Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhocconbuongbinh310
#981456 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn đã thu thập, xử lý một khối lượng tư liệu hội thoại hay có tính chất hội thoại. Từ đó phân tích, so sánh, đối chiếu hệ thống tợ từ trên hai mặt ngữ nghĩa và chức năng, nhằm giúp cho công tác giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

cứu ngôn ngữ. Theo cách tièp cân cùa ngũ dung học, càu từ vị thê là một đơn vị
có tính chất cấu trúc vò trừu lượm đã đnợc nhìn nhận thong qua các phát ngôn
(utleiance). Các nhà ngôn ngũ học làm việc nhiều với các phát ngôn hơn là câu.
Sự dề cao vai nò cùa phái ngón cũng có Iighm là mở la con đườipg tiếp cận với
thưc tẽ sinh động cim đời sông ngon ngừ. Phái ngôn với tư cách là một đơn vị của
lioạl động lời nói bao giờ cũng gắn với mộl ngũ cánh cụ thể, với người nói và
người nghe cụ Ihế. Qua việc nghiên cứu phát ngôn, người ta phát hiện ra nhiều
khúi cạnh, nội dung nghiên cứu mỏi mt’ và rất hữu ích, tạo ra những khả năng
mới và đượciy triển vọng cho việc riếp cận một cách lổng hợp đối với ngôn ngữ. Với
tư cách là những vêu tó chú yếu XIIÍÌI hiện trong các phát ngôn-lời nói, các nhóm
từ liêu trên đóng một vai trò hêl sức quan trọng trong việc hình thức hoá phát
ngôn, truyền liii những nội dung ngữ nglím tình thái đa dạng và đầy biến động.
Cũng chính vì vậy. việc nghiên cứu sâu hưn về các nhóm từ này là một phần nội
dung quan IIỌIIO lio iiịi định hưứnu Iiiỉh iin cứu giao tiêp lời nói tiêng Việt.
Mặt khác, với tư cách là người ctà có quá trình giáng dạy tiếng Việt cho
người nước ngoài, chúng tui Iiíiận Ihấv lãng cẩn phải có một sự nghiôn cứu cụ
thể, chi liêl hơn về hai nhóm tù' này bới chúng là những nhóm từ có ỉihững đặc
điếm I ieng. ràl phúc lạp. khó SU' dụiiỊi VÌI khó giáng dạy. Một thực tê là hầu hết các
giang viên khi dạy về các từ này cho h£ơời nước ngoài đều gặp khó khăn nếu
không muốn đưa ra một vài cách giai thích tương đồi “ hàm hồ” , đôi khi đơn giản
hoá v;ú trò chức năng và ngũ' nghĩa cua chúng. Hệ quả là người học luôn phải
loay hoay, vậi 1(111 một cách “ mơ hổ" vứi chúng, trong khi đó, họ hoàn toàn
khỏng ý Ibức được rằng chúng IÌI nhỬM£ yếu lò hêt sức quan trọng trong phong
cách hội Choại, trong việc d i ẻ n đạt I1ÌỘI cách tinh tế, sinh động những nội duiìí*
CÀI1 truyền đạt, trong việc gửi gam nhữnu. thông tin pliụ nhimg rất cần thiết từ
người nói tiên người nghe, trong viẹc ngu ý. mượn lời. Và cuối cùng, nhưng rất
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By paboo
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010000 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement