Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quangphong098
#1039493

Download miễn phí Đồ án Phát triển hệ thống quản lý công nợ

MỤC LỤC

Chương I MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TY 2

1.1. Mô tả hiện trạng của công ty CPTM Đông Trọng Thịnh 2

1.1.1 Nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động 2

1.1.2 Mô hình tổ chức và quản lý 2

1.1.2.1 Mô hình tổ chức 2

1.1.2.2 Hình thức, cơ chế hoạt động nghiệp vụ quản lý công nợ 2

1.2. Mô tả mô hình nghiệp vụ của hệ thống hiện tại 3

1.2.1 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 3

1.2.2 Biểu đồ phân rã chức năng 4

1.2.4 Danh sách hồ sơ dữ liệu được sử dụng 4

1.2.5 Ma trận thực thể chức năng 5

Chương II PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG NỢ 6

2.1. Các mô hình xử lý nghiệp vụ 6

2.1.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 6

2.1.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 7

2.1.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”1.0 Theo dõi công nợ” 7

2.1.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”2.0 Xử lý nợ quá hạn” 8

2.1.2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”3.0 Báo cáo công nợ” 8

2.1.3. Hoàn thiện tiến trình nghiệp vụ - Các biểu đồ luồng dữ liệu logic 9

2.2. Mô hình dữ liệu quan niệm 12

2.2.1. Xác định các thực thể 12

2.2.2. Xác định mối quan hệ giữa các thực thể 13

2.2.4. Biểu đồ của mô hình dữ liệu quan niệm 14

CHƯƠNG III THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG NỢ 15

3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu 15

3.1.1. Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ 15

3.1.1.1. Chuyển mô hình quan niệm sang mô hình quan hệ 15

3.1.1.2. Chuẩn hóa các quan hệ và biểu đồ mô hình quan hệ 15

3.1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý 17

3.3. Xác định các luồng dữ liệu hệ thống 18

3.3.1. Luồng hệ thống của tiến trình “1.0 Theo dõi công nợ” 18

3.3.2. Luồng hệ thống của tiến trình “2.0 Xử lý nợ quá hạn” 19

3.3.3. Luồng hệ thống của tiến trình “3.0 Báo cáo công nợ” 20

3.5. Đặc tả các giao diện và thủ tục 20

3.5.1. Đặc tả các giao diện điều khiển 20

3.5.2. Đặc tả các giao diện nhập liệu 21

3.5.3. Đặc tả các giao diện xử lý 25

Chương 4 CÀI ĐẶT HỆ THỐNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 27

4.1 Các hệ con và chức năng 27

4.2. Giới thiệu hệ thống phần mềm 27

4.2.1. Hướng dẫn sử dụng một số chức năng chính qua thực đơn 27

4.2.2. Một số kết quả đầu ra tiêu biểu 28

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


MỤC LỤC
Chương I
MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TY CPTM ĐÔNG TRỌNG THỊNH
1.1. Mô tả hiện trạng của công ty CPTM Đông Trọng Thịnh
1.1.1 Nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động
Công ty CPTM Đông Trọng Thịnh là công ty chuyên kinh doanh săm lốp ôtô nhãn hiệu Casumina. Là công ty được thành lập từ năm 2005 với nguồn vốn ban đầu là 2 tỷ đồng, với hình thức là cửa hàng bán buôn bán lẻ các sản phẩm săm lốp ôto Casumina.
1.1.2 Mô hình tổ chức và quản lý
1.1.2.1 Mô hình tổ chức
Giám đốc
Bộ phận bán hàng
Bộ phận hàng nhập
Bộ phận kế toán
Hình 1.1 Mô hình tổ chức công ty
1.1.2.2 Hình thức, cơ chế hoạt động nghiệp vụ quản lý công nợ
Việc quản lý công nợ của công ty do bộ phận kế toán phụ trách. Sau nhận được hợp đồng từ bộ phận khác trong công ty, nhân viên sẽ theo dõi công nợ của khách hàng dựa trên các điều khoản của hợp đồng.
Khi khách hàng đến lấy hàng của công ty, nhân viên sẽ lập phiếu giao hàng, khách hàng có thể thanh toán ngay hay nợ lại. Nếu khách thanh toán ngay nhân viên sẽ lập phiếu thu, ngược lại thì lập phiếu ghi nợ.
Phiếu ghi nợ sẽ được giao cho khách hàng một bản để phục vụ cho việc thanh toán nợ của khách hàng. Khi khách hàng đến thanh toán, nhân viên sẽ viết phiếu thu cho khách hàng dựa trên phiếu ghi nợ đó. Trong trường hợp khách hàng không thanh toán hết toàn bộ giá trị phiếu ghi nợ, khách hàng sẽ phải giữ lại phiếu ghi nợ cho lần thanh toán tiếp theo. Ngược lại nhân viên sẽ nhận phiếu ghi nợ và đưa cho khách hàng phiếu thu.
Khách hàng có thể tạm ứng trước tiền cho công ty, khi đó thông tin tạm ứng sẽ được ghi nhận như một khoản dư có trong tài khoản của khách hàng. Nếu khách hàng còn dư có mà vẫn chưa thanh toán hết các phiếu ghi nợ cho công ty thì cuối kỳ nhân viên sẽ tiến hành thông báo cho khách hàng giá trị dư có và thông tin các phiếu ghi nợ chưa được thanh toán để khách hàng có kế hoạch thanh toán cho công ty.
Hàng ngày nhân viên sẽ phải kiểm tra nợ quá hạn. Nếu khách hàng quá hạn nợ mà vẫn chưa thanh toán thì phải gửi giấy nhắc nợ. Nếu khách hàng đến trả nợ, nhân viên sẽ căn cứ vào sổ nợ viết phiếu thu nợ cho khách hàng ngược lại sẽ căn cứ các điều khoản hợp đồng thực hiện xử phạt. Đồng thời khi thanh toán nợ cho khách hàng, nhân viên phải căn cứ vào qui định của công ty và hợp đồng để viết biên bản vi phạm cho khách và cuối cùng sẽ viết phiếu thu phạt vi phạm hợp đồng cho khách.
Hàng tháng, nhân viên tiến hành tổng hợp công nợ và báo cáo cho giám đốc.
1.2. Mô tả mô hình nghiệp vụ của hệ thống hiện tại
1.2.1 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống
0
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG NỢ
GIÁM ĐỐC
KHÁCH HÀNG
BỘ PHẬN KHÁC
Yêu cầu mua
Hợp đồng kinh tế
Phiếu giao hàng
Phiếu thu
Phiếu ghi nợ
Giấy nhắc nợ
Phiếu ghi nợ
Phiếu thu (nợ)
Biên bản vi phạm hợp đồng
Phiếu thu (phạt)
Yêu cầu báo cáo
Gửi báo cáo
Hình 1.2 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống quản lý công nợ
1.2.2 Biểu đồ phân rã chức năng
Hệ thống quản lý công nợ
1.Theo dõi
công nợ
2.Xử lý nợ
quá hạn
3.Báo cáo
công nợ
1.1 Tiếp nhận
hợp đồng
1.2 Lập phiếu giao hàng
1.3 Kiểm tra nợ
1.4 Lập phiếu thu/phiếu ghi nợ
2.1 Xử lý công nợ
2.2 Gửi giấy nhắc nợ
2.3 Viết phiếu thu / Xử phạt
2.4 Lập biên bản vi phạm
2.5 Viết phiếu thu phạt
3.1 Lập báo cáo
Hình 1.3 Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống quản lý công nợ
1.2.4 Danh sách hồ sơ dữ liệu được sử dụng
a. Hợp đồng kinh tế
b. Phiếu giao hàng
c. Phiếu thu
d. Phiếu ghi nợ
e. Sổ nợ khách hàng
f. Giấy nhắc nợ
g. Biên bản vi phạm
h. Báo cáo công nợ
i. Bảng báo gía
Hình 1.4 Danh sách hồ sơ dữ liệu sử dụng
1.2.5 Ma trận thực thể chức năng
Các thực thể dữ liệu
a. Hợp đồng kinh tế
b. Phiếu giao hàng
c. Phiếu thu
d. Phiếu ghi nợ
e. Sổ nợ khách hàng
f. Giấy nhắc nợ
g. Biên bản vi phạm
h. Báo cáo công nợ
i. Bảng báo gía
Các chức năng nghiệp vụ
A
b
c
d
e
f
g
h
i
1 Theo dõi công nợ
R
C
C
C
U
R
2 Xử lý nợ quá hạn
C
R
U
C
C
3 Báo cáo công nợ
R
R
C
Hình 1.5 Ma trận thực thể chức năng
Chương II
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG NỢ
2.1. Các mô hình xử lý nghiệp vụ
2.1.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0
Phiếu giao hàng
Phiếu thu
1.0
Theo dõi công nợ
KHÁCH HÀNG
a
Hợp đồng kinh tế
2.0
Xử lý nợ quá hạn
3.0
Báo cáo công nợ
BỘ PHẬN KHÁC
GIÁM ĐỐC
f
Giấy nhắc nợ
h
Báo cáo công nợ
Hợp đồng kinh tế
Yêu cầu mua
Phiếu ghi nợ
Yc thanh toán
g
Biên bản vi phạm
Giấy nhắc nợ
Phiếu ghi nợ
Biên bản vi phạm hợp đồng
Phiếu thu ( phạt vi phạm )
Phiếu thu ( nợ )
Yêu cầu báo cáo
Báo cáo công nợ
e
Sổ nợ khách hàng
e
i
Báo giá
i
a
g
c
Phiếu thu
c
d
Phiếu ghi nợ
d
b
Phiếugiao hàng
b
f
h
Báo giá
Hình 2.1 Biểu đồ luồng dữ liệu vật lý mức 0
2.1.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1
2.1.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”1.0 Theo dõi công nợ”
Phiếu giao hàng
Phiếu thu
1.1
Tiếp nhận hợp đồng
KHÁCH HÀNG
1.2
Lập phiếu giao hàng
1.3
Xử lý nợ
BỘ PHẬN KHÁC
i
Báo giá
b
Phiếu giao hàng
Hợp đồng kinh tế
Phiếu ghi nợ
Yc thanh toán
1.4
Lập phiếu thu/ phiếu ghi nợ
Thông tin khách hàng
Phiếu giao hàng
d
Phiếu ghi nợ
Thông tin nợ
của khách
b
c
Phiếu thu
c
d
e
Sổ nợ khách hàng
e
i
a
Hợp đồng kinh tế
a
Báo giá
Yêu cầu mua
Hình 2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình "1.0 Theo dõi công nợ”
2.1.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”2.0 Xử lý nợ quá hạn”
Thông tin khách vi phạm
2.1
Xử lý công
nợ
KHÁCH HÀNG
2.2
Gửi giấy nhắc nợ
Giấy nhắc nợ
Phiếu ghi nợ
Biên bản vi phạm
Phiếu thu ( phạt )
Phiếu thu ( nợ )
2.4
Lập biên bản vi phạm
2.5
Viết phiếu thu phạt
Thông tin nợ quá hạn
Biên bản
vi phạm
d
Phiếu ghi nợ
d
g
Biên bản vi phạm
g
f
Giấy nhắc nợ
f
c
Phiếu thu
c
d
Sổ nợ khách hàng
e
2.3
Viết phiếu thu hay xử phạt
Thông tin khách hàng
Hình 2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “2.0 Xử lý nợ quá hạn”
2.1.2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”3.0 Báo cáo công nợ”
3.1
Lập báo cáo
GIÁM ĐỐC
f
Giấy nhắc nợ
d
Sổ nợ khách hàng
h
Báo cáo công nợ
Báo cáo công nợ
Yêu cầu báo cáo
f
e
h
Hình 2.4 Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình "3.0 Báo cáo công nợ”
2.1.3. Hoàn thiện tiến trình nghiệp vụ - Các biểu đồ luồng dữ liệu logic
a. Hoàn thiện tiến trình nghiệp vụ luồng dữ liệu mức 0 cho hệ thống
Phiếu giao hàng
Phiếu thu
1.0
Theo dõi công nợ
KHÁCH HÀNG
a
Hợp đồng kinh tế
2.0
Xử lý nợ quá hạn
3.0
Báo cáo công nợ
BỘ PHẬN KHÁC
GIÁM ĐỐC
f
Giấy nhắc nợ
h
Báo cáo công nợ
Hợp đồng kinh tế
Yêu cầu mua
Phiếu ghi nợ
Yc thanh toán
g
Biên bản vi phạm
Giấy nhắc nợ
Phiếu ghi nợ
Biên bản vi phạm hợp đồng
Phiếu thu ( phạt vi phạm )
Phiếu thu ( nợ )
Yêu cầu báo cáo
Báo cáo công nợ
e
Sổ nợ khách hàng
e
i
Báo giá
i
a
g
c
Phiếu thu
c
d
Phiếu ghi nợ
d
b
Phiếugiao hàng
b
f
h
Báo giá
Hình 2.5 Biểu đồ luồng dữ liệu logic mức 0 hiện thời
b. Hoàn thiện tiến trình nghiệp vụ luồng dữ liệu mức 1 “1.0 Theo dõi công nợ”
Loại bỏ luồng dữ liệu giữa tiến trình 1.2 và 1.3, thay bằng luồng dữ liệu giữa tiến trình 1.3 và kho dữ liệu b.
Phiếu giao hàng
Phiếu thu
1.1
Tiếp nhận hợp đồng
KHÁCH HÀNG
1.2
Lập phiếu giao hàng
1.3
Xử lý nợ
BỘ PHẬN KHÁC
i
Báo giá
Hợp đồng kinh tế
Phiếu ghi nợ
Yc thanh toán
1.4
Lập phiếu thu/ phiếu ghi nợ
Thông tin nợ
của khách
b
Phiếu giao hàng
b
c
Phiếu thu
c
d
Phiếu ghi nợ
d
e
Sổ nợ khách hàng
e
i
a
Hợp đồng kinh tế
a
Báo giá
Yêu cầu mua
Hình 2.6 Biểu đồ luồng dữ liệu logic mức 1: “1.0 Theo dõi công nợ” hiện thời (nét đậm là phần được thay thế hay thêm vào)
Phiếu giao hàng
Phiếu thu
1.1
Tiếp nhận hợp đồng
KHÁCH HÀNG
1.2
Lập phiếu giao hàng
1.3
Xử lý nợ
BỘ PHẬN KHÁC
i
Báo giá
Hợp đồng kinh tế
Phiếu ghi anợ
Yc thanh toán
1.4
Lập phiếu thu/ phiếu ghi nợ
Thông tin nợ
của khách
b
Phiếu giao hàng
b
c
Phiếu thu
c
d
Phiếu ghi nợ
d
e
Sổ nợ khách hàng
e
i
a
Hợp đồng kinh tế
a
Báo giá
Yêu cầu mua
1.5
Cập nhật thông tin
Thông tin KH, HĐ
Hình 2.7 Biểu đồ luồng dữ liệu logic mức 1: “1.0 Theo dõi công nợ” hệ thống c. Hoàn thiện tiến trình nghiệp vụ luồng dữ liệu mức 1 “2.0 Xử lý nợ quá hạn”
Loại bỏ luồng dữ liệu giữa tiến trình 2.4 và 2.5, thay bằng luồng dữ liệu giữa tiến trình 2.5 và kho dữ liệu g.
2.1
Xử lý công
nợ
KHÁCH HÀNG
2.2
Gửi giấy nhắc nợ
Giấy nhắc nợ
Phiếu ghi nợ
Biên bản vi phạm
Phiếu thu ( phạt )
Phiếu thu ( nợ )
2.4
Lập biên bản vi phạm
2.5
Viết phiếu thu phạt
Thông tin nợ quá hạn
d
Phiếu ghi nợ
d
g
Biên bản vi phạm
g
f
Giấy nhắc nợ
f
c
Phiếu thu
c
d
Sổ nợ khách hàng
e
2.3
Viết phiếu thu hay xử phạt
Thông tin khách hàng
Thông tin khách vi phạm
Hình 2.8 Biểu đồ luồng dữ liệu logic mức 1: “2.0 Xử lý nợ quá hạn” hiện thời
(nét đậm là phần được thay thế hay thêm vào)
2.1
Xử lý công
nợ
KHÁCH HÀNG
2.2
Lập giấy nhắc nợ
Giấy nhắc nợ
Phiếu ghi nợ
Biên bản vi phạm
Phiếu thu ( phạt)
Phiếu thu ( nợ )
2.4
Lập biên bản vi phạm
2.5
Viết phiếu thu phạt
Thông tin nợ quá hạn
Thông tin khách vi phạm
d
Phiếu ghi nợ
d
g
Biên bản vi phạm
g
f
Giấy nhắc nợ
f
c
Phiếu thu
c
d
Sổ nợ khách hàng...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement