Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#784260 Tải miễn phí báo cáo

MỞ ĐẦU
Đất đai đóng vai trò quyết định cho sự tồn tại và phát triển của mọi sinh vật và loài người trên trái đất. Đất đai tham gia vào tất cả các hoạt động kinh tế xã hội, đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu không thể thay thế trong ông nghiệp, là yếu tố quan trọng bậc nhất cấu thành lên bất động sản và thị trường bất động sản. Đất đai còn là một trong những bộ phận lãnh thổ của mỗi một quốc gia. Chính vì vậy mà Điều 1, chương I, luật Đất đai có ghi “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý, Nhà nước giao đất cho các tổ kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội (gọi chung là tổ chức) , hé gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài...”
Đất nông nghiệp là một thành phần cấu tạo nên quỹ đất nên phải có những giải pháp hợp lý trong quản lý và sử dụng đất nông nghiệp.
Đất nông nghiệp là đất để canh tác và những mảnh đất này có các điều kiện thuận lợi. Đất nông nghiệp có rất Ýt nên vấn đề cải tạo và quản lý đất nông nghiệp là vấn đề cấp thiết.
Mục đích nghiên cứu để vạch ra những hướng quản lý, từ đó sẽ sử dụng đất đảm bảo hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản lý đất đai của Nhà nước.
Nhiệm vụ nghiên cứu để người đọc hiểu được rõ thực trạng về đất nông nghiệp ở nước ta để cùng nhau bảo quản và sử dụng hợp lý quỹ đất nông nghiệp.
Đề tài được nghiên cứu với các phương pháp duy vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử.
Phương pháp phân tích tổng hợp.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam. Với toàn bộ quỹ đất nông nghiệp, thực trạng sử dụng đất và những giải pháp về sử dụng đất nông nghiệp.Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement