Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Victoriano
#748684 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Vấn đề bình đẳng giới giữa trẻ em trai và trẻ em gái trong gia đình hiện nay2
tiếp cận nguồn nhân lực, bình đẳng trong thù lao công việc, bình đẳng trong việc
thụ hưởng các thành quả và bình đẳng trong các vấn đề liên quan đến bản thân, gia
đình và xã hội. Điều đó có nghĩa là đảm bảo bình đẳng giới trong gia đình giúp cho
nam-nữ đều được tạo cơ hội để phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của
gia đình, cộng đồng và xã hội.
Như vậy, bình đẳng giới giữa em trai và em gái trong gia đình được hiểu là
trong gia đình giữa trẻ em trai và trẻ em gái bình đẳng trong việc được chăm sóc
bảo vệ quyền được sống, bình đẳng về quyền được học tập, bình đẳng trong việc
thực hiện các công việc trong gia đình, bình đẳng về quyền được nghỉ ngơi, được
vui chơi và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp với lứa tuổi. Các thành
viên khác trong gia đình không được có hành vi phân biệt đối xử giữa trẻ em trai và
trẻ em gái.
II. Những nội dung cơ bản của bình đẳng giới giữa trẻ em trai và trẻ em gái
trong gia đình hiện nay

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, trẻ em là những người dưới 18 tuổi.
Gia đình đóng vai trò quan trọng, cơ bản trong việc hình thành nhận thức, thái độ về
các quan hệ giới. Thực hiện bình đẳng giới trong gia đình sẽ là cơ hội tốt, là đòn
bẩy quan trọng để tăng cường khả năng nhận thức bình đẳng giới của mỗi cá nhân
đồng thời cũng là yếu tố đảm bảo bình đẳng giới của mỗi cá nhân, góp phần thúc
đẩy sự phát triển của gia đình và xã hội. Trẻ em khi sinh ra có quyền được chăm
sóc, nuôi dưỡng, học tập và tham gia vui chơi, giải trí… Tại khoản 4 Điều 18 Luật
bình đẳng giới năm 2006 đã quy định: “con trai và con gái được gia đình chăm sóc,
giáo dục, và tạo điều kiện học tập, lao động, vui chơi giải trí và phát triển. Do đó,
nội dung của bình đẳng giới giữa trẻ em trai và trẻ em gái trong gia đình thể hiện ở
những khía cạnh sau:
- Trong gia đình, trẻ em trai và trẻ em gái bình đẳng trong việc đảm bảo
quyền được sống. Tại khoản 2 Điều 5 Luật bình đẳng giới năm 2006 quy định giới

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Vấn đề bình đẳng giới giữa trẻ em trai và trẻ em gái trong gia đình ở Việt Nam hiện nay
Hình đại diện của thành viên
By s2hehehihi
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement