Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By manhcuong9x_2007
#744763 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp. Thực tiễn tại Việt Nam hiện nay
2
I,

Đặt vấn đề:
Từ xưa đến nay vấn đề giai cấp và đáu tranh giai cấp luôn là đề tài
nóng bỏng trong nền kinh tế toàn cầu vấn đề giai cấp và dân tộc càng trở
lên quan trọng , các cuộc đẩutanh giải phóng dânt ôvj có vai trò hết sức to
lớn đối với sự nghiệp cách mạng của gaii cấp công nhân toàn thế giới .
Ngôài ra cách mạng còn có ý nghĩa thời đại của các dân tộc bị áp bức , chỉ
ra sứ mệnh lịch sử của giai caápcông nhan làg nắm ngọn cờ dân tộc để lãnh
đạo quan fchúng về lãnh đạogiai câp một trong những bài họ lớn nhất của
cách mạng việt nam là bài học về sdsự kêtds hợp chạet hẽ guìa đấu tranh
giai cấp và đấu tranh dan tộc , đáu tranh giải phióng xã hội và đấu tranh
dộc tộc đó là cột lõi
II,-Giải quyết vấn đề
A,Giai cấp và đấu tranh giai cấp:
1, C¸c quan niÖm

vÒ giai cÊp vµ ®Êu tranh giai cÊp trong triÕt häc
tr­íc Marx:
Trước c.mác đã có nhiều tác phẩm nổi tiếng viết về đề tài giai
cấp, đấu tranh giai cấp của các sử gia tư sản như Chie, Ghidô, Minhê...
phần lớn các "lý thuyết phân tầng" của xã hội học tư sản hiện đại cùng thừa
nhận sự tồn tại thực tế của các giai cấp. Những người bác bỏ sự tồn tại của
các giai cấp chỉ chiếm số ít trong các nhà khoa học tư sản. Song đối với câu
hỏi "giai cấp là gì" thì các lý thuyết xã hội phi mácxít chỉ đưa ra những
định nghĩa mơ hồ, không đi vào các đặc trưng cơ bản nhất. Chẳng hạn họ
cho rằng giai cấp là tập hợp những người có cùng một chức năng xã hội,
cùng một lối sống hoặc mức sống, cùng một đơn vị và uy tín xã hội...
Từ một số nhà triết học cổ đại đến những nhà XHCN không
tưởng thé kỷ XVI-XVIII cho rằng sự phân hoá giàu nghèo đã dẫn đến
những thói xấu của con người và các cuộc xung đột xã hội. Hoặc là như các
nhà sử học tiến bộ của pháp thời kỳ phục hưng đã vạch ra : lịch sử xã hội
Từ xưa đến nay vấn đề giai cấp và đáu tranh giai cấp luôn là đề tài nóng bỏng trong nền kinh tế toàn cầu vấn đề giai cấp và dân tộc càng trở lên quan trọng ,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement