Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#748514 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Giao lưu văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa có những bước phát triển đột biến như thế nào? Việt Nam làm gì để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, và làm giàu bản sắc dân tộc
2
MỞ ĐẦU
Giao lưu văn hoá là phương thức tồn tại của mọi nền văn hoá; là quy luật
tồn tại và phát triển của mọi nền văn hoá từ trước đến nay.
Ngày nay trong thời đại toàn cầu hoá, tính tuỳ thuộc giữa các cộng đồng
người trên thế giới ngày một gia tăng trên tất cả các phương diện của đời
sống xã hội. Trong đó sự hiện diện của xu hướng toàn cầu hoá văn hoá là
một tất yếu, có những tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của cộng đồng
người trên thế giới. Cùng với những thay đổi mang tính cách mạng trong
khoa học công nghệ, thì sự giao lưu, mức độ tác động qua lại giữa các nền
văn hoá đã thay đổi về chất.
Giao lưu văn hoá ở Việt Nam trong điều kiện toàn cầu dẫn tới các chuẩn
mực đạo đức, luân lý, thẩm mỹ, quan niệm về phẩm hạnh v.v.. của dân tộc
đang thay đổi trước những đòi hỏi của toàn cầu hoá và tiến trình hội nhập
quốc tế.
Trong thời đại toàn cầu hoá, bản sắc văn hoá dân tộc đang đứng trước những
cơ hội và thách thức. Vì vậy, đề tài nghiên cứu : “Giao lưu văn hóa trong
bối cảnh toàn cầu hóa có những bước phát triển đột biến như thế nào? Việt
Nam làm gì để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, và làm giàu bản sắc dân
tộc” sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn về toàn cầu hoá văn hoá, từ đó,
chủ động giao lưu và hội nhập quốc tế trên lĩnh vực văn hoá; giúp chúng ta
tiếp nhận những giá trị của phương Tây cũng như các nền văn hoá khác để
làm giàu cho nền văn hoá dân tộc; đồng thời bảo vệ và phát huy được truyền
thống, lối sống Việt Nam.
Giao lưu văn hoá là cách tồn tại của mọi nền văn hoá; là quy luật tồn tại và phát triển của mọi nền văn hoá từ trước đến nay. . Ngày nay trong thời đạ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement