Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1040080 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

TÓM TẮT
Kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa tính thanh khoản của cổ phiếu, quản trị công ty và giá trị doanh nghiệp
dựa trên nguồn dữ liệu của 635 công ty phi tài chính niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí
Minh (HSX) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn 2007 – 2015 cho thấy tồn tại ối an ệ
t ự giữa t n t an oản ổ phiế i ản trị ng t ết quả ũng o t ấy một tá động t ự từ ản trị
ng t đến giá trị oan ng iệ ụ thể ứ ỗi sự gia tăng 1% trong t n t an oản của cổ phiếu sẽ là gia tăng
28.4% hiệu quả quản trị ng t à đến lư t n ứ độ tăng l n 1% ủa ản trị ng t là gia tăng 0 001% giá
trị oan ng iệ X t ề mứ độ tá động, thì quy mô tổng tài sản ó tá động phát triển nhất đến hiệu quả quản trị của
các doanh nghiệp niêm yết tr n HSX à HNX ũng n ư ở tất cả các ngành. Tuy nhiên, có sự khác nhau về mứ độ
tá động của hiệu quả quản trị lên giá trị doanh nghiệp ở 2 sàn ũng n ư ở các ngành trong nghiên cứu.
Từ khóa: Giá trị doanh nghiệp; Quản trị công ty; thanh khoản; ư lư ng gần n ư ng li n an (SUR)
The relationship between liquidity, corporate governance, and firm valuation:
Evidence from Vietnam
ABSTRACT
This study, conducted with a sample of Vietnam listed companies during the period 2007 – 2015, examines the
relationship between stock liquidity, corporate governance and firm value. The results show that there is a positive
causal relationship between volume and corporate governance. We also find the strong positive impact of corporate
governance on valuation. Specially, a 1% increase in the liquidity implies a 28.4% increase in corporate governance,
which in turn leads to a 0.001% increase in firm valuation for every increasing 1% in corporate governance.
Keywords: Corporate governance; firm value; liquidity; Seemingly Unrelated Regression (SUR).
1. Giới thiệu
Việ tăng ường quản trị ó ai tr rất
quan trọng trong ất oan ng iệ nào n ất
là đối v i oan ng iệ ở á ố gia ó nền
kinh tế m i nổi (Wei L-X và cộng sự, 2012).
Quản trị công ty tốt sẽ t ú đẩ năng lực hoạt
động à tăng ường khả năng tiếp cận các
nguồn vốn n ngoài t út đầ tư từ đó gó
phần tích cực vào việ tăng ường giá trị
doanh nghiệp. Ngoài ra, hầu hết các nghiên
cứ ũng đã ỉ ra rằng sự t a đổi trong các
hoạt động quản trị công ty tại mỗi quốc gia có
ản ưởng đến giá trị doanh nghiệp, giúp cải
thiện tính thanh khoản cổ phiếu (Jensen và
Meckling 1976, Black và cộng sự 2005, Chen
và cộng sự 2007). Các tác giả n ư ng à
cộng sự (2010), Tang và Wang (2011),
Karmani và Ajina (2012) cho thấy mối tương
an ương giữa quản trị công ty và tính thanh
khoản cổ phiếu ở các thị trường chứng khoán
Mỹ, Trung Quốc và Pháp. Vì quản trị công ty
ũng n ư t n t an oản của cổ phiế đư
đán giá ư i nhiề gó độ á n a o đó
v i mong muốn tìm kiếm những bằng chứng
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement