Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By s0sbabyboys0s
#749655 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở Thái Bình

2
của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong nông thôn. Có những
xã nông dân nổi dậy đập phá trụ sở UBND xã, đập phá nhà của cán bộ xã;
đồng thời đánh đập, tra tấn các cán bộ xã bị coi là phần tử tham nhũng...
Phần đông các cán bộ xã đã phải trốn chạy. Đó là hồi chuông báo động về
tình hình đáng lo ngại đối với chính quyền cấp xã.
Trong bối cảnh trên đã đến lúc cần có sự nghiên cứu toàn diện và
nghiêm túc về chính quyền cấp xã, từ đó nhìn nhận trước hết các vấn đề
quan trọng, cấp bách cần tháo gỡ cũng như hướng cải cách ở tầm chiến lược
đối với chính quyền cấp này.
Vì vậy việc lựa chọn vấn đề "Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính
quyền cấp xã ở Thái Bình" trong điều kiện cải cách hành chính nhà nước
làm đề tài luận văn là cần thiết, phù hợp với yêu cầu cải cách nền hành chính
nhà nước hiện nay.
2. Tình hình nghiên cứu
Vấn đề tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã từ năm 1991 đến
nay đã được các nhà nghiên cứu khoa học xã hội và các nhà hoạt động chính
trị quan tâm dưới nhiều góc độ khác nhau như:
- Học viện hành chính quốc gia năm 1991, đã công bố một bộ 3 cuốn
sách về:
+ Cải cách bộ máy nhà nước.
+ Cải cách bộ máy quản lý hành chính nhà nước và xây dựng đội ngũ
công chức nhà nước.
+ Cải cách cơ chế quản lý nhà nước về kinh tế.
Tiếp đó năm 1993 xuất bản kỷ yếu hội thảo đề tài KX 05-08 về
phương thức tổ chức hoạt động quản lý của bộ máy nhà nước.
Những cuốn sách trên có một số bài của một số tác giả viết về tổ
chức, hoạt động của các cơ quan chính quyền nhà nước ở địa phương, trong
đó có chính quyền cấp xã.
Lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam cho thấy rằng: Tình hình . chính trị - xã hội Việt Nam ở mỗi thời k và giai đoạn phát triển ổn định hay .
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement