Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By newbie.11o2
#737545 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đảng lãnh đạo xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện nay
2
điều kiện tạm bợ thiếu thốn và không đảm bảo an toàn. Đặc biệt là tiền lương,
thu nhập của người lao động chưa tương xứng với cường độ và thời gian lao
động, thậm chí có nơi lương công nhân không đủ nuôi sống bản thân, đời sống
gặp nhiều khó khăn.
Điều kiện sinh hoạt tinh thần cũng rất thiếu thốn. Công nhân lao động
không có thời gian, điều kiện sinh hoạt, học tập nâng cao nhận thức chính trị
và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Do vậy, trình độ học vấn, chuyên môn
nghề nghiệp của một bộ phận công nhân còn thấp, chưa đáp ứng được yêu
cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; ý thức tổ chức kỷ luật, tác
phong công nghiệp, ý thức chính trị, hiểu biết pháp luật còn rất hạn chế. Có
một bộ phận công nhân sống thiếu lý tưởng, niềm tin, sa vào các tệ nạn xã
hội, dẫn đến tha hóa về phẩm chất lối sống, phai nhạt phẩm chất của giai cấp
công nhân, giảm lòng tin và sự gắn bó với Đảng và Công đoàn.
Đã xảy ra tranh chấp lao động và đình công ồ ạt trong công nhân lao
động thời gian qua, phản ánh sự bức xúc về quyền lợi và thiếu am hiểu pháp
luật của công nhân lao động.
Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, song một trong những nguyên
nhân cơ bản là những năm qua, Đảng và Nhà nước chưa quan tâm thoả đáng
đến xây dựng, phát huy vai trò giai cấp công nhân, đặc biệt, sự lãnh đạo của
Đảng đối với vấn đề xây dựng giai cấp công nhân còn nhiều bất cập. Từ nhận
thức về vai trò, nội dung, phương thức lãnh đạo xây dựng giai cấp công nhân
đến tổ chức lãnh đạo trong thực tiễn đều có những bất cập. Tình hình giai cấp
công nhân đặt ra nhiều vấn đề mới cần có định hướng của Đảng, nhưng chủ
trương, chính sách xây dựng giai cấp công nhân chậm đổi mới, Đảng chưa có
chiến lược về xây dựng và phát triển giai cấp công nhân hiện đại; trong quá
trình chuyển sang cơ chế mới đã có những biểu hiện coi nhẹ vị trí, vai trò giai
cấp công nhân, một số cấp uỷ có trách nhiệm nhưng chưa quan tâm đúng mức
đến vấn đề xây dựng giai cấp công nhân, chưa tập trung lãnh đạo giải quyết
những vấn đề bức xúc của công nhân trong phạm vị trách nhiệm; Công đoàn
Giai cấp công nhân đang hoạt động trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, “là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement