Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Abukcheech
#738046 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960
1.2.1.Những chủ trương mới của Đảng về đối ngoại (từ 7-1954
đến 7/1956) 31
1.2.2. Chủ trương đối ngoại của Đảng trong thời gian từ 7-1956
đến 195839
1.2.3. Đường lối đối ngoại của Đảng hình thành về cơ bản
(1959-1960)...........................................................................42
Chương 2: Quá trình thực hiện chủ trương, chính sách đối
ngoại của Đảng và nhà nước việt Nam51
giai đoạn 1954-196051
2.1.Đấu tranh đòi thi hành hiệp thương, thống nhất nước nhà51
2.1.1. Thời gian 300 ngày (từ 20-7-1954 đến 20-5-1955) 51
2.1.2. Tình hình thi hành hiệp định Giơnevơ về Việt Nam từ 20-
5-1955 đến 20-7-195654
2.1.3. Tình hình thi hành hiệp định Giơnevơ về Việt Nam (từ
20/7/1956 đến 1960) 66
2.2. Củng cố và phát triển quan hệ ngoại giao với các nước xã hội
chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô, Trung Quốc. 76
2.3. Cải thiện quan hệ với Lào và Campuchia80
2.4. Mở rộng quan hệ với các nước độc lập dân tộc và ủng hộ
phong trào giải phóng dân tộc ở Châu á, Châu Phi và khu vực Mỹ
Latinh83
Một số Nhận xét và kinh nghiệm lịch sử87
3.1. Một số nhận xét88
3.1.1. Những cơ sở hình thành chính sách đối ngoại của Đảng
trong giai đoạn 1954-196088
Tháng 7 năm 1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ do Đảng lãnh đạo đã giành được thắng lợi, song sự
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By duongxuanminh
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement