Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#704699 Mâu thuẫn là cái tất yếu vốn có trong mỗi sự vật, hiện tượng. Chính nhờ
có sự chuyển hoá và thống nhất giữa các mặt đối lập mà sự vật, hiện tượng
vận động và phát triển rời dần dần hoàn thiện. Chính vì thế mà quy luật thống
nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là một trong ba quy luật cư bản của
phép biện chứng duy vật, mà V.I. Lênin viết: “Có thể định nghĩa vắn tắt phép
biện chứng là học thuyết về sự thống nhất của các mặt đối lập. Nh- thế, là
nắm được hạt nhân của phép biện chứng nhưng điều đó đòi hỏi phải có những
giải thích và một sự phát triển thêm”. Nh- vậy, Quy luật mâu thuẫn (hay quy
luật thống nhất và đấu tranh cảu các mặt đối lập) được coi là hạt nhân của
phép biện chứng, vạch ra nguồn gốc, động lực của sự phát triển. Vì vậy, quy
luật mâu thuẫn tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội nói chung và đến
hoạt động kinh tế nói riêng.
Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế nước ta đang trên con đường quá độ lên
CNXH thực hiện chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định
hướng XHCN. Tất nhiên, chủ trương này là phù hợp với thực tế của Nhà
nước ta hiện nay và phù hợp với quy luật kinh tế, xu thế của thời đại.
Tuy nhiên, công cuộc đổi mới đó, quá trình hội nhập kinh tế thế giới
trước bối cảnh toàn cầu hoá lại đặt ra nhiều thách thức, khó khăn cho toàn
Đảng toàn dân ta. Sở dĩ như vậy là trong thời kỳ quá độ lên CNXH là đã tồn
tại mâu thuẫn cơ bản đó là mâu thuẫn giữa hai cách sản xuất mới và
cũ, tức là mâu thuẫn giữa một bên là CNTB với tư cách là một xu thế phát
triển của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với một bên là CNXH đang hình
thành cá thể từng bước trong quá trình đi lên từ một cơ sở kinh tế – xã hội còn
ở trình độ thấp. Mâu thuẫn cơ bản này làm nảy sinh những mâu thuẫn trong


Download miễn phí cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy, thì đăng tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement