Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1045097 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC VỂ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH
I. Thị trường tài chính
Tồn tại dưới dạng vật chất : có nơi giao dịch cụ thể, giờ giao dịch cụ
thể, phải tuân thủ các quy định đặt ra  Sở giao dịch chứng khoán
Tồn tại dưới dạng khái niệm, ý niệm:
 Thị trường OTC ( phi tập trung ) : các đối tượng mua bán tự
thỏa thuận, gặp nhau, bàn bạc về giá và số lượng
 Thị trường Upcom ( xuất hiện ở Việt Nam vào tháng 6/2009)
là nơi giao dịch của các công ty chưa niêm yết, có sự quản lý của nhà nước.
1. Vai trò của thị trường tài chính
- Vai trò định giá ( giá phụ thuộc vào cung & cầu trên thị trường ).
- Vai trò thanh khoản ( giúp nhà đầu tư có thể bán các tài sản tài chính để
thu hồi vốn một cách nhanh chóng với chi phí thấp ).
- Giảm chi phí giao dịch, giảm bớt tài gian tìm kiếm nguốn vốn.
2. Cấu trúc của thị trường tài chính:
a. Căn cứ vào tính chất của quyền truy đòi:
HỆ THỐNG TÀI CHÍNH
THỊ
TRƯỜNG
TÀI CHÍNH
ĐỊNH
CHẾ TÀI
CHÍNH
TÀI SẢN
TÀI
CHÍNH
CƠ SỞ HẠ
TẦNG TÀI
CHÍNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
g.Mối quan hệ giữa nghiệp vụ tài sản Nợ và nghiệp vụ tài sản Có của
Ngân hàng thương mại: Nghiệp vụ tài sản Nợ xuất hiện trước nghiệp vụ tài sản
Có, là cơ sở để phát triển nghiệp vụ tài sản Có, quy mô nghiệp vụ tài sản Nợ sẽ
quyết định quy mô nghiệp vụ tài sản Có, đồng thời sự phát triển của nghiệp vụ tài
sản Có góp phần tăng nguồn vốn cho vay của Ngân hàng thương mại.
h. Các rủi ro ngân hàng thương mại phải chịu
* Rủi ro kỳ hạn
Kỳ hạn của tài sản có thường lớn hơn kỳ hạn của tài sản nợ  ngân hàng thương
mại thực hiện việc chuyển đổi kỳ hạn. Ngân hàng có thể mất khả năng thanh toán
khi người gửi tiền rút tiền ồ ạt.
* Rủi ro tín dụng
Ngân hàng chịu khả năng các đối tượng vay vốn có thể không có khả năng
hoàn trả lãi và vốn gốc. Các khoản vay này trở thành nợ khó đòi (hay nợ xấu). Tỷ lệ
nợ xấu càng tăng, thì ngân hàng sẽ càng mất vốn để xóa các khoản nợ này.
Khi giá trị tài sản ròng của ngân hàng trở thành số âm (Tài sản Có > Tài sản
Nợ) thì ngân hàng được coi là phá sản “về mặt kỹ thuật”.
* Rủi ro lãi suất
Trong trường hợp lãi suất tiền gửi là lãi suất thả nổi, lãi suất tiền vay là lãi suất cố
định.Khi lãi suất tăng lên mạnh, ngân hàng sẽ bị thua thiệt do phải trả lãi nhiều
hơn cho tiền gửi trong khi lãi nhận được từ các khoản cho vay hiện hữu vẫn không
đổi.
2/ Ngân hàng đầu tư thuần túy
Loại hình và nguồn gốc vốn: Vốn tự có, tiền gửi và tiền vay từ các tổ chức
tài chính khác và từ những người ký gửi tiền số lượng lớn.
Các dịch vụ:
- Hỗ trợ các doanh nghiệp huy động vốn trên thị trường chứng khoán ( Tư
vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu và Bảo lãnh phát hành )
- Kinh doanh chứng khoán ( Môi giới chứng khoán, Quản lý quỹ đầu tư
chứng khoán )
- Tư vấn sáp nhập và mua công ty
3/ Ngân hàng đầu tư
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement