Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thailong_thailong19
#736339 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Thực trang sử dụng phương tiện quảng cáo có hiệu quả của người bán hàng ở chợ Đông ba - Thành phố Huế
Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3
GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa
2
A.PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Nhân loại đang bước sang những năm đầu của thế kỷ XXI đây là
thế kỷ của nền kinh tế tri thức, của cuộc cách mạng khoa học công nghệ
phát triển với những bước tiến nhảy vọt. Sự bùng nổ công nghệ thông tin
đã tác động tới tất cả các lĩnh vực thuộc đời sống vật chất, tinh thần của xã
hội, trong đó ngành quảng cáo cũng chịu sự chi phối không nhỏ của điều
kiện này.
Để phù hợp với yêu cầu thực tiễn xã hội, ngành quảng cáo không
ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, phương tiện theo hướng ngày càng
hiện đại hơn, Việc đổi mới này đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối
với những nhà kinh doanh trong ngành quảng cáo, đặc biệt đổi mới
phương tiện là cấp thiết nhất, có tác dụng quyết định chất lượng quảng
cáo.
Thực tiển cho thấy các phương tiện quảng cáo thường được sử
dụng hiện nay là quảng cáo bằng miệng, truyền thanh, bảng hiệu, qua
mạng...tuy nhiên làm thế nào để lựa chọn và sử dụng có hiệu quả phương
tiện cho phù hợp nhằm đạt kết quả cao? Điều đó đáng được quan tâm
nghiên cứu.
Trên địa bàn chợ đông ba hiện nay việc tiêu thụ sản phẩm tương đối
thuận lợi, tuy nhiên chất lượng và hiệu quả quảng cáo chưa thực sự cao,
bởi nhiều lí do khác nhau. Vì vậy việc nghiên cứu và lựa chọn phương
tiện thích hợp là hết sức cần thiết.
Đó là những lí do mà tôi quyết định nghiên cứu đề tài “ Thực trang sử
dụng phương tiện quảng cáo có hiệu quả của người bán hàng ở chợ Đông
ba - Thành phố Huế ”. Từ đó đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu
Để phù hợp với yêu cầu thực tiễn xã hội, ngành quảng cáo không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, phương tiện theo hướng ngày càng hiện đại hơn, Việc đổi mới
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement