Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By gabmar_sk
#979034 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Khái quát quá trình du nhập, phát triển và những đặc trưng cơ bản của Islam giáo ở Đông Nam Á. Phân tích ảnh hưởng của Islam giáo đến đời sống chính trị ở một số nước trong khu vực Đông Nam Á. Tìm hiểu quá trình du nhập và phát triển của Islam giáo (đạo hồi) cũng như chính sách tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
1. Tính cấp thiết của đề tài
Islam giáo là một tôn giáo độc thần phát triển thứ ba sau Thiên Chúa
giáo và Do Thái giáo. Nó xuất hiện ở Trung Cận Đông và bắt nguồn từ chính
mảnh đất, được nuôi dưỡng bằng chính những tư tưởng, căn cứ trên chính
những truyền thống văn hoá như hai tôn giáo ra đời trước đó. Chính vì vậy,
chúng ta có thể cảm nhận thấy những sự vay mượn ở đây cả về phương diện
văn hoá chung lẫn về phương diện thuần tuý thần học, lễ nghi tôn giáo trên
mỗi bước đi của Islam giáo. Chúng thể hiện ở biểu tượng niềm tin, ở các
nguyên tắc thờ cúng, ở thần thoại, ở các điều răn đạo đức… như các tôn giáo
đó. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận tính độc đáo của Islam giáo với
tư cách một tôn giáo thế giới. Khác với Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo, lịch
sử cho thấy Islam giáo đã hình thành trong điều kiện hợp nhất chính trị và tôn
giáo. Bản thân các giáo chủ, giáo sĩ và những nhà tiên tri đồng thời cũng là
các thủ lĩnh chính trị, quan lại của bộ máy chính quyền, hay ảnh hưởng, chi
phối đến quyền hành pháp của bộ máy hành chính theo các cấp độ và cách
thức khác nhau. Điều này làm cho Islam giáo không chỉ thể hiện được tính
chất rất đặc thù của mình mà còn tác động to lớn đến cuộc sống của con
người, ảnh hưởng to lớn đến văn hoá và nếp sống, đời sống chính trị của
nhiều quốc gia trên thế giới mà nó hiện diện, trong đó có một số nước Đông
Nam Á. Sự đặc thù này lớn và dễ cảm nhận thấy tới mức không phải ngẫu
nhiên mà nhiều chuyên gia lại nói tới “thế giới Islam giáo” hay “nền văn minh
Islam giáo”. Islam giáo đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử, văn hoá,
xã hội không chỉ của người Ảrập mà còn của mọi dân tộc trong khu vực
Trung Cận Đông, Iran, Ấn Độ, nhiều dân tộc Trung Á… Do sự xâm chiếm
của người Ảrập và do ảnh hưởng trực tiếp của Islam giáo đã hình thành nên
số phận của các dân tộc trong thế giới Islam giáo và các truyền thống văn hoá,
các đảng phái chính trị, các chuẩn tắc sinh hoạt và đạo đức, các hình tượng
thần thoại - thi ca… mà hiện nay trực tiếp hay gián tiếp, với các mức độ khác
nhau vẫn quy định đáng kể đời sống của họ. Tuy nhiên, trong suốt hàng thế
kỷ thống trị tuyệt đối của Islam giáo, các truyền thống tiền Islam giáo hay là
đi vào quá khứ không để lại dấu vết gì hay là bị cải biến và chỉ còn quy
thành sự đặc thù của văn hoá dân tộc. Dĩ nhiên sự đặc thù này là rất quý giá
đối với mỗi dân tộc của thế giới Islam giáo.
Hiện nay, quá trình toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả mọi
phương diện của cuộc sống loài người hiện đại, trong đó phải kể đến quá trình
tiếp biến văn hoá với vô số mâu thuẫn và những vấn đề nảy sinh. Islam giáo,
văn hoá Islam giáo và các dân tộc Islam giáo có một vị trí quan trọng trong thế
giới hiện đại. Quá trình xác lập một trật tự thế giới mới cho thấy, Islam giáo
không những làm phong phú các nền văn hoá mà còn nảy sinh những mâu
thuẫn giữa các dân tộc có tôn giáo, văn hoá khác nhau.
Chúng ta đang sống trong thời đại văn hoá hoà bình, vì vậy để xác lập
được một nền hoà bình vững chắc thì sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc,
giữa các tôn giáo, giữa các nền văn hoá khác nhau là điều kiện rất cần thiết.
Chính sự hiểu biết lẫn nhau này đòi hỏi chúng ta phải có tinh thần khoan dung,
phải tìm hiểu văn hoá sinh tồn của nhau, trong đó tôn giáo đóng một vai trò rất
quan trọng. Tiếc thay, do những nguyên nhân nhất định mà Islam giáo chưa
được tìm hiểu nhiều ở nước ta. Vì vậy, việc làm quen với Islam giáo - một
trong những tôn giáo thế giới, một tôn giáo chi phối cuộc sống của hơn 1 tỷ tín
đồ và đang có những tác động mạnh mẽ đến thế giới hiện đại, là một việc làm
rất cần thiết và có ý nghĩa.
Mặt khác, cùng quá trình hội nhập kinh tế ngày càng sâu, rộng thì tất
yếu kéo theo sự hội nhập của các yếu tố khác trong đời sống xã hội. Do vậy,
đòi hỏi chúng ta phải am hiểu rõ văn hóa các nước trong khu vực, trong đó
tôn giáo mà cụ thể là Islam giáo đóng một vai trò rất quan trọng trong đời
sống văn hóa tinh thần. Và việc tìm hiểu Islam giáo ở Đông Nam Á, đặc biệt
là ảnh hưởng của nó đối với đời sống chính trị trong giai đoạn hiện nay có
một ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất quan trọng. Bởi Đông Nam Á là một trung
tâm Islam lớn trên thế giới với trên 200 triệu tín đồ, chiếm 1/6 tổng số tín đồ
trên toàn cầu. Mặt khác, cộng đồng Islam giáo ở Đông Nam Á có những khác
biệt do những điều kiện chủ quan và khách quan tạo ra. Đó có thể là do mức
độ Islam hoá ở các cộng đồng dân cư và dẫn đến vị thế của các cộng đồng
Islam ở mỗi nước là khác nhau. Ở Malaysia và Brunei, Islam giáo là quốc
giáo, song ở Indonesia là một cộng đồng tôn giáo lớn nhất thế giới, với hơn
90% dân số là tín đồ Islam thì lại là một nước thế tục. Hiến pháp Indonesia
không dành cho Islam một vị trí đặc biệt như ở Malaysia. Các cộng đồng
Islam ở các nước Đông Nam Á khác như cộng đồng người Moro ở miền Nam
Philippin, cộng đồng những tín đồ ở miền Nam Thái Lan, Campuchia, Lào,
Việt Nam, Myanmar đều là những cộng đồng thiểu số cả về số lượng tín đồ
lẫn sắc tộc. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, các cộng đồng Islam ở Đông Nam Á
hợp thành một cộng đồng tôn giáo thống nhất.
Cũng như nhiều nước Đông Nam Á, Islam giáo du nhập vào Việt Nam
khá sớm so với Kito giáo và một số tôn giáo khác. Islam giáo du nhập vào
khoảng thế kỷ XIV - XV, tập trung chủ yếu ở cộng đồng người Chăm - một
trong những cộng đồng người Việt có nền văn hoá đặc sắc lâu đời. Trong quá
trình tồn tại và phát triển, tuy số lượng tín đồ không nhiều nhưng cộng đồng
Islam giáo đã để lại dấu ấn đậm nét, góp phần làm nên bản sắc văn hoá đa
dạng, phong phú của dân tộc Việt Nam. Trong quá khứ Islam giáo và chính trị
ở Việt Nam chưa phải là tâm điểm chú ý. Hiện nay ở Việt Nam, cùng với xu
thế hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, thì việc giao lưu văn hoá diễn ra với
mức độ và quy mô được đẩy nhanh, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trong đó có
sinh hoạt tôn giáo. Bên cạnh những mặt tích cực, không thể không có những
tác động tiêu cực, nhất là trên bình diện sinh hoạt tôn giáo. Trong đó có việc
lợi dụng sinh hoạt của một số tôn giáo cho những mục đích chống phá nhà
nước ta đã và đang có nhiều diễn biến phức tạp. Mặt khác, vấn đề Islam giáo
và chính trị ở các nước Đông Nam Á láng giềng đang có những quan ngại
không chỉ với nội bộ Đông Nam Á mà còn thu hút sự chú ý của cả cộng đồng
quốc tế. Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả chính sách tôn giáo, đoàn kết dân
tộc, góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh thì vấn đề quan hệ giữa
tôn giáo, trong đó có Islam giáo với đời sống chính trị ở nước ta hiện nay cần
được quan tâm. Do đó, việc nghiên cứu đề tài “Islam giáo và ảnh hưởng của nó
đến đời sống chính trị hiện đại ở một số nước Đông Nam Á” là việc làm cần
thiết, rất có ý nghĩa không chỉ đối với việc góp phần làm sáng tỏ những vấn đề
của Islam giáo trong quá trình hội nhập và phát triển của cộng đồng các quốc
gia Đông Nam Á, mà còn đóng góp vào việc tìm hiểu đời sống tinh thần và
những vấn đề thực tiễn của đất nước và con người Việt Nam.
2. Tình hình nghiên cứu
Islam giáo là một trong những tôn giáo lớn của thế giới đã và đang thu
hút sự quan tâm chú ý của nhiều nhà nghiên cứu, thuộc nhiều lĩnh vực khác
nhau như: triết học, sử học, tôn giáo học,… Dưới nhiều góc độ tiếp cần khác
nhau, các nhà nghiên cứu đã cho chúng ta thấy được một bức tranh toàn cảnh
về sự phát triển của Islam giáo cũng như những nét đặc thù của Islam giáo so
với các tôn giáo khác.
Trên thế giới đã có rất nhiều học giả nghiên cứu về Islam giáo - một tôn
giáo độc thần như:
Islam giáo của tác giả Dominique Sourdel đã khái quát được quá trình
hình thành và phát triển của Islam giáo với những giới luật, giáo lý rất chặt
chẽ, các phong trào giáo phái. Đặc biệt, tác giả đã phân tích được khá rõ Islam
giáo hiện đại và vị thế của nó trong xã hội hiện nay. Các phong trào và giáo
phái vẫn đang hoạt động mạnh nhằm tái Islam giáo hoá về mặt pháp chế,
giảng dạy và hiến pháp.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014836 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement