Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Felabeorbt
#981449 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Khái quát về liên từ trong tiếng Hán hiện đại: khái niệm liên từ, phạm vi và phân loại liên từ, sự khác nhau giữa liên từ với phó từ và giới từ. Khảo sát đặc điểm của các liên từ:“并; 和; 而”trong tiếng Hán hiện đại trên các phương diện: đặc điểm kết cấu, đặc trưng ý nghĩa và cách sử dụng chúng; từ đó đối chiếu các liên từ với các từ tương đương trong tiếng Việt. Khái quát lỗi dùng 3 liên từ : “并; 和; 而”trong tiếng Hán hiện đại của sinh viên Việt Nam học tiếng Hán qua việc đối chiếu cách dùng cùng 3 liên từ với các từ tương đương trong tiếng Việt và cách khắc phục những lỗi sai. Trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị về phương pháp giảng dạy và dịch thuật tiếng Hán hiện đại

Trung Quốc là một trong những quốc gia có diện tích và dân số lớn
trên thế giới. Mấy năm gần đây, cùng với chính sách cải cách mở cửa của
Trung Quốc, trên các lĩnh vực kinh tế, kỳ thuật, giáo dục, văn h oá... đã thu
được những thành tựu to lớn. Do vậy, tiếng Hán đối với các nước trên thế
giới cũng ngày càng phổ biến. Hiện nay, nhiều nước đã hình thành những
cơn sốt học tiếng Hán, trong đó có Việt Nam. Ở V iệt Nam, nhu cầu học ngoại
ngừ nói chung và tiếng Hán nói riêng ngày càng phát triển. Khuynh hướng
nghiên cứu đối chiếu các vấn đề, các hiện tượng ngừ pháp hay các phạm trù
của các ngoại ngữ với tiếng Việt nhằm tìm ra những giải pháp tối ưu cho việc
giảng dạy ngoại ngữ và dịch thuật ngày trở nên cần thiết. Tìm hiểu tiếng Hán
từ góc độ lý luận, đưa ra những định hướng nâng cao hiệu quả của việc học
tiếng Hán với tư cách là một ngoại ngữ đang là một nhu cầu cấp thiết đổi với
người nghiên cứu ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Hán ở Việt Nam hiện nay.
Trong quá trình học tập, giảng dạy và nghiên cứu Hán ngữ, chúng tôi
nhận thấy việc sử dụng liên từ trong tiếng Hán là một trong những khó khăn
mà những người học ngoại ngừ thường mắc phải. Trong Hán ngữ hiện đại, 3
liên từ “ ÍP; ĩỉn ” ta thường gặp thấy trên sách vở và trong khẩu ngữ có
tần suất sử dụng cao. Ba liên từ này, nhìn chung rất đơn giản, nhung để sử
dụng đúng là một điều khó. Bởi vì, nghĩa của ba từ này gần giống nhau, hơn
nữa, khi đối chiếu với những từ tương đương trong tiếng Việt, nó có nghĩa
gần giống với từ “và; vả lại; với; cùng”. Chính vì vậy, khi sử dụng 3 liên từ
này, rất nhiều người trong quá trình học tập, nghiên cứu, cũng như dịch thuật
mắc phải những l ồ i . Ở Việt Nam đã có cả một bề dày dạy và học tiếng Hán,
nhưng những công trình nghiên cứu với tư cách một chuyên đề, khảo sát về 3
liên từ “ ÍD; M ” có đối chiếu với các từ tương đương trong tiếng Việt,
cho đến nay hầu như chưa có.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Xuất phát từ thực tế trên, chúng tui chọn khảo sát 3 liên từ “ # ; ;
Ịfố” trong tiếng Hán hiện đại có đổi chiếu với các từ tương đương trong tiếng
V iệ t làm đề tài nghiên cứu cua luận văn này, nhằm mục đích : giới thiệu 3
liên từ “ # ; í f l ; M ” này, tìm ra các mô hình câu có từ tương đương của
tiếng V iệt, chỉ ra các lồi sai, nguyên nhân và cách khắc phục, góp phần vào
việc giảng dạy và dịch thuật.
2. Đ ối tirợng và phạm vi nghiên cứu
V ới mục đích và ý nghĩa nêu trên, luận văn xac định đối tượng nghiên
cứu là :3 liên từ“ #■; ÍO ; rỉo” trong tiếng Hán hiện đại về cấu trúc và chức
năng; đối chiếu với các từ tương đương trong tiếng Việt.
Phạm v i nghiên cứu là 3 liên từ “ ; f f l ; M ” trong hệ thống ngừ
pháp tiếng Hán.
Nguồn tài liệu lấy từ các từ điển Hán ngữ hiện đại và tư liệu giảng dạy ở
các trường đại học lớn tại Trung Quốc; trong các tác phẩm văn học, sách báo;
trắc nghiệm trên sinh viên và người nước ngoài học tiếng Hán.
3. Nhiệm vụ của luận văn
Luận văn tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:
-K hái quát những vấn đề lý luận
- Khảo sát đặc điểm của các liên từ ; ío • M ” bao gồm: đặc điểm
kết cấu, đặc trưng ý nghĩa và cách sử dụng chúng.
- Đ ối chiếu các liên từ với các từ tương đương trong tiếng V iệt.
- Chỉ ra các lỗ i sai thường gặp của sinh viên V iệt Nam , nguyên nhân và
cách khắc phục, trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị về phương pháp giảng
dạy.
4. Phư ơng pháp nghiên cứu
Sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: thống kê, phân tích và phương
pháp đổi chiếu .
5. Cấu trúc của luận văn
Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, gồm 3 chương
Chương 1: Khái quát về liên từ trong tiếng Hán hiện đại
Chương 2: Chức năng, cách sử dụng của 3 liên từ “ 2 f ; í n ; M ” trong tiếng
Hán hiện đại.
Chương 3: Khảo sát lồ i dùng 3 liên từ ÍO ; rfiĩ ” của sinh viên V iệt
Nam học tiếng Hán .
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By shehebetian1408
#1009826 Chao ad, minh không the dowm duoc tai lieu nay, link da bi hong. Nho Ad giup minh voi. Thank nhieu a!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009833 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement