Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Vayle
#749231 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chuyên đề: Vấn đề cơ bản của triết học và các trường phái triết học trong lịch sử
Bài làm:
V n đ c b n c a tri t h c là m i quan h gi a t duy và t n t i,

ề ơ ả

ế ọ

ệ ữ ư
ồ ạ
gi a tâm và v t, gi a ý th c và v t ch t.Nó là v n đ c b n vì vi c gi i

ề ơ ả


quy t nó s quy t đ nh c s đ gi i quy t nh ng v n đ khác c a tri t
ế

ế ị
ơ ở ể ả
ế
ế
h c, đi u đó đã đ
c ch ng minh trong l ch s phát tri n lâu dài và ph c


ượ

t p c a tri t h , m t khác nó cũng là là tiêu chu n đ xác l p tr
ng th


ế ọ
ườ
ế
gi i quan c a các tri t gia và h c thuy t c a h . Theo Ăngghen:


ế

ế ủ

“V n đ


c b n l n c a m i tri t h c, đ c bi t là tri t h c hi n đ i, là v n đ quan
ơ ả ớ


ế ọ


ế ọ

h gi a t duy và t n t i” Vì vi c gi i quy t v n đ này là c s và đi m
ệ ữ ư
ồ ạ


ế ấ

ơ ở

xu t phát đ gi i quy t các v n đ khác c a tri t h c.

ể ả
ếế ọ
V n đ c b n c a tri t h c có hai m t:

ề ơ ả

ế ọ

- M t th nh t, gi a ý th c và v t ch t, cái nào có tr
c, cái nào có sau?ướ

Cái nào quy t đ nh cái nào?
ế ị
- M t th hai, con ng
i có kh năng nh n th c đ
c th gi i hay không?


ườượ
ế ớ

Vi c gi i hai m t c b n c a tri t h c là xu t phát đi m c a các tr
ng


ặ ơ ả

ế ọườ
phái tri t h c. Tr l i m t th nh t v n đ c b n c a tri t h c đã xu t
ế ọ
ả ờ


ấ ấ
ề ơ ả

ế ọ

hi n nh t nguyên lu n khi l y vi c th a nh n ch m t trong hai th c thỉ ộ


(v t ch t ho c ý th c) là cái có tr
c và quy t đ nh cái kia, nghĩa là cho
ướ
ế ị

r ng th gi i ch có m t ngu n g c duy nh t. Nh t nguyên lu n bao g m

ế ớ
nh t nguyên lu n duy tâm (ch nghĩa duy tâm, tri t h c duy tâm) và nh tế ọ

nguyên lu n duy v t (ch nghĩa duy v t, tri t h c duy v t). Ch nghĩa duy
ế ọtâm là tr
ng phái tri t h c xu t phát t quan đi m b n ch t c a th gi i
ườ
ế ọ
ấ ủ
ế ớ
là ý th c, ý th c là tính th nh t, v t ch t là tính th hai; ý th c có tr
c và
ướ

quy t đ nh v t ch t. Ch nghĩa duy tâm có ngu n g c nh n th c và ngu n
ế ị
g c xã h i, đó là s xem xét phi n di n, tuy t đ i hoá, th n thánh hoá m tế

ệ ố


2
Vấn đề cơ bản của triết học là mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại, giữa tâm và vật, giữa ý thức và vật chất. nó là vấn đề cơ bản vì việc giải quyết nó sẽ quyết
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement