Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1042258 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

+ Dịch vụ bàn giảm giá: công ty sẽ bán sản phẩm cho nhân viên
với giá rẻ hơn mức giá bình thường, hay với cách thanh toán ưu đãi hơn
so với khách hàng như trả góp với lãi suất thấp hơn thế.
+ Mua cổ phần của công ty: người lao động sẽ trở thành những
người sở hữu công ty bằng việc mua một số cổ phiếu ưu đãi.
+ Chăm sóc người già và trẻ em: để giỳp cỏc nhân viên an tâm
làm việc công ty có thể mở các lớp mẫu giáo trông trẻ hay giúp đỡ chăm sóc bố
mẹ già để các nhân viên an tâm công tác.
3.4. Hoàn thiện quy trình đào tạo
Thường xuyên quan tâm, cất nhắc, cắt cử một số cán bộ có tiềm năng đi học đào
tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ xảo công việc.
3.5. Thay đổi phong cách của nhà lãnh đạo
Kinh nghiệm và phong cách lãnh đạo của nhà quản lý tác động trực
tiếp đến động lực tinh thần của nhân viên. Một lãnh đạo giỏi sẽ biết cách làm
việc hiệu quả với các nhóm nhân viên khác nhau, với tâm lý và khát vọng khác
nhau. Trong khi đó, một lãnh đạo thiếu kinh nghiệm có thể “mất điểm” trước
nhân viên về những hành động vội vàng thiếu suy nghĩ của mình, gây ra tâm lý
chán chường, không muốn làm việc dưới quyền “lãnh đạo tồi” của những nhân
viên giỏi.
Lãnh đạo Công ty cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của người
lao động , tạo điều kiện cho người lao động được có điều kiện tự chủ trong công
việc của mình. Thực hiện quy chế thưởng phạt một cách công bằng bằng cách
dựa vào các bản đánh giá công việc, công khai tới từng người lao động để họ có
thể có ý kiến phản hồi. Một khi người lao động cảm giác mình được đối xử công
bằng họ sẽ có tâm trạng thoải mái vui vẻ làm việc và tin tưởng vào người quản
lý. Cần tham khảo những ý kiến của các tổ chức thay mặt cho người lao động
như công đoàn, hội cựu chiến binh trước khi đưa ra những quyết định có liên
quan đến người lao động.


KẾT LUẬN
Trong thời buổi cơ chế thị trường như hiện nay, sự cạnh tranh khốc
liệt sống còn giũa các doanh nghiệp là chuyện đã, đang và sẽ xảy ra ngày càng
dữ dội. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, đạp trên vai các đối thủ
khác cần có một hệ thống tổ chức hoàn thiện, đội ngũ nhân lực hùng hậu
cả về chất và lượng. Trong đó yếu tố đội ngũ nguồn lực là một trong những yếu
tố then chốt nhất quyết định đến sự thành bại của tổ chức. Đồng thời cũng là yếu
tố khó quản lý nhất. Bởi bản chất của con người mang tính xã hội, có tình cảm
cảm xúc, sống và làm việc bị ảnh hưởng nhiều bởi cảm xúc, động lực tinh thần.
Một nhà lãnh đạo giỏi là người biết nắm bắt tâm tình, ước nguyện
của nhân viên viên dưới quyền mình, từ đó đáp ứng thỏa mãn như cầu của họ
nhằm khích lệ, tạo động lực hăng say làm việc, khai thác triệt để tiềm năng của
người lao động góp phần hướng tới đạt mục tiêu chung của tổ chức.
Một chương trình đãi ngộ toàn diện đảm bảo đầy đủ các thành
phần sau: lương, thưởng, các khoản trợ cấp - phúc lợi, đãi ngộ thông qua môi
trường làm việc và bản thân công việc. Điều quan trọng và khó khăn hơn cả là
thông qua chương trình đãi ngộ, công ty thể hiện như thế nào về sự công bằng,
sự thỏa mãn nhu cầu của nguồn nhân lực; sự cân bằng, hợp lý giữa chính sách
đãi ngộ tài chính và chính sách đãi ngộ phi tài chính trong từng giai đoạn biến
đổi về thể chất và tâm lý của người lao động.
Nguồn nhân lực được đáp ứng nhu cầu và đáp ứng được nhu cầu sẽ
trở thành vũ khí cạnh tranh”bền nhất” cho doanh nghiệp trên thị trường. Vì vậy,
sử dụng công cụ đãi ngộ lao động là việc các doanh nghiệp cần làm và phải làm
hiện nay nếu đẩy mạnh phát triển tổ chức, góp phần đẩy mạnh kinh tế xã hội
Việt Nam nâng lên một tầm cao mới trong mắt bạn bè quốc tế.


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình quản trị nhân lực – PGS.TS Nguyễn ngọc Quân và Th.s
Nguyễn Vân Điềm, Nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (2007)
2. Giáo trình hành vi tổ chức – Th.s Bùi Anh Tuấn, PGS.TS. Phạm Thuý
Hương, Nhà xuất bản Đại học Kinh Tế Quốc Dân, 2004)
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Bưu chính
năm 2009 ( Nguồn: phòng Tài chính)Viettel từ 2006
4. Báo cáo tổng hợp về lao động tiền lương của công ty Cổ phần Bưu chính
2009(Nguồn: bộ phận lao động tiền lương – phòng Tổ chức laoViettel 2005
động)
6. Quy chế xác định và phân phối quỹ tiền lương của công ty Cổ phần Bưu
chính Viettel 2009 (Nguồn: Bộ phận lao động tiền lương – phòng Tổ chức lao động)
7. Quy chế khen thưởng của công ty Cổ phần Bưu chính Viettel 2009
( Nguồn: Bộ phận lao động tiền lương – phòng Tổ chức lao động)
8. Một số trang web tham khảo:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Nội dung viết tắt
Người lao động
Người sử dụng lao động
Cán bộ công nhân viên

Chữ viết tắt
NLĐ
NSDLĐ
CBCNV

Bảo hiểm xã hội

BHXH

Bảo hiểm y tế

BHYT

Đánh giá thực hiện công việc
Năng suất lao động

ĐGTHCV
NSLĐ


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC
LAO ĐỘNG…………………………………………………………..1
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

Các khái niệm cơ bản…………………………………....1
1.1.1. Động lực lao động…………………………..…....1
1.1.2. Tạo động lực lao động…………………………...1
1.1.3. Chính sách đãi ngộ tạo động lực lao động……...1
Vai trò của chính sách đãi ngộ nhân sự.........................1
Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách đãi ngộ
nhân sự...........................................................................2
1.3.1. Yếu tên ngoài doanh nghiệp………………...…..2
1.3.2. Yếu tố bên trong doanh nghiệp……………....…2
Nội dung chính sách đãi ngộ nhân sự...........................3
1.4.1. Đãi ngộ tài chính………………………………...3

Đãi ngộ phi tài chính…………………….....4
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC
LAO ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL……….4
1.4.2.

2.1. Giới thiệu khái quát về công ty…………………………..4
2.1.1. Giới thiệu chung…………………………………...4
2.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức………………………………5
2.2. Thực trạng khả năng tạo động lực lao động của
chính sách đãi ngộ nhân sự công ty Cổ phần Bưu chính Viettel….5
2.2.1. Chính sách tạo động lực vật chất…………...…….5
2.2.2. Tạo động lực thông qua các hình thức khác……..10
2.3. Đánh giá chung về công tác tạo động lực cho
người lao động tại công ty Cổ phần Bưu chính Viettel…………...11
2.3.1. Những ưu điểm……………………………………11
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân………………….12


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG VIỆC CẢI THIỆN
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠO ĐỘNG LỰC
LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH
VIETTEL…………………………………………………….……….15
3.1. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thực hiện công việc……15
3.2. Xây dựng chính sách tiền lương hợp lý………………….15
3.3. Đa dạng hóa các loại hình phúc lợi………………………15
3.3. Hoàn thiện quy trình đào tạo……………………………..17
3.5. Thay đổi phong cách của nhà lãnh đạo………………….17

KẾT LUẬN
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement