
VIỆC HÔN NHÂN : Không thành chồng vợ, bị lời gièm xiếm
VIỆC BỆNH HOẠN : Bệnh khó mạnh
VIỆC ĐI ĐƯỜNG : Kẻ đi đường ra ngoài gặp việc phải trở về, đi không đến nơi, đến
chốn
VIỆC TIÊN TRÌNH : Việc quan sẽ đến, mang lời ăn tiếng nói, thời vận suy vi sẽ biij tai
họa
VIỆC GIA ĐẠO : Trong nhà không yên, làm ăn trắc trở, phải khấn vái Thánh Thần,
cho lắm mới được bình an
LỜI BÌNH CỦA DỊCH GIẢ
Ý xâm biểu mình phải thối, muốn lo việc gì phải làm đi, chớ để sau rồi ăn năn không kịp,
nếu không lo xa tránh trước, đến sau thì mới có tiền hung hậu khiết.
• SỐ 05 :GIÁP - MẬU TRUNG - BÌNH
DỊCH HÁN
Tử hữu tam ban bất tự do
Môn đình tiêu sách lảnh như thu
Nhược phùng ngưu thử giao thừa nhật
Vạn sự hồi xuân bất dụng ưu
VIỆT Dịch
Người có ba điều chẳn được tự do
Cửa nhà buồn bã lạnh như thu
Đến khi gặp đặng ngày trâu chuột
Muôn việc về xuân chẳn chúc lo
Thánh ý : Tài hao công danh chậm, kiện thưa tiền, hung hậu kiết bệnh gặp thầy, hôn nhân
phải xét đi xét lại, hành nhân vẫn về gặp ngày tý ngày sửu, xấu hóa tốt, làm quan có điều
đổi chổ, ý thức có văn động, qua đầu mùa xuân thì tốt.
CHIÊM NGHIÊM: Một người học trò đi thi hội, chiếm quẻ xâm này, đi thi ba lần, ba nơi
mới thi đậu, nhằm ngày giáp tý hay là sửu
CỔ NHÂN: LỮ MỘNG CHÁNH THƯ KHƠN
Xâm này tích ông ông Lữ mộng chánh tả người học trò giỏi bị thời vận xấu , thi không đổ
trong nhà cùng kiệt lắm, lại bị vợ bất hiền, phần thị bị nợ nần bó buộc, nhưng ông cố trì chí
thủ phận, trâu nhồi kinh sử, đến năm 40 tuổi mới thi đậu, sau làm quan tột phẩm.
LỜI GIẢI
VIỆC TIỀN TÀI : Tiền tài hao tổn , của cầm không đặng
VIỆC CÔNG DANH : Công danh chậm lắm
VIỆC KIỆN THƯA : Việc kiện thưa ruốt cuộc mới đăng lý
VIỆC BỆNH HOẠN : bệnh gặp thầy, gặp thuốc, ít ngày sẽ mạnh
VIỆC HÔN NHÂN : Phải xét đi xét lại cho kỹ càng, hấp tấp không được
VIỆC ĐI ĐƯỜNG : người đi đường bình yên gần về
VIỆC GIA ĐẠO : Trong nhà đạo không được đặng tốt, không đặng bình an
VIỆC VẬN THỜI : Mọi việc nên chậm rải, cứ ăn ngay ở thật, cứ giữ việc làm lành
như gặp đặng năm, tháng ngày tý hay sửu, sẽ có việc tốt, cũng như cây khô gặp mùa xuân
thì tươi tốt lại.
LỜI GIẢI CỦA DỊCH GIẢ
Ý xâm biếu đừng bôn chon, lật đật không đặng, vì tại mạng của mình, phải đợi thời thì
trăm việc cũng đặng tôt, khi vận tới thì được hành thong, chừng thời vận tới đỏ và phát
không cầu cũng đặng, như việc làm không hợp ý mình thì thôi phải nhẫn nại nhịn thua,
nhịn thiệt, rồi sau mới tốt và có nhiều điều lợi, nếu gặp nhầm ngày hay tháng tý hay sữu
thì đặng hanh thong.
• SỐ 06 : GIÁP - KỸ HẠ - HẠ
HÁN DỊCH
Hà lao cổ sắc cánh suy sanh
Thốn bộ như đăng vạn lý trình
Bỉ thử hoài nghi bất tương tín
Hưu tương tư ý ý nồng tình
VIỆT DỊCH
Cần chi phải nhọc giọng cầm sinh
Tấc bước như lện mấy vận trình
Đậy đó nghi ngờ lòng chẳng tín
Đừng đem tu ý ghẹo chân tình
THÁNH Ý: Công danh không có , tài hao, bệnh khó mạnh, sanh sản có lo sợ, hôn nhân
khó thành, kiện còn lâu phải hòa người đi đường chậm về.
CHIÊM NGHIÊM: Công danh thì nhiều việc không bằng lòng, không vừa ý muốn làm
việc gì cũng bị trắc trở
CỐ NHÂN: lẠN HƯƠNG NHƯ HƯỜN BÍCH QUI TRIỆU
Xâm này tích nước Tần thâu đoạt của nước Triệu hết năm thành vua nước Triệu sai ông
lặn Tương đem ngọc bích qua nước Tần đặng chuộc năm thành ấy lại, vua Tần Thủy
Hoàng đem lòng tham, đã không chịu trả năm thành lại cho nước Triệu mà còn muốn đoạt
luôn ngọc bích nữa Ong Lang Tương Như liều mạng lập kế hoạch đoạt lại ngọc bích đem
về trả lại cho vua nước triệu.
LỜI GIẢI
VIỆC CÔNG DANH : Công danh không đặng, đừng trong đợi vô ích
VIỆC TÀI LỢI : Của cải tiêu tan hết, bổng lộc bị mất
VIỆC BỆNH HOẠN : Bệnh nặng lắm khó mạnh
VIỆC HÔN NHÂN : Không thành vợ chồng
VIỆC KIỆN THƯA : Công việc lôi thôi dây dưa lâu lắm
VIỆC THAI SANH : Việc sanh sản phải bị tai nạn
VIỆC ĐI ĐƯỜNG : Kẻ đi đường có việc lâu trở về
VIỆC VẬN THỜI : thời vận long dong đừng tham đứng trách
LỜI GIẢI CỦA DỊCH GIẢ
Xâm xấu xin nhằm xâm này thì phải bất hết các việc đừng hỏi, đừng làm nữa mưu
vong sử gì, cũng khó thành phải cực khổ nhiều, phải dè dặc cho lắm mới được, làm việc gì
cũng phải cẩn thận kính đáo mới khỏi thất công, chiếm đặng xâm này thì ắt rớt trăm việc gì
mình cũng đừng tin đừng nghe ai hết mình muốn hiệp mà nó không hiệp, mình muốn tròn
mà nó không tròn, phải giữa mình luôn luôn, đừng tin gì nửa, phải tui phải nghỉ.
• Xâm số 07 Giáp canh - Đại Kiết
Hán dịch
Tiên phong đạo cốt bổn thiên sanh
Hựu ngộ chơn tiên vi chủ manh
Chỉ nhục đơn thành tọa nham cốc
Nhứt triều dẫn lãnh hướng thiên hành.
Việt dịch
Tiên phong đạo cốt vốn trời sanh
Lại gặp tiên gia chỉ dẫn rành
Luyện thuốc trường sanh trong động đá
Một mai nhẹ buớc tới mây xanh.
Thánh ý: Công danh toại chí, cầu tài đặng tài, bịnh vô hại, hành nhơn về, cầu con đặng,
kiện đặng. Thổ mộ ông bà yên tốt, hôn nhơn hạp.
*Chiếu nghiệm: Đời vua Thái Tôn có hai tên Võ Sĩ và Đoàn Trọng Văn, chiếm xâm này
thì sau thi đậu tới Thuợng Thơ.
*Cổ nhân: Ông Lữ Đồng Tân luyện linh đơn thành tiên.
Xâm này tích ông Lữ Đồng Tân, thi đỗ taasb sĩ đời nhà đường làm chức thái thú quân
nNhương Dương ngài chán ngán cuộc đời, ngài từ chức, rùi theo ông đại tiên là Hán
Chung lLy mà tu luyện phep tiên.
VIỆC CÔNG DANH : Thi đậu cao, làm quan lớn
VIỆC TÀI LỢI : Ruộng vườn trúng mùa rẫy cũng tốt, buôn bán tham lợi
VIỆC KIỆN THƯA : Kiện đắc lý, xin việc gì cũng được
VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh chẳn nặng ít ngày sẽ mạnh
VIỆC ĐI ĐƯỜNG : Kẻ đi đường bình an ít ngày sẽ về
VIỆC CẦU CON : Sẽ có con trai con gái
VIỆC MỒ MÃ : Mồ mã yên và tốt
VIỆC HÔN NHÂN : Hôn nhân tốt phải duyên phải nợ
Lời bàn của dịch giả
Xâm tốt, hỏi về công danh phú quí thì tốt, có thần trợ lực, học trò thi thì chắc đậu,
người buôn bán thì chắc có người hảo tâm dìu dắt xin đi tu thì tốt lắm, hỏi về bệnh thì khò,
phải rước thầy giỏi mới trị được, người bệnh là người có nhiều phước đức mới qua khỏi,
nội trong ba ngày gặp thầy giỏi thì mới mạnh được, bằng không ắt khó mạnh, không có sự
huyền hay không chắc đâu, có quí nhơn giúp đỡ sợ cũng không được lâu dài.
Xâm số 08
• Giáp Tân - Thượng Thượng
Hán dịch
Niên lai canh giá khổ vô thâu
Kim tuế điền thù định hữu thu
Huống ngộ thái bình vô sự nhựt
Sĩ nông công cổ bá vô ưu.
Việt dịch
Năm rồi cày cấy lúa không thâu
Ruộng rẫy năm nay chắc đặng mùa
Gặp hội thái bình rồi rãnh việc
Sĩ nông công bố khỏi lo âu
Thánh ý: Công danh toại chí, mùa thu đặng, kiện thì hòa, hành nhơn về, cầu con sẽ đặng
con trai, việc chi cũng khá, qua mùa thu tốt, có việc mừng đến, gặp ngày hay tháng Dậu,
Tuất, Hợi thì tốt nhưng không trọn lắm.
*Chiếu nghiệm: Muốn làm việc gì để qua mùa, đến mùa thu thì tốt và đặng việc.
*Cổ nhân: Ông Thuấn cày ruộng trên Lịch sơn trúng mùa.
Xâm này tích ông Đại Thuấn làm ruộng tại núi Lịch Sơn vua Nghiệu thấy ngài chí hiếu
bèn rướt ngài về mà gã hai nàng công chúa là Nga Hoàng và Nữ Anh cho ngài rồi nhường
ngôi cho ngài làm vua.
LỜI GIẢI
VIỆC CÔNG DANH : Ban đầu cực khổ lém, đến sau thì đậu bực cao, làm quan tột
phẩm
VIỆC RUỘNG VƯỜN : Ruộng vườn rẫy bái thì tốt lắm được mùa
VIỆC TÀI LỢI : Buôn bán thịnh vượng, cho vây đâu đó được trã đủ
VIỆC KIỆN THƯA : Việc kiện thưa quan giải hòa
VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh không hề chi ít ngày sẽ khỏi
VIỆC ĐI ĐƯỜNG : Kẻ đi đường bình an vô sự, ít ngày sẽ về tới
VIỆC MƯU VỌNG : Nếu mưu vọng có nhân nghĩa thì việc chi cũng xong xuôi
VIỆC VẬN THỜI : Nếu giữ việc hiếu thảo, việc nhân nghĩa, thì có phước lộc đến
mình
*Lời bàn của dịch giả
Xâm này tiền hung hậu kiết, công danh và kiện thưa qua tới mùa thu mới được việc. Bấy
lâu nay thời vận dỡ dang, nay gặp việc tốt, nhưng mình phải gìn giữ và thủ thành thì mới
có khá, còn bệnh coi nặng nhưng trước lo sau mừng được yên.
Xâm số 09
Giáp – Nhâm - Đại Kiết
• Hán dịch
Vọng cừ tiêu tức hướng Tràng An
Thường bả lăng hoa tử tế khán
Kiến thiết văn thơ tương nhập cảnh
Kim chiêu hỉ sắc thượng my đoan.
Việt dịch
Mỏi trông tin tức ngóng Tràng An
Hằng năm nhánh hoa xem kỷ càng
Trông thấy văn thơ đã đến cửa
Mặt mày vui vẻ rất hân hoan.
Thánh ý: Danh lợi không đặng, kiện được, bệnh phải cầu khẩn, thai sanh trai, hôn nhơn
hạp, hành nhơn trong 100 ngày mới về, làm việc gì trong ba ngày mới có tin tức.
*Chiếu nghiệm: có người đàn bà muốn hỏi tin chồng chừng nào về, khi chiếm được quẻ
xâm này trong ba ngày có tin về.
*Cổ nhân: Tống Thái Tổ trần kiều tức vị.
Xâm này tích ông Triệu dần lên ngôi hoàng đế tại xứ Trần Kiều, đến sau được phong là
Tống Thái Tổ.
LỜI GIẢI
VIỆC CÔNG DANH : Công danh không toại ý
VIỆC TÀI LỢI : Buôn bán ít gặp may, ít lời
VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh phải khẩn đão, gặp thầy gặp thuốc thì mạnh
VIỆC KIỆN THƯA : Kiện thưa đắc lý xin việc gì cũng đặng
VIỆC SANH SẢN : Đẽ đặng con trai dõng mãnh
VIỆC HÔN NHÂN : Phải duyên phải nợ, cần tính tới đừng lôi thôi
VIỆC ĐI ĐƯỜNG : kẻ đi đường bình an sức khỏe, có tin về
VIỆC XẨY ĐẾN : Cứ làm lành lánh giữ, ăn ở tử tế, thì chẳn có việc gì xẩy đến
hết
Lời bàn của dịch giả
Tuy xâm đại kiết chớ thật không tốt, cầu danh không đặng, buôn bán không đặng,
về ban đầu thì tốt, sau rốt là chuyện bất thành, hữu danh vi vô thực, có tiếng mà không
thiệt, không chắc, như có cầu lắm thì phải cẩn thận mới được, mà mưu sự gì còn lâu mới
gặp.. Học trò đi thi mà chiếm được xâm này thi không đậu. Xâm này chủ ý chỉ có một việc
là hỏi thăm tin tức người đi xa thì trong ba ngày sẽ có tin về., còn làm một việc gì đã lâu
rồi mà lòng hết sức mong đợi thì có tin mừng.
Xâm số 10
• Giáp quí - Hạ Hạ
Hán dich
Bệnh hoạn thời thời mạng kiểu suy
Hà tu tỏa ngỏa cộng toản qui
Trực giao tùng kiến nhựt dương phục
Thi khải cầu thần tượng Phật trì.
Việt dịch
Bệnh hoạn liên miên mạng vận suy
Nào cầu bói hỏi nữa làm chi
Chờ qua Đông chí hay tin đến
Cầu khẩn mới nhờ Phật hộ trì.
Thánh ý: danh chưa toại, đừng tham cầu, tài lộc thất, kiện khó xong, hành nhơn chậm về,
bệnh qua tháng 10 mới mạnh, còn không mạnh ắt khó sống phải cầu thần giúp.
*Chiếu nghiệm: Một người học trò thi không đậu.
*Cổ nhân: tên Nhiễm Bá Ngưu mang bệnh tật.
Xâm này tích ông Nhiễm Bá Ngưu là người hiền đức, Ngài là học trò của Đức Khổng –Tử
Ngài đứng bậc thập triết, Ngài mang bịnh Phung hủi, đức khổng tử có đến thăm viếng ngài
nhiều lần, đến khi ngài mất đức khổng tử thương tiếc ngài vô cùng
LỜI GIẢI
VIỆC CÔNG DANH : Thi không đậu, công danh chẳn ra chi, nhưng có công chút
đỉnh, đâu cũng có ráng chữ cũng chẳn đặng vuông tròn
VIỆC TÀI LỢI : Làm ruộng thất buôn bán lỗ, làm nghề gì cũng chẳn ra chi.
VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh đang dây dưa, chạy thầy chạy thuốc tiền bạc tổn hao
nhiều, phải khấn đảo mới mông mạnh đặng.
VIỆC KIỆN THƯA : Công việc còn lòng dòng lâu ngày
VIỆC ĐI ĐƯỜNG : Kẻ đi đường bị bịnh hoạn, hay bị việc trắc trở nên lâu về
VIỆC HÔN NHÂN : Không thành chồng vợ.
VIỆC GIA ĐẠO : Gia đạo chẳng đặng an,
VIỆC MƯU VONG : Cứ giữ bổn phận, chẳng nên mưu s, chẳn nên tham lam của
ai hết.
Lời bàn của dịch giả
Xâm xấu, chiếm được xâm này cứ việc cũ mà làm, đừng thay đổi chi hết, phải thủ
cựu thì hay, vận mạng có nhiều sự rủi ro, bệnh tật liên miên, nên phải cẩn thận tỉnh táo cầu
khẩn, phó thác cho trời Phật chờ qua mùa Đông thì mưu vọng mới đặng thành. Người ác
nhơn hiểm độc, mưu kế gian tham nếu chiếm được xâm này thiò phải mau mau cải lỗi
bằng không ắt có họa đến.
Xâm số 11
• Ất Giáp - Hạ Hạ
Hán dịch
Kim niên hảo sự nhứt phiên tân
Phú quý vinh hoa cốt nhữ thân
Thùy đạo cơ quan nan liệu sử
Đáo đầu độc lập chuyển thương thần
Việt dịch
Mọi việc năm nay trước tốt tươi
Vinh hoa phú quí hiển thân người
Cơ trời xoay đổi nào ai biết
Sau rốt khổ tâm cũng tại trời.
Thánh ý: Công danh không đặng, tài lộc ít, kiện bất lợi, bệnh hung, hành nhơn
trắc trở chưa về, việc chi cũng đừng bàn tính với ai, e phản phúc, hôn nhơn không đặng tốt,
mạng vận dầu cò tốt cũng không vừa ý, có sự hung ẩn ở trong.
*Chiếu nghiệm: Học trò đi thi mà chiếm được quẻ xâm này thì không đậu, trở về
không có xe cộ nên phải đi bộ về nhà.
*Cổ nhân: Hàn Tín công lao bất cữu
Xâm này tích ông Hàn Tín có đại công giúp vua cao Hán Tổ đánh thắng hạng võ
khi ông Hán bái công được nghiệp đế rồi thì phong cho hàn Tín làm tề Vương đến sau vua
Hán cao tổ nghe lời gièm xém của bà lữ hậu nên Hàn Tín bị giết
LỜI GIẢI
VIỆC CÔNG DANH : Công danh trôi theo dong nước học có tài mà thi không đậu
VIỆC THÀNH LỢI : Làm ăn tầm thường không đặng khá
VIỆC KIỆN THƯA : Kiện thưa khó lắm
VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh nặng khó mạnh
VIỆC MƯU VONG : tìm việc nào hư viếc ấy, không ra chi tiết
VIỆC ĐI ĐƯỜNG : kẻ đi đường bị trắc trở nhiều việc
VIỆC HÔN NHÂN : Hôn nhân không thành
VIỆC GIA ĐẠO : Trong gia đạo không yên ổn
Lời bàn của dịch giả
Xâm xấu, chiếm được xâm này thì phải dè dặt, cẩn thận việc chi xảy ra thì thấy họa,
có được việc cũng khổ tâm mà không ích chi cho mình hết. Nếu như cố công làm việc ấy
thì nữa đường ắt bị phế bỏ, vậy phải canh cải mới có tài lộc, và muốn làm gì thì đừng cho
người khác biết công việc của mình làm, cầu công danh thì hưởng không được lâu dài.
Xuất hành bất lợi, cầu bịnh không tốt.
• Xâm số 12
Ất Ất - Trung bình
Hán dịch
Vinh quy kỳ vọng tại xuân tiền
Thùy liệu thu lai hựu bất nhiên
Trực ngộ thành gian quới công tử
Nhứt sanh hoạt kế thỉ an toàn.
Việt Dịch
Mùa đông vọng tính việc vinh sang
Ngờ lại thu sang chẳng vẹn toàn
Băng gặp quý nhân người giúp đỡ
Toan lo mới được trọn đời an.
Thánh ý: Công danh chậm, tài chưa có, bịnh phải đổi thầy, kiện phải thôi, hành
nhơn về, thai sinh trai, làm ăn buôn bán thì phải dùng người bán lân cận với mình, kiện
thưa thì qua tới mùa thu mới thấy tin tức, chớ nghe kẻ nói xàm, có người quế nhơn ở giúp
mình thì mới khá được, làm việc chi lớn phải đợi qua xuân tới.
*Chiếu nghiệm: Một anh học trò hỏi việc trọn đời, chiếm được xâm này lâu rồi
mà chưa được danh phận, sau qua quận Hoài thăm một ông quan kia mới gặp một người
khách ở phương Tây nhà Đại Thanh dang tay giúp đỡ mới được công danh.
*Cổ nhân: Tô Võ chăn dê.
Xâm này tích ông Tô võ vâng lịnh triều đình nhà Hậu hán đi xứ qua nước, Hung nỡ
chiếu dụ ngài đầu vì người khi tiếc nên không chiệu đầu chúa hung nô bắt ngài cầm tù, rồi
ngài lên Bắc Hải để chăn dê
LỜI GIẢI
VIỆC CÔNG DANH : Công danh chậm trễ
VIỆC TÀI LỢI : Làm ăn còn lôi thôi chưa khá
VIỆC BỊNH HOẠN : Phải đổi thầy đổi thuốc mới mong lành
VIỆC KIỆN THƯA : Phải kiếm việc giải hòa đừng tín tới nữa
VIỆC ĐI ĐƯỜNG : người đi đường sẽ trở về
VIỆC SANH SẢN : Sẽ sanh đặng con trai
VIỆC MƯU VONG : Cứ việc nhân việc nghĩa mà làm, thì sao sao cũng
được thành sự
VIỆC GIA ĐẠO : Gia đình được vững bền
Lời bàn của dịch giả
Xâm xấu, cầu gì cũng vô ích, khó khăn phải cẩn thận chờ thời, mưu vọng rất mới
đặng thông.
Xâm số 13
• Ất Bính - Trung bình
Hán dịch
Quân kim Canh Giáp vị hanh thông
Thả hướng giang đầu tác điếu ông
Ngọc thố tùng sanh ưng phát tích
Vạn nhơn đầu thượng sánh anh hùng.
Việt dịch
Gặp Canh Giáp vận chưa hanh thong
Câu cá đợi thời tựa bực sông
Đôi độ người tôn trọng ra trở mặt
muôn người rõ mặt anh hùng.
Thánh ý: Ngày Canh, ngày Giáp thì không khá, ngày Mẹo thì phát đạt lợi và danh,
bịnh chậm mạnh, kiện đặng mà lâu, hành nhơn về, gặp ngày Mẹo thì tốt, gặp ngày Canh và
ngày Giáp thì chẳng hay chút nào.
*Chiếu nghiệm: Một người đi thi chiếm được xâm này thi không đậu lại còn mắc
tai họa mà chết, anh học trò đi thi gặp năm Giáp ngũ, hay tháng tuổi Giáp ngũ thì đoán
rằng thi đậu.
*Cổ nhân: Ông Khương Thượng câu cá sông Vị Thủy
Xâm này tích ông khương Thái Công tức là Khương thượng đương câu cá tại song
vị thủy có vua văn vương của tây châu đến rước ngài về làm tướng quốc
LỜI GIẢI
VIỆC CÔNG DANH: Thời vận chưa có, tới năm mẹo hay là thasngmeoj mới có thời vận
VIỆC TÀI LỢI: Làm ăn không khá, cũng là đến năm mẹo hay là tháng mẹo mới khá
VIỆC BỊNH HOẠN: Bịnh đâu dây dưa, nhưng cũng mạnh
VIỆC HÔN NHÂN: Hôn nhân chậm trễ, rồi cũng thành đặng
VIỆC KIỆN THƯA: Kiện thưa rốt cuộc đặng lý
NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG: Người đi đường cũng sẽ về
VIỆC MƯU VONG: mỗi việc, mỗi cư sử nên theo điều nhân, điều nghĩa thì công chuyện
đều xong xuôi cả thẩy
VIỆC GIA ĐẠO: Việc gia đạo bị đổi đời.
Lời bàn của dịch giả
Xâm không tốt phải chờ thời, chờ năm tháng ngày giờ Mẹo thì tốt, phải giữ mình
cẩn thận thì khỏi họa mà gặp phước. Thời chưa tới phải thủ cựu, chờ sau rất lâu rồi mới có
người giúp đở đặng việc. Mình đừng tham, đừng giận, đừng ghét, để tự nhiên mới có
phước. Ý xâm nói người quân tử bị nạn 15 năm rồi sau mới phát đạt.
Xâm số 15
• Ất Mậu - Trung bình
Hán Dịch:
Lưỡng gia môn hộ các tương đương
Bất thị nhơn duyên mạc đáo lương
Trực đáo xuân phong hảo tiêu tức
Việt Dịch:
Môn đương hộ đối vẹn hòa hai
Chẳng phải nhân duyên chớ ép nài
Hãy đợi gió xuân tin tức tới
Phòng loan cầm sắc giọng hòa hài
Thánh ý: Hôn nhơn chưa hiệp, kiện chưa xử, danh lợi chậm, phòng khẩu thiệt, có
thai đẻ khó, đợi qua mùa xuân làm việc chi cũng khá.
*Chiếu nghiệm: Một người đi buôn qua nước Sở buôn bán, chiếm được quẻ xâm
này thì tính qua mùa thu ắt trở về đến nơi, không dè mắc việc cản trở nên qua mùa xuân
mới về đến nhà.
*Cổ nhân: Trương Quan Thoại mến chị Lan Anh.
Xâm này tích Ông Trương Quân Thoại nhớ nàng Lan Anh
LỜI GIẢI
VIỆC CÔNG DANH : Công danh chậm lắm
VIỆC TÀI LỢI : Việc làm ăn lôi thôi
VIỆC HÔN NHÂN : Hôn nhân chưa hiệp đặng
VIỆC KIỆN THƯA : Việc kiện thưa còn rắc rối nhiều
VIỆC DANH SẢN : Việc sanh sản phòng sự trắc trở, khó khăn
VIỆC TIN TỨC : Tin tức sẽ đến
VIỆC XẨY ĐẾN : Phải giữ mình cho lắm phong lời ăn tiếng nói
VIỆC GIA ĐẠO : Gia đạo tầm thường Phải phong người ngoài cho lắm
chẳng nên nói việc kín với ai
Lời bàn của dịch giả
Chiếm được quẻ xâm này thì phải chờ thời vì trăm việc khó hòa, khó nên phòng
ngày sau có chuyện lo rầu nó tới mà e có sự rủi ro, phòng khẩu thiệt, thị phi, e trong cốt
nhục có sự lộn xộn. Muốn việc chi thì danh bất thành, lợi bất tựu, dầu mình làm lớn mà
khổ thân vô ích, chờ vật đổi sao dời thì mới được việc. Chỗ mình muốn mà không đặng,
đợi có việc khác thì được. Đợi qua năm Dần, Mẹo, mùa thu xấu, qua mùa xuân mới nên
việc.
Xâm số 16
Ất – Canh - Hạ Hạ
• Hán dịch
Vạn sự vưu vưu nan biện minh
Bất như túc liễu thả qui canh
Bàn nhơn phiến hay quân hưu thính
Thử sự đương mưu thân đệ huynh.

Xâm số 28
Bính Canh - Thượng Kiết
Hán dịch
Công hầu tướng tướng bổn vô chủng
• Hảo bả cần lao kế thượng thiên
Nhơn sự tận tùng thiên lý kiến
Tài cao khỏi đắc khốn lâm tuyền.
Việt dịch
Công hầu chẳng phải giống lưu truyền
Siêng giỏi trời cho lẽ tự nhiên
Cả thảo việc người trời thấy rõ
Tài cao nở ẩn chốn lâm truyền
Thánh ý: Bịnh hay kiện có người giải, danh lợi phải chờ, thất vật kiếm ra, hết bỉ rồi
thới, hành nhơn về.
*Chiếu nghiệm: Một anh học trò hỏi việc chung, thân chiếm quẻ xâm này sau học
võ thấy chẳng lợi phải bỏ khoa võ học khoa văn, sau làm quan phủ Tiều Châu trọn đời.
*Cổ nhân: Tương Như đề Kiều.
Xâm này tích ông Mã Tương như đi thi, đi tới cầu ông để mấy chữ như vầy “nếu tôi
thi không đậu thì tui thề không trở về cái cầu này nữa” Ông thi đậu cao làm quan lớn
LỜI GIẢI:
VIỆC CÔNG DANH Công danh ban đầu khó sau dễ
VIỆC TÀI LỢI : Làm ăn ban đầu không khá, sau khá đặng
VIỆC KIỆN THƯA : ban đầu dây dưa đến sau quan giải hòa
VIỆC HÔN NHÂN : ban đầu trắc trở, lúc sau hòa hiệp
VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh đâu lâu ngày đến sau mạnh đặng
VIỆC ĐI ĐƯỜNG : Kẻ đi đường gần về
VIỆC MƯU VONG : Cứ mỗi việc mỗi làm phải chẳn nên mơ ước sự chi
quấy thì có thánh thần phù hộ
Lời bàn của dịch giả
Xâm tốt, bất cầu tri chí, không cầu cũng đặng, con mắt thấy khó, mà thời mình có,
nhưng phải rán công làm đừng làm biếng thì được việc, nên việc. Tuy thấy khó nhưng
đừng trể nãi, đừng bỏ qua, mau mau sốt sắng lo làm cho siêng và phải tính trong bụng thì
trời giúp cho thành công chẳng sai, bịnh phải làm phước sẽ thuyên giảm.
Xâm số 29
Bính Nhân - Thượng Thượng
Hán dịch
Tổ tông tích đức kỷ đa niên
• Nguyên viễn lưu trường khánh tự nhiên
Nhược cánh tháo tu vô quyện kỷ
Thiên tu hườn nhữ cựu thanh chiêu.
Việt dich
Tổ tông tích đức đã thâm niên
Vĩnh viễn nhiều đời phước tự nhiên
Thêm rán làm lành lòng chẳng mỏi
Trời cho người được phước liền liền.
Thánh ý: Phước trời dành để, thai sanh trai, bịnh đặng bình yên, kiện đắc lý, danh
lợi đặng, hành nhơn có tin về.
*Chiếu nghiệm: Một anh học trò đi thi chiếm được quẻ xâm này đậu được tiểu
khoa rồi sau đậu được Thủ khoa.
*Cổ nhân: Tư Mã Ôn Công than nghèo.
Xâm này tích ông Tư Mã Ôn công than vản sự khốn khổ
LỜI GIẢI:
VIỆC CÔNG DANH : Thi đậu công danh có
VIỆC TÀI LỢI : Làm ăn đặng lợi, nhưng phải siêng năng
VIỆC KIỆN THƯA : Kiện thưa đắc lý
VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh đặng mạnh
VIỆC HÔN NHÂN : Hôn nhân hòa hiệp
VIỆC ĐI ĐƯỜNG : Kẻ đi đường gần về
VIỆC SANH SẢN : Sẽ sanh đặng con quí
VIỆC MƯU VỌNG : Mỗi việc làm đề do theo nhân nghĩa mà xử sư, đừng tham
ham hố, thì làm gì cũng được hết
Lời bàn của dịch giả
Xâm tốt nhưng phải làm lành, làm phước, tích đức, thuận theo lẽ trời thì trời cho
nên việc, vật đã mất nhưng kiếm có lại, bỉ mà có thới lai, bây giờ hụt rồi sau mình có cái
khác, người có lỗi phải ăn năn chừa lỗi và lo làm lành thì trời sẽ trả sự lành sự tốt lại liền
Xâm số 30
Bính Quí - Trung Kiết
Hán dịch
Phụng công cẩn thủ mạc khi tâm
• Tự hữu hanh thông kiết lợi lâm
Mục hạ vinh cầu thả hưu hỉ
Thu kỳ dữ tử định gian âm.
Việt dịch
Phép công nắm giữ bỏ tà tâm
Vận mới hanh thông lợi lộc đầy
Mọi việc đã làm thôi khá bãi
Sang thu cho gã phước thêm đầy.
Thánh ý : Lợi danh có song đừng tham, kiện hòa thì tốt, bịnh đợi thuốc, hôn nhơn
đã ước, tiền nan hậu vị qua thu khá.
*Chiếu nghiệm: Có người tuổi trẻ làm lính giữ lòng trung hậu, ở lâu mà không có
lên chức, đến mùa thu sẽ gặp một người học trò khá, người này sẽ gả con gái cho, qua ngày
sau cha vợ chàng rễ đặng hiển vinh.
*Cổ nhân: Liễu Nghi truyền thơ.
Xâm này tích ông Liễu nghi đặt sách để dậy đời
LỜI GIẢI:
VIỆC CÔNG DANH : Công danh chưa gặp thời
VIỆC TÀI LỢI : Làm ăn chậm rãi, chẳng nên tham lam ham hố
VIỆC KIỆN THƯA : Chẳn nên sanh sự, phải cầu hòa thì tốt hơn
VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh phải ngưng thuốc lại, cầu thầy giỏi
VIỆC HÔN NHÂN : Hôn nhân chưa đặng hiệp
VIỆC ĐI ĐƯỜNG : Kẻ đi đường gần về
VIỆC GIA ĐẠO : Gia đạo tâm thường
VIỆC MƯU VONG : Cứ theo việc phải mà làm luôn, qua tới mùa thu sẽ có quí
nhân giúp sức
Lời bàn của dịch giả
Xâm khá, nhưng thủng thẳng đợi thời thì tốt, mà phải ở cho công bình đừng dối
lòng, tà tâm thì sẽ được, trước khó sau dễ, trăm việc phải cẩn thận thì sau mới có phước
lộc.
Người quan nhơn chiếm quẻ xâm này ắt bị xâm, học trò chiếm xâm này đi tới
không được. Buôn bán có lời mà đừng tham, bịnh đợi thuốc, đi thi đợi qua mùa thu, hôn
nhơn có lời giao ước với nhau.
Xâm số 31
Đinh Giáp - Trung Kiết
Hán Dịch
Thu đông tác sự chỉ tầm thường
• Xuân đáo môn đình tạm kiết xương
Thiên lý tín âm phù viễn vọng
Huyên đường khoái lạc tự an khương.
Việt dich
Thu đông mọi việc cũng tầm thường
Xuân đến gia đình được kiết xương
Ngàn dặm tin lành trông cũng tới
Mẹ cha vui vẻ được an khương.
Thánh ý: Kiện phải phòng, bịnh giảm lần, tài mới vượng, danh mới vọng, hành
nhơn gầnvề, hôn nhơn tốt, gia đạo hòa, qua thu đông sắp tới sang năm thì phước lộc có.
*Chiếu nghiệm: Một anh học trò chiếm quẻ xâm này nhằm mùa thu đi thi chẳng
đậu, qua mùa đông tầm thường tới mùa xuân thì đậu cao.
*Cổ nhân: Tô Khanh giúp tin.
Xâm này tích ông Tô Võ lúc bị hung nô bắt ở bên hồ, có lấy một nàng gia nhân làm
vọe khi ông đặng trở về quê hương, ông bỏ nàng ấy lại, ông về một mình
LỜI GIẢI:
VIỆC CÔNG DANH : Công danh vừa đặng
VIỆC TÀI LỢI : Làm ăn càng ngày càng khá
VIỆC KIỆN THƯA : Kiện thưa phải thận trọng
VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh gần mạnh
VIỆC HÔN NHÂN : Hôn nhân hòa hiệp
VIỆC ĐI ĐƯỜNG : Kẻ đi đường gần về
VIỆC MƯU VONG : Cứ việc phải mà làm, đừng làm điều gì tội lỗi, thì cầu
việc chi cũng đặng
VIỆC GIA ĐẠO: Gia đạo bình an vui vẽ
Lời bàn của dịch giả
Xuân khá, làm việc gì cũng phải hưởn hưởn đừng gấp, đừng nóng nảy, bằng nóng
nảy có sự không hay. Phàm việc chi cần lo cần làm cần cầu khẩn thì tốt, nhưng đợi qua
mùa xuân mới chắc được việc chớ mùa thu không chắc, qua mùa xuân vận mới thông. Môn
đình sẽ có sự tốt lành, tài vật thủng thẳng sẽ thêm, lần buôn bán được tốt, hôn nhân thành,
bịnh không sao, cầu tài thủng đừng gặp, kiện thưa sợ e có người ở xa tới xúi giục. thi thì
qua mùa xuân thì mới đậu.
Xâm số 32
Đinh Ất - Hạ Hạ
Hán dịch
Lao lao khốt khốt kính hà qui
• • Tật bịnh kim da thị dữ phi
Sự đáo đầu lai hồn tơ mộng
Hà như hưu yến dụng tâm cơ.
Việt dich
Nhọc lòng lận đận chẳng ra chi
Tật bệnh rất nhiều thêm thị phi
Việc đến rốt rồi như giấc mộng
Chi bằng mưu cải bất hành vi.
Thánh ý: Kiện không khá, kiện chưa thông, bịnh còn hiểm, tài khó kiếm, hôn nhơn
trắc trở, tháng 6 e có bịnh hay mẹ cha, chuyện gì cũng có đầu mà không có đuôi, ban đầu
được sau không được.
*Chiếu nghiệm: Đời vua Thiên Khải năm Giáp Tý mở hội thi, đất Sơn Đông có 3
người đồng đi thi chiếm được quẻ xâm này, trong lòng nói không đậu, té ra sau đệu chức
Giải Ngươn vì hạp trúng nhằm bản thi Đinh Ất và tuổi Đinh Ất.
*Cổ nhân: Châu Công giải mộng.
Xâm này tích ông châu công bàn chiêm bao
LỜI GIẢI
VIỆC CÔNG DANH : Công danh chưa đặng
VIỆC TÀI LỢI : làm ăn càng ngày càng lụn bại, chẳng ra chi tiết
VIỆC KIỆN THƯA : Kiện thưa sẽ bị hại
VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh còn nặng chưa mạnh
VIỆC HÔN NHÂN : Hôn nhân không hiệp
VIỆC ĐI ĐƯỜNG : kẻ đi đường cách trở chưa về
VIỆC MƯU VONG : Cần nên làm việc chi tiết, nếu thì phải bị tai hại
VIỆC GIA ĐẠO : Gia đạo không yên, xào xáo
Lời bàn của dịch giả
Xâm xấu lắm phải thối bộ, phải ăn năn chờ thời, bằng không thì bị khẩu thiệt, thị
phi nó tới mà có họa to. Đừng cương cầu , như cải lại thì bị hoạn nạn và bịnh hoạn. Mình
muốn tính việc chi thì không trúng gì hết, có rán làm thì hữu danh vô thực, đi thi khó đậu,
buôn bán khó có lời, mà còn bị thua lỗ nữa, bịnh khó tháng sáu phòng có nạn.
Xâm số 33
Đinh Tính - Trung bình
Hán Dịch
Bất phân Nam Bắc dữ Đông Tây

SỐ 1 ĐẠI CÁT


Xăm chữ hán việt
Nguy nguy độc bộ bạch vân gian
Ngọc điện thiên quan đệ nhất ban
Phú quí vinh hoa thiên phó nhữ
Phúc như Đông hải thọ như san
Dịch
Sừng sửng nơi cao người đứng đây
Cung vàng quan tước nhất nơi này
Vinh hoa phú quí trời giao phó
Sống sánh núi cao phuc đủ đầy
Tích : Hán cao tổ vào thành.
Thánh ý : Công danh toại , phúc lộc toàn , kiện hữu lý , bệnh thuyên giảm , điền vụ trúng , hôn nhân tốt , người đi tới .
Tô đông pha giải : Đang ở nơi cao ,tài ba siêu quần . danh đề bảng hổ , công trạng vui mừng , cả đời vinh hiển , do trời sắp đặt , lộc cao phúc dầy, tính mưu thành tựu.
Thơ Bích Tiên
Hán việt
Nguyệt lý bản đan quế
Thành danh bộ ngũ kỳ
Cầu mưu giai xưng ý
Vạn sự túc vô nghi
Dịch
Bẻ quế quảng hàn cung
Thành danh dạo khắp vùng
Tính toan mừng toại ý
Muôn việc chớ ngại ngùng

SỐ 2 THƯỢNG CÁT
( 02 ) 第二号簽 上
吉盈盈消息總天時
自此君當自事宜
若問前程歸宿地
更須方寸可修為
碧仙注禍福從天降
心仁萬事宜
若還無妄作
灾散禍消除
Xăm chữ hán việt
Doanh hư tiêu tức tổng thiên thời
Tự thử quân đương tự sự nghi
Nhược vấn tiền trình qui túc địa
Cánh tu phương thốn khả tu vi
Dịch
Tin tức nên hư bởi tại trời
Mọi việc từ đây đã đúng thời
Tiền đồ nơi ở như người hỏi
Thay đổi ít nhiều phải sửa thôi
Tích : Trương tử phùng dạo xích tùng
Thánh ý : Kiện nên hòa , bệnh cầu khấn , công danh có , muộn chớ dội , cầu tài bình , hôn nhân tốt , nếu làm trái , thân khó toàn .
Tô đông pha giải : Vạn sự thiếu thừa , Tùy trời xử lý , bĩ cực thới lai , việc không lủng củng , thận trọng mới tốt , sửa đổi việc làm , chí nên sàm động , vạn phúc tới thời .
Thơ Bích tiên
Họa phúc tùng thiên giáng
Tâm nhân vạn sự nghi
Nhược hoàn vô vọng tác
Tai tán họa tiêu trừ
Dịch
Họa phúc do trời cao
Nghĩa nhân quí siết bao
Như không làm việc quấy
Tai họa sẽ rời mau.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By caoxuantai1996
Hình đại diện của thành viên
By caoxuantai1996
#981756 giờ em mới xem, đủ 100 thẻ , nhưng em muốn tải trên trang 123doc cơ, thẻ có các phần chi tiết như này ạ:
SỐ 01: GIÁP GIÁP - ĐẠI KIẾT
Xăm chữ hán
Nguy nguy độc bộ bạch vân gian
Ngọc điện thiên quan đệ nhất ban
Phú quí vinh hoa thiên phó nhữ
Phước như Đông hải thọ như san
Việt Dịch
Bước cao vòi vọi giữa mây tuôn
Điện ngọc ngàn quan thãy kính tôn
Phú quý vinh hoa trời đã định
Phước tầy biễn cã thọ tầy non
Thánh ý : Công danh toại , phúc lộc toàn , kiện đắc lý , bệnh mau mạnh , hôn nhân đặng hạp, thai sanh nam, hạnh nhân chậm về.
Chiêm Nghiêm: Có người học trò đi thi đặng quẻ xâm này, sau thi đậu được, hai khoa làm quan ngồi hoài một chỗ, chớ không đi xa.
CỔ NHÂN: HỚN CAO TỔ NHẬP QUAN TRUNG TRANH VỚI HẠNG VÕ.
Xâm này tích ông hơn bái Công tên Lưu bang đến đất quan trung tranh thiên hạ với ông Hạng Võ khi thắng đặng Hạng Võ thì lên ngôi hớn vương đến đời sau được tuy tặng Hớn Cao Tổ.
LỜI GIẢI
VIỆC CÔNG DANH : thi đậu cao làm quan tột phẩm, giầu sang hơn người
VIỆC THÀNH LỢI : Buôn bán đại lợi, tiền vô nhiều, nợ nần thiên hạ điều trang trãi.
VIỆC KIỆN THƯA : Kiện được đắc lý, mình xin việc gì cũng được.
VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh gặp thầy gặp thuốc mau mạnh.
VIỆC RUỘNG VƯỜN: Ruộng vường được tươi, được trúng mùa, hoa lợi thâu nhiều.
VIỆC HÔN NHÂN : Phải duyên phải nợ cưới hỏi xong xuôi, chồng vợ ở đời với nhau.
VIỆC THAI SANH : sanh sản bình an, mẹ tròn con vuông
VIỆC ĐI ĐƯỜNG : kẻ đi đường bình an, đi đến nơi về đến chốn, nhưng hơi chậm về
VIỆC MƯU VỌNG : Mỗi việc phải cư xử cho công bình, cứ việc phải mà làm, thì tránh được đều tội lỗi
LỜI BÀN CỦA DỊCH GIẢ
Người có phước đức. được làm quan hay anh học trò xin được xâm này, thì tốt.
Người thường nhơn chiếm được xâm này, nếu cầu danh thì được, còn cầu tài thì không có tài.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#981758 tương đương mà em. Cái kia đắt quá, không mua hộ em được
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#981765 cái kia nó đòi giá 50k thì quá cao rồi. Đọc suy luận chút là ra có gì đâu, toàn từ hán việt mà
Hình đại diện của thành viên
By Hoaan
#1015037
daigai đã viết:Tải lại đi bạn, mới up đủ 100 quẻ đó

Ad xem lại đi nhé. trong danh sách này ghi thiếu nhiều lắm.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement