Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lk_nlw
#744383 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và vai trò của nó đối với hoạt động kinh tế

2
PHẦN MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề:
Triết học ra đời ở cả phương Đông và phương Tây gần như cùng
một thời gian tại một số trung tâm văn minh cổ đại của nhân loại như
Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp. Triết học nghiên cứu thế giới bằng phương
pháp của riêng mình khác với mọi khoa học cụ thể, nó xem xét thế giới
như một chỉnh thể và tìm cách đưa ra một hệ thống các quan niệm về
chỉnh thể đó. Và triết học có hai vấn đề cơ bản. đó là:
+ Giữa vật chất và ý thức cái nào có trước, cái nào có sau, và cái nào
quyết định?
+ Ý thức của chúng ta có phản ánh trung thực thế giới quan hay
không?
Và nếu quan hệ giữa vật chất và ý thức, tồn tại và tư duy là vấn đề
cơ bản chi phối đối với bất cứ hệ thống triết học nào thì một vấn đề quan
trọng khác mà triết học quan tâm và muốn làm sáng tỏ là: các sự vật hiện
tượng của thế giới xung quanh tồn tại như thế nào? Chúng hoàn toàn biệt
lập với nhau hay phụ thuộc, ràng buộc lẫn nhau hay vận động không
ngừng? Lịch sử của triết học cho thấy, mặc dù có nhiều cách trả lời khác
nhau về vấn đề này, nhưng suy cho cùng đều quy về hai quan điểm chính
đối lập nhau là biện chứng và siêu hình. Trong đó, qua từng thời kì phát
triển của triết học ta đã thấy được rằng chủ nghĩa duy vật biện chứng
nghiên cứu những quy luật phổ biên của sự vận động và phát triển của tự
nhiên, của xã hội loài người và của tư duy, nó cung cấp phương pháp luận
khoa học cho con người nhận thức và cải tạo thế giới, vì lợi ích của mình.
Những lý thuyết về phép biện chứng duy vật không chỉ giúp ta nắm vững
những nguyên tắc phương pháp luận của các khoa học triết học, mà còn
cung cấp vũ khí luận sắc bén cho giai cấp vô sản chiến thắng kẻ thù của
chủ nghĩa xã hội. Chính nhờ vậy mà Đảng và Nhà nước ta luôn trung
thành với những nguyên lý, lý luận của chủ nghĩa Mac-Lenin nói chung
Hiện nay, Việt Nam đang tiếp tục thực hiện kế hoạch hiện đại hoá công nghiệp hoá đất nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, vì vậy việc nghiên cứu chủ nghĩa duy
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement